Welkom bij Maria Vlucht
Welkom op de website van Maria Vlucht, Rooms Katholieke Parochie van Losser, Glanerbrug, Overdinkel en Lonneker.
  
Op deze website staat informatie over onze locaties, het laatste nieuws, blogs en nog veel meer.

We wensen u veel leesplezier!
Actuele informatie
50-jarig jubileum St. Martinus
De werkgroep “50 jaar St. Martinus” heet u graag allen van harte welkom bij de viering van het 50-jarig jubileum van de St. Martinus.
Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel
Zondag 16 oktober 2016 is er in Overdinkel voor de 104de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart. Vanaf 10.30 uur kunt u meedoen. Ook zijn er kinderactiviteiten.
Jongerenactiviteiten bisdom Utrecht
We hebben de nieuwe jaarplanning (september 2016 tot en met juli 2017) van jongerenactiviteiten van het Aartsbisdom Utrecht ontvangen.
Aanmelding H. Vormsel Maria Vlucht
Na de zomervakantie beginnen de voorbereidingen voor het H. Vormsel. Hier leest u hoe u uw kind hiervoor kunt aanmelden.
Blog
De zomer vakantie staat voor de deur

De zomervakantie staat voor de deur. Al werkt het weer tot nu toe niet zo mee, door de vele wolken en regen, het is toch echt zomer. Een periode waarin mensen op weg gaan om even afstand te nemen van het ‘gewone’ leven, uit te rusten en nieuwe energie op te doen.

Deze laatste weken voor de vakantie wordt er al gewerkt aan het volgende seizoen. Zo zijn de uitnodigingen om deel te nemen aan het vormsel in de parochies verspreid. Tieners en hun ouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereiding. Samen staan we in de bijeenkomsten stil bij de weg die zij tot nu toe zijn gegaan, wat hebben ze als belangrijk en waardevol ontdekt? Waar geloven zij en hun ouders in? Daarnaast lezen we over en staan we stil bij de weg die Jezus door het leven is gegaan. We zoeken waar de kruispunten liggen, waar zijn en onze wegen elkaar raken. Op welke momenten is de Geest van Jezus merkbaar in ons leven. Waar ervaren wij die goede kracht?

Komend jaar gaan de vormelingen een stage doen in de parochie. Ze kiezen uit verschillende activiteiten die gemeen hebben dat hierin iets van de Geest werkelijkheid wordt. Een ander aspect daarvan, dienstbaar zijn aan medemensen, wordt zo ook heel concreet. Het geeft ons de kans aan ouders en tieners te laten zien op hoeveel verschillende manieren geloof handen en voeten krijgt in onze kerk. De ervaring van elders leert dat kinderen er wat huiverig aan beginnen en aan het eind het meest enthousiast zijn over dit onderdeel van de voorbereiding.

We gaan met hen op weg en hopen dat ze, net als de vakantiegangers aan het eind van hun reis, met nieuwe energie de weg van Jezus in hun leven zullen vervolgen. In onze parochies zijn gelukkig vormen van jongerenpastoraat die hen daarbij begeleiden.

 

Pastor Margot Dijkman 

Deel op Social Media!