Actie Kerkbalans 2022

Hoe vertel je dat je om de kerk geeft? En dáárom voor de kerk geeft? 
Kerk en geloven spelen een rol in mijn leven. Vertrouwen op God en anderen daagt me uit vaardigheden te ontwikkelen waarmee ik anders onbekend was gebleven. Want kerk-zijn is samenkomen, samenwerken, en samen delen. En daarom ook schuren aan elkaar. 
De kerk is vind- en werkplaats voor geloof. En tegelijk een herberg. 
In de geborgenheid van de gemeenschap leer ik mezelf toevertrouwen aan God. Ik leer bidden. En verstaan wat rechtvaardig is.
De bijbel wijst me op anderen. Vooral op mensen voor wie ik niet meteen oog en hart heb. 
Vanuit de kerk word ik op pad gezet om me in te laten met de wereld. Begaan met al wat leeft. 
En behoedzaam in de geest van Jezus. De kerk van gisteren heeft mij onbetaalbaar verrijkt. Daarom geef ik vandaag graag voor de kerk van morgen. En jij? 
We rekenen op jouw deelname aan het parochiële leven, en aan de financiering ervan. 
Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
Dank je wel. 
Paul Daggenvoorde, pastoor
 
Steun uw plaatselijke kerk!
Kerkbalans is een gezamenlijke landelijke actie van o.a. de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk (PKN). Met hun bijdrage aan de Actie Kerkbalans maken de leden van de deelnemende kerkgenootschappen hun betrokkenheid bij het kerkelijk leven duidelijk. Jaarlijks vragen de kerken hun leden in de tweede helft van januari om een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
 
De kerk krijgt geen subsidie
Onderhoud van het gebouw, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten veel geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. De actie loopt dit jaar van 15 t/m 29 januari. Maar ook daarna mag u natuurlijk altijd doneren!
 
Inluiden Kerkbalans 2022 in Losser
In Losser werken de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser en de Protestantse Gemeente Losser samen bij de start van de actie. Die start vond de laatste jaren steeds plaats in de oude Martinustoren, waar ruim 200 jaar geleden katholieken en protestanten van Losser elkaar nog de kerk ‘uitvochten’.
Tegenwoordig gaat het er gelukkig heel wat vredelievender aan toe.
Met het luiden van de drie klokken van de oude toren wordt op zaterdag 15 januari om 13.00 uur gezamenlijk het startsein gegeven voor Kerkbalans 2022. Tegelijkertijd beieren ook de klokken van de H. Maria Geboortekerk, van de Protestantse kerk en van kapel Oldenhove.
 
Helaas mag er bij het ‘inluiden’ deze keer door de beperkingen die het coronavirus oplegt ook dit jaar geen publiek aanwezig zijn en ook de aansluitende bijeenkomst met de medewerkers komt te vervallen. Ook verder wordt de actie geheel ‘coronaproof’ georganiseerd.
 
Geef gul!
Binnenkort ontvangt u een folder van uw kerk voor een bijdrage. Die kunt u hieronder ook alvast lezen. Geef gul! We hebben het nodig, juist in deze tijd!
 
Glanerbrug:
Hier leest u de folder voor Actie Kerkbalans voor de O.L.V. van de H. Rozenkranskerk: folder Actie Kerkbalans Glanerbrug 2022
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL86 RABO 0130 3749 46 t.n.v. RK Parochie Maria Vlucht Glanerbrug
 
Lonneker:
Hier leest u de folder voor Actie Kerkbalans voor de Jacobus de Meerderekerk: folder Actie Kerkbalans Lonneker 2022
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL10 RABO 0129 6011 87 t.n.v. RK Parochie Maria Vlucht Lonneker
 
Losser:
Hier leest u de folder voor Actie Kerkbalans voor de H. Maria Geboortekerk: folder Actie Kerkbalans Losser 2022
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL24 RABO 0337 3217 79 t.n.v. RK Parochie Maria Vlucht inzake Kerkbijdrage Katholiek Losser
Noot van de werkgroep Losser: Om tegemoet te komen aan de vraag om de contacten zoveel mogelijk te beperken, lukt het de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser niet om de enveloppen voor de parochianen in de maand januari samen te stellen. Om deze reden zullen de bezorgers wat later op pad gaan dan in voorgaande jaren, waarschijnlijk een maand later.
 
Overdinkel:
Hier leest u de folder voor Actie Kerkbalans voor de Gerardus Majellakerk: folder Actie Kerkbalans Overdinkel 2022
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL65 RABO 0130 3368 15 t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht Overdinkel, o.v.v. uw gezinsnummer.

 
Geef slim!
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug!
U leest hier alles over op kerkbalans.nl/geefslim

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Zeg 't maar!
door
jongerenwerkster Ans te Lintelo
Doen!
door
parochievicaris Willy Rekveld

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP