Adventsactie 2018


Collecte
In het weekend van 8 en 9 december wordt er in de kerken van Maria Vlucht aandacht besteed aan het project Hulp aan straatkinderen in Rwanda met een speciale collecte voor de Adventsactie. Tevens is er weer verkoop van Fair Trade artikelen in Losser, Overdinkel en Glanerbrug. De MOV-groepen zien u graag bij deze stand en bevelen de collecte van harte bij u aan. 
Lees hieronder alle achtergronden en meer over de Adventactie (een initiatief van de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie van de Nederlandse bisschoppen)

Hulp aan straatkinderen in Rwanda
In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen, terwijl de welvaart van het land toeneemt. Veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar de voorsteden, de gevolgen van aids en toenemende werkloosheid. Zij kunnen onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen: voedsel, opvoeding en medische zorg. Vaak zijn de kinderen bovendien slachtoffer van misbruik, geweld of mishandeling. Leven op straat lijkt dan een oplossing.

Een onzeker en gevaarlijk leven
In de straten van de hoofdstad Kigali leven zo’n 3.000 kinderen. Het zijn vooral jongens, maar de laatste tijd komen er steeds meer meisjes bij. Hun leven is onzeker en gevaarlijk. Ze overleven door klusjes te doen, zoals boodschappen dragen, maar ook door diefstal, werk als drugskoerier of door klanten naar prostituees te leiden. De meeste straatkinderen zijn ondervoed en lijden aan ziektes zoals malaria en dysenterie. Ook hebben ze vaak slaapgebrek, omdat ze ’s nachts worden bedreigd door geweld en diefstal. Veel kinderen gebruiken drugs om hun problemen te vergeten.

Opvang en re-integratie
De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen in Kigali op en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. In het opvangcentrum krijgen de kinderen eten, kleding, medische en psychische zorg en onderwijs. In de opvang kunnen ze lichamelijk en mentaal herstellen. Na 3-6 maanden volgt in 80% van de gevallen re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin.

Alle kinderen van straat?
De Rwandese overheid wil alle kinderen van straat hebben. Kinderen die ze tijdens schooltijd op straat aantreffen worden opgepakt en naar een Transit Center gebracht. CECYDAR werkt de laatste jaren steeds meer samen met deze centra. Ook benaderen de medewerkers van CECYDAR rechtstreeks kinderen op straat. Ze proberen hun vertrouwen te winnen, zodat de kinderen na een verblijf in de opvang gemotiveerd zijn om naar huis terug te keren.

Hulp aan het gezin en scholing van medewerkers
Om te voorkomen dat kinderen na hun re-integratie opnieuw weglopen richt CECYDAR zich in 2018, met steun van Adventsactie, op het verbeteren van de thuissituatie. Armoede en gezinsconflicten zijn voor kinderen de voornaamste redenen om (opnieuw) weg te lopen. Gezinnen krijgen noodhulp en daarna worden ze geholpen bij het duurzaam verbeteren van hun economische situatie, bijvoorbeeld met een microkrediet voor het opzetten van een bedrijfje. Waar nodig krijgen de gezinnen psychologische begeleiding. Daarnaast investeert CECYDAR dit jaar in het versterken van de eigen organisatie. De medewerkers krijgen training en scholing, onder meer op het gebied van planning, rapportage en digitale gegevensverwerking.

Eigen water- en stroomvoorziening
Het opvangcentrum maakt hoge kosten voor water en elektriciteit. In 2018 wil CECYDAR daarom investeren in een eigen water- en stroomvoorziening. De waterput, die momenteel alleen wordt gebruikt voor de landbouw, wordt aangesloten op het opvangcentrum. Daarnaast wil het centrum een zonnestroomsysteem aanleggen om onafhankelijk te worden van het elektriciteitsnet. Rwanda ligt praktisch op de evenaar, dus zon is er genoeg. Deze investeringen in duurzaamheid verdienen zich terug en leveren dan een flinke kostenbesparing op.

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Groei die naar het leven leidt
door
past. werkster Carla Berbée
Geloven in stilte
door
past. werker Frank de Heus

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP