Brief kardinaal Eijk aan de katholieke gezinnen

Brief kardinaal Eijk aan de katholieke gezinnen
PrintversieBrief kardinaal Eijk aan de katholieke gezinnen

Samenvatting van de brief:
Op 19 maart 2021 begon het door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gezin. Komend weekend wordt dit Jaar van het Gezin Amoris Laetitia afgesloten met een Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome. Bij gelegenheid hiervan heeft kardinaal Eijk een brief aan de katholieke gezinnen geschreven. Hierin staat hij stil bij de gezinnen in de Kerk. Deze brief wordt verspreid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht, samen met een gebed.

Hoeksteen van de samenleving
In zijn brief noemt kardinaal Eijk “het huwelijk, het gezin de hoeksteen van de samenleving, maar het gezin is ook van groot belang voor de Kerk. Jullie, de ouders, zijn de eerste geloofsopvoeders van jullie kinderen. En jullie kinderen zijn de toekomst van onze Kerk.”
In de huidige samenleving wordt het de gezinnen niet makkelijk gemaakt, vervolgt de aartsbisschop van Utrecht. “De christelijke visie op huwelijk en gezin – die van een volhardende liefde en trouw die voortvloeit uit en verbonden is met de onvergankelijke liefde tussen Christus en Zijn Kerk – wordt steeds minder begrepen, aanvaard en in praktijk gebracht. De secularisering van de samenleving speelt daar een grote rol in.”

Veel druk op het gezin
Daarnaast is er een grote druk op gezinnen omdat er zoveel moet: bijscholing van de ouders, sport, hobby’s. Kardinaal Eijk: “Tijd hebben voor het leven thuis, samen als gezin, wordt bemoeilijkt door de huidige levensstijl, de werktijden, de complexiteit van de wereld van vandaag waarin velen er een waanzinnig ritme op nahouden om te overleven. De samenleving wordt langzaam door en door individualistisch en dat zien we ook terug in de gezinnen. Hierdoor is er nog minder tijd en prioriteit voor de Kerk en het geloof. In al deze moeilijkheden voor jullie in deze tijd, ben ik des te dankbaarder dat er nog gezinnen zijn in onze Kerk. En jullie zijn er niet alleen, jullie zetten je in en geven het geloof door aan je kinderen. Dat is het grootste goed dat je ze mee kan geven, een ontmoeting met Jezus, die een Vriend voor ze wil zijn.”

Zoek andere gezinnen op
In het Aartsbisdom Utrecht heeft het onderwerp huwelijk en gezin een belangrijke plaats, aldus kardinaal Eijk. “Ik ben blij met de mooie initiatieven die zich de afgelopen jaren in het Aartsbisdom ontwikkeld hebben. In een aantal parochies zijn er gezins- of familiezondagen van start gegaan. Een mooie gelegenheid om met het hele gezin samen te komen in de Eucharistie om daarna, op ieders niveau, de verdieping te zoeken in de catechese. Het is zeer belangrijk dat gezinnen samen het geloof kunnen verdiepen, niet alleen met elkaar, maar ook met andere gezinnen. Voor kinderen is het fijn om het geloof te kunnen delen met leeftijdsgenoten. En voor de ouders is het heel waardevol om ervaringen uit te wisselen.”

 

“Ik wil jullie op het hart drukken dat jullie altijd welkom zijn in de kerk. Wees niet bang om met je kinderen te komen, ook als ze soms wat geluid maken of moeilijk stil kunnen zitten. Wees niet bang om je daar ook over uit te spreken als een situatie daar om vraagt. Wees niet bang om in de parochie te vragen om catechese of geloofsverdieping voor jezelf of je kinderen. Wees ook niet bang om met eigen initiatieven te komen of zelf thuis iets te organiseren. De Kerk wil er voor jullie zijn, ze heeft jullie nodig en ze wil jullie van harte ondersteunen en begeleiden op jullie gezamenlijke weg naar heiligheid.”

Tiende Wereld Gezinsdagen via livestream
Van 22 t/m 26 juni wordt in Rome de 10de World Meeting of Families (WMOF) georganiseerd. Door de coronamaatregelen van de afgelopen tijd is de organisatie dit jaar iets anders. De fysieke bijeenkomst in Rome is vooral voor gedelegeerden en voor organisaties en families die specifiek zijn uitgenodigd. Op zaterdagmiddag 25 juni zal de paus de Eucharistie vieren op het St. Pietersplein. De WMOF wordt op zondag 26 juni afgesloten met het bidden van het Angelus en een pauselijk mandaat voor de gezinnen.
Het hele programma zal via livestream worden uitgezonden: www.youtube.com/c/diocesidiromaofficial

Lees hier:
De brief van kardinaal Eijk
Een handreiking voor parochies
Het gebed van de World Meeting of Families (Nederlandstalig)

 

“Jezus, Maria en Jozef,
in u zien wij
de schittering van de ware liefde,
aan u vertrouwen wij ons vol vertrouwen toe.

Heilige Familie van Nazareth,
maak ook onze gezinnen
tot plaatsen van gemeenschap en cenakels van gebed,
tot authentieke scholen van het Evangelie
en tot kleine huiskerken.

Heilige Familie van Nazareth,
laten er in het gezin nooit
geweldsincidenten, uitsluiting en verdeeldheid zijn,
moge ieder die gewond of gechoqueerd is,
snel worden getroost en genezen.

Heilige Familie van Nazareth,
maak dat wij allen ons bewust worden
van het heilig en onschendbaar karakter van het gezin,
van zijn schoonheid in Gods plan.

Jezus, Maria en Jozef,
verhoor ons en aanvaard onze smeekbede.
Amen.”

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Zegt u het eens
door
pastoor Paul Daggenvoorde
De Kaarsenmaker
door
Jongerenwerkster Ans te Lintelo

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP