Cursus Voorgaan in (uitvaart-) liturgie door parochianen 2022-2023

Cursus ‘Voorgaan in (uitvaart-) liturgie door parochianen’ 2022-2023

Dit seizoen willen we weer een cursus aanbieden voor parochianen, die zich willen bekwamen in het voorgaan bij uitvaarten, of in vieringen in het weekend of door de week. De cursus wordt afgestemd op wie zich aanmeldt. Zij is bedoeld voor parochianen, die al voorgaan in vieringen of die daar op grond van persoonlijke kwaliteiten geschikt voor zijn. Doel is de cursisten zo te vormen, dat zij in staat zijn zelfstandig voor te gaan in een kwalitatief goede viering met een korte en eenvoudige overweging bij de Schrift. Dit kan zijn in een uitvaartviering óf in een viering in het weekend of door de week. Die keuze is aan de deelnemers.

De kunst van het voorgaan betekent, dat de cursisten zich de volgende vaardigheden eigen maken:
  • spreken in het openbaar: o.a. dictie, frasering, oogcontact
  • vertolken van verschillende tekstgenres: o.a. gebed, lezing
  • lichamelijke expressie: o.a. gestiek, omgaan met symbolen
  • nabij kunnen zijn aan mensen: inlevingsvermogen
  • omgaan met de Schrift: associërend vanuit de Schrift een korte gedachte op papier zetten ter overweging of gebed.
  • improvisatie
  • voor wie voor wil gaan bij uitvaarten: het voeren van een voorbereidend pastoraal gesprek
Deelnemers dienen bereid te zijn in heel hun eigen parochie voor te gaan. De cursus zal minimaal zes bijeenkomsten in beslag nemen. Daarna volgt nog een korte stage.

Praktische informatie:
  • Data en tijden worden in overleg gekozen.
  • Opgave bij pastoraal werker Frank de Heus, 06 300 988 33, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl .
  • Gewoonlijk volgt er een kort intakegesprek na de opgave.

Voorgaan in vieringen en in het bijzonder bij uitvaarten is een verrijkende ervaring, waar ook andere mensen veel zin en voldoening aan beleven.
 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Waakzaam
door
parochievicaris Willy Rekveld
Adventskalender
door
jongerenwerkster Ans te Lintelo

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP