Interview met Jan Olde Heuvel en Ton Melcherts


Interview met de vertrekkende bestuursleden Ton Melcherts en Jan Olde Heuvel
 
Wat velen van ons nog niet weten is dat reeds op 13 september 2023 afscheid is genomen van drie leden van het parochiebestuur van Maria Vlucht: Jan Olde Heuvel als vicevoorzitter, Ton Melcherts als secretaris en Henk Engbers als begraafplaatsbeheerder. Jan en Ton hebben ruim twee termijnen volgemaakt, Henk nog wat meer. Van Henk Engbers werd begin april 2023 al afscheid genomen.
Ton en Jan hebben meer dan acht jaar aan het roer van onze parochie gestaan. Jeroen Renard blijft voorlopig nog de penningmeester van het bestuur, maar hoopt op korte termijn ook opgevolgd te worden. 
Tijd dus voor een goed gesprek!

Waar hebben jullie mee te maken gehad?
In de acht jaren waarin Jan en Ton actief waren is veel gebeurd: ze kregen de erfenis van het eerste bestuur, nadat onze parochie in 2011 gevormd was en waar veel parochianen nog moesten wennen. Sinds hun aantreden kregen ze bijna direct te maken met de kerksluiting van de Martinuskerk in Losser, dakrenovaties van kerken in Losser en Lonneker en de verkoop van de pastorie in Lonneker. Nu staat de kerk in Glanerbrug op de agenda; gelukkig is daar nog een prachtig parochiehuis met veel mogelijkheden. 
“Een kerksluiting doe je nooit alleen. We hebben dan te maken met het bisdom, met Monumentenzorg, procedures en makelaars en hebben altijd goed kunnen overleggen met vicaris Cornelissen en de econoom van het bisdom, de heer Zuijdwijk. Doel is steeds geweest om zoveel mogelijk de eigen identiteiten van de dorpen te bewaren, juist omdat ze zo verschillend zijn. En zolang het nog kan met onze kerken, gaan we door. We proberen echt te voorkomen dat gemeenschappen moeten stoppen en we willen doorgaan met de mensen die we hebben.”

Waar komt jullie motivatie vandaan?
Jan komt uit een gedegen katholiek nest in Overdinkel, waar pastoor Brouwer nog wel op huisbezoek kwam toen hij in het parochiebestuur van de Maria Geboortekerk zat. Ton uit Nunspeet, waar de katholieke gemeenschap een minderheid was in een protestants bolwerk, maar wel erg op elkaar betrokken was en open naar elkaar. “Anderen helpen, klaarstaan voor elkaar en woekeren met je talenten”, vertellen ze eensgezind over de waarden die ze beiden van huis uit hebben meegekregen: “Waar ze je nodig hebben, daar moet je klaar staan. Als je anderen kunt helpen, moet je dat doen.”

Hoe kwamen jullie op deze post terecht?
Ton vertelt hoe hij al tijdens een loopbaan als docent Engels en Frans ruim 30 jaar geleden zijn kerkelijke carrière begon bij het Klöpke, op initiatief van zuster Astrid en pastoor Jacobs. Daarbij werd eerst nog getypt, geknipt en geplakt. “Later stuurde ik het digitale werk op de computer aan en stelde met de andere redactieleden het Klöpke samen.” Zijn talent voor taal en zijn affiniteit met het werk van secretaris werd opgemerkt toen in 2015 gezocht werd naar nieuwe bestuursleden. 
Jan komt uit de elektronicawereld van Philips en is jaren wethouder geweest van sociale zaken, openbare werken en onderwijs. Ook zette hij zich in voor de caritas. “Vanuit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel heb ik ‘ja’ gezegd toen ik gevraagd werd.”

Hoe hebben jullie de afgelopen periode ervaren?
Ze vertellen: “Al ver voordat Maria Vlucht één parochie werd, bestond de Interparochiële Vereniging Zuidoost Twente voor de parochies in Losser, Overdinkel en Glanerbrug, waar Cor van Raaij tot 1989 veel voor heeft betekend. Onze weg is dus gebaand door hem en andere voorgangers, aan wie we veel te danken hebben; we denken daarbij ook zeker aan vorige bestuursleden zoals Hans Hulsmeijer, André Winkelman, Gerda ter Denge, Lien Dood en Henk Engbers. 
Het was zoeken naar nieuwe vormen; er werd besloten om plaatselijke locatieraden aan te houden en ook ieder hun eigen financiën te laten beheren. Al met al zijn het drukke jaren geweest. “Het is wel jammer dat vaak zo negatief over het parochiebestuur is gesproken. Uiteindelijk zijn we geen bedrijf en is het allemaal vrijwilligerswerk. We konden het helaas niet altijd iedereen naar de zin maken.” En Ton vult aan: “Er mag wel wat meer initiatief vanuit de mensen zelf komen; we hebben wel de indruk dat de houding vaak afwachtend is.”

Hoe ziet voor jullie de toekomst eruit?
De beide heren zullen voorlopig nog niet stilzitten. Jan zet zijn elektronicatalenten nu in bij het Repair Café in Losser en houdt van zijn tuin en de ontmoeting met mensen. 
Ton heeft zich geworpen op de sport Bowls – een relatief nieuwe sport die wat lijkt op jeu-de-boules en voor ouderen erg gezellig en geschikt is. Ook houdt hij van het kweken van cactussen, die prachtig tot bloei komen onder zijn vaardige handen, en geeft hij graag advies bij computerproblemen. 
Wat de parochie betreft: “Het is een gek gevoel dat we nu ‘gewone’ parochianen zijn. Maar we geloven in het goede en dat dat behouden blijf!"
 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente columns

Teken van liefde
door
parochievicaris Willy Rekveld
Zaaien en oogsten
door
past. werker Frank de Heus

Bekijk meer columns

Like ons op Facebook

TOP