Nieuwsbrief pastoraal team 12 januari 2022

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente 

Woensdag 12 januari 2022
Printversie: Nieuwsbrief pastoraal team 12 januari 2022


Met ingang van 16 januari openbare vieringen op zondag in de eucharistische centra
De bisschop heeft parochies in ons bisdom gevraagd in ieder geval op zondag te vieren in de eucharistische centra. Voor ons betekent dat, dat wij met ingang van zondag 16 januari eucharistievieringen aanbieden in onze eucharistische centra. Dit doen we conform het Coronaprotocol van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Dit zijn vieringen voor maximaal 50 aanwezigen. Er zingt één cantor of een koorgroep van maximaal 4 personen. Bezoekers moeten reserveren voor de viering.
Verder blijven we ons terughoudend opstellen uit solidariteit met de samenleving. Dat doen we door het aantal contactmomenten en daardoor de kans op besmettingen zoveel mogelijk terug te dringen. Uiteindelijk gaat het erom de zorg te ontlasten. Dus geen verdere vieringen, repetities, koffiedrinken, samenkomsten met volwassenen. Voor kinderen en jongeren is er meer mogelijk. Dit alles op basis van de regels van de Rijksoverheid.

Voor de komende drie weekends betekent dat het volgende. Ze worden allen digitaal uitgezonden. Op basis van de persconferentie komende vrijdag 14 januari kijken we verder…
U vindt het overzicht van de komende vieringen t/m 23 januari vanuit de eucharistische centra op onze pagina Vieringen.


Boekelo, Buurse, Haaksbergen: Beste twintiger, dertiger, veertiger
De afgelopen Kerstvakantie had ik tijd over. Ik heb mij aan mijn jaarlijkse jaarboek gezet met foto’s en herinneringen. Al doende kwam de volgende kop van een krantenartikel voorbij: ‘Als je wilt dat er iets verandert, moet je meedoen’. Dat sprak mij aan!
In het pastoraal team spreken we er vaker over. We zien niet veel mensen jonger dan vijftig jaar in onze traditionele vieringen en bijeenkomsten. Toch horen en zien we, dat ook bij jongere mensen geloof aanwezig is. Ik merk dat zelf voortdurend in mijn werk als parochiecatecheet. Alleen sluiten de traditionele vormen van kerk-zijn daar niet altijd meer bij aan of worden die niet meer begrepen en als zinvol ervaren.
Misschien ben jij ook wel zo iemand, die best iets met je geloof wil, maar niet weet hoe je dat zou moeten doen, of geen leeftijdgenoten kent met wie je het erover zou kunnen hebben. Als dat voor jou zou is, willen wij jou in onze Franciscusparochie ruimte bieden om samen met leeftijdgenoten te onderzoeken, wat voor jou en anderen samen zinvol en inspirerend kan zijn.
Mijn collega Paul Daggenvoorde en ik hebben in onze agenda’s het komend voorjaar telkens op de vierde zondag van de maand van 11.00 tot 13.00 uur vrijgemaakt om het er samen eens over te hebben. De ene keer Paul, de andere keer ik. Dat kan al sprekende, maar ook biddend of mediterend in de Pancratiuskerk met eventueel een afsluitende kop koffie of iets anders aan de overkant aan de Markt.
‘Als je wilt dat er iets verandert (in je persoonlijke leven of de kerk), moet je meedoen’. Heb je belangstelling, neem dan contact met mij op. Dan kom ik langs om kennis te maken en teken ik kort op, waar jouw belangstelling naar uit gaat. Misschien tot ziens!

Frank de Heus, pastoraal werker (06 300 988 33 / f.deheus@rkzuidoosttwente.nl )


Zeg ’t maar!
Het kan zo maar zijn dat u/jij persoonlijk, of via de media een uitnodiging ontvangt om mee te praten over belangrijke thema’s in het leven van alle dag en uw geloofsleven. 
Parochies, wereldwijd, geven namelijk gehoor aan de oproep van Paus Franciscus om input te leveren voor de Synode in 2023. 
Deze Synode kan maar zo een cultuurverandering in gang zetten (lees: Katholiek nieuwsblad, Wat de paus wil bereiken), als iedereen, de mannen, maar ook de vrouwen, de jongeren en kinderen in de hele wereld worden gehoord en gezien.  Zij geven namelijk letterlijk handen en voeten aan het geloofsleven van alle dag. 

De parochies van Zuidoost Twente doen ook mee. 
In onze parochies hebben we gekozen om te spreken over drie grote vragen.
  1. ‘Hoe beleef je de ontmoeting met anderen, de Ander?’
  2. ‘Waar en hoe zou jij het verschil kunnen maken?’
  3. ‘Hoe inspireren of helpen woord, gebed, viering en rituelen jou?’
Persoonlijk hoop ik op fijne gesprekken. Ik hoop dat mensen zich ook echt zullen uitspreken. Er wordt al veel te veel óver mensen vergaderd, nu is het tijd om eens mét mensen te spreken.
Dat ze goede ervaringen en minder goede ervaringen met elkaar zullen delen.
Dat mensen elkaar kunnen aanmoedigen om weer, of nog meer gemotiveerd mee te doen.
Voor jongeren wil ik proberen een spel te organiseren. En je mag alles zeggen!
Het proces van deze gesprekken is voor onze parochies het belangrijkste. We doen verslag aan ons bisdom Utrecht. Alle verslagen uit de wereld worden verzameld. Laten we samen het verschil maken!

Ans te Lintelo, jongerenwerker


Lezing prof. Myriam Wijlens over de synode
Dinsdag 11 januari jl. gaf Prof. Myriam Wijlens, afkomstig uit Losser (!), in het bisdom Den Bosch een lezing over de synode.
U kunt dit terugzien op YouTube 11 Januari 2022 Synode Online Netwerkbijeenkomst (en hieronder). De inleiding begint op 33min40" met een inleiding en wordt vervolgd door de bijdrage van prof. Wijlens (vanaf 42min30) en een gesprek met bisschop De Korte.
Alle informatie en het programma vindt u op: Bisdom Den Bosch, professor Myriam Wijlens verzorgt inleiding.
 

Ter bezinning: Doen! door Willy Rekveld, parochievicaris
Het goede tot het laatst (joh. 2,1-12)
In de dagen van nu hebben wij de moed misschien wel verloren in toekomst. Het is niet meer het feest, het leven wat wij voor ogen hebben. Het feest wat was is over en niet meer zo groots als we gewend waren.
Maria, de Moeder van Jezus, is op een feest, een bruiloft. Ook Jezus en zijn leerlingen zijn uitgenodigd. Maria ziet dat de wijn opraakt en zegt dat tegen haar Zoon. "Is dat uw zaak?", is het antwoord. Maria heeft vertrouwen en zegt: "Doe maar wat Hij u zeggen zal".
Door dat vertrouwen in, door de daad bij het woord, blijft het feest een feest.
Ja het wordt nog mooier. Het beste, de goede wijn op het einde nadat alles in het water dreigde te vallen.
Doen, handelen is ook voor ons een uitnodiging, een uitdaging om het feest, het leven, te blijven vieren. Door het mindere wat wij ervaren in het feest van het leven te veranderen. Het beste in jezelf naar boven laten komen.
Zijn Moeder had vertrouwen. Zijn leerlingen geloofden in Hem. Dat vertrouwen, dat geloof kunnen wij ook samen delen in het beste, het goede wat ons gegeven is. Water gaat dan smaken als de beste wijn.
Ik wens u, jullie, ons dat beste, dat goede toe. 
parochievicaris Willy Rekveld

 

Kanalen vieringen online

Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:


 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er te weinig
door
past. werker Frank de Heus
Sla de hand aan de ploeg en kijk niet om
door
past. werkster Carla Berbée

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP