Nieuwsbrief pastoraal team 13 mei 2020

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente gedurende Corona-crisis
Woensdag 13 mei 2020

Lees ook:

Komende besloten vieringen op de zondag
In alle drie de eucharistische centra wordt de komende zondagen in besloten kring gevierd. Pastores Daggenvoorde, Rekveld en Kortstee gaan afwisselend voor.
 • Via Kerkradio: de vieringen in de Maria Geboortekerk te Losser en de Pancratiuskerk te Haaksbergen kunnen via de kerkradio gevolgd worden.
 • Via YouTube: live via het YouTube-kanaal St. Jozefkerk, live via het YouTube-kanaal Parochie Maria Vlucht en na afloop via het YouTube-kanaal Franciscusparochie.

H. Maria Geboortekerk Losser, vieringen om 9.00 uur:
 • Zondag 17 mei: J. Kortstee
 • Donderdag 21 mei (Hemelvaart): W. Rekveld
 • Zondag 24 mei: P. Daggenvoorde
 • Zondag 31 mei (Pinksteren): J. Kortstee
St. Jozefkerk Enschede, vieringen om 11.00 uur:
 • Zondag 17 mei: W. Rekveld
 • Donderdag 21 mei (Hemelvaart): P. Daggenvoorde. Let op, deze viering begint om 9.00 uur!!
 • Zondag 24 mei: J. Kortstee
 • Zondag 31 mei (Pinksteren): W. Rekveld
H. Pancratius Haaksbergen, vieringen om 9.30 uur:
 • Zondag 17 mei: P. Daggenvoorde
 • Donderdag 21 mei (Hemelvaart): J. Kortstee
 • Zondag 24 mei: W. Rekveld
 • Zondag 31 mei (Pinksteren): P. Daggenvoorde
NPO2: De Eucharistieviering op televisie kunt u volgen op zondag op NPO2 om 10.00 uur met voorafgaand een geloofsgesprek om 9.45 uur.
Livestream van het Ariënsinstituut: doordeweekse vieringen kunt u volgen via hun website en via hun Facebookpagina.


Gebeds- en misintenties
In alle drie de parochies kunt u mis-/gebedsintenties per mail doorgeven. Geef daarbij aan voor welke viering. De intenties worden niet gepubliceerd in de parochiemedia, maar wel meegenomen in de voorbede. Er worden geen kosten in rekening gebracht. Een vrije gift is zeer welkom.

U kunt uw intentie per mail doorgeven aan:
Uw vrije gift kunt u overmaken op:
 • NL29RABO0103764119 t.n.v. ‘R.K. Parochie Maria Vlucht’
 • NL15RABO0153166665 t.n.v. 'Parochie St. Jacobus de Meerdere te Enschede'
 • NL87RABO0118098802 t.n.v.’Parochie Sint Franciscus van Assisië’

Besloten door-de-weekse vieringen online of via kerkradio
 • Vrijdagmiddag 13.15 uur: Oecumenische Coventry-gebed Enschede. Online te vinden op Kerkdienst gemist Ontmoetingskerk (zoek de vrijdag).
 • Woensdagavond 19.15 uur: Rozenkransgebed gedurende de meimaand Pancratiuskerk Haaksbergen. Kerkradio - toegangscode 2203
 • Donderdagmorgen 9.00 uur: Lauden Bonifatiuskerk Haaksbergen. Kerkradio - toegangscode 2303. De opgegeven intenties van de eerst volgende zaterdag worden hierin gelezen.

Gedenken vuurwerkramp Enschede
Vanmiddag, woensdag 13 mei, zullen van 15.25 – 15.30 uur in Enschede de kerkklokken luiden. De vlag hangt de gehele dag halfstok tot zonsondergang.

 

GEZOCHT: desinfectiemiddelen en sponsoren
Binnen afzienbare tijd, of tenminste vanaf 1 juli, kunnen we beperkt weer bijeenkomsten houden in onze kerken en vergaderruimtes. Net als in winkels moet je bij binnenkomst de handen kunnen wassen. Dat gaat het snelst met een desinfectiemiddel op basis van alcohol. Water, zeep en een handdoek kosten geen geld, maar in gebruik wel veel tijd. En ook voor desinfectie uit een handpompje moet je in de rij staan. Een zuiltje waaronder je vanzelf desinfectiemiddel op de hand krijgt is het meest geschikt: handig en snel. Maar ook het duurst.
Daarom:
Wie heeft via eigen zaak, familie of kennissen toegang tot een groothandel zodat we voordeliger een flink aantal desinfectiezuiltjes kunnen aanschaffen, met navullingen. Wie kan dat regelen?
Hopelijk zijn er ook parochianen die de aanschaf voor rekening willen nemen; die sponsor willen zijn van deze veiligheidsmaatregelen.
Neemt u maar contact met me op: p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06 391 70 407.


Eerste heilige Communie
Het pastoraal team had gisteren een besluit m.b.t. de vieringen van de Eerste heilige Communie in Zuidoost Twente willen nemen, maar wacht sinds afgelopen week op richtlijnen van het bisdom voor de tijd na 1 juni. Die zijn ons op ‘korte termijn’ toegezegd. Zo gauw wij een definitief besluit kunnen nemen, laten wij van ons horen. Er zijn geloofsgemeenschappen en parochianen in Zuidoost Twente, die ook ónder en mét de huidige beperkingen, de Eerste Communie in juni of begin juli willen vieren.
De catechetische voorbereiding met huiswerk zetten we door en ronden we voor de zomervakantie af. We hebben geen capaciteit om dat na de zomervakantie opnieuw aan deze jaargroep aan te bieden. Daarover volgende week meer.
Het staat ouders natuurlijk vrij ervoor te kiezen om zoon of dochter nu nog niet de eerste heilige communie te laten vieren. Geef dat dan door aan de werkgroep.


WhatsApp-tekst ter bezinning in de morgen tussen Hemelvaart en Pinksteren
Inmiddels hebben zich al 50 parochianen opgegeven voor de tijdelijke groeps-App van het pastoraal team. Tussen Hemelvaart en Pinksteren biedt het pastoraal team dagelijks voor negenen een korte meditatie aan. Na Pinksteren wordt de Whatsapp-groep opgeheven. Een manier om ons met elkaar te verbinden en even stil te staan bij de tijd van het jaar en je persoonlijke leven.
Geef je 06-nummer per Whatsapp door aan Elles Veltkamp: 06 422 65 373. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!


Wat inspireert jou? Stuur een kort filmpje in!
Wie of wat inspireert jou? Waar word jij blij van? Heb je iets meegemaakt, waar je enthousiast over bent? Maak een kort filmpje van 30 seconden tot hooguit een minuut, waarin je dat deelt om anderen te inspireren. Stuur het filmpje liefst voor Hemelvaart tot uiterlijk Pinksteren in per WhatsApp aan pastoraal werker Frank de Heus – 06 300 988 33. Het mag ook per mail of WeTransfer: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl .
Filmpjes van kinderen en jongeren zijn ook welkom! Na Hemelvaart en vóór Pinksteren zullen we de filmpjes op een Youtube-kanaal zetten. Eind juni zullen we het kanaal sluiten.
De eerste filmpjes zijn al binnen! Denk niet: ‘Dat kan ik niet!’ of ‘Ik heb niets te vertellen’. Die Geest van Pinksteren leeft in ons allemaal!


Ter inspiratie met deze keer nieuws uit Lonneker!
Zo probeert Lonneker er in deze tijd wat van te maken….
 • In Lonneker is sinds 4 mei de Mariakapel weer dagelijks open. Vlak achter de ingang van de kerk staat een bord met een tekst waarin men wordt gevraagd om met niet meer dan 1 persoon tegelijk de kapel te betreden. Ook is er geen aansteker aanwezig en wordt men verzocht de kaarsen aan te steken met behulp van de al brandende kaarsen. Een mooi plekje in het dorp om even stil te staan bij wat je bezighoudt.
 • De pastoraatsgroep en locatieraad van Lonneker zijn van plan om tijdens de Pinksterdagen een spandoek boven de ingang van de kerk te hangen om iedereen te troosten en te bemoedigen. Dit is het ontwerp van het spandoek:
 • Er zijn bij de pastoraatsgroep en locatieraad van Lonneker best zorgen over de nabije en verdere toekomst van onze geloofsgemeenschap. Men probeert zich nu wel al voor te stellen hoe men met het kerkkoor kan repeteren met anderhalve meter afstand. De toekomst zal het uitwijzen.
 • De locatieraad Lonneker heeft namens de geloofsgemeenschap kaartjes met een Paasgroet gestuurd aan de zieken, bejaarden en alleenstaanden.
 • De wekelijkse nieuwsbrief van de pastores wordt in Lonneker steeds voorzien van een Lonnekers tintje door iets te vertellen van wat er in onze geloofsgemeenschap speelt.

Bloemetjes van deze week
Er is deze week een bloemetje bezorgd bij:
 • Dhr. en mevr. Chris en Betsy Vaanholt, Geukerdijk 71 namens de Franciscusparochie
 • Mevr. Clara Ikink, Frans Halsstraat, namens de geloofsgemeenschap Enschede Zuid
Namen van mensen voor een bloemetje namens de geloofsgemeenschap Enschede Zuid zijn van harte welkom bij José Heitbrink van de pastoraatsgroep: 053 431 62 09, heitbrink1@home.nl .

Overleden
Hieronder vermelden we de namen van overleden parochianen, zoals die afgelopen week aan de telefoonwachten van de drie parochies zijn doogegeven. We zijn daarbij afhankelijk van wat uitvaartondernemingen of parochianen zelf aan onze telefoonwachten doorgeven. Veel uitvaarten vinden momenteel buiten de parochie om in besloten kring plaats. Deze week noemen wij:
 • 6 mei: Brigitte Scheffer – Prill, 70 jaar, uit Overdinkel
 • 7 mei: Joke van Dijk – Hulsmeijer, 87 jaar, uit Glanerbrug
 • 9 mei: Johan Werger, 82 jaar, uit Losser
 • 10 mei: Jan Broshuis, 88 jaar uit Enschede
 • 12 mei: Lenie Hobbenschot-Hendriks, 93 jaar, uit Haaksbergen


Bezinning door pastoraal werker Carla Berbée
De laatste maanden voel ik me meer op mezelf terug geworpen, en dat zal voor heel veel mensen gelden. Niet dramatisch, maar toch.
Deze tijd doet me ook opnieuw naar mezelf kijken. Het werkt als een spiegel: wat hoort bij mij? Waarin kom ik nu mezelf tegen? Waar heb ik last van omdat ik zo in elkaar zit (en niet anders!)?
Ik ben een mens van direct contact; daarin bloei ik op, daarbij gaat mijn energie stromen. Daarvan word ik blij. Na een directe ontmoeting kan ik weer verder op eigen kracht en in eigen koers.
Misschien maakt dat ook iets duidelijk van Pinksteren. Je hebt elkaar nodig. De ontmoeting van mens tot mens, van hart tot hart, van ziel tot ziel: dan begint de be-zieling.
Op dit moment mis ik de mensen in Overdinkel, mis ik de mensen in Glanerbrug, mis ik alle mensen die ik anders zo vanzelfsprekend tegenkom, of met wie ik even een praatje maak, of met wie ik samen nieuwe plannen smeed. Ik mis die ziel, die be-zieling. Voor mij kan daar geen telefoon of app tegenaan. Op Facebook kijken is wel leuk, maar het blijft allemaal surrogaat.
Al is een vonkje van diezelfde Geest die speels en heel maakt soms al genoeg. Een schitterend 4-stemmig lied van een koor dat elkaar ook zo mist: “Don’t give up!” Een heleboel creatieve oplossingen om toch verjaardag te vieren, of op-afstand-en-toch-samen een spelletje te doen.
De Geest die samenbrengt en verwarmt: die waait steeds meer uit onvermoede hoek.
Vandaag heb ik via de laptop met mijn collega-pastores overlegd, elkaar toch even gesproken. Dan kan ik weer verder. Het vuurtje is weer aangeblazen!

 Contact met pastoresteam
 
Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Pastoraal werker Margot Dijkman m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl 06 389 03 999

Websites parochies:
 
Facebookpagina’s parochies:

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Zeg 't maar!
door
jongerenwerkster Ans te Lintelo
Doen!
door
parochievicaris Willy Rekveld

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP