Nieuwsbrief pastoraal team 14 september 2022

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente 

Woensdag 14 september 2022
Printversie: Nieuwsbrief pastoraal team 14 september 2022
 

KOPIJ AANLEVEREN:
Gelieve kopij sturen aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Insturen vóór dinsdagmiddag 12.00 uur.
 

Agenda volwassenen

Enschede en Haaksbergen: donderdagen 15, 22, 29 september - Filmavonden met David Attenborough
Hoop is de drijvende kracht achter verandering. Zeker waar het de grote uitdagingen – zoals de energie- en klimaatcrisis - betreft. Om die hoop blijft David Attenborough zelfs op 95 jarige 
leeftijd vechten voor het behoud van de aarde.  Zijn documentaire ‘Breaking Boundaries’ uit 2021 is geen lichte kost, maar een must voor iedereen die deze mooie schepping aan het hart gaat. Wil je weten hoe het met de aarde ervoor staat en wat we kunnen en moeten doen om haar te behouden? Kom dan kijken en luisteren.  Daarom vertonen we deze film op een aantal bijeenkomsten in Enschede en Haaksbergen. De eerste filmavond in Enschede is al geweest. Op 15 september kijken we daar opnieuw de hele film. We nemen de tijd voor een korte inleiding en nabespreking met elkaar. 
Wees welkom! En doe mee.  Want dit gaat ons allen aan. Ons en onze kinderen en kleinkinderen.
 • 15 september 19.30 uur: Parochieel Dienstencentrum Nieuwe Schoolweg 2 Enschede
 • 22 en 29 september 19.30 uur: Ariënshuis, Veldmaterstraat 61 Haaksbergen
 
 
Lonneker: zaterdag 17 september – Priesterwijding Joachim Oude Vrielink
Zaterdag 17 september wordt om 15.00 uur in de Jacobuskerk te Lonneker Joachim Oude Vrielink door kardinaal Eijk tot priester gewijd. Joachim is geboren in Lonneker. Hij is franciscaan. Om 14.45 uur komt hij met de koets voorrijden. Wees erbuiten dus al op tijd bij! Op 9 oktober zal hij zijn ‘eerste mis’ eveneens in Lonneker vieren. Verderop in deze brief onder ‘ter bezinnig’ vindt u een uitgebreid interview, dat mevrouw van der Meer van hem afgenomen heeft.
 
 
Enschede Sint Jan: zondag 18 september – Vredesviering ‘Generatie vrede’
Voor deze viering in de vredesweek hebben we ons laten inspireren door onze wil om iets te doen aan de vrede. Niet maar lijdzaam toezien, maar ons inzetten en in deze viering iets van ons verlangen naar vrede, onze hoop op vrede duidelijk te maken. We lezen, bidden, maar vooral zingen van VREDE, want zingen is dubbel bidden. We bidden voorbeden, die zijn geïnspireerd op de kleuren van de vredesvlag. En we nodigen u uit, om ook een voorbede te zeggen en/of een lichtje op te steken. We hopen dat u met ons mee wilt doen. En dat we op deze manier een zinvolle start maken met de vredesweek, waarin we vertrouwen tonen, dat de VREDE komen zal.
De viering begint om 10.00 uur in de Sint Jan. Vocal Moments verzorgt de zang. Na de viering wordt er als gewoonlijk koffie gedronken.
 
 
Haaksbergen Pancratiuskerk: dinsdag 20 september ‘Muziek verbindt mensen’ Solidair met mensen in Oekraïne
Wat weten we van Oekraïne? Hoe voelen we ons verbonden met de bewoners van dat land? Verbijsterd zien we de beelden van oorlogsgeweld in Oekraïne. Beelden van woonwijken, die gebombardeerd worden. Mensen die in de onvoorstelbare ellende hulp en troost zoeken. Honderdduizenden vrouwen en kinderen op de vlucht, die soms in ellende weer teruggaan. Radeloos zijn. Hoe kunnen we solidair zijn met mensen uit Oekraïne?
Vanwege Corona kon een eerder geplande avond niet doorgaan, maar in de Vredesweek, dinsdagavond 20 september, organiseert de Wittemgroep in de Pancratiuskerk deze thema-avond met informatie, muziek en liederen uit Oekraïne. Het Wladimirkoor uit Hengelo, dat sinds eind jaren tachtig liederen zingt volgens de Slavisch-Byzantijnse traditie, is dan bij ons te gast. 
Pastor Harry Scheve zal op deze avond vertellen over gewoonten en rituelen in de Slavisch-Byzantijnse kerk, een van de christelijke kerken in Oekraïne en zal ons daarnaast in een (korte) vesperdienst kennis laten maken met kerkelijke gebruiken volgens de Slavisch-Byzantijnse traditie. 
Na een korte pauze zal het tweede deel van de avond verzorgd worden door het Wladimirkoor uit Hengelo. Zij zingen een repertoire van profane Slavische liederen. 
Kortom: een avond, waarin we ons verbonden kunnen voelen met mensen in Oekraïne. Graag heten we u van harte welkom. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur.
Namens de werkgroep Wittem, Harry Maathuis, voorzitter.
 
 
Enschede: Viering van de Internationale Dag van de Vrede
Op woensdag 21 september a.s. om 19.30 uur zal de jaarlijkse Viering van de internationale ‘Dag van de Vrede’ plaatsvinden. Deze wordt gehouden in het gebouw van het apostolisch genootschap aan de Van der Waalslaan 25. De inloop is vanaf 19.00 uur. 
 
 
Synodaal proces: diocesane fase, verslag Nederland naar Rome …
Nu de zomer voorbij willen we het Synodale proces weer oppakken.
Over de hele wereld hebben katholieken met elkaar gepraat: over wat zij verwachten van hun kerk, van hun gemeenschap, waar hun behoeften liggen en wat ze graag ( evt. veranderd) willen zien.
Dat is ook gebeurd in de Nederlandse bisdommen. 
In onze 3 parochies hebben zo’n 40 groepen hierover met elkaar gepraat. Het waren inspirerende gesprekken. Er zijn verslagen van gemaakt en de ingedikte versie is naar Utrecht gestuurd.
Zoals in veel parochies binnen Nederland. Hiervan is weer een samenvatting gemaakt en deze is door de bisschoppen van commentaar voorzien. Per bisdom zijn er verschillen én overeenkomsten.
Wat naar Rome is gestuurd vanuit Nederland is sinds eind augustus te lezen. U kunt dat vinden onder: Nationale Synthese Synodaal proces.
Mocht U dit willen lezen maar u bent niet in staat om dat via de pc te doen, dan kunt u een uitgeprinte versie krijgen via uw parochiesecretariaat.
Daarnaast heeft dit plan van de paus zoveel gespreksstof doen opwaaien dat we op deze weg verder willen gaan. Daarover kunt u de komende maand lezen. Carla Berbée, Ans te Lintelo, Monique Lubbers
 

Agenda kinderen

 
Haaksbergen: zondag 25 september gezinsactiviteit: Bezoek molen Usselo en pannenkoeken eten
We bezoeken Wissink’s Möl (1802 AD). Dit is de open standerdmolen bij Usselo. Een korenmolen. We verzamelen om 14.00 uur bij de molen. Kinderen doen onder begeleiding van eigen ouders en stuurgroepsleden in kleine groepjes de bezichtiging op de drie zolders in de molen. Een vrijwilliger van de molen geeft uitleg. We malen meel en eten samen (zelf gebakken?) pannenkoeken. Uiterlijk 16.30 uur sluiten we af. Geef bij je opgave aan met hoeveel kinderen en volwassenen je komt: franciscusbende@franciscusparochie.nl. Liefst zo snel mogelijk, omdat we dit keer met een maximaal aantal kinderen te maken, dat mee kan doen. We vragen € 3,-- voor de onkosten. De activiteit is geschikt voor kinderen vanaf groep 4.
 
 
Voorbereiding Eerste heilige Communie en vieringen 2022-2023 R.k. parochies Zuidoost Twente
De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en hoger voor het komend seizoen 2022-2023 zal worden begeleid door pastoraal werker Frank de Heus. Pastoraal werker Carla Berbée is betrokken bij de vieringen in Maria Vlucht. Van wie meedoet zal inzet en goede zin worden gevraagd. We werken met het project ‘Over de drempel’. We dragen kennis over, maar willen kinderen en ouders vooral over de drempel van de kerk laten stappen om samen het geheim van het land van God te beleven. Aan de hand van het liturgisch jaar ontdekken kinderen en wellicht ook ouders wie Jezus is en wat Hij voor ons vandaag kan betekenen. We beginnen bij de Advent en eindigen met Pinksteren. Aanmelden kan tot de Startavond, liefst vóór 17 oktober 2022.
De data van de Startavonden en vieringen van de Eerste heilige Communie zijn de volgende. De komende tijd zullen via onder meer katholieke basisscholen brieven voor de aanmelding worden verspreid. Opgave kan via de website van de eigen parochie.
 
Startavonden:
 • Maria Vlucht: maandag 24 oktober, 20.00-21.30 uur, KBS De Wegwijzer Losser
 • Enschede Zuid: donderdag 3 november, 20.00-21.30 uur, Parochiezaal Janskerk Enschede
 • Franciscusparochie: maandag 7 november, 20.00-21.30 uur, Parochiezaal Bonifatiuskerk Haaksbergen
 • Enschede Noord: woensdag 9 november, 20.00-21.30 uur, Pastoraal Dienstencentrum Jozefkerk Enschede
Vieringen Eerste heilige Communie:
 • Zondag 14 mei, 10.00 uur, Jozefkerk Enschede: communicanten Enschede Noord.
 • Zondag 21 mei, 10.00 uur, Sint Jankerk Enschede: communicanten Enschede Zuid.
 • Zondag 4 juni, 10.00 uur, Pancratiuskerk Haaksbergen: communicanten Boekelo, Buurse en Haaksbergen.
 • Zondag 11 juni, 9.30 en 11.30 uur Maria Geboortekerk Losser: communicanten Glanerbrug, Lonneker, Losser en Overdinkel.
Voor informatie: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33.
 

Afgelopen week: volwassenen

 
Losser: Ontmoetingsavond, Monumentendag, Dameskoor
 
 • Vrijwilligersavond: Vanuit de H. Maria Geboortekerk in Losser werden de afgelopen dagen een drietal activiteiten georganiseerd. Donderdagavond, 8 september, vond een gezellige ontmoetingsavond plaats voor de vrijwilligers van de Losserse geloofsgemeenschap.  Circa 150 personen hadden zich aangemeld voor het samen-zijn in café Heijdemann.  Ben Mulder en Ad Willems heetten iedereen welkom en bedankten de vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid gedurende de afgelopen jaren. Door de corona-perikelen was het immers 3 jaar geleden dat laatste vrijwilligersavond plaats vond. Het koor Vivace had nog een leuk sfeerverhogend intermezzo in petto, waarbij iedereen uit volle borst mee mocht zingen. Kortom: met een hapje en een drankje erbij werd het een hele geslaagde avond!
 • Open Monumentendag: Zaterdag, 10 september waren de kerkdeuren - in het kader van Open Monumentendag - geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur. Het liep niet echt storm: ruim 40 personen (o.a. uit Houten, Smilde en Appelscha) bezochten de H. Maria Geboortekerk en toonden zich erg positief over het kerkinterieur. Wat ook in goede aarde viel, was de uitleg over- en de rondleiding ‘in’ het kerkorgel, door Carlo van den Beld, organist. Zijn publiek luisterde geboeid naar zijn verhaal en de orgelklanken.
 • Jubileum Dameskoor: Zondagochtend, 11 september, werden de leden van het Dameskoor in het zonnetje gezet. Aansluitend op de Eucharistieviering bedankte Ad Willems (lid van de pastoraatgroep) namens de Losserse geloofsgemeenschap het koor, niet zonder reden. Het koor -dat in 1962 op initiatief van pastoor ten Hoven werd opgericht- bestaat dit jaar 60 jaar: een bijzondere mijlpaal waarvoor aandacht is. Het koor heeft zich gedurende al deze jaren heel dienstbaar opgesteld en ook: al die jaren werd lief en leed met elkaar gedeeld. Elk koorlid kreeg een roos overhandigd. Het koor werd bij het overhandigen van een envelop ‘met inhoud’ uitgenodigd voor koffie met gebak. De dames worden o.l.v. hun dirigent/organist, Carlo van den Beld, ook op deze wijze nog vele muzikale jaren toegewenst!
 

Maria Vlucht zoekt nieuwe parochiebestuurders

 
Beste allemaal,
 
Als er één les is, die we geleerd hebben tijdens de afgelopen jaren is het wel dat we niet zonder elkaar kunnen. We missen niet alleen elkaars aanwezigheid, maar ook elkaars ondersteuning en bemoediging. Het omzien naar elkaar. 
Omdat de huidige bestuursleden van parochie Maria Vlucht volgend jaar aftreden omdat hun termijnen erop zitten, vraagt het huidige parochiebestuur jullie allen dringend om uit te kijken naar vrouwen of mannen die willen meehelpen aan het in standhouden van parochie Maria Vlucht waarin het gewoon is om naar elkaar om te zien. 
 
Ken je mensen in jouw directe omgeving of binnen jouw locatie die je geschikt acht als bestuurslid voor het parochiebestuur van Maria Vlucht, geef hun naam/namen dan door of nog beter spreek hen erop aan. We moeten met z’n allen hard op zoek naar mensen die vol energie de parochie weer op de kaart willen zetten. Mensen die goed onderlegd zijn op financieel - en/of bouwkundig - en/of communicatie - en/of vrijwilligersgebied.
 
We zullen er ook naar moeten streven dat een nieuw bestuur een afspiegeling is van de locaties Glanerbrug, Lonneker, Losser en Overdinkel en we moeten zorgen voor een goede overdracht van functies.
Bestuurders hebben een belangrijke rol in visievorming, beleid en begroting. 
Een bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de parochie, de financiën, interne organisatie en het werkgeverschap. Verder fungeert het bestuur als klankbord en ondersteuning bij acties, representatie, fondsenwerving en vrijwilligersbijeenkomsten. Het bestuur vergadert ongeveer 11 keer per jaar.
 
Ken je een geschikte kandidate/kandidaat? Stuur dan haar/zijn gegevens naar secretariaat@mariavlucht.nl
Met vriendelijke groeten, AJD.  Melcherts, secretaris parochiebestuur Maria Vlucht
 

Afgelopen week: kinderen

 
Enschede Zuid: Onze 100-jarige viering in de St. Jankerk, die ook 100-jaar bestaat!
Alle kinderen van de RK basisschool Sint Jan hebben een bloem als presentje voor de jarige kerk! Gefeliciteerd St. Jankerk!   
 
 
Werkgroepen voor kinderen in Zuid zoeken vrijwilligers 
De werkgroep Kinderwoorddiensten Zuid en Kids Time bieden elk het hele jaar door programma’s aan. Om deze activiteiten door te kunnen laten gaan zijn wij dringend opzoek naar vrijwilligers die ons willen meehelpen bij de activiteiten Kinderwoorddiensten en Kids Time. We zijn op zoek naar jonge ouders.  
De vrijwilligers in deze groepen zijn jonge, werkende ouders. Het combineren van het gezin, werk, sport en vrijwilligerswerk is niet altijd even makkelijk. Werken aan projecten het hele jaar door is voor de ouders met jonge gezinnen een te grote belasting op hun schaarse vrije tijd. Jonge vrijwilligers kunnen echter als de beste al de verhalen uit Bijbel en traditie vertalen naar deze tijd. Dat is precies waarnaar onze werkgroepen op zoek naar zijn. Je kunt je aanmelden bij één van de werkgroepen. Je doet dan een jaar lang mee in de werkgroep. Anders meedoen kan ook, bijvoorbeeld met een thema of met een project.
 
‘Ik wil wel iets leuks doen met kinderen en geloof maar ik heb niet zoveel tijd.’Dan is Kids Time misschien wel wat voor jou. Kids Time werkt met een jaarprogramma. Je legt je vast voor een thema. De coördinatrice en pastor bereiden de thema’s voor. Wat wordt er gevraagd van de vrijwilliger? 1. Je verdiepen in de gekozen thema. De teksten krijg je aangeleverd. 2. Met de werkgroep de middag verzorgen. 3. Je kunt lang van tevoren bepalen aan welk thema je mee wilt werken. 
 
‘Ik wil graag iets meer aan het geloof doen, samen met mijn gezin.’ Dan is de Kinderwoorddienst misschien wel wat voor jou... De projecten worden ook hier door de coördinatrice en pastor uitgezocht. Maar, door je maximaal zes weken lang te verdiepen in de teksten krijg je, net als de kinderen, een goede voorbereiding op het feest dat gevierd gaat worden. Je hoeft niet elke week mee te doen. De vrijwilligers werken met een rooster. Elke week wordt een nieuw thema behandeld, maar de zes weken komen mooi samen met Kerst of Pasen. Na afloop beslis je of je nog een keer mee wilt doen of niet. Zie het als een nieuwe uitdaging voor jou en jouw gezin. 
 
Wil je meedoen? Of wil je eerst meer informatie? Mail met coördinatrice Saskia Baldewsing,
kidstime@katholiekenschede.nl. Wie weet tot ziens of horens!        
 
 
Enschede Zuid: Bloemetje van de week
De bloemen waren onlangs voor dhr. Jan Heck. Hij woont in de posten. Ook gingen of gaan er bloemen naar mevr. Ine Selker. Zij woont Penningkruidlaan.
 
 

Ter bezinning

 
Betrouwbaar door Willy Rekveld, parochievicaris
Wie betrouwbaar is in het kleine, is ook betrouwbaar in het grote. (Lucas 16,10)
In onze huidige maatschappij en met alle problemen die er spelen is een veel gestelde vraag: kunnen wij nog vertrouwen hebben in de toekomst? Zijn zij die leiding geven nog betrouwbaar? Wordt er niet gesjoemeld met getallen, met woorden, in datgene wat ons wordt voorgehouden? Hoe gaan wij daarmee om? Wat is hierin onze keuze ten aanzien van de schepping, de aarde met al haar rijkdom, in alles wat aan ons is toevertrouwd?
Een goed beheer, rentmeesterschap, is van groot belang. Eerlijker, groener en liever is een leus die ik onlangs hoorde. Een eerlijker verdeling, de aarde niet uitbuiten. Kansen voor eenieder.  Verantwoordelijkheid nemen in wat ons aan rijkdom gegeven is. Deze rijkdom delen. Niet slim zijn in het bedenken van methodes waarbij je zelf nog rijker wordt. Maar vindingrijk zijn hoe andere mensen ook behoorlijk kunnen leven. Rijk en arm in evenwicht brengen. Onvrede ombuigen naar vrede. Vrede die de komende zondag, Vredeszondag onze aandacht en gebed vraagt.
Als wij hierin oog en oor hebben voor de schepping, voor wie arm is, vluchteling is, zij die door de economische cricus diep geraakt worden. Pas dan kan de leus, eerlijker, groener en liever een waarheid worden in de Kerk en Samenleving. Dan komen wij, zij dichter bij elkaar. Dichter bij God en zijn rijk van vrede en gerechtigheid.
Vrede en alle goeds!

 
Maria Vlucht: Heeft u de MijnRKK-app al?
Met de gratis MijnRKK-app op uw mobiel heeft u parochienieuws én hulp onder handbereik. De MijnRKK-app is een landelijke app voor katholieke parochies, ontwikkeld door de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. U kunt onderling contact met elkaar houden en berichten delen én het laatste nieuws lezen: zowel van RKKerk.nl als uit onze eigen parochie. De laatste nieuwsbrief wordt elke woensdag op de app geplaatst, evenals bezinningen en achtergrondinformatie. U kunt in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodat u een seintje krijgt wanneer een nieuw bericht is geplaatst. Onze website www.mariavlucht.nl blijft de bron van informatie voor onze locale geloofsgemeenschappen, over de sacramenten, activiteiten en andere parochiële aangelegenheden.
U kunt er verzekerd van zijn dat de app veilig is en voldoet aan alle AVG richtlijnen.
Hoe u de app kunt installeren leest u op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/download-de-mijnrkk-app 


Eucharistisch gebed komend weekend: Canon 8

 
U kunt parochie Maria Vlucht financieel steunen via onderstaande QR-code of via onderstaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 

Kanalen vieringen online


Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Betrouwbaar
door
parochievicaris Willy Rekveld
Samen oogsten
door
jongerenwerkster Ans te Lintelo

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP