Nieuwsbrief pastoraal team 15 juni 2022

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente 

Woensdag 15 juni 2022
Printversie: Nieuwsbrief pastoraal team 15 juni 2022

KOPIJ AANLEVEREN:
Gelieve kopij sturen aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Insturen vóór dinsdagmiddag 12.00 uur.

 

Agenda volwassenen


Maria Vlucht: vrijdag 17 juni - Lezing over Tolstoj op de Oase bij Gronau
Vrijdag 17 juni om 19.00 uur is er weer een Oasefeuer op de Oase bij Gronau, Dinkelstraße 24, met een interessante lezing. Dit keer spreekt Siewert Haverhoek over de (door de Russisch Orthodoxe Kerk) verboden werken van Lev Tolstoj. Hij neemt voor iedereen een gratis boek mee. 
Na een existentiële crisis rond zijn 50ste levensjaar keerde Tolstoj (1828-1910) terug naar de kerk van zijn jeugd en begon de Bijbel weer te lezen. Dat werd een zoektocht naar de zin van het leven. Tolstoj was behalve een wereldberoemde schrijver ook de bekendste vredesactivist van de 19e eeuw die Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela heeft geïnspireerd.  Sieuwert Haverhoek is een Delfts ingenieur die in de industrie heeft gewerkt als milieumanager en later, tot zijn pensioen, als lector Duurzaam Ondernemen.
Deze lezing kan ons allemaal inspireren! Wees welkom en neem na afloop een gratis (eenvoudig) exemplaar van een boek van Tolstoj mee naar huis. Deze avond wordt georganiseerd door Vrouwen voor Vrede Enschede in samenwerking met De Oecumenische Kerkentuin Oase. Een routebeschrijving vindt u hier: oase-gronau-losser.org/nl/wat-wij-doen/route


Maria Vlucht: zondag 19 juni - Oecumenische kerkdienst op Oase
Nu, op zondag 19 juni om 10.30 uur, is er na vijf jaar eindelijk weer een openluchtviering op het Oaseterrein bij Gronau (Dinkelstrasse 24, helemaal aan het einde links) aan de Dinkel. Een ‘Dinkeldienst’ dus. Het thema is ‘Water en Droogte’.
Voorgangers van de katholieke kerken en protestantse gemeenten van Losser, Overdinkel en Glanerbrug én het Syrisch-Orthodoxe klooster gaan voor. Met samenzang en het koor Op Toon wordt het een speciale ochtend.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Het zou leuk zijn als iedereen iets lekkers voor bij de koffie of thee zou willen meenemen, zodat dit met elkaar gedeeld kan worden. De collecte is bestemd voor Simavi, die voor schoon drinkwater zorgt.
Er zijn banken en een aantal stoelen beschikbaar, maar als u in de gelegenheid bent, neem dan zelf een stoeltje mee.
In verband met beperkte parkeergelegenheid wordt overigens aangeraden om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Oriënteer u van te voren wel even over de (tijdelijk) gewijzigde bereikbaarheid van Oase per fiets vanuit Losser.
Let op: bij slecht weer wordt de viering gehouden in het Syrisch-Orthodoxe klooster; dit zal uiterlijk de vrijdag ervoor aangekondigd worden op de websites www.protestantsegemeentelosser.nl en op www.mariavlucht.nl.


Enschede, Jacobuskerk: dinsdag 5 juli - Rozenkrans bidden in het parochiehuis aan de Walstraat
Op dinsdag 5 juli om 19.30 is er gelegenheid om samen het Rozenkransgebed te bidden in het parochiehuis aan de Walstraat.  Vanaf dan kan dit iedere eerste dinsdag van de maand plaatsvinden. Wij hopen, dat een oude traditie hiermee weer nieuw leven wordt ingeblazen. Iedereen is van harte welkom! 
 

Agenda kinderen en tieners


Zondag 26 juni: Klokjesviering voor kleuters in de Sint Jankerk
Zondag 26 juni is er om 9.30 uur weer Klokjesviering in de Sint Jankerk aan de Haaksbergerstraat 253. De laatste van dit seizoen. Andrea Smits heeft weer een leuke viering voor kleuters voorbereid. Dit keer over de Ark van Noach. Een verhaal over water dat dreigt en draagt. Een verhaal over dieren. Over vergeving en ‘Sorry zeggen’. Kortom een aansprekend verhaal uit de Bijbel voor kleuters waar ze ook nog wat van kunnen leren voor het leven!
De viering duurt een half uurtje. Daarna is er koffie en ranja en voor de kinderen altijd wat te doen. Een leuke en laagdrempelige manier om als gezin je geloof te voeden en te onderhouden! Gewoon een keer tijd voor maken en meemaken! 
Via de QR-code kun jij je laten opnemen in de groepsapp. Het is éénrichtingsverkeer. Je hoeft dus niet bang te zijn voor een overdosis aan appjes. Je ontvangt wel telkens een reminder voor de eerstkomende viering. De klokjesvieringen vinden doorgaans elke vierde zondag van de maand plaats.

Franciscusparochie: Zondag 3 juli - Zonnekijkdag met de Franciscusbende
We verzamelen om 12.30 uur bij de sterrenwacht aan de Oude Buurserdijk 2 te Buurse. Amateurastronomen Marjantine en Jilles van Eindhoven laten je de zon zien zoals je die niet eerder zag. Ze weten er veel over te vertellen en geven tekst en uitleg over van alles en nog wat in ons zonnestelsel. We beëindigen het programma om ongeveer 14.30 uur. We vragen een eigen bijdrage van € 3,-- pp. Opgave via: Franciscusbende@Franciscusparochie.nl .
 

Zuidoost Twente: Zondag 3 juli - Startactiviteit Vormsel schooljaar 2022-2023
Zondag 3 juli komen we van 11.30 tot 14.00 uur met vormelingen en ouders voor het eerst samen om met elkaar kennis te maken en met een leuke activiteit te beginnen. Wat het is, merk je wel als je er bent. Maar Ans te Lintelo, onze jongerenwerker, verzorgt het. Zin en plezier gegarandeerd!
Opgeven voor de voorbereiding kan nog steeds. Tieners van groep 8 en hoger uit Maria Vlucht en Franciscus zijn komend schooljaar welkom om mee te doen in Enschede! Voor het opgaveformulier, programma en meer informatie klik hier

 Algemeen


Maria Vlucht, Losser: Locatieraad gezocht voor Katholiek Losser
Voor een nieuw te vormen locatieraad voor geloofsgemeenschap Katholiek Losser zoeken we vrijwilligers! Bent u ook betrokken bij de H. Maria Geboortekerk en wilt u graag meer betekenen? We hebben u nodig! Pastoor Daggenvoorde doet een dringende oproep. U leest zijn brief op onze website: https://www.mariavlucht.nl/actueel/locatieraad-gezocht-voor-katholiek-losser 
 

Afgelopen week tieners en kinderen


Maria Vlucht: Basisschool ‘De Verrekijker’ wint JP Sirkelslag
In twee grote parochies (Franciscus van Assisi en Maria Vlucht) is respectievelijk op 20 mei en 9 juni JP Sirkelslag gespeeld in negen groepen acht. Het verhaal van Noach werd aan de kinderen verteld. Noach die, met familie en twee dieren van elke soort, over de zeeën voer totdat het water ging liggen. De regenboog verscheen, het verbond van God met de mensen. 
Acht spelletjes en een groepsopdracht vormden samen het spel. In spel 1 maakten de kinderen elk een mensfiguur, die mensfiguren moesten met elkaar verbonden worden. Een fysiek spel met sokken en een klepkrat met als titel ‘Alles in de boot’. In razend tempo moesten dierennamen worden gevonden in een woordpuzzel. Ook moest na worden gedacht over wat er gebeurt met mensen die misschien ‘uit de boot vallen’. Er werden ‘bootjes van papier’ gevouwen. En er was een haalspel van veel dingen die van dezelfde soort zijn. Ik hoorde bij de rondgang naar de scholen dat er fanatiek gespeeld is en vooral goed is samengewerkt. In de parochie Maria Vlucht ging de eerste prijs naar De Verrekijker. De Martinussschool en de Pax Christi school werden tweede. De Wegwijzer drie. De Troubadour in Glanerbrug werd vierde en de Liduinaschool in Lonneker vijfde. Ook de juryleden hebben het naar hun zin gehad. Bij deze wil ik hen nogmaals hartelijk bedanken, want zonder juryleden kan het niet doorgaan! 


Enschede Zuid: Pinksteren bij de laatste ‘Kids Time’ van dit seizoen
Op Vrijdag 3 Juni 2022 was de laatste ‘Kids Time’-bijeenkomst voor de zomervakantie in de parochiezaal van de Sint Jankerk. We hebben het gehad over: Pinksteren. De kinderen vonden het erg interessant en waren betrokken bij het verhaal. Wij hebben het gehad over wat Pinksteren en wat de heilige Geest is. Wat houdt het in en hoe voel jij de heilige Geest? Na een korte drink en snack pauze zijn de kinderen een mandela gaan inkleuren. De kinderen vonden het leuk en ook rustgevend. Dit was ook het doel. Na afloop kwamen ze heel trots hun ingekleurde Mandela’s aan ons ons laten zien. Zoals wij begonnen met een kort gebed zo zijn wij ook geëindigd met een kort gebed. Het was een leuke, gezellige en leerzame Kids Time.
Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de ‘Kids Time’, kom dan na de zomervakantie! Neem een vriendje of vriendinnetje mee. De data worden na de zomervakantie bekend gemaakt. Dus wie weet tot dan!  Groetjes, Werkgroep ‘Kids Time’ Sint Jan.


Enschede Zuid: kinderwoorddienst met Pinksteren
Zondag 5 juni, Pinksteren hebben de kinderen bij de Kinderwoorddienst stilgestaan bij wat de heilige Geest voor ons betekent en het ontstaan van onze wereldkerk. Hoe wij aan een tafel, kinderen met heel verschillende taalachtergronden, elkaar verstaan in het Nederlands maar ook eenzelfde taal spreken als we het hebben over wie onze Vader is, wie Jezus is en wat de heilige Geest doet. Het was een heel bijzonder samenkomen.
Groetjes, werkgroep KWD Sint Jan
 

Ter bezinning

‘Het werkt’ door Paul Daggenvoorde, pastoor
‘Wie zijn leven verliest, zal het redden.’ (Lc. 9,24)

“De zon beschijnt zichzelf niet. Rivieren drinken hun eigen water niet. Bomen eten hun eigen vruchten niet. Mensen zijn geboren voor anderen. Het leven is goed als je gelukkig bent. En nog wel het best als anderen gelukkig worden van jou'’. Woorden van Paus Franciscus. Typische oneliners van hemzelf die hij spontaan zet in vaak door anderen geschreven toespraken. Zo maakt hij die echt van zichzelf, en heel aansprekend. 
Dat werkt. En wat hij zeggen wil, drukt hij ook uit met symboolhandelingen. Dat hij niet apart dineert, maar eenvoudig met anderen eet, wat zij eten; dat hij in een kleine Fiat rijdt; en zelf zijn tas draagt. Zulke daden van soberheid maken op het geheel van de kosten in het Vaticaan geen verschil. Maar in de wereldkerk werken ze enorm en onbetaalbaar. Geen chique aanzien meer, maar duurzaam leven, voor en met de armen. Helemaal Franciscus. Zondag is het Sacramentsdag. Dan gedenken we hoe Jezus op de avond voor zijn kruisdood met het eenvoudige gebaar van breken en delen van brood, en met de woorden: ‘dit is mijn lichaam’, heeft uitgedrukt wat hij met zijn leven bedoelt. Jezelf geven geeft anderen leven, en maakt gelukkig. Op Sacramentsdag vieren we dat het werkt. Dat Jezus in ons, in de kerk en de wereld van nu echt verandering bewerkt, waar wij doen wat hij heeft gedaan. Daar worden we gelukkig van.

 
Maria Vlucht: Heeft u de MijnRKK-app al?
Met de gratis MijnRKK-app op uw mobiel heeft u parochienieuws én hulp onder handbereik. De MijnRKK-app is een landelijke app voor katholieke parochies, ontwikkeld door de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. U kunt onderlin
g contact met elkaar houden en berichten delen én het laatste nieuws lezen: zowel van RKKerk.nl als uit onze eigen parochie. De laatste nieuwsbrief wordt elke woensdag op de app geplaatst, evenals bezinningen en achtergrondinformatie. U kunt in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodat u een seintje krijgt wanneer een nieuw bericht is geplaatst. Onze website www.mariavlucht.nl blijft de bron van informatie voor onze locale geloofsgemeenschappen, over de sacramenten, activiteiten en andere parochiële aangelegenheden.
U kunt er verzekerd van zijn dat de app veilig is en voldoet aan alle AVG richtlijnen.
Hoe u de app kunt installeren leest u op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/download-de-mijnrkk-app .
 
 
U kunt parochie Maria Vlucht financieel steunen via onderstaande QR-code of via onderstaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 

Kanalen vieringen online

Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:

 
 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

‘Verantwoordelijk-heid nemen’
door
Past. werker Frank de Heus
Het elfde gebod: Geniet!
door
Past. werkster Carla Berbée

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP