Nieuwsbrief pastoraal team 16 november 2022

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente 

Woensdag 16 november 2022
Printversie: Nieuwsbrief pastoraal team 16 november 2022
 

KOPIJ AANLEVEREN:
Gelieve kopij sturen naar f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Insturen vóór dinsdag.
 

Agenda volwassenen


Enschede Jacobuskerk: woensdag 16 november - lezing over het evangelie volgens Matteüs bij de start van het liturgische jaar A 
Op woensdag 16 november a.s. verzorgt pastor Frank de Heus in het parochiehuis aan de Walstraat een lezing over de evangelist Matteüs, die centraal staat in het liturgische jaar A, dat start op de 1e Advent. Aanvang 19.30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Graag vooraf aanmelden via pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl. Van harte welkom!

 
Alphons Ariëns
Enschede Jacobuskerk: zondag 20 november – Eucharistieviering bij landelijke gedachtenis Alphons Ariëns
Deze jaarlijkse viering in de Jacobuskerk is bedoeld om te danken voor het leven en het werk van de landelijk bekend geworden Enschedese kapelaan dr. Ariens, en om belangstelling te wekken voor zijn sociale inzet; en devotie te stimuleren voor zijn persoon. Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de Sint Jacobus de Meerderekerk aan de Oude Markt 1 te Enschede. Aanvang 11.00 uur. Het is dit weekend dé viering voor heel katholiek Enschede en belangstellenden.


Losser: woensdag 23 november - Schriftinstuif
In de parochie Maria Vlucht wordt al vele jaren een Schriftinstuif gehouden. In deze Schriftinstuif worden de lezingen van het weekend volgend op de bijeenkomst gelezen en besproken in een ongedwongen sfeer, met een kop koffie of thee erbij.  Iedereen is daarbij welkom. Bijbelkennis is niet per se noodzakelijk. U hoeft zich van tevoren niet aan te melden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrije gift voor koffie/thee is wel welkom. De eerstvolgende avond vindt plaats op woensdagavond 23 november van 20.00 tot 21.30 uur, in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk in Losser (Gronausestraat 4).


Glanerbrug: vrijdag 25 november - Vrijwilligersavond
Vrijdag 25 november zijn parochianen van Glanerbrug van harte uitgenodigd voor de Vrijwilligersavond. Deze begint met een eucharistieviering in de kerk om 19.00 uur met parochievicaris Rekveld en ons herenkoor. Aansluitend is er een gezellige avond in ons parochiehuis.
Het is i.v.m. de catering belangrijk dat we weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Daarom een verzoek aan u om uiterlijk vrijdag 18 november te melden of u komt. Dat kan bij het secretariaat (bemenst op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-11.00 uur) telefoonnummer 053-461 12 32 en eventueel bij leden van de locatieraad.


Lonneker: zaterdag 26 november - Grenzeloos muziek genieten
19.30 – 21.00 uur. Inloop vanaf 18.45 uur. Jacobuskerk in Lonneker
Na maanden van voorbereiding is het bijna zover. Dan gaat Themakoor Op Toon uit Lonneker iets doen wat ze nog nooit hebben gedaan. Samen met gastkoor Cantus Reni uit Rheine brengen zij zaterdag 26 november vanaf 19.30 uur in de Jacobuskerk in Lonneker, onder het motto ‘Grenzeloos in Muziek’, een ode aan de grenzen overschrijdende werking en betekenis van muziek en muziekbeleving.
Tijdens het bijna anderhalf uur durende optreden brengt het internationale gezelschap ongeveer achttien nummers in verschillende talen ten gehore, variërend van het bekende ‘Conquest of Paradise’ - gecomponeerd door de eerder dit jaar overleden Griekse componist Vangelis. Maar ook het lied ‘Ken je mij’ in een speciaal voor Op Toon geschreven arrangement tot het wereldberoemde Ave Maria van Caccini. Met dit repertoire willen Op Toon en Cantus Reni luisteraars benadrukken dat iedereen over de wereldmuziek toch op dezelfde manier kan beleven, ook als je de betreffende taal misschien niet spreekt.
Beide koren zullen zowel gezamenlijk als apart optreden. Ze worden daarbij begeleid door pianist Astrid Aalders. Dirigent Eline Harbers, die tijdens het concert ook als solist te horen zal zijn, heeft beide koren op haar kenmerkende enthousiaste wijze klaargestoomd voor dit optreden. Eline begeleidt al jaren meerdere koren en weet als geen ander: ‘In de wereld van de muziek zijn er geen grenzen. Waar je ook woont, zingen verbindt en bezielt de mens!’
Zondag 27 november zal Cantus Reni gastvrouw zijn voor de “return” in Rheine. 

Kaarten voor ‘Grenzeloos in Muziek’ kosten 5 euro zijn op drie manieren verkrijgbaar:
1. via het scannen van de QR-code hiernaast
2. via bankoverschrijving NL70 ABNA 05.92.04.89.85 t.n.v. P. Harbers 
3. contant vóór aanvang optreden. 
(Na betaling via optie 1 en 2 komt u op de gastenlijst.)
De opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan de koren zelf, die door de coronaperiode twee jaar nauwelijks hebben kunnen optreden. 


Haaksbergen Bonifatiuskerk: zondag 27 november – kloosterochtend
We beginnen deze eerste zondagochtend van de Advent, zoals we in het klooster beginnen. Met gebed, stilte, rust en bezinning. Je kunt op verschillende momenten op deze ochtend instappen, maar als je aan het ontbijt mee wilt doen, geef je dan op bij f.deheus@rkzuidoosttwente.nl , 06 300 988 33. Voor het ontbijt worden nog helpende handen gezocht! Het programma wordt als volgt:
  • 8.00 uur: Morgengebed (Getijden) in de kerk
  • 8.30 uur: Ontbijt in de parochiezaal (hiervoor opgeven)
  • 9.00 uur: Wandeling (verzamelen bij ingang kerk)
  • 10.00 uur: Communieviering in de kerk met zang van Gaudete
  • 10.45 uur: Koffie

Overdinkel: zondag 27 november - Adventstreffen met de Oase
Op zondag 27 november, de eerste Advent, organiseert de Oecumenische Kerkentuin Oase een Adventsbijeenkomst in Overdinkel, in het gebouw van de Hervormde Vereniging in Overdinkel aan de Hoofdstraat 147. De middag begint om 15.00 uur. Ds. Greet Nijmeijer leidt een korte Vesper. Verder zullen we kerstliederen zingen, luisteren naar muziek en zang van Hildegard van Bommel en wordt er dwarsfluit gespeeld. Kinderen kunnen tijdens de bijeenkomst kleuren, tekenen of knutselen. Voor bij de koffie en thee vragen wij u zelf lekkernijen mee te nemen om te delen. Een bijdrage voor het verwarmen van de ruimte wordt op prijs gesteld. U bent allen van harte welkom!
 

Agenda kinderen


Franciscusparochie: zaterdag 19 november kinderactiviteit - Creatief met Susan van Os-Yedema
Van 14.30 tot 16.00 uur zijn we te gast bij Susan van Os-Yedema in Zenderen. We gaan voor creatief. Inspiratiebron is dit keer de Engelse monnik Willibrord, die in het jaar 690 het Christendom naar de Friezen in de lage landen bracht. De vraag voor de kinderen wordt: ‘Wat zou jij als belangrijkste willen doorgeven?’ ’Wat heeft ons land of dorp nodig om een goed land of dorp te zijn?
De kinderen gaan een ‘schilderijtje’ maken. Voor alle materiaal wordt gezorgd. We vertrekken om 14.00 uur bij de Lourdeskerk en zijn om 16.30 uur weer terug. We vragen € 3,-- voor de onkosten. Je kunt kinderen opgeven op franciscusbende@franciscusparochie.nl. Geef daarbij ook aan of je zelf rijdt, of dat je je kinderen graag met anderen mee laat rijden.


Enschede Sint Jan: Het is bijna kerst! Kinderen welkom!
In de tijd ervoor (advent) is er elke zondag een kinderwoorddienst met als thema de overgrootmoeders van jezus. We beginnen op zondag 27 november om 9.30 uur met de Klokjesviering voor kleuters. Komen jullie op over Batseba te horen? Een verhaal over oorlog, liefde en nog veel meer. De volgende data zijn er kindernevendiensten om 10.00 uur op zondagen 4, 11 en 18 december.
Op zaterdag 24 december is er om 17.00 uur een Kerstviering voor kleuters en om 19.00 uur voor de wat oudere kinderen van de basisschool. 
 

Afgelopen week: volwassenen


Enschede Jacobuskerk: Vieren in de warme (!) parochiezaal
Elke vrijdagmorgen om 9.30 uur is er een viering in de Jacobuskerk. Telkens weer anders: een gebedsviering met muziek, het ochtendgebed of eucharistieviering. I.v.m. de aanleg van een nieuwe verwarming in de kerk moesten we sowieso al verhuizen naar de parochiezaal. Omdat de nieuwe verwarming straks niet aan gaat, blijven we daar mooi zitten. In de intimiteit van de verwarmde zaal wordt de viering nog warmer!


Glanerbrug: Verslag derde parochieavond over de toekomst van de parochie ter plaatse
Wie geïnteresseerd is in wat er op de derde parochieavond van 7 november besproken is kijke op: www.mariavlucht.nl/glanerbrugnieuws-activiteiten
 

Afgelopen week: kinderen


Losser: Sinte Marten vogelken
Ruim 1100 kinderen in Losser vierden op een of andere manier op 11 november het feest van Sint Maarten.
Sint Maarten is beschermheilige van het dorp Losser. Maar liefst twee ramen in de H. M. Geboortekerk herinneren aan de heilige. Zijn boodschap “Geef om elkaar en doe iets..!” is springlevend.  De leerlingen van de St. Martinusschool brachten dit thema tijdens een hele themaweek goed onder de aandacht.
De ‘echte’ St. Maarten, met zijn rode mantel en vergezeld van de bedelaar, bracht die vrijdag een bezoek aan alle groepen vier van de basisscholen. Gezien het grote aantal kleurplaten dat hij in ontvangst mocht nemen is ook in de overige groepen veel aandacht besteed aan St. Maarten.
Op de foto: St. Maarten tijdens zijn bezoek aan bs. St. Martinus.


Enschede Jozefkerk: Sint Maarten
Afgelopen zondag vierden we Sint Maarten in de Jozefkerk in Enschede. Samen met een heleboel kinderen en pastor Rekveld.
Ook was er een doopje. Al de kinderen stonden erbij, op het priesterkoor. Met de neus vooraan, zeg maar.
Marijke van der Tol


Enschede Zuid: Bloemetje van de Week
De bloemen gingen afgelopen week naar mevr. Oude Elferink aan de Lindestraat.


Vragenlijst


Onderzoek rol kerken tijdens crises: Vul de vragenlijst in!
We leven in een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt: oorlog, vluchtelingenstromen, inflatie, energiekosten, stikstof enzovoort.
Actie Kerkbalans onderzoekt wat kerkgangers vinden van de rol van hun kerk in deze tijd. Plaatselijke kerken zetten zich op verschillende manieren in om problemen aan te pakken en kwetsbare groepen binnen en buiten de kerk bij te staan. Wat merken en verwachten kerkgangers hiervan? Ervaren zij zelf steun vanuit de kerk? En in hoeverre zijn zij bereid kerken (nog of juist) financieel te steunen in tijden van nood?
Namens Actie Kerkbalans is onderzoeksbureau Citisens een grootschalig onderzoek gestart onder kerkgangers van vier kerkgenootschappen in Nederland: de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Leden en bezoekers van ruim 2.000 kerken worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over wat zij vinden van de rol die de kerk oppakt in tijden van crisis.
Vult u de vragenlijst in? Het is zo gepiept! Meedoen kan via www.gevenaandekerk.nl
Meer informatie over het onderzoek leest u ook in onderstaand bericht op de website van de R.-K. Kerk in Nederland:
www.rkkerk.nl/onderzoek-actie-kerkbalans-hoe-zien-kerkgangers-de-rol-van-de-kerk-in-tijden-van-crisis/ 
 

Ter bezinning


Delen in de erfenis van de heiligen door Frank de Heus, pastoraal werker
Komend weekend vieren we ‘Christus Koning’, een katholiek feest, dat het einde van het liturgisch jaar markeert.
Een van de lezingen van dit weekend komt uit de brief aan de christenen van Kolosse (Kol. 1, 12-20). In die brief kun je op een gegeven moment lezen: ‘Broeders en zusters, blijmoedig danken wij God, de Vader, omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen en te leven in het licht.’
Die erfenis van de heiligen, de eerste christenen, staat in West Europa meer en meer op het spel. Het christendom heeft de maatschappij veel gebracht. Gezondheidszorg, armenzorg, het onderwijs… Het waren terreinen waar de kerk veel in betekende totdat de staat het overnam.
Het christendom is inspiratiebron geweest voor prachtige kunstuitingen van Rafaël, van Michelangelo en ontelbaren meer. We vieren mooie feesten als Kerst en Pasen en Pinksteren. Een laatste groet in de kerk aan de overledene met water en wierook weet nog steeds velen te raken. De Bijbel is misschien een moeilijk, maar inspirerend boek met boeiende verhalen over mensen, die iets van God ervaren hebben in hun leven. En wie steekt er op vakantie geen kaarsje aan ergens in een kerk of kapel in het buitenland?
Het christendom is – zoals de auteur van de brief aan Kolosse schrijft – een blijmoedig geloof van mensen voor wie niets vanzelfsprekend is. Zij leven van de verwondering en voelen een diepe dankbaarheid voor alles wat God ons brengt. Zij geloven in het Licht, dat God in hun leven wil zijn. Ook of juist als het donker om je heen is.
Deel jij ook in deze erfenis? En geef jij haar door?

 
Maria Vlucht: Heeft u de MijnRKK-app al?
Met de gratis MijnRKK-app op uw mobiel heeft u parochienieuws én hulp onder handbereik. De MijnRKK-app is een landelijke app voor katholieke parochies, ontwikkeld door de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. U kunt onderling contact met elkaar houden en berichten delen én het laatste nieuws lezen: zowel van RKKerk.nl als uit onze eigen parochie. De laatste nieuwsbrief wordt elke woensdag op de app geplaatst, evenals bezinningen en achtergrondinformatie. U kunt in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodat u een seintje krijgt wanneer een nieuw bericht is geplaatst. Onze website www.mariavlucht.nl blijft de bron van informatie voor onze locale geloofsgemeenschappen, over de sacramenten, activiteiten en andere parochiële aangelegenheden.
U kunt er verzekerd van zijn dat de app veilig is en voldoet aan alle AVG richtlijnen.
Hoe u de app kunt installeren leest u op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/download-de-mijnrkk-app 
 

U kunt parochie Maria Vlucht financieel steunen via onderstaande QR-code of via onderstaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 
 

Kanalen vieringen online (Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending):
Gebeden wordt komend weekend canon 3B.

 


Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies: 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente columns

Het is goed dat we hier zijn
door
parochievicaris Willy Rekveld
Uithouden
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Bekijk meer columns

Like ons op Facebook

TOP