Nieuwsbrief pastoraal team 17 februari 2021


Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente 
Woensdag 17 februari 2021
Gedurende Corona-crisis

Printversie: Nieuwsbrief pastoraal team 17 februari 2021

 

Lezing Mgr. Hoogenboom over Europa en de Rooms katholieke kerk

Mits 30 belangstellenden zich opgeven

Mgr. Hoogenboom zal spreken over ‘ecologie en duurzaamheid’, ‘sociale en economische politiek’ en ‘vrijheid en godsdienst’. Dat doet hij als vertegenwoordiger van de Nederlandse bisschoppenconferentie in de COMECE. In de COMECE zitten vertegenwoordigers van bisschoppenconferenties van de 27 landen die deel uitmaken van de Europese Unie. De commissie houdt zich bezig met allerlei vraagstukken die de Europese Unie aangaan. Het werk van COMECE wordt geïnspireerd door belangrijke beginselen van de katholieke sociale leer. Denk aan de menselijke waardigheid, de bescherming van het algemeen welzijn (het bonum commune), de bevordering van de intermenselijke solidariteit, het nastreven van subsidiariteit die de juiste verhoudingen tussen het individu, de groep en de staat waarborgt, én het ontwikkelen van een integrale visie op de schepping en het behoud ervan.

Mgr. Hoogenboom zal in zijn lezing duidelijk maken dat de Katholieke Kerk door middel van COMECE een belangrijke bijdrage levert aan vrede en gerechtigheid in Europa.” Na de lezing is er ruimte om vragen te stellen.
Uiteraard komen we veilig samen in de kerk zelf, zoals we dat ook op zondag doen.

Praktische informatie:
 • Reserveren is noodzakelijk en mogelijk tot 7 maart. Ook als je denkt, dat jij je al eerder aangemeld hebt, stuur toch opnieuw een mailtje! Mocht er nog een avondklok zijn, dan kunnen we de tijd een half uur vervroegen. Opgave vóór 7 maart: secretariaat@katholiekenschede.nl
 • Datum: donderdag 11 maart 2021
 • Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur
 • Locatie: Kerk Sint Jan, Haaksbergerstraat 253
 • Kosten: vrije gift
 

Online kinderwoorddienst 

Helaas, de vorige keer hadden we technische problemen. Deze hebben we nu opgelost. We hopen dat alle kinderen afgelopen zondag lekker in de sneeuw hebben gespeeld en dat niemand heel lang op ons heeft zitten wachten.
Aanstaande zondag 21 februari is er weer online-kinderwoorddienst vanuit de werkgroep kinderwoorddienst van de Jozefkerk, van 10.00 tot 10.20 uur. Je kunt meedoen via deze link: Google Meet .

Het thema is: 'Maak het stil'. Deze dag lezen we het verhaal over Jezus in de woestijn. Kun jij de stilte vinden? En wat hoor je dan? We lezen een stukje uit het evangelie, praten erover, luisteren naar een liedje, en maken een kleurplaat. De kleurplaat, puzzel en het werkje kun je vinden via deze link op Samueladvies.nl .
Vind jij het leuk om een stukje van het evangelie voor te lezen? Stuur dan een berichtje naar kwdjozef@gmail.com .
 

Aswoensdag-vieringen 17 februari (online)

 • 18.30 uur besloten viering vanuit Losser: Kinderviering met C. Berbée en F. de Heus, kinderkoor JM, communicanten en C. v/d Beld voor begeleiding en techniek: 
 
 • 18.30 uur vanuit de Bonifatiuskerk te Haaksbergen: Eucharistieviering met P. Daggenvoorde en koorgroep Bonifatiuskoor, online te volgen via Kerkdienst Gemist. Wilt u aanwezig zijn, dan moet u reserveren: Uiterlijk donderdag vóór 10 uur via bonifatius@franciscusparochie.nl of u stuurt vóór zaterdag 12.00 uur een e-mail naar joswestendorp@home.nl . Als u niet kunt mailen, mag u bellen naar 06 186 00 463. 
 • 19.00 uur besloten viering vanuit Lonneker: Het hongerdoek wordt opgehangen en enkele gelovigen krijgen van voorganger Willy Rekveld as gestrooid op hun hoofd. Vier leden van het Gemengd Koor zingen. Ook wordt de eucharistie wordt opgedragen: 
 
 • 19.00 uur: Sint Janskerk Enschede: Gebedsviering met T. Hannink en Valéry Maduro en koorgroep van het Sint Jan-Michael-koor. Niet online te volgen. Reserveren is noodzakelijk via reserveren.zuid@katholiekenschede.nl .
Leestip: Alle vieringen, de Vastenboodschap van kardinaal Eijk en van paus Franciscus, informatie over de Hongerdoek van Lonneker en veel achtergrondinformatie vindt u op onze inspiratiepagina Aswoensdag en 40-dagentijd


Communicanten en het ‘land zonder zorgen’

Als wij in het ‘Onze Vader’ bidden ‘Uw Rijk kome’, dan bidden we uit, dat we uitzien naar het land van God; een land waar het goed toeven is voor iedereen. Hier en nu kun je af en toe al iets van dat land ervaren. Op zulke momenten beleef je nadrukkelijk, dat God voor ons zorgt. Daar hebben we met de kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste heilige Communie, over nagedacht.
We hebben een denkoefening gedaan. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen, dat alles bij God vandaan komt. De kinderen hebben bij die denkoefening en les een mobile gemaakt (zie foto hieronder). Niet één om mee te bellen, maar om op te hangen. Een paar kinderen stuurden hun knutselwerk in. De mobile is ontworpen door Alice Snijders uit Haaksbergen.

 
 

Stand van zaken openen kerken voor maximaal 30 aanwezigen

In alle kerken kunnen doopvieringen en uitvaarten plaatsvinden. Voor vieringen in kerken die weer open zijn, dient u te reserveren. Zie hiervoor de website van de betreffende parochie.

Franciscusparochie

 • Boekelo, Buurse, Bonifatiuskerk en Lourdeszaal te Haaksbergen zijn open.?
 • De Pancratiuskerk opent haar deuren voor 30 aanwezigen per 7 maart.

Jacobusparochie

 • De H. Jacobus, de St. Jan en de St. Jozef zijn open.
 • De gemeenschap van de Roef kan pas weer vieren, als het gebouw weer opengaat. Voorlopig dus niet.

Parochie Maria Vlucht: zie Vieringen

 • De Gerardus Majella in Overdinkel is open.
 • In de O.L.V.-kerk te Glanerbrug zullen er vóór 14 maart nog geen vieringen zijn.
 • In de Jacobuskerk te Lonneker zijn er geen openbare vieringen tot 4 maart, maar zullen er wel twee online-vieringen worden verzorgd, o.a. op Aswoensdag om 19.00 uur.
 • ?Vanuit de Maria Geboortekerk in Losser worden de online-vieringen voorlopig gecontinueerd, maar in besloten kring.


Verdieping Veertigdagen-tijd: Zoom-bijeenkomsten vanuit parochie St Jacobus de Meerdere, Enschede

In de periode van Aswoensdag tot de woensdag voor Pasen, houden we zeven wekelijkse Zoom-bijeenkomsten ter verdieping in de Veertigdagentijd.

Praktische informatie:

 

WhatsApp-groep ter bezinning in de Vastentijd

Parochianen en pastores schrijven korte overwegingen ter bezinning bij psalmen in de veertigdagentijd.
Wilt u die ook ontvangen, geef dan je voor- en achternaam per WhatsApp door aan Frank de Heus, 06 300 988 33.

 

Bloemengroet Enschede Zuid

De bloemen waren deze week voor Joke v/d Pieterman.
 

Bezinning bij Aswoensdag door pastoor Paul Daggenvoorde

Begin van de tijd tot aan Pasen.
Dagen van bezinning en bekering,
en ook van boetvaardigheid en versobering.
De as en het askruisje drukken het allemaal uit.


We vragen God 
om ons te reinigen en te vernieuwen.
Daarbij kijken we naar onszelf. 
Wat is in jouw eigen ogen
niet zo zuiver aan jezelf?
En wat is verouderd patroon
van denken en doen?
Wat zou wel vernieuwd mogen worden?

We vragen wat van God.
We vragen ook wat van onszelf
deze veertigdagen.

Dat we extra werk maken van 
gebed, vasten en goede daden.

En zo gedisciplineerd gaan werken
aan de drie fundamentele relaties van ons leven:

aan de relatie met God, (gebed),
aan de verbinding met andere mensen
én de schepping, (goede werken van liefde en duurzaamheid),
En aan de band met onszelf (vasten).

Deze ‘to do list’ van bidden, geven en vasten
gaat in tegen onze krachtige drang
naar verstrooiing,
naar hebben,
en naar innemen.

Het is echt afzien.

Maar je zult zien,
dat je groeit in menszijn.
Je komt tot leven,
als je afleert 
om te wórden geleefd.

Je wordt zuiver en nieuw.
En je zult merken 
dat je er God voor kan bedanken. 
Dat God destemeer blijkt te kunnen voorzien waar jij durft afzien.

Goede veertigdagentijd!

 

Contact met pastoresteam

 
Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Pastoraal werker Margot Dijkman m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl 06 389 03 999

Websites parochies:
 
Facebookpagina’s parochies:

 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Stil worden
door
past. werkster Carla Berbée
Beproefd
door
past. werker Frank de Heus

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP