Nieuwsbrief pastoraal team 18 mei 2022

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente 

Woensdag 18 mei 2022
Printversie: Nieuwsbrief pastoraal team 18 mei 2022

KOPIJ AANLEVEREN:
Gelieve kopij sturen aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Insturen vóór dinsdagmiddag 12.00 uur.

Agenda volwassenen

 
Enschede Zuid: Mariaviering op zaterdagavond 21 mei. Zing mee!
Wat heerlijk dat we weer allemaal naar de kerk mogen zonder beperkingen en dat we weer allemaal uit volle borst mogen (mee-)zingen! De Meimaand is van oudsher Mariamaand en om onze dank uit te spreken naar Maria organiseren wij, het Sint Jan-Heilige Michaëlkoor, een Mariaviering. Deze is op zaterdagavond 21 mei om 19.00 uur in de Sint Janskerk.
Voorganger is pastoor Paul Daggenvoorde. Zangers van andere koren kunnen in ons koor gezellig meezingen. We houden daarvoor  een open repetitie op woensdag 18 mei van 19.45 uur tot 20.30 uur in de Sint Janskerk. Een uitnodiging volgt nog via de koorbesturen. Komt u allemaal genieten, meebidden en meezingen? Welkom wij zien u dan!
Jolande, dirigente, en Henriëtte, organiste/pianiste

 
Haaksbergen: Dauwtrappersmis Hemelvaart en ontbijt op voetbalcomplex Bon Boys

Voor de 27e keer is er op Hemelvaartsdag, donderdagmoprgen 26 mei om 08.00 uur een Dauwtrappersmis op Bon Boys-complex ‘de Greune’. De organisatie van deze H. Mis is in handen van de geloofsgemeenschap HH. Bonifatius en Gezellen. Voorganger in de Eucharistieviering is pastor Willy Rekveld. Het Franciscuskoor zal haar medewerking verlenen. De viering gaat altijd door. Bij minder weer wijken we uit naar de kerk.
Na afloop van de viering krijgt iedereen een ontbijt aangeboden door de ondernemers van de Veldmaat. De gastheer van deze dag is zoals altijd s.v. Bon Boys.
Na afloop van het ontbijt kan er gefietst worden. Door de vriendenkring van s.v. Bon Boys zijn wederom routes uitgezet. Iedereen is welkom. Geef je voor het ontbijt wel even op!
Klik hier om u op te geven (uiterlijk 22 mei): Opgaveformulier voor ontbijt (voor de Eucharistieviering is er voldoende plaats op de tribune): 
 

 
Losser: Dauwtrappen en Dauwtrapviering op Hemelvaartsdag 26 mei
  • Dauwtrappen: Om 7.00 uur wordt gestart met het dauwtrappen. Het vertrek is vanaf de ingang van het Openluchttheater Brilmansdennen aan de Gildehauserweg. Aanmelding voor de wandeling is niet verplicht, het wordt wel op prijs gesteld en is mogelijk bij het parochiesecretariaat Mariavlucht, telefonisch (053 5361675) op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur of per e-mail secretariaat@mariavlucht.nl
Voorgaande jaren werden onderweg verhalen verteld of werd een gedicht voorgelezen. Het zou mooi zijn wanneer er onder de wandelaars personen zijn die zich hiertoe geroepen voelen… 
  • Oecumenische Hemelvaartviering: Om 9.00 uur, na terugkeer van de wandelaars, vindt in het Openluchttheater een Oecumenische gebedsdienst plaats, die door ds. Hennie Marsman en p.w. Carla Berbée worden geleid. Muzikale medewerking wordt verleend door muziekvereniging Excelsior. Na afloop van de dienst staan koffie en broodjes klaar voor de aanwezigen en is er een moment voor een gezellig samenzijn: al met al een mooi begin van Hemelvaartsdag 2022.
 
 
Enschede Jacobuskerk 8 juni: Lezing over ‘Maria, Moeder van de Kerk’ 
De lezing vindt plaats op woensdag 8 juni om 19.30 uur in het parochiehuis aan de Walstraat achter de Jacobuskerk. Rietie Kenter vertelt over het feest van Maria, moeder van de kerk, dat op tweede Pinksterdag gevierd wordt. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
U kunt u aanmelden via pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl of door een vrijwilliger aan te spreken.   
 
 
Zuidoost Twente: Kloosterweekend bij Franciscanen Megen
Vijdagmiddag 24 tot zondagmiddag 26 juni… Voor twintigers, dertigers, veertigers uit Zuidoost Twente.
Er zijn nog drie plekken vrij. Klik hier voor meer informatie en opgave.
 
 
Busreis vanuit Zenderen: woensdag 27 juli – ‘In het spoor van Titus’
27 Juli is de gedenkdag van Titus op de heiligenkalender. Zo midden in de zomer organiseren we een busreis/pelgrimage. Dit jaar gaan we naar het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen. Van hieruit worden we in kleine groepjes langs de belangrijke plekken van Titus geleidt, waardoor zijn leven en werken ‘tot leven’ komen.
Titus heeft zich actief ingezet voor de vrede, mede reden waarom de World Peace Flame in Nijmegen op de Titushof bij de Titus Brandsma Gedachteniskerk geplaatst is. Vanuit Enschede zullen we de vlam meenemen en zo een verbinding maken tussen ons en de inspanningen van Titus voor vrede en vrijheid. In de Titus Brandsma Memorial-kerk sluiten we af met een korte viering. 
  • Opstappen in Zenderen 8.45 uur. Thuiskomst rond 18.00 uur
  • Kosten: Busreis, programma, koffie/thee soep à € 30,--  (Brood zelf meenemen)
  • Aanmelden: tot 10 juli op karmeltwente@karmel.nl. Vooraf krijgt u een uitgebreider programma

 
Opgave doop Franciscusparochie voortaan via centraal secretariaat Jacobusparochie Enschede
De afgelopen jaren trokken we voor de doopvoorbereiding van ouders en kinderen al samen op met Enschede. De bijeenkomsten vinden plaats bij de Sint Janskerk aan de Haaksbergerstraat in Enschede Zuid. Op die manier is de doopvoorbereiding vanuit het pastoraal team praktisch nog te doen. Tegelijkertijd is het ook goed om met meer jonge ouders samen aan tafel te zitten en met elkaar in gesprek te gaan.
Vanaf 1 juni laten we ook de opgave voor de doop, het beantwoorden van vragen en geven van informatie m.b.t. de doop via het centraal secretariaat van Enschede verlopen. Dat voelt wellicht verderaf voor parochianen uit Boekelo, Buurse, Haakbergen, maar het zal de kwaliteit van onze service ten goede komen. Via onze eigen website www.franciscusparochie.nl zul je voor de opgave vanzelf worden doorgelinkt naar de website van Enschede. 
De drie centrale secretariaten van Zuidoost Twente werken al langer samen en verrichten naast taken voor de eigen parochie ook taken voor het geheel. De doopjes zélf blijven gewoon plaatsvinden in onze eigen parochiekerken.
Pastoraal werker Frank de Heus
 
 

Afgelopen week: volwassenen

 
Franciscusparochie: wisselingen ín en parochianen gezocht vóór het parochiebestuur
Er is een nieuwe penningmeester! Marcel Hartgerink neemt de werkzaamheden van Jeannette te Bogt-Siemerink over. We zijn blij dat hiermee de vacature van penningmeester, die sinds juli 2021 open stond, is vervuld. 
Dick Kohlweij, nu nog bestuurslid P&O, zal vanaf juli de functie van huidige vicevoorzitter Andre Leferink op zich nemen.
De benoemingsperiode van Thij Willems (PR @Communicatie) eindigt vanwege het bereiken van de leeftijd van 75 jaar per 1 juni a.s.
In het parochiebestuur ontstaat er derhalve naast de vacature ‘P&O’ ook een vacature ‘PR & Communicatie’. Kent u mogelijke kandidaten? Laat het ons weten.
Nadat er in ‘Op Weg’ binnenkort aandacht is besteed aan het afscheid van Jeannette en André, zullen de nieuwe bestuursleden uitgebreider worden voorgesteld.

 
Lonneker: Nijver breiwerk!

De breigroep uit Lonneker heeft nijver doorgebreid, ook nog in Corona-tijd. De dames komen eens in de week bij elkaar. Op dinsdagavond soms meer pratend dan breiend.
En het resultaat gaat naar Afrika: voor kinderen en anderen die warm gehouden moeten worden.
 
 

Agenda tieners en jongeren

 
Zuidoost Twente opgave Vormsel 2022-2023
Voor opgave en meer informatie klik hier.
Tieners van groep 8 en hoger uit Maria Vlucht en Franciscus zijn komend schooljaar welkom om mee te doen in Enschede!


Breek er eens uit!
Jongeren in Parochie Maria Vlucht ontvingen een uitnodiging via app en e-mail om mee te gaan naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen.
Een bijzondere dag als afsluiting van een bijzonder JP jaar. Het programma is interactief. We krijgen een rondleiding door het museum. Wat je ziet zijn oude strafmethodes en ook de moderne rechtspraak is zichtbaar gemaakt doordat je een ‘case’ als aspirant rechter mag beoordelen. De boevenbus is interessant maar zeker ook het cellencomplex ’De Rode Pannen’, waar de film van Pietje Bell is opgenomen.
Tot slot zal een ex-gedetineerde ons zijn verhaal vertellen en mogen we vragen stellen.
Dit uitstapje  voor 19 personen wordt o.a. mogelijk gemaakt door ‘Het ketelhuisfonds’ uit Losser.
  • Wanneer: 2 juli van 9.45 uur tot 17.00 uur.
  • Vervoer: per 19 personen bus.
  • Eigen bijdrage voor entreekosten.
  • Opgave: ans.telintelo@mariavlucht.nl (Wordt gewaardeerd in volgorde van aanmelding.)
Namens de JP begeleidersgroep, Ans te Lintelo
 
 

Ter bezinning

 
Mijn vrede laat ik bij jullie achter.... niet zoals de wereld die geeft
door Carla Berbée, pastoraal werker
Mijn moeder zei vaak: "Vrede is een werkwoord" en daar gaf ze dan een vette knipoog bij, al bedoelde ze dat serieus. Taalkundig klopt daar geen hout van, maar inhoudelijk...!?
Want vrede komt niet zomaar aangewaaid en is ook geen abstracte constructie. De oorlog in de Oekraïne geeft ons deze maanden het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. Maar ook als er geen wapengekletter klinkt, betekent dat nog geen vrede. Boze buren leven nog niet in vrede met elkaar.
Door onderhandelingen en afspraken kan geweld bïnnen de perken blijven. Maar echte vrede..???
Heb je de wil om een ander te aanvaarden? Kun je een ander vergeven of blijf je kniezen? Kun je ruimte laten voor iets anders dan jouw normen of wensen?
Dat vraagt oefenen, uitproberen met vallen en opstaan. Met geven, grenzen stellen en nemen. Eigenlijk is het nooit af. 
Het begint heel dichtbij: thuis in je relatie, in je gezin, op school, op het werk, en ook binnen de kerk: onze eigen geloofsgemeenschap, met andere geloven. Staat ons eigen belang voorop?
Gaat het om regels of om het hart, de Geest die lang geen zekerheid biedt. Succes is niet gegarandeerd, helaas.
Toch: als we niet blijven oefenen en elkaar daarin aanmoedigen, is er weinig leven over. Kun je eigenlijk niet meer spreken van ‘geloof’. Eraan blijven werken, er zit niets anders op.
Sámen werken aan vrede.
 
 
Enschede Zuid: Bloemetje van de week
De bloemen deze week gingen naar mevr. van de A- Leuverink in ‘de Posten’.
 
 
Maria Vlucht: Heeft u de MijnRKK-app al?
Met de gratis MijnRKK-app op uw mobiel heeft u parochienieuws én hulp onder handbereik. De MijnRKK-app is een landelijke app voor katholieke parochies, ontwikkeld door de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. U kunt onderling contact met elkaar houden en berichten delen én het laatste nieuws lezen: zowel van RKKerk.nl als uit onze eigen parochie. De laatste nieuwsbrief wordt elke woensdag op de app geplaatst, evenals bezinningen en achtergrondinformatie. U kunt in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodat u een seintje krijgt wanneer een nieuw bericht is geplaatst. Onze website www.mariavlucht.nl blijft de bron van informatie voor onze locale geloofsgemeenschappen, over de sacramenten, activiteiten en andere parochiële aangelegenheden.
 
U kunt er verzekerd van zijn dat de app veilig is en voldoet aan alle AVG richtlijnen.
Hoe u de app kunt installeren leest u op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/download-de-mijnrkk-app .

 
U kunt parochie Maria Vlucht financieel steunen via onderstaande QR-code of via onderstaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 

 

Kanalen vieringen online

Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:

 

 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er te weinig
door
past. werker Frank de Heus
Sla de hand aan de ploeg en kijk niet om
door
past. werkster Carla Berbée

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP