Nieuwsbrief pastoraal team 22 juni 2022

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente 

Woensdag 22 juni 2022
Printversie: Nieuwsbrief pastoraal team 22 juni 2022

KOPIJ AANLEVEREN:
Gelieve kopij sturen aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Insturen vóór dinsdagmiddag 12.00 uur.


Agenda volwassenen


Maria Vlucht, Lonneker Es: zondag 26 juni – openluchtviering bij de Jacobuskapel
Iedereen welkom! Neem een mooi steentje van huis mee om bij Jacobus te leggen. Voorganger pastor Jan Korstee, m.m.v. Gemengd Koor o.l.v. Hans Middelhuis.
Zondag 26 juni wordt weer de jaarlijkse openluchtviering bij de Lonneker Jacobuskapel gehouden, op het erf van de familie ten Vergert op de Lonnekereseweg 45. De eucharistieviering begint om 10.00 uur. De voorganger bij deze eucharistieviering is pastor  Jan Kortstee. Het Gemengd Koor zingt. Na de viering wordt er koffie gedronken op de wei.
Zoals bekend staat er sinds enige jaren een kapel voor St. Jacobus op de Lonneker Es. Op die plaats heeft honderden jaren een Jacobuskapel gestaan, die in onbruik is geraakt na de bouw van de dorpskerk, die ook aan de heilige Jacobus is gewijd. Zeven jaar geleden werd de kapel met een plechtige viering weer in gebruik genomen.
Jacobus de Meerdere is een heel bekende heilige. Hij wordt gezien als de beschermer van de pelgrims. Duizenden mensen ondernemen jaarlijks de tocht naar Santiago de Compostella waar het gebeente van Jacobus rust. 
Onderweg in Europa leggen de pelgrims bij één van de vele Jacobuskapellen een van huis meegenomen steen mee en laten zo hun zorgen symbolisch bij Jacobus achter. Sommigen komen ook langs Lonneker om in de Jacobuskerk een stempel te halen en een steen te leggen bij de kapel. Daarom vragen wij u om voor de Jacobusviering op 26 juni een mooie steen van huis mee te nemen en neer te leggen op het plateau van de kapel op de Es. 


Enschede Jacobuskerk: dinsdag 5 juli - Rozenkrans bidden in het parochiehuis aan de Walstraat
Op dinsdag 5 juli om 19.30 is er gelegenheid om samen het Rozenkransgebed te bidden in het parochiehuis aan de Walstraat.  Vanaf dan kan dit iedere eerste dinsdag van de maand plaatsvinden. Wij hopen, dat een oude traditie hiermee weer nieuw leven wordt ingeblazen.  
Iedereen is van harte welkom! 


Haaksbergen: Voor seizoen 2022-2023 zijn wij op zoek naar enthousiaste deelnemers voor onze ‘Geloven Nu’-groep
‘Geloven Nu’ is niet te vangen in één woord. Het is geen methode of cursus, maar toch steek je er veel van op. Het is geen school, maar toch zijn er in Nederland veel verschillende groepen met een inleider. En die groepen zijn geen ‘praatgroepen’, maar toch wordt er gepraat. Bijbelverhalen staan centraal, maar het gaat over het heden. Eigenlijk zegt de naam alles al. Geloven. Nu. Hoe doe je dat? Hoe sta jij in je geloof? En hoe bevalt je dat? 
Tijdens de bijeenkomsten van ‘Geloven Nu’ komen geloofs- en levensvragen aan de orde in een besloten groep. 
In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek over zaken die ertoe doen in hun leven. Daarmee biedt ‘Geloven Nu’ een kans om uit de jachtige wereld te stappen en af te dalen naar een ander niveau. Een niveau waarop werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden met de ander en daarmee met de Ander. 
Kortom: ‘Geloven Nu’ is geen cursus of bijbeluitleg, maar een laagdrempelige gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is een Bijbelverhaal het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven en geloof. De sfeer is ongedwongen. Kennis van de bijbel is geen noodzaak. Wie zich in het gesprek mengt, merkt dat zij of hij anderen iets te bieden heeft.
In het seizoen 2022-2023 komen wij bij op de volgende dinsdagen van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur bij elkaar in de Pancratius-zaal in Haaksbergen: 13-09, 25-10, 22-11, 20-12, 17-01, 14-02, 14-03, 11-04, 23-05, 20-06.
Voor informatie of aanmelden kunt u terecht bij Frank Beuger: f.beuger@home.nl of 06-23090356


Scheppingsperiode 2022
Noteert u het alvast in uw agenda: van zaterdag 3 september tot zondag 2 oktober vieren we in onze parochies de Periode van de Schepping. Samen met heel veel kerken wereldwijd.
We vieren Gods lieve Schepping en alle schepselen die daarin leven. We vieren dat God ons vrede gunt, gerechtigheid en een vruchtbare aarde, waarop het goed toeven is voor iedereen.
Het is Paus Franciscus die ons tot dit vieren oproept. Samen met de Orthodoxe en Protestantse Kerken.
In de encycliek ‘Laudato-si’ roept hij alle mensen van goede wil op om beter voor onze aarde – ‘ons gemeenschappelijk huis’ – te zorgen. Daartoe is een actieplan opgesteld. En iedereen kan daaraan meedoen. En dat is nodig ook, gezien de huidige crises: klimaatverandering, oorlog, migratie, energie, armoede, voedsel… het stelt ons voor ongekende uitdagingen.
In de MOV-groep ZuidOost Twente zijn we hiermee aan de slag gegaan. Het programma is volop in ontwikkeling, maar houdt u alvast de startvieringen op zaterdag 3 september in de Bonifatiuskerk te Haaksbergen en zondag 4 september in de Sint Jankerk in Enschede, én de slotvieringen op zondag 2 oktober in de Pancratiuskerk te Haaksbergen en Sint Jankerk in Enschede vrij. 
Een tipje van de sluier: Trees van Montfoort komt om over haar boek ‘Groene Theologie’ te vertellen, er is een  leuke activiteit voor kinderen, een filmvoorstelling, we planten een Laudato Si boom,  en nog veel meer. 
En we laten zien hoe iedereen kan helpen om die zorg voor ons gemeenschappelijk huis beter gestalte te geven en te groeien naar een integrale ecologie.
Houdt u de berichtgeving in deze nieuwsbrief en op onze website in de gaten.
Zodra het programma vastgesteld is plaatsen we daar en op de Laudato-si Facebookpagina alle informatie . 
En natuurlijk alvast van harte welkom.
Voor meer informatie over de encycliek Laudato si: https://laudato-si.nl
Voor meer informatie over de scheppingsperiode: https://netrv.be/campagne-ecokerk-2022
Nog vragen? Aster.snijders2@gmail.com


Wie maakt vakantie voor mensen met een beperking mogelijk?
Bij Present kregen we een bijzondere hulpvraag binnen van Adios Reizen, een christelijk reisbureau. Zij organiseren vakanties voor mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking, die door vrijwilligers worden begeleid. Echter ze hebben voor hun reis die gepland is van 12 - 19 augustus nog geen vrijwilligers kunnen vinden. De vakantie is gepland in De Lutte ('t Keampke), maar om deze reis door te kunnen laten gaan, hebben ze vier vrijwilligers nodig, vanaf 18 jaar. 
Er is een aantal taken die de vrijwilligers gaat doen, zoals koken, activiteiten organiseren, christelijke dagopening. Het is fijn als de vrijwilliger ook persoonlijke verzorging van de deelnemers (wassen, aankleden) kan doen, maar dit is niet noodzakelijk.  Het gaat om een vakantie met christelijke invulling, vandaar dat we je als kerkgemeenschap benaderen.
Vrijwilligers kunnen zich tot 12 juli aanmelden via onze website: stichtingpresent.nl/enschede/werkvakantie-in-de-lutte .
Daar is ook meer informatie te vinden.
 

Agenda kinderen en tieners


Zondag 26 juni: Klokjesviering voor kleuters in de Sint Jankerk
Zondag 26 juni is er om 9.30 uur weer Klokjesviering in de Sint Jankerk aan de Haaksbergerstraat 253. De laatste van dit seizoen. Andrea Smits heeft weer een leuke viering voor kleuters voorbereid. Dit keer over de Ark van Noach. Een verhaal over water dat dreigt en draagt. Een verhaal over dieren. Over vergeving en ‘Sorry zeggen’. Kortom een aansprekend verhaal uit de Bijbel voor kleuters waar ze ook nog wat van kunnen leren voor het leven!
De viering duurt een half uurtje. Daarna is er koffie en ranja en voor de kinderen altijd wat te doen. Een leuke en laagdrempelige manier om als gezin je geloof te voeden en te onderhouden! Gewoon een keer tijd voor maken en meemaken! 
Via de QR-code (zie deze nieuwsbrief in printversie) kun jij je laten opnemen in de groepsapp. Het is éénrichtingsverkeer. Je hoeft dus niet bang te zijn voor een overdosis aan appjes. Je ontvangt wel telkens een reminder voor de eerstkomende viering. De klokjesvieringen vinden doorgaans elke vierde zondag van de maand plaats.


Franciscusparochie: Zondag 3 juli - Sterren kijken met de Franciscusbende
Zondag 3 juli doen we mee aan de landelijke Zonnekijkdag. We verzamelen om 12.30 uur bij de sterrenwacht aan de Oude Buurserdijk 2 te Buurse. We beëindigen het programma om ongeveer 14.30 uur. We vragen een eigen bijdrage van € 3,-- pp. Opgave via: Franciscusbende@Franciscusparochie.nl .


Zuidoost Twente: Zondag 3 juli - Startactiviteit Vormsel schooljaar 2022-2023
Zondag 3 juli komen we van 11.30 tot 14.00 uur met vormelingen en ouders voor het eerst samen om met elkaar kennis te maken en met een leuke activiteit te beginnen. Wat het is, merk je wel als je er bent. Maar Ans te Lintelo, onze jongerenwerker, verzorgt het. Zin en plezier gegarandeerd!
Opgeven voor de voorbereiding kan nog steeds tot 30 juni!
Tieners van groep 8 en hoger uit Maria Vlucht en Franciscus zijn komend schooljaar welkom om mee te doen in Enschede!
Voor het opgaveformulier, programma en meer informatie klik hier

 

Afgelopen week: volwassenen


Glanerbrug: Dinkeldienst 19 juni op de Oase
Zondag 19 juni 2022 was er een mooie opkomst op het Oaseterrein bij Gronau voor de oecumenische Dinkeldienst. Voorgangers van alle gezindten - protestants, katholiek en Syrisch-Orthodox - uit Lonneker, Losser, Overdinkel en Glanerbrug hadden een mooie, gevarieerde viering voorbereid rond het thema Water & Droogte. 
We vierden bij de Bron: er was aandacht voor Laudato Sí, voor veilig drinkwater en hygiëne in Afrika en voor de innerlijke droogte en dorst die we kunnen ervaren zoals de Samaritaanse vrouw bij de bron. We konden ons laven aan bemoedigende woorden uit de Schrift, aan levend water, schoon drinkwater én aan hemelwater.
Het koor Op Toon zong prachtig, jongeren van het Syrisch-Orthodoxe klooster zongen het Onze Vader in het Aramees en er was veel samenzang. De liederen sloten prachtig aan bij de lezingen en de overweging.
Vele vrijwilligers van de Oase, van de werkgroep en van alle geloofsgemeenschappen hebben meegewerkt aan een gastvrije bijeenkomst. Het was prachtig om te zien hoe het terrein volstroomde met mensen, er was koffie en door de kerkgangers meegebracht lekkers dat onder de tenten naar de mensen werd gebracht. En met vereende krachten waren tenten opgebouwd en stoelen neergezet die naderhand weer netjes werden opgeruimd.
Kortom, het was een gezegende zondag. Alle zegen komt van boven!
Alle foto's kunt u bekijken op: www.mariavlucht.nl/fotoalbums/dinkeldienst-2022


Glanerbrug: Lezing over Tolstoj op vrijdag 17 juni 
Vrijdag 17 juni kwam Sieuwert Haverhoek helemaal uit Leiden naar het openluchtterrein Oase bij de Dinkel in Gronau om te vertellen over de verboden werken van Lev Tolstoj – de beroemde schrijver van Oorlog en Vrede, Anna Kerenina en Opstanding. 
Hij vertelde over het leven van Tolstoj en over hoe hij na zijn roem als schrijver, tot het inzicht kwam dat er méér moest zijn dan rijkdom en weelde. Hij ontfermde zich over kinderen op zijn landgoed, verbeterde het onderwijs en ging op zoek naar waarheid bij de wereldgodsdiensten. Dit leidde tot inzichten gebaseerd op de Bergrede uit de Bijbel. Zijn werken werden echter verboden door de Russisch-Orthodoxe kerk, maar via Engelstalige vrienden vonden ze hun weg naar Europa. 
Tolstoj heeft ook gecorrespondeerd met Gandhi, die door Tolstojs inzichten tot zijn geweldloos verzet kwam. Ook later hebben zijn werken Martin Luther King en Nelson Mandela beïnvloed.
Sieuwert ziet het als zijn levenswerk om deze boeken in het Nederlands te vertalen en geeft deze deels gratis weg. 
Vrouwen voor Vrede Enschede had hem uitgenodigd en hij was zelf zeer tevreden met de opkomst van 20 mensen, die zeer geïnteresseerd waren. De Oase was als vanouds een gastvrije en heerlijke plek. 
Enschede voor Vrede nodigt hem ook uit tijdens de Vredesweek op donderdag 22 september, waar u opnieuw de kans krijgt naar hem te luisteren. Plaats en tijdstip zullen t.z.t. bekend gemaakt worden. Alvast voor uw agenda!
 

Ter bezinning


Vrede en alle Goeds (bij 13e zondag door het jaar 2022)
Sla de hand aan de ploeg en kijk niet om (Luc 9, 51-62 )
door Carla Berbée, pastoraal werker
Sommige mensen wikken eerst al hun kansen en wat elke mogelijkheid kan opbrengen. Anderen kunnen geen keuze maken, want morgen kan er een veel betere mogelijkheid voorbijkomen. En dan heb je die gemist! Sommige mensen durven niet te kiezen omdat ze zich onzeker voelen. Een ander kiest zuiver op gevoel waar weer een ander zegt heel rationeel een afweging te maken.
Over de meest belangrijke keuzes in je leven valt meestal geen rekensom te maken; behalve misschien je hypotheek, maar zelfs daarover is de toekomst niet gegarandeerd zeker.
Maar weet je wáár je voor kiest? Wat de betekenis is, wat de gevolgen zijn voor jezelf en voor anderen. Weet je wat het betekent als je voor kinderen kiest in je relatie; of voor een baan in een vreemde stad, of voor een partner in een ander land?
Kiezen vraagt vertrouwen, in jezelf en de anderen. Vertrouwen en geloven. En er voor gáán!! Waag de grote stap met de blik vooruit.
Wat achter je ligt kan je niet meer inhalen. Succes!


Bloemetje van de week
Enschede Zuid: De bloemen gingen naar mevr. Annie Levers, Gouden Regenstraat én mervr. Addy Evertsen, A. van Ostadestraat.


Maria Vlucht: Heeft u de MijnRKK-app al?
Met de gratis MijnRKK-app op uw mobiel heeft u parochienieuws én hulp onder handbereik. De MijnRKK-app is een landelijke app voor katholieke parochies, ontwikkeld door de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. U kunt onderlin
g contact met elkaar houden en berichten delen én het laatste nieuws lezen: zowel van RKKerk.nl als uit onze eigen parochie. De laatste nieuwsbrief wordt elke woensdag op de app geplaatst, evenals bezinningen en achtergrondinformatie. U kunt in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodat u een seintje krijgt wanneer een nieuw bericht is geplaatst. Onze website www.mariavlucht.nl blijft de bron van informatie voor onze locale geloofsgemeenschappen, over de sacramenten, activiteiten en andere parochiële aangelegenheden.
U kunt er verzekerd van zijn dat de app veilig is en voldoet aan alle AVG richtlijnen.
Hoe u de app kunt installeren leest u op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/download-de-mijnrkk-app .
 
 
U kunt parochie Maria Vlucht financieel steunen via onderstaande QR-code of via onderstaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 

Kanalen vieringen online


Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

‘Verantwoordelijk-heid nemen’
door
Past. werker Frank de Heus
Het elfde gebod: Geniet!
door
Past. werkster Carla Berbée

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP