Nieuwsbrief pastoraal team 23 november 2022

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente 

Woensdag 23 november 2022
Printversie: Nieuwsbrief pastoraal team 23 november 2022
 


KOPIJ AANLEVEREN:
Gelieve kopij sturen naar f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Insturen vóór dinsdag.
 

Agenda volwassenen


WhatsApp-tekst ter bezinning in de Advent
Ook de komende Advent bieden we weer een app-groep aan om toe te leven naar Kerstmis. Als jij je hiervoor opgeeft, krijg je gedurende de Advent op zon- en woensdagen ‘s morgens voor 9.00 uur een appje. Dit keer hebben we gekozen voor negen Bijbelteksten die gelezen worden in de ‘Lessons and Carols’ uit de Anglicaanse traditie. Daarbij telkens een korte meditatie van één van de pastores of parochianen. Wij – het pastoraal team en medeparochianen – hopen je op deze manier iets van onze inspiratie voor deze tijd mee te geven. Na Kerstmis wordt de Whatsapp-groep opgeheven.
Doe je mee en wil je in de Adventstijd onze Appjes ontvangen, geef dan je voor- en achternaam en je 06-nummer per WhatsApp door aan Frank de Heus, 06 300 988 33.


Lonneker: zaterdag 26 november - Grenzeloos muziek genieten
Zaterdag 26 november geeft ons themakoor Op Toon een concert in de Jacobus de Meerdere-kerk in Lonneker, samen met het gastkoor Cantus Reni uit Rheine. Dat wordt Grenzeloos muziek genieten! Inloop vanaf 18.45 uur; het concert begint om 19.30 uur. Komt allen!
U leest er alles over op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/concert-op-toon-en-cantus-reni


Overdinkel: zondag 27 november - Adventstreffen met de Oase
Op zondag 27 november, de eerste Advent, organiseert de Oase Gronau een Adventsbijeenkomst in Overdinkel, in het gebouw van de Hervormde Vereniging in Overdinkel. De middag begint met een Vesper om 15.00 uur en verder zingen we kerstliederen en is het gewoon een gezellig samenzijn. Neemt u zelf wat lekkers mee?
U bent allen van harte welkom!


Haaksbergen Bonifatiuskerk: zondag 27 november – kloosterochtend
We beginnen deze eerste zondagochtend van de Advent, zoals we in het klooster beginnen. Met gebed, stilte, rust en bezinning. Je kunt op verschillende momenten op deze ochtend instappen, maar als je aan het ontbijt mee wilt doen, geef je dan op bij f.deheus@rkzuidoosttwente.nl , 06 300 988 33. Het programma wordt als volgt:
  • 8.00 uur: Morgengebed (Getijden) in de kerk
  • 8.30 uur: Ontbijt in de parochiezaal (hiervoor opgeven)
  • 9.00 uur: Wandeling (verzamelen bij ingang kerk)
  • 10.00 uur: Communieviering in de kerk met zang van Gaudete
  • 10.45 uur: Koffie

Enschede Jacobuskerk: zondag 27 november - Geen Bachcantate, wél Vocal Moments …
In het rooster van de Jacobuskerk staat voor 27 november, de eerste zondag van de advent, een Bach cantate vermeld. Deze gaat niet door, omdat de kerk nog niet verwarmd kan worden. Bach Beweging Twente kan de cantate niet uitvoeren bij de huidige lage temperatuur. Zij hebben aangeboden rond Pasen alsnog een cantate te verzorgen.
De ingeroosterde gebedsdienst met Vocal Moments gaat 27 november uiteraard gewoon door.


Losser parochiecentrum: maandag 28 november - Filmavond Breaking Boudaries
Op 28 november om 19.30 uur hebt u nog een kans om de indrukwekkende documentaire ‘Breaking Boundaries’ van David Attenborough te zien. Een must voor iedereen die de mooie Godgegeven Schepping aan het hart gaat.
We vertoonden de film eerder in het kader van de Scheppingsperiode 2022. Dat maakte zo’n indruk op de aanwezigen, dat besloten is de documentaire te herhalen. We starten de film na een korte inleiding. Na de film bespreken we met elkaar wat ons geraakt heeft en wat dat ons wil zeggen.
Wees welkom. En doe mee. Want dit gaat ons allen aan. Ons en onze kinderen en kleinkinderen. In het parochiecentrum naast de Maria Geboortekerk te Losser, 28 november om 19.30 uur.


Enschede: vrijdag 25 november - Orange the World 
De Orange the World campagne is de wereldwijde campagne van UN Women tegen geweld tegen vrouwen. Deze campagne vindt jaarlijks plaats tussen 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, en 10 december, Internationale Mensenrechtendag. 
In deze periode worden in meer dan 100 landen gebouwen oranje verlicht en vinden verschillende acties plaats. Ook in Enschede worden de ramen van het stadhuis van 25 november tot 10 december oranje verlicht. Het is hard nodig om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en bestrijden, want jaarlijks krijgen miljoenen vrouwen met geweld te maken.
Kijk voor meer informatie op www.orangetheworld.nl 
Vrouwen voor Vrede Enschede zal samen met SIVE, Stichting Internationale Vrouwen Enschede, en de Soroptimisten Club Dunya, actievoeren tegen Geweld tegen Vrouwen. Op vrijdag 25 november zijn ze vanaf 14.00 uur te vinden in de binnenstad, waar o.a. een video wordt opgenomen en op 30 november is er een bijeenkomst in de bibliotheek Enschede om 13.30 uur. Over deze acties vind je meer informatie op de Facebookpagina www.facebook.com/groups/vrouwenvoorvrede 


Rossum: donderdag 1 december - Lezing over Advent en Kerstmis in de kunst met mgr. Woorts
De lezing wordt gehouden op donderdag 1 december om 19.30 uur in het cultureel centrum De CoCer, Thijplein 1 in Rossum. De toegang is gratis.
Reserveren is nodig via pastor-janssen@plechelmusparochie.nl .
Mgr. Woorts, hulpbisschop en docent christelijke iconografie, zal ons in deze voorbereidingstijd op Kerstmis een avond daarin meenemen en vele voorstellingen laten zien van Advent en Kerstmis in de kunst. Zo krijgen wellicht de beelden in onze kerststal nog meer betekenis.

                                 

Agenda kinderen


Enschede Sint Jan – Levenslicht in kinderwoorddiensten in de Adventtijd
Tijdens de adventsperiode zijn er in de Sint Jan-kerk elke week, tijdens de zondagse vieringen, kinderwoorddiensten (KWD) speciaal voor de kinderen. Zo bereiden zij zich in vier weken voor op Kerst. De verhalen gaan over Levenslicht. Levenslicht is een wonder dat God aan de mensen geeft. Het gaat dit jaar over vijf vrouwen die een belangrijke rol spelen bij de geboorte van het kindje Jezus. Mattheüs begint het levensverhaal van Jezus met een overzicht van Jezus’ afstamming. Hij begint bij Abraham en vertelt over drie keer veertien generaties. Namen als Jacob, koning David, Salomo.
Tussen die namen worden vier vrouwen genoemd: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. En de vijfde naam is Maria, als vrouw van Jozef. Er wordt niet zomaar een baby’tje geboren. De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. In de Bijbel zijn leven en licht sterk met elkaar verbonden: Als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God wordt omschreven als licht en Jezus vertelt dat Hij het licht van de wereld is.

Programmering kinderwoorddiensten / kindervieringen 
  • 27 november, 9.30 uur: Klokjesviering (3-7 jaar) 
  • 4, 11, en 18 december, 10.00 uur: kinderwoorddienst 
  • 24 december, 17.00 uur: viering kleuters en afsluiting project
 

Afgelopen week


Franciscusbende: Kunstzinning met Willibrord en Susan van Os-Yedema
De kinderen zaten mooi door elkaar, oud, jong, jongen, meisje en hebben heel geconcentreerd "gewerkt" aan een voor ieder heel persoonlijk paneeltje.
Grootste compliment? Fee die zegt "Dit ga ik thuis vaker doen!" en het voornemen van Frank en Marije om hier in de kloosterdagen iets mee te doen. Super!
In het voorjaar zijn jullie weer welkom, zodat we ook een buitenactiviteit kunnen doen, bijvoorbeeld een labyrint uitleggen en lopen.
Susan van Os-Yedema


Haaksbergen Saalmerink: Pieten bezorgen bewoners leuke uurtjes
Drie M25-Pieten bezorgden de bewoners van Het Saalmerink in Haaksbergen een paar leuke uurtjes.
”Je zag dat ze er blij van werden”, aldus één van de pieten.


Enschede Jacobuskerk: Alphons Ariens herdacht in plechtige Eucharistieviering

Ariënsgedachtenisviering op 20 november jl. met Mgr. Woorts, Arienskoors en Stadsharmonie
Afgelopen zondag was er een indrukwekkende Ariëns gedachtenisviering, met Mgr. Woorts en pastoor Daggenvoorde in de Jacobuskerk op het hoogfeest van Christus Koning, met de Stadsharmonie en het Ariëns-koor. Met het portret van Alphons Ariens en zijn bijzondere miskelk, die Mgr. Woorts voor deze gelegenheid uit Maarssen had opgehaald en meegebracht. De miskelk van Alfons Ariëns, die hij bij zijn priesterwijding van zijn familie had gekregen, maar die hij later verkocht om de arme arbeiders te helpen vanuit het besef van sociale gerechtigheid. Bij zijn benoeming tot Geheim Kamerheer in 1919 heeft de parochie Maarssen deze kelk in haar bezit weten te krijgen en hem aan Alphons Ariens teruggegeven. De kelk was hem zeer dierbaar. Daarom heel speciaal deze kelk tijdens de viering in ons midden te hebben. Hij kreeg na de communieritus een plaats naast het portret van Alphons Ariens, zodat de vele aanwezigen in de kerk de kelk van dichtbij konden bewonderen.
In zijn overweging benadrukte Mgr. Woorts het grote hart, dat Alphons Ariens voor de armen in de samenleving had. Een heel bijzonder, sociaal bewogen mens, die kapelaan in Enschede was. Die zich liet inspireren door Don Bosco en hem ook kende. Het Ariens comité zet zich al vele jaren in voor zijn zaligverklaring. 
Na afloop was het zoals gebruikelijk een drukte van belang in het parochiehuis aan de Walstraat, waar voor alle aanwezigen koffie en krentenwegge klaarstond.


Glanerbrug: Huldiging Henk van der Meer
Op zaterdagavond 19 november hield het Herenkoor van Glanerbrug een gezellige avond voor leden en hun partners. Met lied, stamppotbuffet en huldiging van Henk van der Meer. Hij is 25 jaar koorzanger. Eerst heel wat jaren als lid van het koor van de Verrijzeniskerk in Enschede en inmiddels van het Herenkoor in Glanerbrug.
We feliciteren hem, en zijn vrouw Alice, met de zilveren Gregoriusonderscheiding. Overigens danken we Henk ook dat hij is aangeschoven bij de locatieraad van Glanerbrug!


Lezing over evangelist Matteüs in parochiehuis aan de Walstraat
Met het Hoogfeest van Christus Koning afgelopen zondag eindigde het liturgische jaar C.
Komende zondag, de 1e zondag van de Advent, start het liturgische jaar A, waarin de evangelist Matteüs centraal staat. Op woensdag 16 november verzorgde pastor Frank de Heus een boeiende en interessante lezing over het leven en werk van deze evangelist.


Enschede Jacobuskerk: Lynn Nieboer gedoopt en gevormd
Op vrijdag 18 november is Lynn Nieboer gedoopt door pastor Carla Berbée en gevormd door pastoor Paul Daggenvoorde. In de sfeervolle Eucharistieviering vertelde Lynn over de weg die zij gegaan is om met volle overtuiging deze stap te zetten. Aansluitend ontving zij het H. Doopsel en het H. Vormsel.
Van harte gefeliciteerd Lynn en welkom in onze geloofsgemeenschap!

  
Losser: Twee kerkelijke onderscheidingen
Zondagochtend 20 november - aansluitend op de eucharistieviering - ontvingen twee leden van het Dameskoor van de H. Maria Geboortekerk een kerkelijke onderscheiding met de bijbehorende oorkonde. Ineke Hammer verkreeg de gouden eremedaille St. Gregorius vanwege haar 40-jarig lidmaatschap, feitelijk een mijlpaal van een jaar geleden, waar destijds door corona geen aandacht aan besteed kon worden. Bep Hesselink ontving de zilveren eremedaille b.g.v. haar 25-jarig lidmaatschap. 
De beide jubilarissen kregen door de voorzitster van het koor, Carla Metternich, hun medaille opgespeld. Al met al een blijk van bijzondere waardering voor hun jarenlange inzet voor het koor en daarmee voor de Losserse Katholieke geloofsgemeenschap. Na de eucharistieviering werd mede in het kader van het Caeciliafeest een gezellig samenzijn op locatie georganiseerd, waarbij beide jubilarissen nog eens extra in het zonnetje werden gezet. 
 

Warm nieuws in koude dagen


Franciscusparochie: In de kerk er warmpjes bij zitten! 
Tijdens het locatieraden-overleg van de parochie St. Franciscus van Assisië (het overleg op 11 oktober jl., waarbij het algemeen bestuur, de locatieraden, de pastoraatgroep, pastorale raden en pastores aanwezig waren) is uiteraard ook uitgebreid aandacht besteed aan de huidige extreem hoge verwarmingskosten van de kerkgebouwen. 
De verwarmingskosten rijzen de pan uit en kunnen, afhankelijk van de grootte van het gebouw, zelfs oplopen tot wel € 1800,00. Een astronomisch bedrag om van wakker te liggen, ook al ligt u in een warm bed met extra dekens en eventueel een warmwaterzak. 
De slogan van de Franciscusparochie is: “Het gaat om de ontmoeting”. Dus ook om de ontmoeting tijdens een liturgische viering in een kerkgebouw. Maar als het gebouw tot maximaal 5 graden verwarmd zal worden, is het bijwonen van kerkelijke vieringen niet écht comfortabel te noemen. En dan kunnen wij met z’n allen nóg zoveel warme uitstralen en ons nóg zo welkom voelen: het blijft behelpen. 
Om niet te vernikkelen van de kou is tijdens het genoemde locatieraden-overleg besloten dat er als geste warme dekentjes aan de kerkbezoekers worden uitgereikt. Het gekregen dekentje kunt u meenemen naar huis en de volgende keer dat u naar de kerk gaat, kunt u het dekentje meebrengen.
Vroeger nam je mee naar de kerk: kerkboek, zakdoek, rozenkrans en collectegeld. En nu neem je mee naar de kerk: kerkboek(?), zakdoek, rozenkrans(?), collectegeld én het gekregen dekentje.
De dekentjes zullen tijdens de vieringen van 26 november, 27 november, 30 november én 1 december worden uitgereikt in de hoop dat de door u ontvangen letterlijke als ook de figuurlijke warmte u goed zal doen. Zéér goed. 
Ter bezinning


Getuigenis van een mooie zondag die inspiratie geeft
Zomaar een zondag die om acht uur begint. Op weg naar de Mariageboorte kerk in Losser. Om negen uur een Eucharistieviering met uitleg. Uitleg wat doen we en wat vieren we. Pastor Frank de Heus legt uit op aansprekende wijze. Er zijn kinderen en ouderen die meevieren en aandachtig luisteren. Het koor Vivace verzorgt de gezangen. Kortom we inspireren elkaar op een positieve wijze. Mooie reactie mocht ik horen na de viering. Reactie van: ‘Wat mooi dat dit kan’ en ‘Ik heb er wat van geleerd’.
Dan naar de Sint Jozefkerk. Een Eucharistieviering met een kinderwoorddienst. Met de kinderen, een dertigtal, na de viering een processie met lampions ter ere van Sint Maarten. Onder de viering een doop waarbij de kinderen mochten toekijken. Na de viering met kinderen en kleinkinderen een kruisje gezegend en opgehangen van een dierbare moeder en oma op de gedenkplek van heb, die overleden zijn. Hierbij kaarsje opgestoken als teken van het Licht dat de duisternis verdrijft. Een mooie zondag waarvan ik wil getuigen. Dit geeft energie in een positieve zin.
Ik wens ons allen die momenten toe. Willy Rekveld, parochievicaris


Ter Bezinning: Waakzaam - door Willy Rekveld, parochievicaris
Weest bereid! (Matheus 24, 37-44)

Meer dan ooit worden wij in ons dagelijks leven opgeroepen tot waakzaamheid. Waakzaam te zijn naar de schepping, de natuur. Bewuster om te gaan met de energie die we gebruiken. Kortom alles wat onze aarde ons geeft aan voedsel en energie. Wij worden opgeroepen tot een omkeer; om wat doods lijkt tot leven te brengen. Wat duister is tot licht te brengen.
Daartoe worden wij opgeroepen, in het leven van alle dag, in de Advent die weer begint. Een periode ven waakzaamheid; van wachten op. Wachten en verwachten. Van uitzien naar. Waar ziet u, zien jullie, wij en ik naar uit?
Een kinderliedje zingt uit, wat ik probeer te verwoorden: Advent is dromen dat het er eens van zal komen. Een wereld van vrede. Nergens meer verdriet of pijn. Uitzien naar licht in de duisternis van ons mensenbestaan. Uitzien naar een wereld die heel is, vrij van negatieve invloeden. Uitzien in het geloof in een God die zijn Zoon ons gegeven heeft als het Licht der Wereld.
Het Licht dat in de duisternis is gekomen. Het licht dat straalt en ons vertrouwen wil geven.
Dat vertrouwen wens ik u, jullie en mijzelf toe op weg naar Kerstmis 2022. 

 
Maria Vlucht: Heeft u de MijnRKK-app al?
Met de gratis MijnRKK-app op uw mobiel heeft u parochienieuws én hulp onder handbereik. De MijnRKK-app is een landelijke app voor katholieke parochies, ontwikkeld door de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. U kunt onderling contact met elkaar houden en berichten delen én het laatste nieuws lezen: zowel van RKKerk.nl als uit onze eigen parochie. De laatste nieuwsbrief wordt elke woensdag op de app geplaatst, evenals bezinningen en achtergrondinformatie. U kunt in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodat u een seintje krijgt wanneer een nieuw bericht is geplaatst. Onze website www.mariavlucht.nl blijft de bron van informatie voor onze locale geloofsgemeenschappen, over de sacramenten, activiteiten en andere parochiële aangelegenheden.
U kunt er verzekerd van zijn dat de app veilig is en voldoet aan alle AVG richtlijnen.
Hoe u de app kunt installeren leest u op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/download-de-mijnrkk-app 
 

 

U kunt parochie Maria Vlucht financieel steunen via onderstaande QR-code of via onderstaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 
 

Kanalen vieringen online (Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending):
Gebeden wordt komend weekend eigen en canon 3B.

 


Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:


 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Waakzaam
door
parochievicaris Willy Rekveld
Adventskalender
door
jongerenwerkster Ans te Lintelo

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP