Nieuwsbrief pastoraal team 29 juni 2022

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente 

Woensdag 29 juni 2022
Printversie: Nieuwsbrief pastoraal team 29 juni 2022
KOPIJ AANLEVEREN:
Gelieve kopij sturen aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Insturen vóór dinsdagmiddag 12.00 uur.
 

Agenda volwassenen

Enschede Jacobuskerk: dinsdag 5 juli - Rozenkrans bidden
Op dinsdag 5 juli om 19.30 is er gelegenheid om samen het Rozenkransgebed te bidden in het parochiehuis aan de Walstraat.  Vanaf dan kan dit iedere eerste dinsdag van de maand plaatsvinden. Wij hopen, dat een oude traditie hiermee weer nieuw leven wordt ingeblazen.  
Iedereen is van harte welkom! 


Mededeling voor Katholiek Losser: zondag 3 juli afscheid Siny en Jos Morsink
Jarenlang hebben Jos en Siny Morsink - Kienhuis het praktische middelpunt gevormd van de H. Maria Geboortekerk en alles wat hier gebeurde. In de zondagse liturgie, achter de schermen in de sacristie en in het parochiecentrum; in het weekend én door de week. Zij waren hier altijd te vinden, bezig met klussen of aan de koffie. Daar zijn we hen heel dankbaar voor.
Toch hebben zij nu hun taken teruggegeven. Siny Morsink als hoofdkoster en Jos Morsink vanuit de locatieraad. We willen dit niet zomaar voorbij laten gaan. Op zondag 3 juli willen we hen feestelijk bedanken en stil staan bij al hun verdiensten. Na de eucharistieviering van 9.00 uur bent U daarvoor uitgenodigd.
Voortaan kunt u voor vragen en informatie terecht bij het secretariaat van de locatie. Telefoon 10-11.30 u: 053 5381224. Of per mail: losser@mariavlucht.nl ter attentie van mw. S. Punte.
 

Agenda kinderen en tieners


Franciscusparochie: Zondag 3 juli - Sterren kijken met de Franciscusbende
Zondag 3 juli doen we mee aan de landelijke Zonnekijkdag. We verzamelen om 12.30 uur bij de sterrenwacht aan de Oude Buurserdijk 2 te Buurse. We beëindigen het programma om ongeveer 14.30 uur. We vragen een eigen bijdrage van € 3,-- pp. Opgave via: Franciscusbende@Franciscusparochie.nl .


Zuidoost Twente: Zondag 3 juli - Startactiviteit Vormsel schooljaar 2022-2023
Zondag 3 juli komen we van 11.30 tot 14.00 uur met vormelingen en ouders voor het eerst samen om met elkaar kennis te maken en met een leuke activiteit te beginnen. Wat het is, merk je wel als je er bent. Maar Ans te Lintelo, onze jongerenwerker, verzorgt het. Zin en plezier gegarandeerd! Opgeven voor de voorbereiding kan nog steeds!
Tieners van groep 8 en hoger uit Maria Vlucht en Franciscus zijn komend schooljaar welkom om mee te doen in Enschede! Voor het opgaveformulier, programma en meer informatie klik hier
 

Afgelopen week: volwassenen


Losser: Begraafplaatscommissie zwaait Jos uit …
Zaterdag jl. namen - tijdens een gezellig samenzijn - de leden van de Losserse Begraafplaatscommissie afscheid van hun voorzitter, Jos Morsink. Jos maakte eerder kenbaar zijn activiteiten als vrijwilliger van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser te beëindigen, dus ook zijn taken voor de commissie.
Hij hanteerde sinds het bestaan van de Begraafplaatscommissie, vanaf 2011, de voorzittershamer – een periode waarin de begraafplaats de nodige positieve ontwikkelingen beleefde. 
Met een toespraak door Marga ter Laak en het overhandigen van een cadeaubon werd Jos in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid; Siny, zijn echtgenote, ontving bij deze gelegenheid een fraai boeket.


Inkijk Synodegesprekken deel 1; Thema Samen op weg
In het kader van de Synode spraken we binnen de parochies van Zuidoost Twente in de eerste helft van dit jaar met vele parochianen en belangstellenden over drie thema’s. Graag geven we u een inkijk in de thema’s en vaak genoemde onderwerpen waarover gesproken is.
Eén van de thema’s is ‘Samen op weg’. Vaak genoemd bij dit thema is bijvoorbeeld de vraag naar meer inbreng van vrouwen. Het opmerken dat christelijke normen en waarden zeker worden doorgegeven en dat die overdracht ook plaats vindt in andere vormen, bijvoorbeeld via de sociale media. Dat kerkmensen mensen zijn die ook vaak heel betrokken en bewogen zijn in de maatschappij. En dat oecumene haast vanzelfsprekend is, wat zichtbaar blijkt bij belangrijke momenten en thema’s als corona, armoede, discriminatie, oorlog in Oekraïne. Dat voor jongeren kerk en geloof steeds minder samenvallen. En dat met name in dorpen de sociale kant erg belangrijk is. In gesprek kijken we hoe de uitkomsten van de drie besproken thema’s te vertalen zijn om meer aan te sluiten bij wat er leeft. Na de zomer daarover meer.
C. Berbée, pastoraal werker
 

Afgelopen week: jongeren


Maria Vlucht: Theatergroep ‘sTOF ontvangt € 1500,--

Rotary Districten Oost Nederland organiseerden de jeugdstimuleringsprijs 2022. Waarom? “Omdat veel projecten in deze tijd onder druk staan en het zeker voor jongeren extra lastig is om hun weg in de maatschappij te (blijven) vinden”, zo schrijven ze. 
Namens Theatergroep ‘sTOF maakte Hessel Broekhuis een filmpje. In het filmpje stelde ‘sTOF zich voor en gaf hij aan waarvoor we eventueel het geld zouden kunnen inzetten. Met deze film belandden we in de finale. Zes finalisten waren zeker van € 1500,-- . Om het bedrag te verdubbelen werden we uitgenodigd om te komen pitchen in Epe op 17 juni jl. Het was een hele leuke ervaring. Studio15 uit Almelo won de verdubbeling. Wij feliciteren hen van harte. En wij kregen maar liefst €1500,-- !! We kunnen er hele mooie dingen mee doen. Rotary bedankt!
Namens ‘sTOF, Ans te Lintelo
 

Ter bezinning


De oogst is groot, maar arbeiders zijn er te weinig
Bij Luc. 10, 2 - door Frank de Heus, pastoraal werker

Regelmatig wordt mij de vraag gesteld, hoe ik het werken in de kerk volhoud. De kerk is toch een zinkend schip?! Grijs! Al die moeite, al die inzet, allemaal tevergeefs… Wat is er over tien jaar nog van over? Als ik dan antwoord, dat ik met veel zin en plezier mijn werk doe, word ik verbaasd, verwonderd of meewarig aangekeken.
Maar ik kan het eenvoudigweg niet laten. Dat werken in de kerk. En dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat er veel te oogsten is. Naast gekibbel en gedoe, kom ik in de kerk vooral veel boeiende, bewogen en vriendelijke mensen tegen. Mensen, die tegen de tijdsgeest in, zomaar om niet tijd en liefde aan hun medemens besteden. Die samen met anderen gemeenschap willen vormen. Die zich spiegelen aan het grote verhaal uit de Bijbel en zich daardoor laten vormen. En iedereen mag er binnen lopen en wordt er zomaar gastvrij ontvangen. Waar vind je dat?
Arbeiders zijn er te weinig. Dat is ook waar. Het is met name de oudere generatie die de kerk financieel overeind houdt en de schouders eronder zet. Ik zou willen, dat jongeren het stokje overnemen. Maar dat is vooral een vrome wens.
Toch is het allemaal de moeite waard. Afgelopen weekend ben ik met parochianen en een gemeentelid bij de franciscanen in Megen geweest. We hebben gezocht naar ‘eenvoudig leven’. Eenvoudig leven kun je als je je focust, je afsluit voor alle ruis om je heen, als je vrij bent van eigen en andermans verwachtingen. als je niet gaat voor bezit maar voor mensen. Daar ligt het ware geluk. En dat kun je vinden samen met gelovige mensen, die zich aan Jezus of iemand als Franciscus willen spiegelen. Dan kan de oogst groot zijn. Als je het tenminste wilt zien.


Enschede Zuid: Bloemetje van de week
De bloemen gingen naar Marit Terhürne, Texellaan


Maria Vlucht: Heeft u de MijnRKK-app al?
Met de gratis MijnRKK-app op uw mobiel heeft u parochienieuws én hulp onder handbereik. De MijnRKK-app is een landelijke app voor katholieke parochies, ontwikkeld door de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. U kunt onderlin
g contact met elkaar houden en berichten delen én het laatste nieuws lezen: zowel van RKKerk.nl als uit onze eigen parochie. De laatste nieuwsbrief wordt elke woensdag op de app geplaatst, evenals bezinningen en achtergrondinformatie. U kunt in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodat u een seintje krijgt wanneer een nieuw bericht is geplaatst. Onze website www.mariavlucht.nl blijft de bron van informatie voor onze locale geloofsgemeenschappen, over de sacramenten, activiteiten en andere parochiële aangelegenheden.
U kunt er verzekerd van zijn dat de app veilig is en voldoet aan alle AVG richtlijnen.
Hoe u de app kunt installeren leest u op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/download-de-mijnrkk-app .
 
 
U kunt parochie Maria Vlucht financieel steunen via onderstaande QR-code of via onderstaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 

Kanalen vieringen online


Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:


 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

‘Verantwoordelijk-heid nemen’
door
Past. werker Frank de Heus
Het elfde gebod: Geniet!
door
Past. werkster Carla Berbée

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP