Nieuwsbrief pastoraal team 3 augustus 2022

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente

3 augustus 2022
Printversie, link naar de nieuwsbrief: Nieuwsbrief pastoraal team 3 augustus 2022


Kopy vóór dinsdag insturen naar ans.telintelo@mariavlucht.nl

 
Agenda volwassenen
 
Enschede-Lonneker: Jacobuswandeling dinsdag 9 augustus

Van Jacobus naar Jacobus via Jacobus

Op dinsdag 9 augustus lopen we gezamenlijk van de Jacobuskerk te Enschede naar de Jacobuskerk in Lonneker.  We verzamelen om 9.30 uur in de Jacobuskerk te Enschede.  We starten met lopen om 10.00 uur.  Onderweg doen we het Hilgenhuuske van Jacobus aan op ‘t Vaneker. Er wordt gezorgd voor koffie en thee. We sluiten af in de Jacobuskerk te Lonneker om 12.30.
De wandeling zelf duurt ongeveer een uur tot anderhalf en is niet zwaar. Geef je op via pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl of schrijf je in op de lijst. Er zijn geen kosten aan verbonden. NB: voor lunch en vervoer terug wordt niet gezorgd.
 
In het weekend van 7 augustus wordt Eucharistisch gebed 6 gebeden
 
Ariensprijs voor Diaconie. Stemt u ook?

Dit najaar wordt voor de zevende keer de Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt. Hiervoor zijn vijfentwintig initiatieven genomineerd.
Naast de Ariëns Prijs voor Diaconie wordt dan ook de PublieksPrijs uitgereikt: daarvoor kan vanaf nu worden gestemd op https://www.aartsbisdom.nl/stembus.
Deze openbare stemronde duurt tot 15 oktober 2022.
 
Een genomineerd project uit Enschede:
“Steun je medemens doneer je statiegeldbon PCI St Jacobus Enschede”

Groeiend van 90 kerstpakketten in 2019 naar 325 kerstpakketten in 2021: een schitterende ontwikkeling. Mogelijk gemaakt door steeds georganiseerder statiegeldbonnen in te zamelen bij de plaatselijke supermarkten en aanvullend sponsoren te zoeken. Zo wordt in een grote behoefte aan aandacht voorzien bij 325 gezinnen die leven aan de zijkant van de samenleving in Enschede. De samenwerking tussen de supermarkten en de Parochiële Caritas Instelling St. Jacobus de Meerdere staat als een huis. Het principe is eenvoudig: de waardering erg groot. Bij het overdragen van de pakketten zijn er regelmatig tranen te zien van dankbaarheid en aandacht. Website: www.caritasenschede.nl
 
Meer informatie leest u in het nieuwsbericht https://www.aartsbisdom.nl/stemmen-op-ariens-prijs-voor-diaconie-2022-geopend/.
De initiatieven worden nader toegelicht op https://www.aartsbisdom.nl/home/diaconie/ariens-prijs-diaconie/ariensprijs2022/genomineerden-ariens-publieksprijs-2022/
 
 
Agenda kinderen en jongeren

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen over het programma van de Scheppingsperiode (3 september t/m 2 oktober) in onze parochies. Hieronder vindt u informatie over de startviering in Enschede op 4 september. En een oproep om taart mee te brengen. Doet u mee? Laat het weten!
Geef u dan op via aster.snijders2@gmail.comMeer informatie vindt u op de website van Katholiek Enschede onder de knop "Laudato Si" en via onze Facebookgroep  Laudato Si' Parochieverband Zuidoost Twente
 
 
Afgelopen week: volwassenen


                              
Parochies Enschede:
 
Zaterdag 30 juli brachten 60 personen (een bus vol) een bezoek aan de voorstelling ‘Hannah van Hendrik’. De mensen van de Pathmosoase en de parochiesenioren beleefden een geheel verzorgde gezellige middag.


 
St. Jacobuskerk, hartje Enschede
Elke dag is bij de St Jacobuskerk de Ariens -Mariakapel open voor het aansteken van kaarsen.

Wist u….
-dat…op een zomerse zaterdag, zoals afgelopen week, wel zeshonderd mensen de kerk hebben bezocht.
-dat… op zaterdagen in het hoogseizoen
heel de St. Jacobuskerk opensteld wordt. Met dank aan een grote groep vrijwilligers!
 
Wist u dat zuster Amata afgelopen week 95 jaar is geworden? U ziet haar hier op de foto met Emerituspastor Bernard Jeunink.

 

Hartelijke groeten uit Dresden,                                                                                  
Pastor Carla Berbee
 

Donderdagmorgen j.l.: mooie viering in De Roef                    
 
Afgelopen week: kinderen en jongeren

Enschede
Elk jaar vragen we aan de communiekantjes: ”Wie wil er misdienaar worden?” Olivier gaat het proberen. Welkom Olivier!

(foto met toestemming geplaatst)
 
 Ter bezinning
 
‘Verantwoordelijkheid nemen’ door Frank de Heus, pastoraal werker
 
Van ieder aan wie veel is gegeven, zal veel worden geëist;
en van hem aan wie veel is toevertrouwd,
zal des te meer worden gevraagd (Lucas 12, 48).
 
“Begint u eerst eens zelf om uw kind op te voeden! Goedendag!” Zo diende onlangs een leerkracht een moeder van repliek, toen zij opbelde. De betreffende docent zou haar dochter te stevig hebben aangepakt op school. Naar de verhalen die ervan hoorde, ben ik geneigd de leerkracht gelijk te geven. Ook in leerkrachten is er steeds vaker weinig vertrouwen. Oude gezagsverhoudingen zijn weggevallen. Als iets niet helemaal naar de zin gaat, wordt er verhaal gehaald. Vaak zonder eerst naar zichzelf te kijken. Ik vind het illustratief voor hoe onze samenleving zich de laatste decennia heeft ontwikkeld.
Meer dan ooit wordt er een beroep gedaan op een overheid Als echter diezelfde overheid het heft in handen neemt, wordt men boos en reageert men verongelijkt. De overheid moet zich vooral nergens mee bemoeien, maar als ik in de problemen kom, moet de overheid het wel oplossen. Het eigen belang wordt steeds meer vooropgezet. Het zogenaamde ‘Bonum commune’, het gemeenschappelijk goed of algemeen belang, legt het daar steeds vaker tegen af. Het ‘ik’ wil bediend worden. Het denken áán, zorgen vóór, het inschikken ten behoeve van de ander, wordt minder vanzelfsprekend en steeds minder als deugd gezien.
Het evangelie van komende zondag (Lucas 12, 32-48) pleit voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. In het katholieke en Bijbelse denken is een mens nooit een mens op zichzelf, maar altijd een mens in relatie tot andere mensen. Verricht de taken die jou zijn toevertrouwd dus naar behoren. Doe je best en doe het met liefde. Ook als je wat kost. En tegelijkertijd: Zorg dat jouw lamp brandend blijft en dat je energie niet opraakt. Ga niet tegen je eigen ziel in (Franciscus).
Wees dus goed voor jezelf. Maar ook voor anderen!
 
 
Contactgegevens pastoraal team
Pastoor Paul Daggenvoorde:                     p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl, 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld:                   w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl,  06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée:                c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus:              f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo:                Ans.telintelo@mariavlucht.nl, 06 309 58 689
 
Live-streams:
Bonifatiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat
Gerardus Majellakerk Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg
Maria Geboortekerk Losser: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie
Pancratiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen
Sint Jozefkerk Enschede: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede
 
Websites parochies:
www.mariavlucht.nl
www.katholiekenschede.nl
www.franciscusparochie.nl
 
Facebookpagina’s parochies:
https://www.facebook.com/Mariavlucht/
https://www.facebook.com/groups/194497662564639
 
U kunt uw parochie financieel steunen via onderstaande QR-code:


 
Parochie Sint Jacobus de Meerdere Enschede      
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ZfGyJyAGSfmcWn4V_pQSwQ
 
Franciscusparochie Boekelo, Buurse, Haaksbergen
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=IJSgaUHEQNSAzZTgHDAIMg
 
Parochie Maria Vlucht
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ
 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

‘Verantwoordelijk-heid nemen’
door
Past. werker Frank de Heus
Het elfde gebod: Geniet!
door
Past. werkster Carla Berbée

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP