Nieuwsbrief pastoraal team 8 september 2021

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente 

Woensdag 8 september 2021
Printversie: Nieuwsbrief pastoraal team 8 september 2021


Agenda Vredesweek in en rond Enschede
In september wordt traditioneel de Vredesweek gehouden, dit jaar van 18 t/m 26 september. De werkgroepen Vrouwen voor Vrede en Enschede voor Vrede hebben de diverse vredesactiviteiten op een rijtje gezet. Deze willen we graag onder de aandacht brengen. 
 • Zaterdag 18 september: 13.00 uur - Opening Vredesweek buiten bij de Zuidmolen/beeldenvitrine te Enschede; een muzikale actie.
 • Zondag 19 september: 10.00 uur - Oecumenische Vredesviering in de St. Jankerk, Haaksbergerstraat 251 te Enschede. Graag reserveren bij: reserveren.zuid@katholiekenschede.nl
 • Dinsdag 21 september: 19.30 uur - Studium Generale, debat met als thema "Rethinking Security in Europe" tussen Prof. Ramses Wessel (Internationaal en Europees recht) met Ralf Becker (Duits vredesactivist) en kolonel Han Bouwmeester in de Vrijhof Agora op de UT, de Veldmaat 5 te Enschede (Engelstalig).
 • Dinsdag 21 september: 19.30 uur - Internationale Dag van de Vrede met gevarieerd programma met muziek en theater georganiseerd door Comité 21 september in het Apostolisch Genootschap Enschede Zuid, Burgemeester van Veenlaan 18 te Enschede. Aanmelden via info@profitcare.nl 
 • Woensdag 22 september: 19.30 uur - Verhalenavond in SDO-gebouw, Hoog en Droog 25 te Enschede. Met verhalen over vrede en informatie over de toestand in Irak en Syrië. Graag reserveren bij: info@enschedevoorvrede.nl onder vermelding van: VERHALEN avond 2021
 • Donderdag 23 september: indien mogelijk volgt er nog een informatieve avond over de recente situatie in Afghanistan. U hoort nog meer over plaats en tijdstip.
 • Vrijdag 24 september: 13.15-13.30 uur. Coventry Gebed in de in de Ontmoetingskerk, Dr. J. Wagenaarstraat 6 te Enschede. Voor wie dat wil, daarna koffie drinken.  Coventry Gebed is in samenwerking met De Wonne (nb: dit gebed wordt elke vrijdagmiddag gebeden van 13.15-13.30 uur).
 • Vrijdag 24 september: 19.00 uur - OASE-vuur op het (openlucht) terrein van Oecumenische Kerkentuin Oase, Dinkelstraße 24 te Gronau. Onderwerp is "Duurzame Vrede".  
 • Zaterdag 25 september: De Vriendenmiddag Tent of Nations in de Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo (Ov). Aanvang 13.30 uur. Opgave is verplicht: tentofnations@gmail.com
 • Zondag 26 september: 10.30 uur - Oecumenische Vredesviering in de kerk van het Syrisch-Orthodoxe klooster St. Ephrem, Glanerbrugstraat 33 tussen Glanerbrug en Losser.
Nieuws over Vredesactiviteiten worden op Facebook bekend gemaakt op de openbare groep Vrouwen voor Vrede: https://www.facebook.com/groups/vrouwenvoorvrede Word ook lid en maak de groep bekend door vrienden ervoor uit te nodigen. Iedereen is welkom, mannen ook! Als je lid bent, ben je snel op de hoogte van komende activiteiten en nieuwtjes.

 
Haaksbergen: Kevelaarsmis, zaterdag 11 september 
Ook dit jaar zijn voorlopig de bedevaarten naar Kevelaer door verschillende broederschappen geannuleerd. Het reizen met de bus wordt toch als groot risico gezien. 
De Haaksbergse processie naar Kevelear heeft derhalve besloten om eveneens dit jaar niet te gaan op zaterdag 11 september en maandag 1 november.
Toch is er de behoefte om naar Kevelaer te gaan of om bij dit Maria bedevaartsoord stil te staan van zowel het bestuur als de pelgrims.
 • Kevelaersmis: Het idee is ontstaan om daarom de Eucharistieviering op zaterdag 11 september om 18.30 uur in de HH. Bonifatius en Gezellenkerk in het teken te stellen van Kevelear, Maria Troosteres der bedroefden. Alle parochianen van de geloofsgemeenschappen aangesloten bij de Haaksbergse processie naar Kevelear en andere belangstelleden nodigen wij van harte uit om in deze speciale Eucharistieviering aanwezig te zijn. Celebrant in deze viering is pastor Willy Rekveld en concelebrant is pastoor Herman de Jong (thans pastoor van Groenlo/Lichtenvoorde e.o, voorheen pastoor in Haaksbergen e.o.). Aan het begin van de viering zal de bedevaartskaars ontstoken worden. Het Mariabeeld dat we altijd vanuit Haaksbergen meenemen naar Kevelear zal een centrale plek krijgen op het priesterkoor. U kunt hierbij vooraf aan de viering of na afloop een kaarsje aansteken. Gezien de huidige maatregelen houden we natuurlijk de richtlijnen van 1,5 mtr en hygiëne in acht.
 • Kevelaerslof: Het geplande Kevelearslof op zondag 3 oktober om 19.00 uur in de HH. Bonifatius en Gezellenkerk zal vooralsnog ook doorgaan in gepaste vorm. 
Broederschap Haaksbergse processie Kevelaar


Lonneker: Oogstdankviering en oogstfeest, zondag 12 september
Zondag 12 september om 10.00 uur wordt weer een oecumenische oogstdankviering gehouden in de Jacobuskerk in Lonneker. Aansluitend wordt een oogstfeest gehouden bij de Lonneker molen van 11.00-17.00 uur.
 • De viering in de Jacobus de Meerderekerk begint om 10.00 uur. Met name kinderen zijn van harte welkom. Via de scholen zijn ze opgeroepen om tijdens de viering broodjes te vlechten. Na de viering, rond 11.00 uur, worden die in optocht naar de molen gebracht om daar te worden gebakken. De muziekvereniging Excelsior gaat daarbij vooraan. 
 • Het oogstfeest bij de molen is voor jong en oud van 11.00-17.00 uur. Op het molenerf staan diverse kraampjes met streekproducten, kunstnijverheid, oude ambachten etc. Er is een springkussen, een clown, muziek en van alles te eten en te drinken. Ook kunnen kinderen zich laten schminken.
   
Enschede: Ziekenzalving in de Jacobuskerk, dinsdag 14 september
Op dinsdag 14 september is er om 14.30 uur een ziekenzalving in het parochiehuis achter de Jacobuskerk aan de Walstraat. De voorgangers hierbij zullen zijn de pastores Paul Daggenvoorde en Frank de Heus. Het sacrament van de ziekenzalving kan vertroosting bieden en versterkt, maar biedt tevens rust en perspectief. En op moeilijke momenten een veilige structuur, waarbinnen gevoelens opgeroepen en geuit kunnen worden. Na de H. Mis is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van koffie met wat lekkers.
U kunt zich opgeven bij Riet Franke, telefoon 053-4762910 (na 18.00 uur). Mensen die vervoer nodig hebben kunnen dit bij aanmelding gelijk opgeven, zodat hierover een afspraak gemaakt kan worden. U wordt dan opgehaald en weer thuisgebracht. Wij hopen op een goede opkomst.
De Bezoekersgroep

Enschede: Ziekenzalving in de St. Jankerk, zondag 12 september
Op zondag 12 september om 10.00 uur is er een ziekenzalving in de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat met pater Engelbertink. Van te voren dient u te reserveren via reserveren.zuid@katholiekenschede.nl

 
Franciscusparochie - PKN: Workshop ‘Vloggen – voor mensen die van toeten noch blazen weten’
Een workshop voor mensen die niet of nauwelijks weten wat vloggen is. Waarom vloggen mensen? Wat is ervoor nodig? en dat soort dingen.
De workshop wordt gegeven met apparatuur van RTV Sternet.
Na deze avond weet je genoeg om thuis zelf de mogelijkheden van je smartphone/ digitale camera verder te ontdekken en aan de workshop ‘vloggen voor dummy’s’ deel te kunnen nemen.
Door: Constance van Wolferen
 • Wanneer: woensdag 15 september van 19:30 – 21:00 uur
 • Waar: De Kappen (Blankenburgerstraat 40) Haaksbergen
 • Kosten: € 7,50 inclusief koffie
 
 
Franciscusparochie: De Franciscusbende gaat los!
Voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan we los met de Franciscusbende. Eens in de zoveel tijd organiseren we een activiteit voor kinderen en/of ouders. We gaan voor gezelligheid en plezier, elkaar beter leren kennen, een lijntje houden met kerk en geloof.
Als jij je laat opnemen in de groepsapp houden we jou op de hoogte van de activiteiten, die eraan komen. Je kunt op de app wel ontvangen, niet zenden. Je kunt ook zelf met ideeën komen voor activiteiten. Stuur die dan per mail in: FranciscusBende@franciscusparochie.nl .
Groetjes van de kerngroep Franciscusbende
Marije Brouwer, Jurgen ter Huurne, Marcel Leferink, pastor Frank de Heus (06 300 988 33)
 
Het programma voor de komende maanden:
 • Zaterdag 2 oktober, 14.00 tot 17.00 uur: Rondleiding en bezoek boerderij M.T.S. Smelt – Luttikhedde (voor kinderen): We verzamelen om 13.45 uur aan de Braamweg 11 (bij Jurgen ter Huurne) te Buurse. Te voet gaan we naar de Braamweg 12 (overkant straat). Om 14.00 uur starten we met een kort filmpje. Daarna volgt een korte rondleiding over de boerderij. Na een drinkpauze is er een puzzeltocht met opdrachten op de boerderij in groepjes van vijf of zes kinderen met telkens één ouder als begeleider. Het gehele programma duurt ongeveer 2.5 uur. Het geheel kan al doorgaan bij minimale deelname van 10 kinderen en maximaal 30 kinderen. Kosten: € 3,-- ter plekke te voldoen bij Jurgen. Alle geïnteresseerde kinderen van groep 5 t/m 8 zijn welkom. Vrienden en vriendinnen mogen mee. Opgave liefst vóór 27 september bij FranciscusBende@franciscusparochie.nl .
 • Zondag 14 november, 9.00 tot 10.30 uur: Ontbijt en toren beklimmen in de Bonifatiuskerk (voor kinderen en ouders): Om 9.00 uur ontbijten we gezamenlijk in de parochiezaal van de pastorie. Daarna beklimmen we in ieder geval de toren samen met Jos Westendorp. Afhankelijk van de grootte van de groep zullen we ook het orgel goed bekijken, de ‘schatten’ in de sacristie en de kerk. Om 10.30 uur gaan we weer uit elkaar. Kosten: € 3,-- ter plekke te voldoen. Opgave via FranciscusBende@franciscusparochie.nl .
 • Vrijdag 10 december, tussen 18.30 en 20.30 uur: Vossenjacht in centrum Haaksbergen (voor kinderen en ouders): Je start op je eigen tijd in of bij de Pancratiuskerk en gaat op jacht naar vossen uit het Kerstverhaal: Maria, Jozef, kindje Jezus, koningen, herders, de vroedvrouw, de evangelist en wat al niet meer? Een leuke activiteit tussen het winkelend publiek voor ouders en kinderen. Kosten € 3,-- ter plekke te voldoen. Opgave via FranciscusBende@franciscusparochie.nl .

 
Enschede Noord (Jozef): Trouwen op zondagmorgen in de kerk
 
Op zondagmorgen 5 september hebben Paul Geraedts en Fatima Makama in de Josephkerk tijdens de eucharistieviering van elf uur hun kerkelijk huwelijk gesloten.
Er was een livestream, zodat de ouders van Fatima in Nigeria het huwelijk van hun dochter konden meemaken. En ook familie van het bruidspaar in de USA. In de kerk was haar broer aanwezig en haar nichtje. En er waren familie en vrienden van haar uit den Haag. Zoals er ook familie en vrienden van Paul vanuit heel Nederland en Belgie aanwezig waren. Dat was temeer fijn, omdat zijn ouders inmiddels zijn overleden.
Paul en Fatima zijn zowel in de Joseph- als de Jacobuskerk heel bekend. Katholiek Enschede was als hun tweede familie. Sinds kort wonen ze in Bathmen.
Wat was het bijzonder en feestelijk om hun huwelijk op een zondagmorgen te vieren te midden van zoveel parochianen. Na afloop hebben we buiten koffie gedronken. Dat was een mooie gelegenheid om elkaar aan het begin van dit seizoen te spreken, en om Paul en Fatima te feliciteren en uit te zwaaien.
Alle goeds in Batmen! PD
 

Zuidoost Twente: Afgelopen week in Tubantia
In de Tubantia verscheen een artikel met forse kritiek naar het bisdom. U leest het hier: Forse kritiek Twentse parochies op kardinaal Eijk.
 
 
Enschede Zuid: Bloemetje van de week
De bloemen gingen de afgelopen week naar mevr. Finy Hagreis, Ypkemeulenstraat.


Zomaar tegengekomen: herinnering aan pastoor Schaafs uit Losser door Alies te Riet
De vitrine in het Oorlogsmuseum Overloon
Vorige week was ik in met oorlogsmuseum in Overloon en wat zag ik tot mijn verbazing in een vitrine? Informatie en spullen van pastoor Schaafs uit Losser!
Misschien kun je de informatie niet lezen, ik typ de informatie over omdat het heel klein is. 
Jacobus Johannes Schaafs, pastoor te Losser, bespot de Duitsers vanaf de kansel. Ook weigert hij een vrouw te helpen die vijf zoons heeft als vrijwilligers in de Duitse Waffen SS. Dit gaat de Duitse bezetter te ver. Pastoor Schaafs wordt in 1942 opgepakt en naar kamp Amersfoort gebracht. Een verzoek tot vrijlating wordt door Seyss-Inquart persoonlijk geblokkeerd. De pastoor wordt doorgevoerd naar concentratiekamp Dachau. Hij maakt de bevrijding mee, maar sterft een jaar later alsnog aan de gevolgen van het zware kampleven. Zie ook: Katholiek Losser Historie
In de vitrine zie je:  
petje met witte boord
mutsje en bril
gevangenennummer kamp Amersfoort
briefje arts kamp Amersfoort 6 januari 1943 
brief Seyss-Inquart
portrettekening 
 Kanalen vieringen online

 

Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:

 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente columns

Een Blijde Boodschap
door
past. werker Frank de Heus
Advent 2023
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Bekijk meer columns

Like ons op Facebook

TOP