Nieuwsbrief Zuidoost Twente 13 september 2023

Nieuwsbrief Zuidoost Twente 

Woensdag 13 september 2023
Printversie: Nieuwsbrief Zuidoost Twente 13 september 2023
 

KOPIJ AANLEVEREN:
Kopij (max. 200 woorden) vóór dinsdag insturen naar f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
 

Zuidoost Twente – Nieuws

Franciscusparochie: Bedevaart naar Kevelaar… Volgend jaar met heel Zuidoost?

Afgelopen weekend was de Haaksbergse bedevaart, samen met een delegatie van de Ludger Paulus parochie,naar Kevelaar. Vrijdag 8 september vertrokken 10 pelgrims op de fiets van de Bonifatiuskerk in de Veldmaat naar Kevelaar (100 km) en zaterdag 9 september twee bussen. In Kevelaar werden ze begeleid door de pastores de Jong en Rekveld. Er was een Kruisweg is het lommerrijke park, een Hoogmis in rijk gedecoreerde Basiliek en een lof in de idyllische kaarsenkapel. Door corona waren we drie jaar niet meer geweest. Het was een prachtig dag daar in Kevelaar. Een pelgrim die dertig jaar geleden voor het laatst met haar moeder was geweest sprak de woorden: “Het deed me wel iets”. 
Volgend jaar in september zeker weer. Het zou fijn zijn dat de Jacobusparochie en Maria Vlucht zich ook bij ons zouden aansluiten. Hoe meer pelgrims, hoe beter.
Contactpersoon: joswestendorp@home.nl .
Volgende activiteiten van de Broederschap:
 • Zondag 8 oktober om 15.30 uur Kevelaarslof in de HH. Bonifatius en Gezellenkerk, voorgangers de pastores De Jong en Rekveld m.m.v. Pablokoor. 
 • Allerheiligen, 1 november een buspelgrimage naar Kevelaar. Dit is de afsluiting van het bedevaartsseizoen.
 
Enschede: Jacobuspenning voor Paul Geraedts
U weet het wel… Er zijn in de parochie veel mensen, die in het verborgene hun vrijwilligerswerk doen. Paul Geraedts is één van hen. Hoewel hij niet meer in Enschede woont, blijft hij vooralsnog betrokken op de Jozefkerk. Door de jaren heen bezorgde hij de Pelgrim, maakte hij de kerk mee schoon en zette hij koffie. Op de woensdagochtend is hij nog steeds steevast aanwezig. Vriendelijk, onbaatzuchtig en hulpvaardig. Afgelopen zondag bij het ‘Dank-je-wel-gebeuren’ ontving hij daarom de Jacobuspenning.
Ondertussen (zie foto) was het weer gezellig druk bij de koffie na de viering. Zie je ook hoeveel jongeren er telkens naar de viering in de Jozef komen? Veelal studenten uit de stad.
 
 
Franciscusparochie: Eerste stappen op weg naar Vormsel gezet
Was het voor de zomervakantie nog freewheelen met onder meer een pubquiz met Ans te Lintelo, nu zijn de bijeenkomsten als voorbereiding op het Vormsel dan echt van start gegaan. In de Franciscusparochie doen zeven kinderen van groep 8 tot en met de 3e klas van het Middelbaar onderwijs mee. We mogen daarbij één deelnemer uit Enschede zuid begroeten in onze groep. Afgelopen maandag begonnen we na de eerste kennismaking met een oefening ‘Over de Streep’ (U kent het misschien nog van tv?), waarin ouders en kinderen positie kiezen en vertellen. Daarna zijn we al een beetje gaan speuren hoe de heilige Geest je op de weg van je leven helpt om de goede keuzes te maken. Een aantal kinderen wil zelf graag meedoen. Een enkeling moet van zijn ouders. We gaan de komende maanden zien, wat onze ontmoetingen ons opleveren. We hopen natuurlijk op een positieve keuze van de kinderen om in de voetsporen van Jezus te gaan.
 
Enschede Zuid: Bloemetje van de week.
De bloemen gingen afgelopen week naar mevr. Vulker, de Hatteler.
 
 

Agenda Zuidoost Twente en omstreken

 
Haaksbergen Bonifatiuskerk: Dinsdag 26 september - Filmavond met paus Franciscus, The Letter
Dinsdag 26 september om 19.30 uur in de Ariënszaal Bonifatiuskerk, Veldmaterstraat 61 te Haaksbergen (inloop vanaf 19.15 uur).
Van 1 september tot 4 oktober viert de wereld de Scheppingsperiode, waarin extra aandacht wordt gegeven aan de zorg voor de Schepping. Daarom vertoont de werkgroep Laudato Sí deze maand de film ‘The Letter’: een ontroerende film over het gesprek tussen actievoerders uit Senegal, de Amazone, India en Hawaï en paus Franciscus. Met hem delen zij hun problemen en hun dromen en oplossingen voor de armen, de inheemse bevolking, de jeugd en de natuur. 
De film wordt ingeleid en nabesproken. De avond eindigt om ca. 22.00 uur.
Kijk ook op onze website: https://www.mariavlucht.nl/actueel/filmavonden-in-zuidoost-twente
 
 
Vooraankondiging Enschede Sint Jan: woensdag 8 november – Lezing mevrouw prof. dr. Myriam Wijlens
In kader Synodale proces in RKK
Op woensdagmiddag 8 november 2023 zal mevrouw prof. dr M. Wijlens, afkomstig uit Losser, in Twente een lezing houden. Over het synodale proces dat de afgelopen jaren in de katholieke kerk alle leden heeft betrokken bij de zending en de organisatie van de kerk. Vooralsnog was dat vooral een zaak van de geestelijkheid met name van de bisschoppen. Maar Paus Franciscus wil dat iedereen kan meepraten. We zijn immers allemaal gedoopt en gevormd. En rijk aan eigen geloofs- en levenservaring. Een luisterende kerk is waar het de Paus om te doen is. Dat alle leden openstaan voor de Geest en voor wat we elkaar te zeggen hebben. Myriam Wijlens is professor in het kerkrecht. Aan de universiteit in Erfurt, Duitsland. Internationaal werkt ze ook aan allerlei maatregelen tegen misbruik in de Kerk. Ze is een van de hoogstgeplaatste vrouwen in het Vaticaan. En door de paus gevraagd op het internationale secretariaat voor het synodale proces in Rome werkzaam te zijn. 
Waarover zal zij spreken? Over het synodale proces en over wat dat vanuit alle landen inmiddels heeft opgeleverd. Over haar werk op het secretariaat. Over de bisschoppensynode, die in oktober heeft plaatsgehad. En over hoe het synodale proces voortaan ons kerkelijk leven bepaalt. 
 
 • Waar: St. Jankerk in Enschede aan de Haaksbergerstraat 251
 • Programma: 13.45 uur: Inloop. 14.00 uur: Lezing. Pauze met koffie of thee. Reactie op vragen en opmerkingen. Afsluiting rond 16.00 uur. Zaal sluit rond 16.30 uur.
Iedereen is welkom! Uit de Twentse parochies en daarbuiten, en uit andere kerkgenootschappen. Opgave: is niet nodig.
De lezing is ook via livestream te volgen: https://www.youtube.com/live/sWlK_Saza08?si=VlWFg30jZht_B8Ib
Wie nadere info wenst kan dat via email kenbaar maken: secretariaat@katholiekenschede.nl
 
 

Agenda Franciscusparochie – Boekelo, Buurse, Haaksbergen


KINDEREN Help jij zaterdagmiddag 30 september mee met onze vossenjacht in Haaksbergen?
We zoeken vossen voor de vossenjacht op zaterdag 30 september van 14.00 tot 16.00 uur in het centrum van Haaksbergen. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s, gezinnen gaan op zoek naar figuren uit de tijd van Franciscus van Assisië. Franciscus leefde in de 12e eeuw in Midden Italië. 4 Oktober is zijn naamdag. Hij was de zoon van een rijke lakenkoopman. Hij leefde een leven van ‘Leve de lol!’. Hij strooide met geld. Hij dronk en danste met zijn vrienden. Hij hielp zijn vader in de zaak. Zijn leven was één groot feest. Totdat … hij een melaatse ontmoette.
We willen kinderen met Franciscus bekend maken. Maar daar hebben we vossen voor nodig. Mensen die verkleed als figuren uit het verhaal van Franciscus in het centrum van Haaksbergen gezocht en gevonden worden. Denk aan Franciscus zelf, zijn vader en moeder, zijn bisschop, de paus van zijn tijd, bedelaars, rovers, troubadours, melaatsen, zuster Clara, de sultan van Egypte…
Vind je het leuk om als ‘vos’ mee te doen, meld je dan vóór 18 september aan bij pastor Frank de Heus: 06 300 988 33 óf f.deheus@rkzuidoosttwente.nl.
Als genoeg ‘vossen’ zich melden, kunnen we een leuke activiteit voor kinderen neerzetten!
 
 
Haaksbergen Saalmerink: zaterdag 16 september – gemeenschappelijke ziekenzalving
Zaterdag 16 september is er om 17.30 uur in de kapel van het Saalmerink een gemeenschappelijke ziekenzalving. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Als u het sacrament ter plekke wilt ontvangen, zal u dat door pastoor Paul Daggenvoorde worden toegediend. Weest allen welkom.

 
Haaksbergen Pancratiuskerk: zondag 24 september - Oecumenische Vredesdienst
Voorgangers ds. Job Stein en mevr. Elles Veltkamp. M.m.v. de Cantorij o.l.v. Marion Röber.
Ondanks het feit dat er in de wereld nog lang niet overal vrede is, richt het thema van de Vredesweek ons dit jaar naar binnen. In hoeverre is er (on)vrede in ons land, in onze regio, in ons dorp, in onze geloofsgemeenschap, in onze persoonlijke omstandigheden, in onszelf. En in hoeverre kunnen we de (on)vrede verhullen/onthullen, bedekken/toedekken, oprakelen of laten schitteren met bijvoorbeeld een mantel? Een mantel die ons aangeboden is, of die we (af)genomen hebben, één die we zelf hebben omgedaan, of die ons is omgeslagen, of één die we zorgzaam hebben weggegeven. Verbeter de wereld, begin bij jezelf?  Over deze vragen zullen we lezen, nadenken en bidden.  
 
 

Agenda Jacobusparochie – Enschede

 
Enschede: Zaterdag 16 september - Start Vredesweek met Verhalenwedstrijd!
In de Pijpenla van de Centrale Bibliotheek Enschede wordt de Vredesweek officieel geopend met het voorlezen van de verhalen door de schrijvers zelf, die mee hebben gedaan met de Verhalenwedstrijd van Vrouwen voor Vrede Enschede. De verhalen over het thema ‘Vrede omarmen’ worden zoveel mogelijk voorgelezen door de schrijvers zelf. Na het voorlezen wordt bekend gemaakt wie de winnende verhalen hebben geschreven. Met muziek en lekkers!
De middag duurt van 14.30-16.30 uur, de officiële opening is van 14.00-14.30 door wethouder Harmjan Vedder.
De hele agenda van de Vredesweek vindt u op deze Facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/vrouwenvoorvrede 
 
 
Zondag 17 september: Eén viering voor heel katholiek Enschede en wie erbij wil zijn
Als de vakantie voor je gevoel alweer ver achter je ligt en we ons langzaamaan gaan richten op de tijd die voor ons ligt, openen we het pastoraal seizoen met een viering met alle koren en met activiteiten voor alle leeftijden in de Sint Jan. In de twee andere kerken zijn geen vieringen. We hopen, dat velen naar de Sint Jan komen om samen te vieren, elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.
Het programma is als hieronder. U kunt op verschillende tijden instappen. Als u mee wilt ontbijten, geeft u zich dan op met naam en toenaam en aantal via pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl . Dat kan tot uiterlijk 13 september. Neem zelf bord en bestek mee. Voor de rest wordt gezorgd. We vragen een vrije gift.
 
8.45 uur: Ontbijt (vooraf aanmelden)
9.15 uur: Workshops
 • Kinderen: Lied instuderen met het kinderkoor met Juliëtte en Valéry
 • Kinderen: Creatief: vredesduifjes maken met Annelies
 • Kinderen: Oefenen als misdienaar met Engelien
 • Volwassenen: Lied instuderen met gemengd koor Sint Jan
 • Volwassenen: In gesprek met elkaar over ‘Omzien naar elkaar’ in onze parochie.
10.15 uur: Eucharistieviering met pastores Jan Kortstee, Frank de Heus, alle koren en kinderwoorddienst.
11.15 uur: Koffie.
 
 
Donderdag 21 september: Parochiesenioren organiseert High Tea voor alle (“oudere”) parochianen
Vorig jaar was de high tea een groot succes. Daarom wordt deze ook dit jaar weer georganiseerd. De Oase, de tuin bij de St. Jankerk, is daar een uitgelezen plek voor. De uitnodiging geldt voor alle parochianen uit heel Enschede. U bent uitgenodigd voor donderdag 21 september.
Plaats: De Oase/parochietuin bij de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat / Aanvang: 14.00 uur. / Einde: 16.00 uur.
Zorg ervoor dat u NIET met een goed gevulde maag komt, anders kunt u niet genieten van hetgeen aangeboden wordt.
 • Deelname is alleen mogelijk bij voorafgaande aanmelding via één van de onderstaande personen.
 • Deelnamekosten zijn € 10,-- (dankzij sponsoring). Daarvoor krijgt u de high tea inclusief koffie of thee. Misschien nog een drankje na.
 • Graag betalen bij opgave. Eventueel worden deze vooraf bij u geïnd.
 • Bij slecht weer zoeken wij, afhankelijk van de grootte van de groep, een alternatieve plek.
U kunt zich voor vrijdag 15 september opgeven bij (bij opgave graag telefoonnummer en adres vermelden):
 
Extra collecte: Stichting Vrouwenhuis in Kabul
De deurcollecte in de vredesweek (2e zondag, 24 september) is voor NAHID, Stichting Vrouwenhuis in Kabul.
De Stichting Nahid onderhield tussen maart 2006 en februari 2013 een huis in Kabul, Afghanistan, voor alleenstaande vrouwen en hun kinderen, die geen sociaal en/of economisch vangnet hebben. Vanaf 2013 wonen de vrouwen (met hun kinderen) in een eigen onderkomen en ondersteunt Nahid hen door hun huur te betalen en het hout voor de winter.
Na de machtsovername door de Taliban en de invoering van toenemende vrijheidsbeperkende maatregelen voor vrouwen en meisjes, wordt het leven voor hen steeds moeilijker. Meisjes mogen niet meer naar de middelbare school en universiteit. Vrouwen mogen niet meer buitenshuis werken. Jongens moeten voor het inkomen zorgen, maar zoeken vruchteloos naar werk. NAHID helpt 10 gezinnen, waar geen man in huis is, te overleven. 
Helpt u deze gezinnen de winter door! Voor meer informatie kunt u terecht op www.nahid.nl of nahidfoundation02@gmail.com.
NAHID heeft een ANBI status. Giften zijn ook welkom op NL94 RABO 00102953872 te Groningen.
 

Agenda Maria Vlucht – Glanerbrug, Lonneker, Losser, Overdinkel

 
Gronau Oase: vrijdag 15 september - Lezing over een bijzondere Losserse geschiedenis!
Vrijdag 15 september 2023 om 19.00 uur bent u weer welkom bij de oecumenische kerkentuin Oase aan de Dinkelstraße bij de Dinkel even buiten Gronau. 
Dit keer zal Georg van Slageren vertellen over de bijzondere en veelbewogen geschiedenis tussen katholieken en protestanten in Losser en de rol die de oude Martinuskerk daarin heeft gespeeld.
Georg van Slageren is al vele jaren actief bij de Historische Kring Losser en weet als geen ander over Losser te vertellen. Hij zal zijn verhaal illustreren met uniek beeldmateriaal.   
Aansluitend is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Weet dat u welkom bent! Hier vindt u deze unieke plek: aan het einde van de Dinkelstraße in Gronau, zie de kaart op de website: https://oase-gronau-losser.org/nl/wat-wij-doen/route/
 
 
JONGEREN Losser: zaterdag 16 september: Thomasviering met Vivace
Om 19.00 uur is er in de H. Maria Geboortekerk een Thomasviering. De Thomasviering kenmerkt zich door de zogenaamde heilige chaos: een twintigtal minuten, waarin aanwezigen deel kunnen nemen aan workshops: voorbeden schrijven, een levenssnoer maken, Bibiliodrama, zingen met het koor, een spel spelen, een diashow bekijken… Er wordt Communie uitgereikt. In het bijzonder de Vormelingen zijn uitgenodigd, maar iedereen is welkom. Thema is dit keer: ‘De weg van je leven’. Pastor de Heus gaat voor. Vivace zingt.
 
 
Losser: Nieuwe data Schriftinstuif - woensdag 20 september de eerste
Ook dit seizoen kunt u vanaf 20 september weer aanschuiven in Losser voor de Schriftinstuif! Vier woensdagavonden kunt u afwisselend in het Aleida Leurinkhuis en het parochiecentrum van de Maria Geboortekerk samen in gesprek over de eerstvolgende schriftlezingen. Oecumenisch en inspirerend!
 
 
Glanerbrug: Zondag 24 september - Oecumenische Vredesviering
Op zondag 24 september om 10.30 uur vieren we de laatste zondag van de Vredesweek in de Protestantse kerk aan de Gronausestraat in Glanerbrug. Aan deze viering doen traditiegetrouw ook de Rooms-katholieke kerk van Glanerbrug en het Syrisch-Orthodoxe klooster van Glane mee.
Vrede is in deze wereld meer nodig dan ooit. Er is onvrede… en nu? We willen bidden voor vrede en samen solidariteit vieren; we willen over grenzen heen kijken en elkaar aanmoedigen, met Gods hulp, om samen te werken aan een vreedzame samenleving. Want vrede is nooit vanzelfsprekend.
We willen u dan ook van harte uitnodigen voor deze oecumenische gebedsviering. Het is altijd bijzonder om met mensen van alle gezindten onder één dak te vieren en te bidden!
 
 

Ter inspiratie

 
‘Wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander.’ door Frank de Heus, pastoraal werker
Ik heb als kind al geleerd ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.
Maar laatst las ik daar een variatie op ‘Wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander’. Dat vond ik wel mooi. Wat ik als kind leerde, kan nog leiden tot passiviteit. Je laat elkaar met rust. De variant is echter positief gericht en nodigt uit tot actie: ‘Doe dat ook een ander’.
Hier komt iets in beweging. Er wordt geen afstand gehouden maar relatie met elkaar aangegaan. De variant is wel spannender, dan wat ik vroeger als kind leerde. Ik herinner mij, dat ik ooit in mijn eerste jaren als pastoraal werker ’s avonds laat een parochiaan voor mijn deur had staan. Het ging niet goed tussen hem en zijn vrouw. Hij was de weg kwijt, was door zijn vrouw op straat gezet en had bovendien gedronken. Wat moest ik? Ik heb hem die nacht onderdak gegeven. Maar ik heb wel slecht geslapen die nacht en de volgende ochtend gecheckt, of er niets verdwenen was uit mijn huis.
Maar wat had ik zelf gewild, als ik op straat kwam te staan? Ik weet niet, of ik zoiets een tweede keer zou doen. Misschien zou ik hem nu eerder verwijzen naar een opvanghuis, als zoiets in de buurt aanwezig is.
Maar er zijn toch voldoende situaties waarin dat ‘Doe dat ook een ander’ mij uitdaagt om stappen te zetten naar andere mensen toe. Soms door eigen angst heen. Soms over eigen trots heen. Soms door eigen moeheid heen.
God vraagt ons zulke stappen te zetten om zo samen het goede leven te zoeken en te vinden. Daarover gaat het evangelie van komende zondag: Mattheüs 18, 21-35.
 

U kunt parochie Maria Vlucht financieel steunen via onderstaande QR-code of via onderstaande link:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 
 

Kanalen vieringen online (Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending):
Gebeden wordt komend weekend: 17 september: Prefatie en Canon 8.


Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:

 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Met vallen en opstaan
door
pastoor Paul Daggenvoorde
Wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander
door
past. werker Frank de Heus

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP