Nieuwsbrief Zuidoost Twente 15 maart 2023

Nieuwsbrief Zuidoost Twente 

Woensdag 15 maart 2023
Printversie: Nieuwsbrief Zuidoost Twente 15 maart 2023
 

KOPIJ AANLEVEREN:
Kopij (max. 200 woorden) vóór dinsdag insturen aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

Vastenbrieven: Vastenbrief kardinaal Eijk - Vastenbrief paus Franciscus

Lonneker bereidt zich voor op de Lonneker Passie (vrijdag 31 maart)
Het kruis in aanbouw dat bij de Lonneker passie zal worden gebruikt.


Agenda parochie Maria Vlucht: Glanerbrug, Lonneker, Losser, Overdinkel

 
JONGEREN Losser - vrijdag 17 maart: Hoog bezoek bij het jongerenpastoraat
Bij de introductie van wat het jongerenpastoraat in houdt zeggen we vaak: “Je ontmoet mensen die je anders nooit had ontmoet”. Dat geldt in bijzondere mate voor de gast die we op vrijdagavond 17 maart om 19.30 uur in het parochiecentrum van de H.M. Geboortekerk in Losser ontvangen: de commandant van de Koninklijke Landmacht, Dhr. Martin Wijnen, Generaal.
Hij komt een hapje mee eten en hij zal ons op een inspirerende manier over vrijheid en veiligheid vertellen. Wie maakt zich geen zorgen over zijn eigen veiligheid? Hoe zorgen we voor onze vrijheid? Dat is waar hij bijna dagelijks mee bezig is. Er is zeker ruimte om je eigen vragen te stellen. We nodigen jou, jongeren in het bijzonder, uit om dit mee te maken.
Pak deze unieke kans! Opgave is noodzakelijk: ans.telintelo@mariavlucht.nl
 
 
Losser - zondag 19 maart: Met Marinus van den Berg aan tafel!
Marinus van den Berg komt op zondag 19 maart naar de Protestantse Kerk in Losser (Raadhuisplein 2). In het kader van het thema 'Aan Tafel' wil hij vooral met u in gesprek gaan over verbondenheid. Verbondenheid is een mooi maar ook een lastig thema. Misschien ervaart u in uw persoonlijke leven met iemand of enkele mensen een groeiende verbondenheid die deugd doet of u ervaart juist een verlies aan verbondenheid en bent u zelfs in rouw om dat verlies? De lezing begint om 15.00 uur. Kosten: € 6,00. Aanmelden wordt sterk aanbevolen via kaartenbeni@protestantsegemeentelosser.nl . U vindt zijn persoonlijke uitnodiging op www.mariavlucht.nl/actueel/lezing-marinus-van-den-berg .
 
 
Lonneker - vrijdag 31 maart: Lonneker Passie
Vrijdag 31 maart is er een tocht door het dorp uitgezet, die om 19.00 uur begint bij de molen en eindigt op het Dorpsplein.  Het is de bedoeling dat iedereen die wil deelnemen naar de molen gaat. Voorafgegaan door een groot verlicht kruis volgt de groep, onder aanvoering van een verteller, de route door het dorp. Op diverse plaatsen wordt stilgestaan om te kijken en te luisteren naar de verschillende presentaties. Vele verenigingen en scholen doen mee. U ook? Een unieke ervaring in Twente!
Op onze website leest u er meer over: www.mariavlucht.nl/actueel/lonneker-passie-2023
 
 
Zuidoost Twente - diverse bedevaarten!
Er zijn diverse bedevaarten waar u aan mee kunt doen dit voorjaar. Hier staan ze voor u op een rij ( voor uitgebreide informatie zie www.mariavlucht.nl/bedevaarten ):
  • Zaterdag 18 op zondag 19 maart: Amsterdam, Stille Omgang. Een nachtelijke eucharistieviering met aansluitend een stille wandeling door de binnenstad van Amsterdam. Een bijzondere ervaring! (eigen vervoer)
  • Donderdag 27 april t/m vrijdag 5 mei: Lourdes, Parochiebedevaart, speciaal voor parochianen van Zuidoost Twente (met bus).
  • Vrijdag 19 t/m dinsdag 23 mei: Banneux, Bedevaart voor ouderen (met bus).
  • Vrijdag 2 t/m vrijdag 9 juni: Rome, inspiratiereis voor parochianen van Lumen Christi en Zuidoost Twente (met vliegtuig)
  • Andere bedevaarten van het Huis van de Pelgrim staan ook op onze website vermeld.
 

Agenda Jacobusparochie - Enschede


Enschede Jozefkerk: Tijdelijke andere ingang
De Hoofdeuren van de Jozefkerk zijn momenteel niet beschikbaar. De deuren worden opnieuw geschilderd. Dit kan een tijd gaan duren.
Aan de rechter kant van de kerk is er een tijdelijke ingang gemaakt.
 
 
Enschede Jacobuskerk: woensdag 15 maart - Op weg naar Pasen; Gespreksavonden in het Parochiehuis
Thema: Getuige van de verrijzenis. In de 40-dagentijd organiseren we, net als vorig jaar, iedere woensdagavond een bijeenkomst, waarin we samen in gebed en in gesprek gaan over thema’s die in het teken van de Vastentijd staan. We doen dit aan de hand van de podcastreeks “Getuige van de Verrijzenis”, die je kunt vinden in de Postcastapp “Bidden Onderweg”.
Data: 15 maart, 22 maart, 29 maart en 5 april.
Waar: Parochiehuis aan de Walstraat, aanvang 19.30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Aanmelden bij Juliette Kemp op Hetty Mulder of via pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl  is gewenst, maar je bent ook zonder aanmelding welkom!

 
KINDEREN Enschede Sint Jozef: zondag 19 maart – Kinderwoorddienst
In de veertigdagentijd staan we stil bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Iedere zondag is er een kinderwoorddienst en kun jij mee op weg gaan. Ook vragen wij alle kinderen om deze zondagen iets mee te nemen voor de voedselbank.
Thema: Kijk met de ogen van je hart. Open je hart voor het licht van Christus.
Meenemen voor de voedselbank: Groenten in blik of pot.
 
KINDEREN Enschede Sint Jan: zondag 19 maart Kinderwoorddienst in de Vastentijd
Week 4 Jezus is het Licht van deze wereld en brengt het licht in de ogen van een blindgeborene. Mooi, toch?
Maar niet iedereen vindt dat goed. Sommige mensen hebben hun oordeel al klaar over Jezus.
Het thema voor week 4 is: Wie heeft het gedaan?
Alle kinderen zijn ook weer op zondag 19 maart om 10 uur van harte welkom in de Sint Jan.
 
KINDEREN Enschede Sint Jan
Vrijdag 31 maart: Palmpaasstok maken
Zondag 2 april: Gezinsviering Palmpasen: Ook dit jaar mogen de kinderen zingend met hun mooi versierde Palmpasenstokken in optocht door de kerk tijdens de viering op zondagmorgen om 10.00 uur. Vrijdagmiddag 31 maart kunnen kinderen die nog geen stok hebben er één maken in de parochiezaal van de Sint Jankerk van 15.30 uur tot ongeveer 17.00 uur.
  • Aanmelden voor het maken van een Palmpasenstok is noodzakelijk. Er is plek voor 30 kinderen.
  • Ook wordt er een bijdrage van 2 euro per stok gevraagd. Wie zelf al een stok heeft wordt gevraagd die mee te brengen. De versierde stokken blijven in de kerk tot zondagmorgen en mogen na de viering mee naar huis. Graag ontvangen we de stokken later weer terug. 
  • Aanmelden vóór 24 maart bij Valery Maduro op valerymaduro@gmail.com of 053 477 11 97 / 06 47 41 65 29. En bij Annelies Tenbergen op AnneliesT@kpnmail.nl  of 053 476 86 67.
 
Enschede Jacobuskerk: zaterdag 1 april - Soepmiddag in parochiehuis aan de Walstraat
De pastoraatgroep van de H. Jacobuskerk wil op zaterdag 1 april a.s. (geen grap) een SOEPMIDDAG organiseren in het parochiehuis aan de Walstraat. De voedselbanken geven steeds vaker aan nauwelijks nog te kunnen voldoen aan de steeds groter wordende vraag naar houdbare levensmiddelen. Zo’n lang houdbare voeding is soep in blik, waarbij met name de maaltijdsoepen ook nog eens extra veel gezonde voedingsstoffen bevatten. Wat zou het mooi zijn als wij die middag héél veel blikken soep mogen ontvangen, om daarmee vanuit de katholieke kerken van Enschede ‘n “kerkelijk steentje” bij te dragen aan de oproep van de voedselbank en dus aan de behoeften van onze medemensen, die het (meestal) tijdelijk moeilijk hebben! Je bent op 1 april van harte welkom van 13.00 tot 16.00 uur. In het parochiehuis worden diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen. En….. natuurlijk is er soep voor onze bezoekers. Kosten: 1 blik maaltijdsoep! Wil je meehelpen bij de ontvangst of heb je een activiteit die erbij past, meld je dan aan bij Juliëtte Kemp of Hetty Mulder of via mail: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl .
 
 
Enschede Jacobuskerk: vrijdag 7 april - Uitvoering Jesus Christ Superstar door Studio ’65
Op vrijdag 7 april, Goede Vrijdag, zal Studio ’65 opnieuw een uitvoering geven van een aantal bekende liederen uit “Jesus Christ Superstar” in de Jacobuskerk.
De uitvoering begint om 20.00 uur.
Gezien de te verwachten belangstelling is het verstandig op tijd te komen want vol = vol.
Er kan niet gereserveerd worden. Toegang is gratis, na afloop wordt een vrije gift gevraagd.

 
Enschede Jacobuskerk: Zondag 23 april - Missa in Mysterium
Missa in Mysterium is een initiatief van Herman Finkers, die in deze Eucharistieviering als lector zal optreden. Celebrant is Pater Marc Loriaux osb en het Gregoriaanse gezang wordt verzorgd door Wishful Singing. De gehele mis wordt in het Latijn gezongen, inclusief de lezingen. Het is de bedoeling dat alle aanwezigen in de kerk zoveel mogelijk meezingen. Oefenmateriaal daarvoor wordt vooraf via een internetlink (bij reservering) verstrekt. 
Reserveren voor de Missa in Mysterium is voor parochianen mogelijk vanaf woensdag 15 maart via de volgende link:
De mis is uiteraard gratis, want gave van God. Daar betaalt u dus niet voor. Wel om deze bijzondere mis mogelijk te maken. Want wij maken extra kosten voor de muzikale uitvoering, de organisatie, het drukwerk en het oefenmateriaal. Wij vragen u bij de reservering een bijdrage van € 7,50 p.p. om deze kosten te kunnen dekken. Aanvang: 14.00 uur.
 

Agenda Franciscusparochie – Boekelo, Buurse, Haaksbergen

 
Gevraagd: hardlopers en sponsoren voor de Vastenactie 2023
Op zondag 26 maart 2023 wordt de 27ste editie van de Haaksbergse Engelse Mijlenloop gehouden.
Yesa Bozoghlanian, Vincent Exterkate, Stefan Onland en René Kuiper doen weer mee en laten zich sponsoren voor het Vastenactieproject 2023: steun voor ontheemden in Zuid-Soedan. Meer deelnemers zijn uiteraard welkom! Zijn die vijf of tien Engelse mijlen voor u geen probleem en wilt u zich laten sponsoren voor het goede doel? Doe dan mee!
Hebt u familie, vrienden of kennissen die graag een uitdaging aangaan en ook willen deelnemen om het project van de Vastenactie te steunen: daag ze uit! 
U kunt de deelnemers sponseren met bijvoorbeeld een bedrag voor de deelname of een bedrag per mijl. U kunt de actie als geheel of u kunt een individuele deelnemer sponseren. Wat u maar wilt.
Uw bijdrage kunt u storten in onze digitale collectebus. Scan hiervoor de QR-code die u vindt op deze pagina of klik op het plaatje.
Overmaken naar NL21 INGB 000 000 5850 ten name van de Vastenactie kan natuurlijk ook.
Voor aanmelden of meer informatie: stuur een mail naar jan.hofhuis@home.nl.


KINDEREN Haaksbergen Bonifatius: zaterdag 1 april - Workshop voor kinderen ‘Palmpaasstok versieren’
Zaterdagmiddag 1 april is er in de parochiezaal van de Bonifatiuskerk in de Veldmaat van 15.30 tot 16.30 uur een workshop voor kinderen ‘Palmpaasstok versieren’.Opgave bij f.deheus@rkzuidoosttwente.nl. Ook hulpouders zijn welkom!
 
 
Haaksbergen Bonifatius: donderdag 6 april (Witte donderdag) – maaltijd van Verbondenheid
Dit jaar willen we weer, nadat het twee jaar niet mogelijk was, op Witte donderdag een Tafel van Verbondenheid vieren. Een eenvoudige broodmaaltijd met gebeden en gezangen.
Het is op donderdag 6 april om 17.30 uur in de gemeenschapsruimte van het Ariënshuis (bij de Bonifatiuskerk in Haaksbergen). Samen vieren en eten geeft verbondenheid, we hopen dan ook dat u dit samen met ons wilt vieren.  Er wordt van u een bijdrage van 5 euro gevraagd.
Wat overblijft gaat naar de Vastenactie. Neemt u zelf een bord en bestek mee. U kunt  zich aanmelden bij Leonie Rutte, tel: 06 200 37 083.
 
 
Franciscusparochie: Mooi om te zien en te ervaren! In gesprek over ‘Omzien naar elkaar’
Op de verschillende plekken en in verschillende samenstellingen wordt aan de hand van de ‘Kletspot’ gesprekken met elkaar gehouden met als thema ‘Omzien naar elkaar’. En er worden er nog meer gevoerd. De reacties zijn bijzonder positief. 
De ‘Kletspot’ is door iedereen te gebruiken (ook evt. met begeleiding van een gespreksleider). En kan afgehaald worden of besproken worden via het secretariaat van de Franciscusparochie Centraal secretariaat Franciscusparochie, Veldmaterstraat 61 Haaksbergen. 
Ma-do tussen 9.00 en 11.30 uur, 053 574 39 29.
(P.s. Misschien is het woord ‘Kletspot’ voor u onbekend. ‘Kletspot’ is een eigentijds vragenspel om een gezellige manier een gesprek op gang te brengen. De moeite waard!)
 
 

Zuidoost Twente - Terugblik op de afgelopen week

 
Losser - Een spetterend optreden van Theatergroep 'sTOF!
Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 2023 verzorgden jongeren van ons Jongerenpastoraat de voorstelling KLIK in basisschool De Wegwijzer in Losser. De groep speelde met maar liefst vijf nieuwe leden. De zaal zat helemaal vol! Het ging over hoe jongeren met social media omgaan: van het delen van privé-foto’s op Snapchat tot (opdringerige) influencers van YouTube en Instagram en de gevaren van het openbaar delen op Facebook wanneer een feestje wordt aangekondigd. De situaties waren herkenbaar, de liedjes waren hilarisch en de spelers fantastisch! Aan het eind werd iedereen voorgesteld aan het publiek en kreeg de groep een daverend applaus. Zij hebben beslist een Klik met ‘sTOF! Ga zo door!
U leest een uitgebreid verslag en kunt de foto's bekijken op: www.mariavlucht.nl/fotoalbums/voorstelling-klik-van-jp
 
 
Haaksbergen Bonifatiuskerk: ‘Horen van elkaars bronnen’ op Kloosterochtend
De kloosterochtend in de Advent kreeg afgelopen zondag in de Vastentijd een vervolg. 19 Mensen uit Haaksbergen, Buurse en Enschede waren vroeg uit de veren gesprongen om om 8.00 uur aan te schuiven bij het ochtendgebed. In een mooie verstillende sfeer van het heen en weer bidden in een zijbeuk van de Bonifatiuskerk, die zich hier goed voor leent. Daarna gezellig samen ontbijten, wandelen in het mooie buitengebied over zandpaden en langs akkers in de Veldmaat en afsluiten met een communieviering en koffie.
Bij de tweede viering sluiten zich ook anderen aan. Dan zit je mooi bij elkaar in een vol blok. Gaudete zingt prachtig met goed gekozen liederen. Aan het begin van de viering staan mensen op om te vertellen over wat de vraag, die ze voor de wandeling hadden meegekregen, bij hun heeft opgeroepen.
De lezingen van de zondag gingen over Mozes die op de rotsen sloeg, waardoor een waterstroom op gang kwam (Exodus 17, 3-7). Het evangelie was het verhaal van de vrouw aan de bron (Johannes 4, 5-42). Uit welke bronnen put jij dan? Dat is altijd mooi om van elkaar te horen. Door beproeving (Massa) en strijd (Meriba) heen, blijkt een leven dat droog is komen te staan (Horeb) weer te kunnen gaan stromen. Daar hebben wij God voor bedankt.
 
 
Enschede Jacobuskerk: Warme Cantateviering in de aanloop naar Pasen
Op zondag 12 maart jl. werd de viering van Woord en Gebed in de Jacobuskerk voor een deel ingevuld door de Bach Beweging Twente, onder leiding van Frank Deiman. Zij voerden de door J.S. Bach speciaal voor 1e Paasdag geschreven Cantate BWV 4 uit: “Christ lag in Todesbanden”. Deze cantate wordt beschouwd als een van de eerste kerkcantates die Bach geschreven heeft.
Buiten was het koud en nat, binnen warm door de prachtige muziek en doordat de verwarming deze dag een testprogramma draaide. Dank ook aan Bertina Dieben en Nicole Jansen en de aanvullende muzikale ondersteuning van All Together. IJs en weder dienende hopen we de volgende cantateviering op de zondag van de 1e Advent te organiseren.


Franciscusparochie: Figuursolderen bij de Franciscusbende
Figuur solderen met de Franciscusbende. 18 Kinderen deden mee en maakten nader kennis met Franciscus van Assisi. Daarna aan het werk!
 
 
Kinderwoorddiensten in de Sint Jan 
Op zondag 12 maart zijn de kinderen in de Sint Jan van de kinderwoorddienst aan het werk gegaan rond het thema Wie heef er dorst? We hebben gehoord van Jezus, het Levend water, dat eten en drinken moeten, maar liefde net zo goed. Zij zijn daarna begonnen aan hun paaskaars. Met voor elke week een passend symbool. Daarna heeft Valerie het slotgebed voorgelezen. 
Jezus is het Licht van deze wereld en brengt het licht in deze wereld. Letterlijk, aan een blindgeborene. Maar de wereld laat zien dat zij nog in duisternis is. De mensen hebben hun oordeel al klaar en verdragen zelf het licht niet dat de blinde nu ziet. Voor de kinderen is dat moeilijke symboliek. Maar we hopen dat ze wel aanvoelen dat Jezus en allen die bij Hem horen vijandig worden bejegend door de omstanders die hun oordeel al klaar hebben. En wie zijn oordeel al klaar heeft, ziet niet  echt wat er te zien is.
 
 
Enschede Zuid: Vastentijd bij Kids Time
Op Vrijdag 10 Maart was de eerste Kids Time-bijeenkomst van het nieuwe jaar in de parochiezaal van de  St. Jan kerk. Het verhaal van was: ‘Laat ons gaan?’
Het verhaal ging over het Joodse volk. Zij waren slaaf in Egypte. Ze moesten heel hard werken voor de Farao en ze kregen niets betaald. Toen heeft God hun bevrijd. Ze trokken door de Rietzee weg van de Farao. Als vrije mensen trokken ze daarna veertig jaar lang door de woestijn, Uiteindelijk kwamen ze in het land dat God hen beloofd had, het beloofde land van melk en honing.
Door de regen, harde wind en kou hadden we vandaag niet veel kinderen. Wel kwam Elias samen met zijn moeder om het verhaal van de Vastentijd te horen. We hebben in de kerk kaarsen aangestoken, naar het verhaal geluisterd, gebeden en een mooie baksteen geknutseld. 
Ondanks dat er niet veel kinderen waren was het een leuke gezellige en leerzame Kids Time. We hopen de volgende keer op meer kinderen.
 

Ter bezinning

 
Deadline door Ans te Lintelo, jongerenwerker
De deadline, de uiterste datum voor het inleveren van de column, komt er weer aan. Het is nu maandag en mijn deadline is woensdag.
Mijn column met de meest geschikte gedachte. Dat is best moeilijk. Want als schrijver gaat je denken alle kanten op. Ik besluit net als de andere keren gewoon bij het moment te blijven.
Veel jonge mensen voelen zich opgejaagd, willen niets missen. “Het moet vandaag nog af. Volgende week moet ik het onderzoek afronden en inleveren”, hoor ik jongeren wel eens zeggen. De Jumbo- reclame over ‘toetsweek’ speelt hier ook op in. De stress bestaat voor het hele gezin als de deadline, de uiterste (in)leverdatum of sluitingsdatum er aan komt. Herkenbaar.
De deadline, een interessant gegeven. Ik begin te schrijven en zie wel waar ik uitkom. Ik laat me leiden door mijn gedachten. Zoveel columns heb ik nog niet geschreven, dus ervaren ben ik niet.
In mijn werk heb ik wel vaak met deadlines te maken: jongeren moeten zich aanmelden voor een bepaalde datum. Dan kan ik door met de gast of kan ik zeggen dat het bv. niet doorgaat. Dat heeft dan met een derde speler in het programma te maken. Die wil ook weten waar-ie aan toe is.
Geloven heeft geen deadline. Je mag in alle rust onderzoeken of je gelooft. God vraagt geen uiterste inleverdatum van je onderzoek. Je mag er jaren over doen.
Ik raad je aan om dat te doen met anderen samen, bv. m.b.v. “De Kletspot” In alle rust, om de inzichten te verbreden.


Maria Vlucht: Heeft u de MijnRKK-app al?
Met de gratis MijnRKK-app op uw mobiel heeft u parochienieuws én hulp onder handbereik. De MijnRKK-app is een landelijke app voor katholieke parochies, ontwikkeld door de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. U kunt onderling contact met elkaar houden en berichten delen én het laatste nieuws lezen: zowel van RKKerk.nl als uit onze eigen parochie. De laatste nieuwsbrief wordt elke woensdag op de app geplaatst, evenals bezinningen en achtergrondinformatie. U kunt in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodat u een seintje krijgt wanneer een nieuw bericht is geplaatst. Onze website www.mariavlucht.nl blijft de bron van informatie voor onze locale geloofsgemeenschappen, over de sacramenten, activiteiten en andere parochiële aangelegenheden.
U kunt er verzekerd van zijn dat de app veilig is en voldoet aan alle AVG richtlijnen.
Hoe u de app kunt installeren leest u op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/download-de-mijnrkk-app 

 
U kunt parochie Maria Vlucht financieel steunen via onderstaande QR-code of via onderstaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 
 

Kanalen vieringen online (Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending):
Gebeden wordt komend weekend: Prefatie 4e zondag veertigdagentijd en Canon 8


Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

De intocht in Jeruzalem
door
past. werkster Carla Berbée
Vrolijk opstaan uit je graf?
door
past. werker Frank de Heus

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP