Nieuwsbrief Zuidoost Twente 15 november 2023

Nieuwsbrief Zuidoost Twente 

Woensdag 15 november 2023
Printversie: Nieuwsbrief Zuidoost Twente 15 november 2023
 
KOPIJ AANLEVEREN:
Kopij (max. 200 woorden) vóór dinsdag insturen naar f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
 

Viering bij het afscheid van pastor Carla Berbée

Vrijdagavond 17 november a.s., 19.00 uur, Sint Jan-kerk, Haaksbergerstraat 253 Enschede
 
Een taal van de hoop en vrede
Bij mijn afscheid als pastoraal werker
 
Wat altijd is geweest: het waaien van de Geest
Gebeurt aan ons vandaag
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht
Aan alles wat wij deden
 
Mijn afscheid van het pastoraat komt dichterbij. Dat vraagt om af en toe terugblikken op 26 jaar in parochie werken en leven. Wat is er veel veranderd, wat blijven de basislijnen hetzelfde. In het begin was ik onzeker hoe dat parochiewerk zou gaan. Al ben ik zelf ooit als vrijwilliger begonnen in mijn Brabantse ‘thuis’parochie.
Zelf een jonge moeder was het voor mij gemakkelijk een brug te slaan naar andere jonge ouders. Maar kerk zijn en daar tijd en ruimte voor maken is bij de jongere generaties veel minder vanzelfsprekend. De oudste generaties hebben, vaak noodgedwongen, meer tijd om over het leven na te denken, zijn er van kindsaf aan meer gewend om mee te doen aan kerkelijke activiteiten.
26 jaar in het pastoraat omgaan met allerlei mensen heeft mij heel veel gebracht. Als persoon ben ik enorm verrijkt. Juist door de hele verschillende situaties van mensen: bij vreugde om het jonge leven én bij verdriet en weemoed om een mens die we los moeten laten, overdragen in Gods Hand. Juist dan mag ik als pastor deelgenoot worden van wat iemand beweegt of heeft beleefd, wat anders ongezegd blijft. Waar pas in het gemis alle puzzelstukjes uit een mensenleven in elkaar vallen. Daar kan ik stil van worden, zonder oordeel: en in die stilte een mens nabij zijn. Voor mij komt daar dan God, de Ene en Eeuwige om de hoek kijken, een vleugje Geest die troost en geneest.
Ik heb geen recept hoe het verder moet met onze parochies, met onze kerkgebouwen. Wel weet ik zeker: ook al sluit een kerkgebouw, de gemeenschap kan verder gaan, het geloof houdt niet op. De vorm kan veranderen, maar wáár we in geloven blijft. En in de wereld van vandaag, hier in de stad of ons dorp  maar ook in de grote wereld die brandt, geeft het ons de opdracht : hoop te houden, die niet uit onze handen weg te laten blazen. Naar elkaar om te kijken, werken aan rechtvaardige verhoudingen, met een open oog voor wie en wat nieuw en anders is. 
 
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak en baande nieuwe wegen…
Hij is nog niet verstomd Hij zwaait ons toe en komt 
Hij maakt zijn woorden waar 
Wij spreken met elkaar een taal van hoop en vrede.
 
 

Nieuws uit Zuidoost Twente

 
Glanerbrug: Laatste viering met pastor Carla Berbée
Zondag 12 november ging pastor Carla Berbée voor het laatst voor in de O.L.V. van de H. Rozenkranskerk in Glanerbrug. Ze werd aan het einde van de viering toegesproken door pastoor Daggenvoorde en voorzitter van de locatieraad Marcel Brueker. Namens de locatieraad en pastoraatgroep kreeg ze een prachtig boeket en een pakket met lekkers. In het parochiehuis stond de koffie klaar en werd ze feestelijk toegezongen. Bedankt, Carla, voor alles wat je hebt gedaan!
 

Losser: Sint Maarten en bedelaar bezoeken de scholen
Vrijdagmorgen 10 november zijn zeven scholen in Losser bezocht door Sint Martinus en de bedelaar. Hennie Marsman de dominee vertelde samen met Jan Riesewijk het verhaal. Jan heeft een wapenschild van Losser op zijn pak en zo kon duidelijk gemaakt worden dat Sint Martinus de patroonheilige is van Losser. Mooi interactief. Ongeveer vijftien tot twintig minuten met groep 4. Daarna lunch met Ans te Lintelo en de burgemeester.
 
 
Terugblik op lezing dr. Miriam Wijlens over het synodaal proces
Wie de lezing in de Sint Jan van afgelopen woensdag 8 november graag terug wil kijken kan terecht op: https://www.youtube.com/watch?v=sWlK_Saza08.
De link staat gepubliceerd tot 30 november a.s. 19.00 uur. Myriam Wijlens vertelt uit eerste hand, wat er op de synode in Rome is gebeurd.
 
 
Sint Maarten goed bezocht en goed gevierd
Sint Jan, Sint Jozef, Maria Geboortekerk (Sint Martinuskapel) en Bonifatiuskerk


Losser H. Maria Geboortekerk: Dagkapel heet voortaan ‘Sint Martinuskapel’
In Losser kreeg de Sint Maartenviering nog een staartje. We hebben de dagkapel een naam gegeven. Voortaan heet zij de ‘Sint Martinuskapel’. Velen zijn er blij mee. Zo heeft Sint Martinus toch weer een religieus plekje gekregen in Losser. Onder het mom van ‘Nu we er toch zijn’, mocht de jongste generatie de naam onthullen. 
 
St. Martinuskapel. Ongeveer 600 jaar geleden werd in Losser de eerste St. Martinuskerk gebouwd als katholieke kerk. Daarmee werd ook St. Martinus patroonheilige van Losser. Na diverse vergrotingen werd de kerk te klein en moest er een nieuwe komen, de huidige H. Maria Geboortekerk, die werd ingewijd in 1902. Uiteindelijk werd de oude Martinuskerk aan de markt afgebroken, maar de toren bleef staan en vormt een van de bezienswaardigheden van Losser. 
In de 20ste eeuw was ook de Mariakerk weer te klein. Daarom kreeg kapelaan Driever  de opdracht een nieuwe kerk te bouwen. Bouwpastoor Driever kende de geschiedenis van Losser en vond dat de nieuwe kerk weer de naam St. Martinuskerk moest krijgen. Deze werd in 1966 ingezegend en in gebruik genomen.
Het aantal kerkgangers liep rond de eeuwwisseling heel hard terug. In 2016 werd ook deze Martinuskerk aan de eredienst onttrokken en begin dit jaar werd hij afgebroken. Wat bleef staan was de toren. Dus hebben we nu in Losser twee Martinustorens maar geen religieuze plek meer, speciaal toegewijd aan St. Martinus. Reden waarom er al jaren is gesproken om de dagkerk, die geen eigen naam heeft St. Martinuskapel te noemen.
Voor sommigen was het al een beetje Martinuskapel omdat nogal wat attributen hier een plaats hebben gekregen na het sluiten van de Martinuskerk aan de Kloppenstraat. Zo kregen het Mozaïeken tabernakel, het bijbehorende kruis, de kruiswegstaties, de gong, de oude tabernakeldeuren uit Glane  en een wandkleedje met de afbeelding van St. Martinus een prominente plaats in de dagkerk. Reden waarom de locatieraad, in nauw overleg met de pastoraatsgroep en vele anderen heeft gemeend om vanaf 11 november, het feest van St. Martinus, deze kapel de naam St. Martinuskapel te geven.
 
 
Kledingbank Enschede dringend op zoek naar goede herenkleding
De Kledingbank van Enschede biedt gratis kleding, schoeisel en textiel aan inwoners van Enschede, die het zelf niet kunnen betalen. De Kledingbank van Enschede is dringend op zoek naar goede herenkleding. Heeft u nog herenkleding welke u niet meer past of niet meer draagt? Wilt u het dan a.u.b. in gesloten zak naar onze kledingbank brengen? U mag de kleding binnen afgeven, zodat deze direct in onze winkel kan komen.
Adres: Kuipersdijk 375 (tegenover het BP Tankstation Kuipersdijk. Openingstijden: maandag t/m donderdag 0900-15.00. Komt u buiten openingstijden? Er staat een kledingcontainer voor de deur. U kunt de zak met daarop een briefje ‘herenkleding’ in de container deponeren. Alvast bedankt voor uw hulp.
 
 
Op weg naar een missionaire parochie: Bisdomdag in Ede op 11 november
‘Samen groeien als parochie in de kracht van de Heilige Geest’; dit was het thema van de tweejaarlijkse Bisdomdag, afgelopen zaterdag in een – echt waar – zonovergoten hotel Belmont bij Ede. Namens parochies Zuidoost Twente waren Johan Hofhuis (Haaksbergen) en Juliette Kemp en Hetty Mulder (Enschede) aanwezig. Een hele motiverende en inspirerende dag, waar parochies die al een eind op weg zijn met ‘missionair’ zijn presentaties verzorgden over hun activiteiten. Waaruit bleek: ook wij zijn al een eind op weg! 
Door vaker over de grenzen van eigen locatie en plaats te kijken, door meer en beter samen te werken en activiteiten vaker samen te organiseren. Na de lunch werd aan de hand van een 7-stappen sjabloon gebrainstormd over welke stappen nodig zijn voor het (verder) vormen en ontwikkelen van een missionaire parochie. Ideeën werden uitgewisseld, veel inspiratie opgedaan. Samen op weg. Met als leidraad de tekst op bijgaande foto.
Over de inbedding van dit project in Zuidoost Twente, zal de samen te stellen werkgroep u op de hoogte houden. Wordt vervolgd!
 
 
Speeddate bij het Vormsel in Losser door Sonja
Het was een erg leuke vrijwilligersmarkt. De kinderen (en hun ouders) hebben enthousiaste en leerzame verhalen gehoord van theatergroep 's Tof, de ziekenbezoekgroep en verlies verwerken, het koor Vivace, Caritas, twee kosters en Sirkelslag. Bij iedere groep hebben ze 10 minuten geluisterd en antwoorden gekregen op hun vragen. Al met al een zeer geslaagde avond. In Losser doen 17 jongeren uit Maria Vlucht en Enschede mee aan het project.
 
 
Enschede Zuid: Bloemetje van de week
De bloemen gaan deze week naar Dhr. Span aan de Wolferlanden.
 
 

Agenda Zuidoost Twente en omstreken

 
Markelo: donderdag 16 november – Maarten Luther, reformator tussen Rome en Wittenberg
Op donderdag 16 november 2023 houdt prof. dr. Sabine Hiebsch een lezing over Luther en gaan wij aansluitend daarop met elkaar in debat. Prof. dr. Sabine Hiebsch is bijzonder hoogleraar op de Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme aan de Theologische Universiteit Kampen. Als zodanig is zij gespecialiseerd in de theologie van Martin Luther en de geschiedenis van het lutheranisme.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 november 2023 om 19.30 uur in St. Mary’s Chapel, Diepenheimseweg 102 te Markelo.
Kosten van deze bijeenkomst: regulier: € 15,--, vroegboek-korting: € 10,--, student: € 5,--. 
Voor meer informatie: https://twentseschoolvoortheologie.nl/luther-rome-reformatie/.

 
Excursies: Met pastoor Daggenvoorde in de voetsporen van de Moderne Devotie 
Een programma in vier delen met dagexcursie naar Deventer (januari) en Zwolle (april). 
De Moderne Devotie. Geert Groote. Thomas a Kempis. Ongetwijfeld bekende namen voor u. Maar wat weet u eigenlijk over De Moderne Devotie? En wat was de rol van Geert Groote en Thomas a Kempis?
Graag nemen we u in het vroege voorjaar van 2024 mee naar Deventer en Zwolle, op zoek naar de voetsporen van respectievelijk Geert Groote en Thomas a Kempis. Voorafgaand en aansluitend aan beide excursiedagen organiseren we bijeenkomsten in het Parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg in Enschede. Het voorlopige programma is als volgt:
  • 29 november 2023 Lezing Moderne Devotie, Geert Groote en Thomas a Kempis door pastoor Paul Daggenvoorde en Hetty Mulder. Uitleg programma dagexcursies, mogelijkheid tot aanmelden.
  • 25 januari 2024 Dagexcursie per trein naar Deventer, bezoek aan Geert Groote Museum, stadswandeling, afsluiting met gebedsdienst in Broederenkerk.
  • 11 april 2024 Dagexcursie naar Zwolle per touringcar, bezoek aan klooster Windesheim en Agnietenberg, stadswandeling en afsluiting met gebedsdienst in de Onze Lieve Vrouwekerk in Zwolle, de kerk waarvan de toren ook bekend staat als “De Peperbus”.
  • 15 mei 2024 Evaluatie van de excursies, uitwisselen van ervaringen, gevolgd door stil gebed.
- Waar: 29 november en 15 mei: Parochieel Dienstencentrum, Nieuwe Schoolweg 2 Enschede
- Aanvang 19.30 uur
- Voor wie: Belangstellenden uit parochies Zuidoost Twente
- Prijs per deelnemer: Hopen we op 29 november bekend te kunnen maken
- Groepsgrootte: maximaal 40 personen
- Begeleiding: Pastoor Paul Daggenvoorde en Hetty Mulder.
 
Aanmelden voor de informatieavond op 29 november graag uiterlijk 24 november via secretariaat@katholiekenschede.nl  Op deze avond kunt u zich ook inschrijven voor de dagexcursies.
 

Agenda Jacobusparochie – Enschede

 
Jacobuskerk: zaterdag 18 november - Uniek concert: Rossini's Petite Messe Solennelle
Op zaterdag 18 november brengt Toonkunst Enschede de Petite Messe Solennelle van Rossini. Een niet te missen concert! Toonkunst werkt hierin samen met vooraanstaande solisten, en staat onder begeleiding van internationaal bekende musici: Dirk Luijmes, Nederlands bekendste harmoniumspeler, en Sofia Vasheruk, de bij velen bekende concertpianiste uit Enschede. 
Bij de uitvoering van Rossini's Petite Messe Solennelle wordt het koor vergezeld door de solisten Deirdre Angenent (sopraan), Carina Vinke (alt), Mattijs Hoogendijk (tenor) en Joep van Geffen (bas). 
Mis het niet! Dit prachtige, unieke concert vindt plaats op zaterdagavond 18 november in de Jacobuskerk in Enschede, aanvang om 19.30 uur.
Kaarten vooraf bestellen kan via www.toonkunstenschede.nl
 
 
KINDEREN Jacobuskerk: zondag 19 november - Kinderwoorddienst
Thema: Ook jij hebt talenten. waar ben jij goed in? Welke gave heb jij van God gekregen om met andere mensen te delen? Aanvang: 11.00 uur.
 
 
Jacobuskerk: zondag 19 november - Landelijke Ariënsherdenking 2023
De jaarlijkse Ariënsgedachtenis-viering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 19 november a.s.. Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de Sint Jacobus de Meerderekerk aan de Oude Markt 1 te Enschede. Aanvang 11.00 uur. Celebranten zullen zijn Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, P.F. Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, geassisteerd door diaken A.J.H. van Vilsteren, diocesaan diaconaal werker van het aartsbisdom Utrecht. Het thema van de viering is: “Ariëns als parochieherder”. Bij alle activiteiten die Ariëns ondernam, moeten we niet vergeten dat hij ook (en allereerst) kapelaan resp. pastoor en dus parochieherder was. Medewerking verleent o.a. de Stadsharmonie Enschede (v/h Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht). Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn. Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

 
Jacobuskerk: dinsdag 21 november - Themamiddag in parochiehuis aan de Walstraat over evangelist Marcus
De lezing wordt gehouden van 14.30-16.30 uur.
Het liturgische jaar A (Matteus) loopt ten einde, we bereiden ons voor op het jaar B, dat start op de eerste zondag van de Advent. Evenals voorgaande jaren zal pastor Frank de Heus een inleiding verzorgen over de evangelist die centraal staat in het nieuwe liturgische jaar: de evangelist Marcus. 
Van harte welkom. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Graag vooraf aanmelden via Pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl.


KINDEREN Jozefkerk: 26 november Christus Koning - Kinderwoorddienst
Thema: Hart hebben voor de minsten. Deze zondag vieren we Christus Koning. Vier jij mee?
 
 

Agenda Maria Vlucht – Glanerbrug, Lonneker, Losser, Overdinkel

 
Zaterdag 18 november - Stiltewandeling (oecemenisch)
Wandelen in de natuur is voor veel mensen een manier om stilte en rust te vinden. Je geniet van Gods schepping, denkt na over je leven en laat de rust op je inwerken. In een aantal ‘stiltewandelingen’ in de verschillende seizoenen willen we, zoals het woord aangeeft, in stilte gaan wandelen. We doen dat afwisselend in de buurt van Losser en Glanerbrug.
We gaan op pad met een tekst of een gedicht. Samen in stilte, ieder met haar of zijn eigen gedachten. Halverwege onze wandeling breken we de stilte, drinken samen een bekertje koffie en delen onze gedachten. Opgave vooraf is noodzakelijk!
Waar: afwisselend in de buurt van Losser en Glanerbrug
Wanneer: 18 november, 16 maart, 25 mei, tussen 8.00 – ca. 9.30 uur
Contact: Georg van Slageren, email: georgvanslageren@hetnet.nl
 
 
Zaterdag 18 november - Taizéviering (oecumenisch)
Eens in de twee maanden vindt er afwisselend in Borne en in Losser een Taizéviering plaats, telkens op zaterdagavond om 19.00 uur. De vieringen lijken qua vorm en duur (ongeveer drie kwartier) op de manier waarop men in de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk de gebedsvieringen vormgeeft.
Er is ruimte voor gebed, Bijbelteksten en stilte voor eigen bezinning. En uiteraard wordt er veel gezongen. Een liturgieboekje met de teksten en liederen, inclusief muzieknotatie, is steeds aanwezig.
Iedereen is van harte welkom om de Taizévieringen bij te wonen. Deze keer bent u welkom in de Protestantse kerk aan het Raadhuisplein in Losser. 
Contact: Harold en Heleen Vriesema, email: haroldvriesema@gmail.com 
 
 
Woensdag 22 november - Schriftinstuif 
U bent weer van harte welkom om aan te schuiven in Losser voor de Schriftinstuif! Deze avond begint om 19.15 uur in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk in Losser (ingang tegenover de Cowyn) en duurt tot 20.45 uur. We gaan samen in gesprek over de schriftlezingen van het weekend van de 26e.
Er volgen hierna nog twee woensdagavonden afwisselend in het Aleida Leurinkhuis (woensdag 31 januari) en het parochiecentrum van de Maria Geboortekerk (woensdag 28 februari). U hoeft zich niet aan te melden. Oecumenisch en inspirerend!
U leest er meer over op onze website: https://www.mariavlucht.nl/schriftinstuif.
 
 

Ter inspiratie

 
Werelddag van de Armen
Zondag 19 november, op de 33e zondag door het jaar, wordt door paus Franciscus aandacht gevraagd voor de inmiddels zevende Werelddag van de Armen. Dit jaar staat een citaat uit het boek Tobit centraal: 'Wendt je gezicht niet af van wie arm is'. Paus Franciscus benadrukt: “Het boek Tobit leert ons om realistisch en praktisch te zijn in wat we met en voor de armen doen.”
Volgens de paus is onze tijd ongevoelig voor het lijden van armen. We ervaren een druk om ons een overdadige levensstijl aan te meten. We besteden echter geen aandacht aan datgene wat hierbinnen niet past, aldus Franciscus. Hierdoor blijven de stemmen van de armen ongehoord. Zijn oproep is om geen arme de rug toe te keren.
U leest de hele boodschap voor de Werelddag van de Armen op onze website: https://www.mariavlucht.nl/actueel/werelddag-van-de-armen-2023
 
 
Enschede: Bezorgers Kerstpakketten gezocht voor 16 december
Dit jaar zamelt de Parochiële Caritas Instelling statiegeld in voor 750 kerstpakketten voor inwoners van Enschede die een steun in de rug goed kunnen gebruiken. De meeste adressen krijgen wij van de wijkcoaches, Stichting Leergeld en de Hulptelefoon.
Op 16 december worden al deze pakketten bezorgd. Veel mensen hebben zich aangemeld.
Maar we zoeken nog 40 bezorgers. Wilt u ons helpen? Meld je aan via secretaris@caritasenschede.nl
Wilt u ons financieel steunen? U kunt uw gift overmaken op:
NL45ABNA 0592332675
t.n.v. PCI Caritas Enschede
onder vermelding van 'kerstpakketten'.
Of gebruik de QR- code hiernaast. Uw gift is van harte welkom.
 
 
Workshop ‘CV schrijven’
En nog meer diaconaal nieuws. Voor parochianen, die geholpen willen worden bij het zoeken naar een baan. Er wordt een gratis workshop ‘CV Maken’ door JobHulpMaatje aangeboden.
Zoek je werk? Dan is het belangrijk om een goede CV (curriculum vitae) te maken en een aansprekende motivatiebrief. Maar hoe doe je dat? Wij van JobHulpMaatje Enschede snappen heel goed dat dit soms heel lastig kan zijn en daarom bieden wij een gratis Workshop CV maken aan. Dit is in Enschede. Iedereen die werk zoekt is welkom! Ook als je beperkte kennis van de Nederlandse taal en cultuur hebt.
Tijdens de workshop leer je hoe je een CV moet maken en hoe je deze het beste kan gebruiken. Ook besteden we aandacht aan het opstellen van een goede motivatiebrief. Na de workshop maak je de CV thuis af en krijg je later de mogelijkheid om het resultaat te bespreken met een workshopleider zodat je hem kunt verbeteren.
Voor meer info: Klik hier.
 

U kunt parochie Maria Vlucht financieel steunen via onderstaande QR-code of via onderstaande link:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 
 

Kanalen vieringen online (Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending):
Gebeden wordt komend weekend: 


Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
 

Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente columns

Een Blijde Boodschap
door
past. werker Frank de Heus
Advent 2023
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Bekijk meer columns

Like ons op Facebook

TOP