Nieuwsbrief Zuidoost Twente 24 mei 2023

Nieuwsbrief Zuidoost Twente 

Woensdag 24 mei 2023
Printversie: Nieuwsbrief Zuidoost Twente 24 mei 2023
 
KOPIJ AANLEVEREN:
Kopij (max. 200 woorden) vóór dinsdag insturen naar f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
 

Agenda parochie Maria Vlucht

 
Glanerbrug/Losser/Gronau: vrijdag 26 mei - Oasefeuer met lezing over kunst en vrede 
Op vrijdag 26 mei om 19.00 uur is er weer een oasevuur op het terrein van de oecumenische kerkentuin Oase aan het einde van de Dinkelstraße - naast de Dinkel, even buiten Gronau. Manfred Laumann van Pax Christi zal verslag doen van het verzoeningskunstwerk “van aangezicht tot aangezicht” in de Oase. Een actueel thema in deze onrustige tijden. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te praten met brood en wijn. 
De voertaal is dit keer in het Duits, maar er kan vertaald worden. Weet dat u welkom bent!
 
 

Agenda Jacobusparochie – Enschede

 
Jacobuskerk: Meimaand Mariamaand
Het is weer mei, de maand die is toegewijd aan de maagd Maria. Op onze website leest u achtergronden, tips voor kapelletjes, foto's van Maria in onze parochie en hoe u de rozenkrans kunt bidden. De rozenkrans kunt u deze maand elke dinsdag om 19.30 uur bidden in het parochiehuis aan de Walstraat achter de Jacobuskerk in Enschede.
U leest het op: www.mariavlucht.nl/actueel/meimaand-mariamaand-2023 
 
 

Enschede Abraham Ledeboerpark: zaterdag 27 mei – wandeltocht Laudato Si’

  • 13.00 - 14.00 uur: Tocht langs de bijzondere bomen in het Abraham Ledeboerpark o.l.v. Maarten Windemüller (n.t.b.) en Rietie Kenter.
  • ca 14.15 - 15.00 uur: Ontvangst met koffie en thee in de Lammerinkswönne. Twee vrijwilligers van de Stichting Wageler vertellen iets over de geschiedenis.
  • ca 15.15 uur: Bezoek aan de Heemtuin in het park o.l.v. Hanneke van Dorp van het IVN
  • Verzamelen vanaf 12.45 bij het startpunt van de tocht, de ingang van het Abraham Ledeboerpark aan de Hengelosestraat te Enschede. Daar is een parkeergelegenheid, ook voor fietsen. Komt u met het OV dan stopt de bus 9 (van Centraal Station Enschede naar Hengelo en terug) pal voor de ingang.
In verband met maximaal aantal deelnemers is opgave vereist. Dat kan bij de werkgroep Laudato Si’: 06 365 89 469. 

 
Enschede: maandag 29 mei - Kerken open op tweede Pinksterdag
De St. Jozefkerk en de St. Jankerk nemen deel aan de Open Kerkendag op Tweede Pinksterdag 29 mei a.s.. De St. Jozefkerk is geopend van 10.00 tot 16.00 uur en de St. Jankerk van 12.00 tot 16.00 uur.
 
 
KINDEREN Jozefkerk: zondag 4 juni, 11.00 uur – Kinderwoorddienst bij het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid
Thema: Drie-eenheid van liefde. Je hebt vast weleens een kruisteken gemaakt. Waarom zeggen wij Vader, Zoon en Heilige Geest? Weet jij wat deze drie namen betekenen waarom ze bij elkaar horen?
 
 
Ontmoetingskerk: dinsdag 6 juni - Bijeenkomst over Coventry
Beste mensen, zoals de meesten van u weten wordt er iedere vrijdag om 13.13 – 13.30 uur in het zaaltje van de Ontmoetingskerk, het Coventrygebed gebeden, het gebed voor vrede en verzoening.
Ook leden van de R.K. kerk, gaan hierin op toerbeurt voor. Onlangs hebben Anja en Bob Samson, leden van de Ontmoetingskerk, Coventry bezocht en talloze foto’s gemaakt en verhalen gehoord. Die foto’s en verhalen wil Anja graag met ons delen en wel op dinsdagavond 6 juni a.s. in de ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk.
Deze bijeenkomst zal om 19.30 uur beginnen en is vrij toegankelijk.
 
 
Enschede Jacobuskerk: zaterdag 10 juni – bedevaart Eggerode
We reizen met eigen vervoer. We vertrekken rond 8.15 uur vanaf parkeerplaats Jacobuskerk en verwachten rond 16.00 uur weer in Enschede te zijn. Aan de bedevaart zelf zijn geen kosten verbonden, de kosten voor de maaltijd bij hotel Winter bedragen Euro 26,- per persoon. Dit dient vooraf te worden voldaan.
Aanmelden kan via mail bij m.g.franke1@kpnmail.nl.  Vermeld hierbij het aantal personen, of u eigen vervoer heeft en ook of u ruimte heeft om anderen mee te nemen.

 
KINDEREN Jozefkerk: zondag  18 juni, 11.00 uur – Kinderwoorddienst. Thema: Jezus zendt de leerlingen uit.
Jezus vroeg twaalf apostelen om Hem te helpen met de verkondiging van het Rijk Gods. Ken jij de namen van de apostelen en weet jij wie zij waren?
 
 

Agenda Franciscusparochie – Boekelo, Buurse, Haaksbergen

 
Haaksbergen Bekkevosweg: zondag 28 mei - Mariaviering bij de kapel 
In de meimaand, Mariamaand, wordt er traditiegetrouw een Mariaviering gehouden bij de Mariakapel aan de Bekkevosweg in Haaksbergen. Vanaf nu is dat steeds op de laatste zondag van mei, ’s middags om 15.00 uur. Dit jaar is dat de 1e Pinksterdag. Ook dit keer gaan de Buurvrouwen van Maria weer voor in deze viering. Iedereen is hierbij van harte welkom en de toegang is gratis. Bij slecht weer kan de Mariaviering helaas niet doorgaan.
Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee dat u wordt aangeboden door de St. Franciscusparochie.
 
 
Kom eens tot rust in een klooster! Voor 55-minners.
Inmiddels is het weekend volgeboekt. Wie zich nu nog opgeeft, komt op de reservelijst en wordt benaderd, als er afmeldingen komen. We zijn te gast bij de franciscanen in Megen (Noord Brabant). Dit keer zoomen we in op ‘Franciscaans leiderschap’. 
Begeleiders: Frank de Heus en Frank Beuger. Data: vrijdagmiddag 23 tot en met zondagmiddag 25 juni. Kosten: De broeders vragen een dagvergoeding van € 40,--. Het weekend geldt als twee dagen. Opgave: pastor Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.
 

Zuidoost Twente - Terugblik op de afgelopen week

 
Franciscusparochie: Gevaarlijke moves op een ladder …
Een impressie van afgelopen woensdag. De Pancratiuskerk wordt versierd met gevaarlijke moves op de ladder. Communicanten gaan op speurtocht door de kerk en lossen een puzzle op. We sluiten af met een maaltijd rond het verhaal van Pesach. Over twee weken volgt de viering van de Eerste Communie.
 
Eerste Communie Franciscusparochie: De bakker op bezoek!
Op initiatief van een moeder werd de bakker van de overkant gevraagd om de communicanten van de Franciscusparochie mee te nemen naar de bakkerij. De kinderen werden ook aan het werk gezet. Ik vermoed dat we morgen het resultaat gaan proeven. Dan is er eerst een speurtocht in de Pancratiuskerk, waarna we met ouders en kinderen samen gaan eten. Elke jaar is dat heel gezellig! Morgen verwacht ik net zo... Met dank aan Arie Middelhuis, want dat was de bakker van de overkant!
 
 
Losser: Hemelvaartsdag
Mariakapel klooster Bardel
Dauwtrappers stonden in de vroege ochtend even stil bij de Mariagrot -gelegen nabij klooster Bardel- om te luisteren naar een inspirerend woord. Om vervolgens hun opwachting te maken voor de oecumenische gebedsviering in het Openluchttheater ‘Brilmansdennen’ en deze af te sluiten met koffie en een broodje. Met dank aan de sponsoren Bakkerij Alink en Jumbo De Jong en alle betrokken vrijwilligers. Een langer verslag met meer foto's vindt u op onze website. Klik hier: www.mariavlucht.nl/fotoalbums/hemelvaart-2023
 
Haaksbergen: Dauwtrappersmis in De Veldmaat 
Het was prachtig weer. De zon straalde. Meer dan tweehonderd parochianen waren bij de Dauwtrappersmis aanwezig. Nadien samen een ontbijt in de kantine van de Bon-Boys.  Een unieke gebeurtenis. De traditie ervan ken een eigen geschiedenis: samen met Marcel Renema was ik wel eens bij de Dauwtrappersmis in Hertme  geweest, en, in 1993, op de vooravond van drie jubilea in de Veldmaat, opperde we het idee om ook in De Veldmaat een Dauwtrappersmis te organiseren.
In 1994 bestonden de Bonifatiusparochie, de voetbalvereniging s.v. Bon. Boys én supermarkt Plus Leusink 60 jaar. Besloten werd om deze mijlpaal te vieren, ieder op zijn eigen manier, maar ook samen. De voetbalvereniging s.v. Bon Boys voelde wel iets voor een Dauwtrappersmis op hun voetbalveld. Eef Leusink was van mening dat er, in samenwerking met de ondernemers van De Veldmaat, een gezamenlijk ontbijt aan gekoppeld diende te worden. Aldus geschiedde. We kijken nu terug op het initiatief dat anno 2023 niet meer weg te denken is. Op 12 mei 1994 vond de eerste openlucht H. Mis plaats. De parochianen op de tribune. In een tent van Scouting de Klomp werd een altaar opgesteld. Pastoor Hulleman ging in deze viering voor, het parochiekoor verleende haar medewerking. Pastor Hulleman sprak daarbij de legendarische woorden:“Meestal zijn op zondagmorgen meer mensen op dit voetbalveld, dan bij mij in de kerk. Dus als de berg niet naar Mozes komt, komt Mozes naar de berg." De viering in 1994 was een ‘megasucces’. Het was de start van een waardevolle traditie.
 
 
Franciscusparochie: graffiti spuiten
Onder bezielende leiding van buurvrouw en kunstenares Ymke ter Beek en met hulp van een aantal relaxte ouders spoten de kinderen uit Buurse, Haaksbergen en Boekelo graffiti op boodschappentassen. We waren te gast op het erf van de familie ter Huurne in Buurse op de dag na Hemelvaart. We begonnen met wat een vast ritueel moet worden (Franciscuslied, gebed, verhaal). Het was prachtig weer en heel gezellig. We leren elkaar steeds beter kennen. Dit was een activiteit van de Franciscusbende. 
 
Enschede Zuid: Impressie Kids Time-bijeenkomst: ‘zondag rustdag’
Volgende datum vrijdag: 14 juli; Thema: Christoffel
Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur; Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk; Kosten: € 2,--
Begeleiders: Engelien, Valerie, Saskia en lieve vrijwilligers ouders 
Ook kinderen uit groep 4 zijn welkom! Wie weet tot dan!!! Groetjes! Werkgroep Kids Time 
 
 
Enschede Zuid: Bloemetje van de Week
De bloemen van afgelopen week gingen naar dhr. Tigchelaar aan de B. van de Helststraat.
 
 

Ter inspiratie

 
Inspiratiepagina Hemelvaart en Pinksteren
Het is donderdag weer Hemelvaart en straks Pinksteren. Maar wat vieren we dan eigenlijk? 
Hemelvaart is méér dan vroeg uit de veren en wandelen en Pinksteren is het feest van de Heilige Geest!
Op onze speciale inspiratiepagina www.mariavlucht.nl/hemelvaart-en-pinksteren vindt u heel veel achtergronden, tips en leuke weetjes over deze toch vrij onbekende feesten. 


De kaarsenmaker door Ans te Lintelo, jongerenwerker
In mijn werk heb ik vaak verhalen verteld. Dit verhaal wil ik u niet onthouden.
Hoog in de bergen, in een schamele hut, leefde eens een kaarsenmaker. Zijn werk deed hij ’s nachts.
In het glanzende licht van de maan, maakte hij zijn kaarsen. Terwijl hij bezig was, scheen het licht en bracht hij het op wonderlijke wijze in het hart van elke kaars.
Overal waar hij kwam was hij welkom, want hij bracht een kaars mee, zette hem neer, stak hem aan, vertelde een verhaal en zong een vrolijk lied, waarna het huis zich vulde met het glanzende licht van de maan. ‘Kaarsenmaker’, riepen de mensen dan, vertel ons dit geheim”, maar zijn geheim vertelde hij niet. Op een dag stopte hij bij een deftig huis waarvan de luiken nog waren gesloten. “Ik heb welgeteld nog zeven kaarsen en bovendien trek in en stevig maal en een zacht bed”, dacht hij. Uit het huis klonk een vrouwenstem: “Ga weg”. Ik ben ziek, straks word jij ook ziek!”. De kaarsenmaker bleef, stak een kaars aan, zong zijn lied en het werd licht. De kaarsenmaker bleef zeven kaarsen, zeven dagen en zeven nachten. De ziekte verdween, de vrouw bleef, alleen zijn geheim vertelde hij niet!!  Kort daarop werd ook de kaarsenmaker ziek. Toen is zij op zoek gegaan naar zijn laatste kaars. Ze stak hem aan, zong haar eigen lied en speelde met het licht. Voor hij stierf zei hij zacht: “Jij, jij hebt, godzijdank, je eigen geheim gevonden”.

 
U kunt parochie Maria Vlucht financieel steunen via onderstaande QR-code of via onderstaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 
 

Kanalen vieringen online (Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending):
Gebeden wordt komend weekend: 28/29 mei Prefatie van Pinksteren en van Maria, Moeder van de kerk, en Canon IIIB


Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente columns

Een Blijde Boodschap
door
past. werker Frank de Heus
Advent 2023
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Bekijk meer columns

Like ons op Facebook

TOP