Nieuwsbrief Zuidoost Twente 29 november 2023

Nieuwsbrief Zuidoost Twente 

Woensdag 29 november 2023
Printversie: Nieuwsbrief Zuidoost Twente 29 november 2023
 
KOPIJ AANLEVEREN:
Kopij (max. 200 woorden) vóór dinsdag insturen naar f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
 
 

Adventsactie 2023

Adventsactie 2023: Alle kinderen mogen kind zijn. India, onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken
Alle kinderen mogen kind zijn. Dat geldt niet voor kinderen in Daimond Harbour in India. Velen van hen moeten werken in een van de baksteenfabrieken in die stad om het schaarse gezinsinkomen aan te vullen. Het werk is zwaar en ongezond. Door het steengruis krijgen kinderen verwondingen aan hun ogen, eczeem op de huid en longproblemen. Ze kunnen bovendien niet naar school gaan.
Adventsactie ondersteunt initiatieven ter plekke waardoor kinderen op speciale crèches en scholen bij de fabrieken een opleiding, gezond eten en goede medische zorg krijgen.
Goed te weten. Op de eerste Advent, in de weekendvieringen van 2/3 december wordt in de parochie-locaties extra aandacht besteed aan deze Adventsactie. Via het december-nummer van Pelgrim, zullen in Enschede Adventszakjes verspreid worden.
Adventsactie helpt niet alleen kinderen in India. Ze helpt ook jonge migranten in Bangladesh, die kwetsbaar zijn voor misbruik: ze kunnen een opleiding krijgen waardoor ze weerbaarder zijn... Of ook in Pakistan, waar Adventsactie helpt dat werkende kinderen wel naar school gaan met aangepaste lestijden en zo een schooldiploma kunnen verwerven... Of neem Congo, waar Adventsactie de lokale organisatie Olame steunt. Olame helpt jonge mijnwerkers weer naar school te gaan. Olame wil meisjes beschermen tegen misbruik. We bevelen al deze projecten van Adventsactie van harte bij u aan. 
 
Enschede: Nog 10 bezorgers Kerstpakketten gezocht voor 16 december
Dit jaar zamelt de Parochiële Caritas Instelling statiegeld in voor 750 kerstpakketten voor inwoners van Enschede die een steun in de rug goed kunnen gebruiken. De meeste adressen krijgen wij van de wijkcoaches, Stichting Leergeld en de hulptelefoon.
Op 16 december worden al deze pakketten bezorgd. Veel mensen hebben zich aangemeld. Maar we zoeken nog 10 bezorgers! 
Wilt u ons helpen? Meld je aan via secretaris@caritasenschede.nl
 
Wilt u ons financieel steunen? U kunt uw gift overmaken op:
NL45ABNA 0592332675
t.n.v. PCI Caritas Enschede onder vermelding van 'kerstpakketten'.
Of gebruik deze QR- code.
Uw gift is van harte welkom.
 
 
 

Nieuws uit Zuidoost Twente

 
Maria Vlucht heeft een nieuw parochiebestuur!
Op onze website kunt u kennismaken met onze nieuwe bestuursleden Jozef Evering (vice-voorzitter), Sander Severt (secretaris) en Gerard ten Vergert (adviseur bouwzaken). Jeroen Renard blijft voorlopig nog onze penningmeester, maar zoekt wel een opvolger. Misschien iets voor u! Ook voor een algemeen lid zijn we nog op zoek naar iemand met heilig vuur en know-how – en hopelijk een vrouw!
Het nieuwe bestuur maakt een frisse start en wil verschil maken voor de toekomst. Ze hebben er zin in, staan open voor ideeën, willen goed luisteren naar wat er speelt in de geloofsgemeenschappen en zetten er samen met u de schouders onder.
Ga naar onze website waar ze zich aan u voorstellen: https://www.mariavlucht.nl/parochiebestuur
 
 
Aftrap voorbereiding Eerste heilige Communie in Zuidoost
Nadat eerder al ouders in Losser, Enschede en Haaksbergen bij elkaar zijn gekomen, zijn afgelopen zaterdag ook de communicanten zelf van start gegaan. We volgen Jezus door het liturgisch jaar. Afgelopen zaterdag begonnen we aldus met de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria, die beiden wonderwel in verwachting raakten. Dat bracht ook een vraag voor de kinderen. Waar zien jullie naar uit? Terwijl ze door de poort ‘Het land van God’ binnengingen antwoordden zij in Enschede onder meer:
‘Jezus terug op aarde. Vrede op aarde. Dat iedereen gezond is. Dat mijn opa en oma nog leefden. Minder oorlog. Iedereen lief tegen elkaar doet. Iedereen elkaar respecteerde. Niet schelden. Geen middelvingers opsteken. Mensen lief tegen elkaar doen. Mensen elkaar gaan helpen. Geen illegale dingen doen. Geen ruzie meer is. Iedereen gezond blijft. Een wereld zonder criminaliteit. Iedereen lief met elkaar zijn. Iedereen gelijk behandeld wordt. Dat mijn opa en oma hier komen.’
In Maria Vlucht doen dit jaar 32 kinderen mee. In Enschede 26, waarbij opvalt dat het leeuwendeel van de kinderen wortels elders in de wereld heeft en een aantal kinderen al wat ouder is, rond de 11 en 12 jaar. In Enschede trekken we dit jaar voor het eerst op als één groep voor heel de parochie. In de Franciscusparochie doen 11 kinderen mee, waarvan één uit Bentelo en twee uit Rietmolen van ‘buiten de parochie’. Zij zijn van harte welkom! Geen van de kinderen komt van de katholieke scholen in Haaksbergen. Dat is opvallend. Mede dankzij de inzet van ouders en vrijwilligers is er in alle drie de parochies weer een flitsende start gemaakt en gingen de communicanten met Adventskransen naar huis. Want vooral daar moet het geloven geleerd worden!
 
 
Bonifatiuskerk: Oorkonde voor 25 jaar koortrouw!
In de Bonifatiuskerk kreeg Henny van Limbeek  zaterdag een oorkonde uitgereikt. Hij is 25 jaar jaar trouw lid van het Bonifatiuskoor. Na afloop was er koffie drinken. 
 
Franciscusparochie: Hang jouw Kerstwens in de Kerstboom!
 
OPROEP GELEGENHEIDSKOREN FAMILIEVIERINGEN KERSTAVOND LOSSER EN HAAKSBERGEN
Zingt u mee?!

Haaksbergen Oproep: ZANGERS (kinderen en volwassenen) GEVRAAGD voor familieviering KERST
Zaterdag 24 december is er om 19.30 uur een familieviering in de Bonifatiuskerk in Haaksbergen. Het zou leuk zijn als daar een koortje bij zingt. We zingen veel traditionele Kerstliederen en Kerstrepertoire voor kinderen van de laatste decennia. Ton ten Hagen is bereid om één of twee keer met ons te oefenen. Stuur liefst vóór zondag 10 december a.s. een berichtje als je mee wilt zingen aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33 o.v.v. ZINGEN HAAKSBERGEN.
 
Losser Oproep: ZANGERS (kinderen en volwassenen) GEVRAAGD voor familieviering KERST
Zaterdag 24 december is er om 17.30 uur een familieviering in de H. Maria Geboortekerk in Losser. Het zou leuk zijn als daar een koortje bij zingt. We zingen veel traditionele Kerstliederen en Kerstrepertoire voor kinderen van de laatste decennia. Carlo van den Beld is bereid om één keer met ons te oefenen. Stuur liefst vóór zondag 10 december a.s. een berichtje als je mee wilt zingen aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33 o.v.v. ZINGEN LOSSER.
 

Agenda Zuidoost Twente en omstreken

 
Zondag 10 december - Wereldlichtjesdag
Ieder jaar op de 2e zondag in december is er sinds 1997 Wereldlichtjesdag. Wereldwijd komen mensen bij elkaar om overleden kinderen te herdenken en steken zij een kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat hierdoor een golf van licht, zodat de wereld een beetje lichter wordt voor de mensen die hun kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet. Sinds 2006 is WereldLichtjesDag ook in Nederland geïntroduceerd. Begonnen in Apeldoorn zijn er inmiddels meer dan 100 locaties waar mensen welkom zijn om samen overleden kinderen te herdenken.
Bij ons in de buurt bent u op woensdag 10 december welkom in 
  • Enschede: om 18.30 uur in de Ontmoetingskerk, ingang Dr. J. Wagenaarstraat 6, aanmelden via wereldlichtjesdagenschede@hotmail.com
  • Deurningen: om 18.30 uur in de Plechelmuskerk aan het St. Plechelmusplein, aanmelden niet nodig. 
 

Agenda Franciscusparochie – Boekelo, Buurse, Haaksbergen


Haaksbergen Bonifatiuskerk: zondag 3 december – kloosterochtend
We beginnen deze eerste zondagochtend van de Advent, zoals we in het klooster beginnen. Met gebed, stilte, rust en bezinning. Je kunt op verschillende momenten op deze ochtend instappen, maar als je aan het ontbijt mee wilt doen, geef je dan op bij f.deheus@rkzuidoosttwente.nl , 06 300 988 33. Voor het ontbijt worden nog helpende handen gezocht! Het programma wordt als volgt:
  • 8.00 uur: Morgengebed (Getijden) in de kerk
  • 8.30 uur: Ontbijt in de parochiezaal (hiervoor opgeven)
  • 9.00 uur: Wandeling (verzamelen bij ingang kerk)
  • 10.30 uur: Communieviering in de kerk met zang van Gaudete
  • 11.15 uur: Koffie
 
Buurse ‘Kleine kerkje’: zondag 3 december – Adventssamenzang
Het is een goede traditie aan het worden om op de avond van de 1e Adventszondag in ‘het kleine kerkje’ aan de Alsteedseweg 22 in Buurse een oecumenische avondviering te beleggen voor Buursenaren en Haaksbergers. Dit jaar is dat op zondag 3 december om 19:00 uur met medewerking van  de Cantorij van de Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse o.l.v. Marion Röber en de werkgroep ‘Geloven in Buurse’. Op de 1e Adventszondag  willen we in oecumenisch verband een aantal oude vertrouwde Adventsliederen zingen en  met behulp van de cantorij ook enkele nieuwe Adventsliederen verkennen. De vele zangmomenten worden afgewisseld met Bijbellezing, Stilte, Gebed en omlijst door Bemoediging en groet en de Zegen. Het wordt dus een laagdrempelige Advents(samen)zangdienst voor jong en oud aan het begin van de zondagavond (Kerklatijn voor zo’n avondviering is vesper.)
 
 
KINDEREN en TIENERS Zaterdag 9 december - Workshop ‘Kerstbakjes maken’ bij de Franciscusbende in Buurse
Zaterdag 9 december gaan we Kerstbakjes maken. We krijgen daarbij hulp van Daniella ter Huurne van kwekerij  't Niej'nhoes aan de Broekheurnerweg 35 te Buurse. Daar gaat het ook gebeuren. Tussen 14.00 en 16.00 uur. Inhoudelijk zullen we het met de kinderen (7-12 jaar) hebben over Kerstmis. Wat brengt jou vrede? Of anders gezegd: ‘Wat maakt jou tot een tevreden mens?’
Er kunnen maximaal 14 kinderen meedoen. Het is kortdag, dus geef je snel op! Dat kan via franciscusbende@franciscusparochie.nl. Als altijd vragen we € 3,-- per persoon. 
 
 
KLEUTERS en KINDEREN zondag 10 december: Advent in Kleuterkerk Bonifatiuskerk
Zondag 10 december is er om 10.00 uur een Kleuterkerkviering (3 tot 7 jaar) in de Bonifatiuskerk. Deze staat in het teken van de Advent. We zullen met de kinderen de stal opbouwen en samen bedenken wie er allemaal bij het verhaal van de geboorte van Jezus betrokken zijn. We vieren een half uur en zijn daarna een half uur creatief bezig. Voor koffie en ranja wordt gezorgd. Pastor Frank de Heus en de werkgroep gaan voor. Eva Diepenmaat begeleidt op piano. We zien naar jullie uit! Neem een houdbaar product mee voor de collecte (Voedselbank)!
 

Agenda Jacobusparochie – Enschede

 
KINDEREN Enschede Sint Jan-kerk: 3 en 17 december - Kinderwoorddiensten in de Advent
Tijdens de adventsperiode zijn er 2 kinderwoorddiensten in de Sint Jan. 
Op zondag 3 en 17 december om 10.00 uur.
Ons thema is: Tijd van verwachten en voorbereiden
Het woord advent, komt van het Latijnse 'adventus' wat 'de komende' betekent, 'God komt naar ons toe'. In de geboorte van het kindje Jezus herkennen wij de menswording van God in de wereld. Hij is voor ons een 'licht' in dit leven. Maar we kijken niet alleen vol verwachting uit naar de komst van baby Jezus, maar bereiden ons ook voor op Jezus´ terugkomst op het einde der tijden. 
 
KINDEREN Enschede Sint Jozef: 3 december - kinderwoorddienst
Thema: Let goed op, Jezus komt! Ook de Advent is een tijd van verwachten en verlangend uitzien. We zien uit naar de geboorte van Jezus Christus en die geboorte gaan we met Kerstmis vieren. Hoe kun jij in jouw hart de komst van Jezus voorbereiden?
 
KINDEREN Enschede Sint Jozef: 10 december - kinderwoorddienst
Thema: Maak je klaar voor de Heer! Deze zondag lezen we in het Evangelie over Jesaja en Johannes. Weet jij wie dat zijn? En weet jij over wie Johannes spreekt?
 

Agenda Maria Vlucht – Glanerbrug, Lonneker, Losser, Overdinkel

 
Glanerbrug: zondag 3 december - Adventstreffen met de Oase
Met hun 'Adventstreffen' nodigt de oecumenische Kerkentuin Oase u uit voor een sfeervol begin van de Advent.
Op zondag 3 december om 15.00 uur in de Protestantse kerk in Glanerbrug, met Duitse en Nederlandse kerstliederen een een korte Vesper. Neemt u ook wat lekkers mee? U vindt de hele uitnodiging hier: https://www.mariavlucht.nl/actueel/eerste-advent-met-de-oase


KLEUTERS en KINDEREN Losser: zaterdag 9 december – Advent in Kleuterkerk Sint Martinuskapel Losser
Zaterdag 9 december is er om 16.00 uur een Kleuterkerkviering (3 tot 7 jaar) in de Martinuskapel van de H.Maria Geboortekerk te Losser. Deze staat in het teken van de Advent. We zullen met de kinderen de stal opbouwen en samen bedenken wie er allemaal bij het verhaal van de geboorte van Jezus betrokken zijn. We vieren een half uur en zijn daarna een half uur creatief bezig. Voor koffie en ranja wordt gezorgd. Pastor Frank de Heus en de werkgroep gaan voor. Elly Kuipers begeleidt op piano. We zien naar jullie uit! Neem een houdbaar product mee voor de collecte (Voedselbank)!

 

Ter inspiratie
 

Niet God laat zijn kerk verloren gaan … door Johan Hofhuis, voorzitter PCI Franciscusparochie
In krantenartikelen, op bijeenkomsten en in gesprekken komen kerksluitingen, zorgen over terugloop en vergrijzing van het kerkbezoek vaak ter sprake. Er is teleurstelling, pijn, verdriet, onmacht, moedeloosheid en berusting.
In “Als God renoveert” laat de Canadese priester James Mallon zien waar het in onze kerken mis ging en beschrijft hij hoe het lukte om van zijn parochie weer een actieve geloofsgemeenschap te maken die nieuwe mensen trekt en van betekenis is in de samenleving. Chagrijn verdwijnt, parochianen durven weer Katholiek te zijn, maken (opnieuw) kennis met Jezus en gaan op Zijn uitnodiging in om anderen tot zijn leerlingen te maken.
In Nederland zijn meerdere parochies die het voorbeeld van James Mallon volgen. Zaterdag 11 november was er een bijeenkomst in ons bisdom over parochievernieuwing. Kardinaal Eijk, de bisdom staf, priesters, religieuzen en veel vrijwilligers lieten zich inspireren door hen die al bezig zijn om te groeien naar missionaire parochies. Met succes! Mensen zijn enthousiast, parochianen (her)ontdekken wat Katholiek zijn voor hen betekent, men bereikt mensen van buiten, er komen nieuwe - jongere – mensen naar de kerk. Ze blijven en velen worden (weer) actief. Niet in een vingerknip, maar stap voor stap en overtuigd dat Jezus met hen meetrekt. Er is nieuw elan!
Vernieuwing en verandering beginnen door er over te praten. Nieuwsgierig? Wilt u weten wat de foto bij dit artikel te zeggen heeft? Bel of mail mij: 06-18860346 of jan.hofhuis@home.nl Dan nodig ik u graag uit om hierover van gedachten te wisselen.

 
29 november - Een vrolijke en gezegende Sint Pannekoek!
Sint Pannekoek is een legende die door de striptekenaar Jan Kruis is bedacht en wordt gepresenteerd door Opa in het stripalbum Jan, Jans en de Kinderen.
Volgens de legende zou in de twaalfde eeuw in de buurt van Kralingen bij Rotterdam een klooster hebben gestaan waar een jonge monnik zijn 15e verjaardag vierde met het eten van pannenkoeken. Omdat het maar een arm klooster was waar het niet zo warm was, kreeg de oude abt last van een koud (want kaal) hoofd. De jonge monnik bood toen aan zijn warme pannenkoek op zijn hoofd te leggen.
Bij het danken voor de spijzen verscheen een engel met een gouden pannenkoek die deze deponeerde op het hoofd van de jonge monnik. Die uiteraard meteen als heilige vereerd werd. Vandaar het gebruik om op 29 november pannenkoeken niet alleen te eten, maar ze eerst op uw hoofd te leggen. De bedoeling is om elkaar dan toe te wensen: “Een vrolijke en gezegende Sint Pannekoek!”
Een smakelijk aureool. Eet smakelijk allemaal!
 
 
Inspiratie voor Advent en Kerstmis
Zondag 3 december vieren we de eerste Advent en gaan we op weg naar Kerstmis. Heel veel achtergrondinformatie, praktische informatie en inspiratie vindt u op de website https://www.vier.nu/feestdagen/kerstmis van de Nederlandse bisschoppen. Elke advent wordt daarop een video gepubliceerd waarin één van de bisschoppen iets vertelt over de betekenis van Kerstmis. Ook voor kinderen zijn er leuke doe-tips! En omdat de Kerststal dit jaar 800 jaar bestaat, is ook daar een speciaal hoofdstuk aan gewijd.
Mist u nog iets, kijk dan ook eens op onze eigen inspiratiepagina https://www.mariavlucht.nl/advent-en-kerstmis
 
 
Bid mee voor Klimaatrechtvaardigheid op COP28
De werkgroep Laudato Sí Twente roept u op om elke dag mee te bidden voor een beter klimaat tijdens de komende klimaattop, de COP28, in Dubai. Dit initiatief van de Internationale Laudato Si’ Movement en de Laudato Si’ Alliantie Nederland ondersteunen wij van harte! Wist u dat paus Franciscus zelf oproept tot gebed? Van 1 tot 3 december is hij in Dubai en zal hij persoonlijk de conferentie toespreken.
Van 30 november t/m 12 december 2023 komen wereldleiders bijeen voor betere, ambitieuze en rechtvaardige klimaatmaatregelen, want die zijn harder nodig dan ooit. De wereld wordt steeds vaker geconfronteerd met verwoestende gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen en bosbranden en daar zijn met name de armste landen het eerst de dupe van. Maar liefst vijftien Nederlandse internationale organisaties hebben concrete aanbevelingen geformuleerd voor een rechtvaardiger klimaatbeleid.
Bid u mee? Elke dag vindt u een gebed op onze Facebookpagina: http://www.facebook.com/groups/laudatositwente .
Meer achtergronden over de COP28, over Laudato Sí en Laudate Deum vindt u op onze website: https://www.mariavlucht.nl/laudato-si
 
 
Advent door Paul Daggenvoorde, pastoor
De komende, deels commerciële, decemberdrukte staat in schril contrast met de kerkelijke voorbereiding op kerstmis: Advent.
Het betekent komst. En gaat over de komst van Jezus. Wat moeten we organiseren om hem te kunnen ontvangen? Het verlangen van de ziel. Verlangen heeft te maken met jezelf langer maken. Reikhalzend rekken, zoals een kind doet wanneer het wil zien of Sinterklaas er al aankomt. Of zoals geliefden doen, die naar elkaar uitzien op Schiphol. Ze doen de rugzak af om zich makkelijker te kunnen bewegen. De ander beter te zien aankomen.
Verlangen vraagt lenigheid, en ledigheid! Bedrukt en beladen kunnen we ons niet verlengen. Volgens kerkvader Augustinus blijft ons hart onrustig tot het rust vindt bij God. Onze ziel hunkert en dorst naar liefde die echt is en blijvend.
Advent helpt ons dat verlangen te wekken en verdiepen; ons hele wezen opnieuw te richten naar God. Die weet wat wij nodig hebben. En als geen ander ziet wat de wereld nodig heeft.
Zien we hem aankomen in Christus? Herkennen we God in de pasgeboren Jezus? Te midden van de kleinen? Maria hulde zich in stilte en wachtte de vervulling van de belofte van Gods engel af. Zij is een inspirerend voorbeeld van hoe wij ons in deze tijd kunnen openstellen voor de aanwezigheid van Christus. Vol zijn van verwachting.
In de stilte, met open ogen, hart en handen; gereed om te ontvangen.
Gezegende advent gewenst!
 

U kunt parochie Maria Vlucht financieel steunen via onderstaande QR-code of via onderstaande link:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=hrCp9RUFRxafcGAkV8t47w
R. K. Parochie Maria Vlucht
NL29 RABO 0103 7641 19
t.n.v. Kerkbijdrage parochie Maria Vlucht
 
 

Kanalen vieringen online (Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending):
Gebeden wordt komend weekend: 


Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
 

Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente columns

Het is goed dat we hier zijn
door
parochievicaris Willy Rekveld
Uithouden
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Bekijk meer columns

Like ons op Facebook

TOP