Nieuwsbrief Zuidoost Twente 8 maart 2023

Nieuwsbrief Zuidoost Twente 

Woensdag 8 maart 2023
Printversie: Nieuwsbrief Zuidoost Twente 8 maart 2023
 

KOPIJ AANLEVEREN:
Kopij (max. 200 woorden) vóór dinsdag insturen aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

Vastenbrieven: Vastenbrief kardinaal Eijk - Vastenbrief paus Franciscus


Agenda parochie Maria Vlucht: Glanerbrug, Lonneker, Losser, Overdinkel


JEUGD Losser - vrijdag 10 en zaterdag 11 maart: Toneeluitvoering - Wij hebben een KLIK met ‘sTOF

Hallo, wij zijn Talita  (15 jaar)en Robin (14 jaar). Wij spelen ook mee op 10 en 11 maart in KLIK bij Theatergroep ‘sTOF. Het is heel gezellig bij de repetities op woensdag. Het is ook wel spannend want het is ons eerste optreden.
Robin: “Talita heeft me gevraagd voor ‘sTOF, we kennen elkaar van de scouting. Ik hield eerst niet zo van toneel maar nu zie ik hoe leuk het is.” 
Talita: “Ik speel Sanne, dochter van de hoofdrolspeelster. Ze is arrogant en voelt zich beter dan de anderen en ze is ook nog eens lui. Zo ben ik in het echte leven niet, dus dat is dus een rol!” Robin: “Ik speel Sam, hij hoort bij de vriendengroep, houdt van muziekmaken en is soms wat onverantwoordelijk bezig.”  Iedereen klikt veel op de telefoon. Maar je moet echt niet geloven wat je daar soms ziet. 
 
Als je iets koopt, krijg je soms niet wat je hebt besteld, of veel en veel te laat.  We kijken wel naar vloggers. Die filmpjes zijn grappig, maar zijn ze allemaal echt? De vloggers verdienen veel geld met reclame maken. Alles ziet er altijd goed uit! Het is ook maar een rol… 
Wat we bij ‘sTOF krijgen is een echte vriendengroep. De ‘oudere’ spelers doen heel normaal tegen ons, wij beginnen net. Dat is spannend. Nieuwsgierig geworden? Kom gewoon!
KLIK:
 
Glanerbrug - maandag 13 maart: Formele hoorzitting over kerksluiting Glanerbrug
Maandag 13 maart om 19.30 uur zijn parochianen van de O.L.V. van de H. Rozenkranskerk uitgenodigd in het parochiehuis naast de kerk voor een formele hoorzitting over de voorgenomen kerksluiting . Tijdens deze hoorzitting zullen na een toelichting nog eventuele bezwaren of andere opmerkingen worden gehoord en genotuleerd. U leest er meer over op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/hoorzitting-glanerbrug-over-kerksluiting
 
 
JEUGD Losser - vrijdag 17 maart: Hoog bezoek bij het jongerenpastoraat
Bij de introductie van wat het jongerenpastoraat in houdt zeggen we vaak: “Je ontmoet mensen die je anders nooit had ontmoet”. Dat geldt in bijzondere mate voor de gast die we op vrijdagavond 17 maart om 19.30 uur in het parochiecentrum van de H.M. Geboortekerk in Losser ontvangen: de commandant van de Koninklijke Landmacht, Dhr. Martin Wijnen, Generaal. Hij komt een hapje mee eten en hij zal ons op een inspirerende manier over vrijheid en veiligheid vertellen. Wie maakt zich geen zorgen over zijn eigen veiligheid? Hoe zorgen we voor onze vrijheid? Dat is waar hij bijna dagelijks mee bezig is. Er is zeker ruimte om je eigen vragen te stellen. We nodigen jou, jongeren in het bijzonder, uit om dit mee te maken. Pak deze unieke kans!
Opgave is noodzakelijk: ans.telintelo@mariavlucht.nl
 
 
Losser - zondag 19 maart: Lezing Marinus van den Berg over verbondenheid
Marinus van den Berg komt op zondag 19 maart naar de Protestantse Kerk in Losser (Raadhuisplein 2) om te spreken over verbondenheid; een thema dat ons allemaal raakt.
 
 

Agenda Jacobusparochie - Enschede

 
Enschede Jacobus: woensdag 8 maart - Op weg naar Pasen. Gespreksavonden in het Parochiehuis.
Thema: Getuige van de verrijzenis. In de 40-dagentijd organiseren we, net als vorig jaar, iedere woensdagavond een bijeenkomst, waarin we samen in gebed en in gesprek gaan over thema’s die in het teken van de Vastentijd staan. We doen dit aan de hand van de podcastreeks “Getuige van de Verrijzenis”, die je kunt vinden in de Postcastapp “Bidden Onderweg”.
  • Data: 8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart en 5 april.
  • Waar: Parochiehuis aan de Walstraat, aanvang 19.30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
  • Aanmelden bij Juliette Kemp, Hetty Mulder, of  pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl  is gewenst, maar je bent ook zonder aanmelding welkom!
 
 
KINDEREN Enschede Sint Jan: vrijdag 10 maart - Kids Time over de Vastentijd
Het thema voor deze bijeenkomst is: Vastentijd. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij het verhaal: ‘Laat ons gaan....’  Geef je zoon of dochter op bij Saskia of kom gewoon binnen. Neem een vriendje of vriendinnetje mee! Volgende data: vrijdagen: 12 mei -zondag rustdag en 14 juli - Christoffel.
Opgeven via: kidstime@katholiekenschede.nl of 06 22 379 624.
Begeleiders: Saskia, Engelien, Valerie en lieve moeders die regelmatig meehelpen.
 
 
KINDEREN Enschede Sint Jozef: zondag 12 maart - Kinderwoorddienst
In de veertigdagentijd staan we stil bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Iedere zondag is er een kinderwoorddienst en kun jij mee op weg gaan. Ook vragen wij alle kinderen om deze zondagen iets mee te nemen voor de voedselbank.
Thema: Jezus is het levende water, ook voor jou! Zonder water kunnen wij niet leven. Zonder liefde kan ons hart niet groeien. Jezus geeft liefde. Steeds als wij bij hem komen, geeft hij nieuwe kracht. Meenemen voor de voedselbank: Iets te drinken.
 
 
KINDEREN Enschede Sint Jan: kinderwoorddiensten en kindervieringen in de Vastentijd
Op zondag 12 maart en zondag 19 maart om 10.00 uur gaan we met de kinderen in de kinderwoorddienst op zoek naar het Licht dat eraan komt om het duister te overwinnen.
Op 12 maart beginnen we met ‘Wie heeft er dorst’?
Op 19 maart eindigen we met ‘Wie heeft het gedaan’?
Slechts twee keer een kinderwoorddienst in zes weken? In deze periode zijn er drie andere kindervieringen in de Sint Jan: de Klokjesvieringen van 26 februari en 26 maart en de Palmpasenviering van 2 april. Met deze zondagen erbij krijgen de kinderen alle thema’s mee van ons kindernevendienst-project. Spelenderwijs werken we ‘het zoeken, brengen en volgen van het Licht’ creatief uit. Zo gaan de kinderen ook dit jaar goed voorbereid op weg naar Pasen! Wij hopen jullie bij alle vijf vieringen te zien. Tot dan! Werkgroep Kinderwoorddiensten Sint Jan
 
Enschede Jacobus: Zondag 12 maart - Bachcantate
Op zondag 12 maart a.s. zal de Bachbeweging Twente in de viering, die om 11 uur begint, Cantate BWV 4, “Christ lag in Todesbanden”,  uitvoeren. De Bachbeweging Twente doet dit in de aanloop naar Pasen, ter vervanging van de Cantate die normaal gesproken op de eerste zondag van de Advent wordt uitgevoerd. Omdat het in december te koud was, is dit jaar gekozen voor een Cantate uitvoering in de aanloop naar Pasen. Noteer zondag 12 maart in uw agenda! Voorganger in deze viering is Bertina Dieben. Het koor All Together verzorgt de verdere muzikale invulling. Van harte welkom!
 
 
Enschede Jacobus: Ziekenzalving op 14 maart in parochiehuis
Op dinsdag 14 maart is er om 14.30 uur een ziekenzalving in het parochiehuis aan de Walstraat. Voorgangers zijn pastoor Paul Daggenvoorde en pastor Frank de Heus.  U kunt zich hiervoor opgeven bij Riet Franke, telefoon 053-4762910 of bij m.g.franke1@kpnmail.nl. Mensen die vervoer nodig hebben kunnen dit bij aanmelding doorgeven, zodat hiervoor een afspraak gemaakt kan worden. U wordt dan opgehaald en weer thuisgebracht. Bezoekersgroep Jacobuskerk.
 
 
Enschede Jacobus: zondag 23 april – ‘Missa in Mysterium’ komt naar Enschede
Noteer in uw agenda: 23 april 14.00 uur Missa in Mysterium in Jacobuskerk Enschede. Missa in Mysterium is een initiatief van Herman Finkers, die in deze Eucharistieviering als lector zal optreden. Celebrant is Pater Marc Loriaux osb en het Gregoriaanse gezang wordt verzorgd door Wishful Singing. De gehele mis wordt in het Latijn gezongen, inclusief de lezingen. Het is de bedoeling dat alle aanwezigen in de kerk zoveel mogelijk meezingen. Oefenmateriaal daarvoor wordt vooraf via een internetlink (bij reservering) verstrekt.
Reserveren voor de Missa in Mysterium is mogelijk vanaf woensdag 15 maart via de volgende link:
www.wishfulsinging.nl/concert/missa-in-mysterium-enschede/.
Er zal een bedrag aan reserveringskosten worden gevraagd, de hoogte daarvan is op dit moment nog onderwerp van gesprek, maar is uiteraard zichtbaar op het moment van reserveren. In de nieuwsbrief van volgende week volgt meer informatie.
 

Agenda Franciscusparochie – Boekelo, Buurse, Haaksbergen

 
KINDEREN Haaksbergen: zaterdag 11 maart - ‘Figuur solderen’ voor kinderen met de Franciscusbende
Kinderen van groep 4 tot en met 8 zijn van harte uitgenodigd om bij de Franciscusbende een klein kunstwerkje te maken. We werken met de soldeerbout en haken met onze motieven aan bij het voorjaar. Met een korte inleiding plaatsen wij wat wij maken in het licht van het wonder van de Schepping. Marcel Leferink begeleidt de kinderen.
De activiteit duurt van 14.00 tot uiterlijk 17.00 uur.
We mogen gebruik maken van de werkplaats van ’t Gilde aan de Industriestraat 51 in Haaksbergen. De kosten bedragen € 3,-- .
Geef je op zo spoedig mogelijk op via franciscusbende@franciscusparochie.nl . Vermeld daarbij hoeveel kinderen komen en wat hun leeftijden zijn.
Voor extra informatie kun je ook bellen met Marcel: 06 178 28 734.
 
 
Haaksbergen Bonifatius: zondag 12 maart – Kloosterochtend
Omdat het in de Adventtijd zo goed beviel, gaan we op herhaling. We beginnen deze derde zondagochtend van de Veertigdagentijd, zoals we in het klooster beginnen. Met gebed, stilte, rust en bezinning. In de kerk en al wandelend. Je kunt op verschillende momenten op deze ochtend instappen, maar als je aan het ontbijt mee wilt doen, geef je dan op bij f.deheus@rkzuidoosttwente.nl , 06 300 988 33. Het programma wordt als volgt:
  • 8.00 uur: Morgengebed (Getijden) in de kerk
  • 8.30 uur: Ontbijt in de parochiezaal (hiervoor opgeven)
  • 9.00 uur: Wandeling (verzamelen bij ingang kerk)
  • 10.30 uur: Communieviering in de kerk met zang van Gaudete. Evangelie: De vrouw aan de bron.
  • 11.15 uur: Koffie
 
 
Haaksbergen Richtershof: dinsdag 14 maart - Azarja Fransen vertelt over ‘Op de vlucht’
Net als nu, blijven ook in de Bijbel mensen niet altijd in hun eigen land wonen. Alleen of met een groep verlaten ze huis en haard om elders een nieuw leven te beginnen. Dit omdat er in eigen land hongersnood heerst of omdat men gevaar loopt vanwege b.v. oorlog. Soms roept iemand hen op om een nieuwe weg in te slaan of voelen ze zich geroepen. Denk aan Elia die Elisa roept of Mozes die de roep van God hoort. En natuurlijk de jongste vluchteling in de Bijbel is Jezus. Vaak zien we deze vlucht in het perspectief van een nieuwe toekomst. Maar wat lieten de mensen achter? 
Aan de hand van afbeeldingen van bekende en minder bekende schilders vertelt  Azarja Fransen-van Kempen, kunsthistorica, ons over deze bijzondere Bijbelse verhalen. Wat doen deze verhalen met ons? Halen we onze schouders erover op? Herkennen we iets van vluchtelingen in onze tijd?  Voelen we empathie? Of zouden wij stiekem ook wel naar een nieuw land hebben willen ‘vluchten’?
  • Locatie: Richtershof (Jhr. Von Heijdenstraat 8)
  • Datum 14 maart 14.00 uur – 16.00 uur. Eigen bijdrage € 5,-
 
Franciscusparochie Bonifatius: woensdag 15 maart - Gesprek ‘Geloven Nu’ voor 30 tot 50 jarigen
Vind jij het leuk om af en toe met leeftijdsgenoten te praten over onderwerpen, die jou ter harte gaan? Onderwerpen die ook jouw geloof raken, maar waar je thuis, in de kroeg of de sportvereniging niet aan toe komt. Ben je nieuwsgierig naar wat het christendom te zeggen heeft over dagelijkse zaken? Naar inzichten, levenswijsheden, die in de Bijbel zijn opgeschreven? Ben je tussen de 30 en 50 jaar?
Dan ben je welkom op woensdagavond 15 maart in de parochiezaal bij de Bonifatiuskerk. We komen samen van 20.00 tot 21.30 uur. We voeren deze avond een open gesprek met elkaar aan de hand van vragen uit een ‘Kletspot’ rond het thema ‘Omzien naar elkaar’. Pastor Frank de Heus en de kerngroepleden van de Franciscusbende doen mee. Frank Beuger (pastor, maar nu werkzaam als docent levensbeschouwing en maatschappijleer en -kunde) zal de groep gaan begeleiden. Geef je op bij f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of via een appje naar 06 300 988 33.
 

Zuidoost Twente - Terugblik op de afgelopen week

 
Medescheppers in actie
Maandagavond 27 februari: elf personen uit de parochies in Zuid Oost Twente gingen  in de Ariënszaal in Haaksbergen aan de slag met de vraag: Welke wereld willen wij achterlaten aan de kinderen die nu opgroeien?
Welke processen het voortbestaan van onze aarde bedreigen, is bekend en ook dat wij afstevenen op grenzen en sommige al hebben overschreden.
De deelnemers besloten duurzamer te leven. Eerst rekenden ze uit welke impact de eigen levensstijl heeft op de toestand van de aarde. Daarna werd gekeken hoe je duurzamer kunt leven. Iedereen sprak af wat hij of zij daarvoor gaat doen en dat we voor de zomervakantie weer bij elkaar komen om te kijken of het is gelukt en wat wij samen verder kunnen doen.
Nu druppels op een gloeiende plaat maar straks een regenbui die helpt de schepping te behouden! 
Werkgroep Laudato Si’, Johan Hofhuis
 

Ter bezinning


Video van de Paus voor maart: Voor de slachtoffers van misbruik 
Elke maand publiceert paus Franciscus een gebedsintentie voor een bepaalde groep. Deze maand staan de slachtoffers van misbruik centraal. Paus Franciscus schrijft: "Bij misbruik, vooral begaan door leden van de Kerk, is om vergeving vragen niet voldoende. Om vergeving vragen is nodig, maar het is niet genoeg. Dit vragen om vergeving moet plaatsvinden in een context waarbij de slachtoffers centraal staan. Hun pijn, hun psychologische schade kan pas beginnen te genezen wanneer zij antwoorden vinden; concrete acties om de verschrikkingen die zij hebben ondergaan te herstellen en herhaling ervan te voorkomen." Op  https://thepopevideo.org/?lang=nl vindt u de video en meer informatie (of klik op het plaatje hierboven).
Meer nieuws uit de wereldkerk vindt u op onze website https://www.mariavlucht.nl/inspiratie-nieuws-uit-de-wereldkerk  


Podcasts over liturgie en over bidden
Liturgist dr. Sam Goyvaerts (universiteit Tilburg) en pastoor drs Arjen Bultsma (bisdom Groningen-Leeuwarden) maken podcasts voor het Centrum voor Parochiespiritualiteit en voor Katholiekleven.nl.
Over de liturgie en over bidden en hoe je dat kan leren. Zie ook: www.katholiekleven.nl/geloven-hoe-zit-dat/hoe-zit-dat-bidden

 
Stopcontact door Paul Daggenvoorde, pastoor
‘Het water dat Ik zal geven, zal in jou een waterbron worden.’ naar Joh 4,14 
Waar kom jij op kracht? En waarvoor eigenlijk? In de bijbel en in godsdienstige cultuur zien we dat mensen wekelijks een dag niet werken: de Sabbat. Zoiets als de zondagsrust. Goed voor ons contact met God. Goed ook voor de gemeenschap, het familie- en verenigingsleven.
Zelfs het bouwland werd eens in de zoveel tijd niet bewerkt. Men liet het dan braak liggen. Dat het niet uitgeput raakt. En kan herstellen.
Maar rusten is volgens de bijbel niet om met werken steeds verder te kunnen. Volgens het Bijbelboek over het begin was de rust op laatste scheppingsdag om het gedane werk los-, en aan het proces over te laten. Zo kwam het tot voltooiing.
Mensen die burn-out zijn, hebben vaak te laat gemerkt dat ze iets niet uit handen konden geven.
En wij?
Dit weekend horen we van een vrouw die bij een waterput komt. Alleen. Ze heeft een moeilijk verleden. Dat put haar uit. En ook dat anderen over haar praten. Zij gaat daarom op het heetst van de dag alleen water halen. Ook dat put uit. Bij de put is ze toch niet alleen. Jezus is er. Hij leert haar om voortaan een andere bron aan te spreken. Dichter bij haar zelf. Haar innerlijk leven kan een krachtbron zijn.
Mijn innerlijk leven gaat stromen in contact met Jezus. Ik krijg energie. Loslaten, en overlaten aan anderen en aan het proces vind ik moeilijk.
Dan is leven met Jezus zoiets als mijn stóp-contact.


Maria Vlucht: Heeft u de MijnRKK-app al?
Met de gratis MijnRKK-app op uw mobiel heeft u parochienieuws én hulp onder handbereik. De MijnRKK-app is een landelijke app voor katholieke parochies, ontwikkeld door de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. U kunt onderling contact met elkaar houden en berichten delen én het laatste nieuws lezen: zowel van RKKerk.nl als uit onze eigen parochie. De laatste nieuwsbrief wordt elke woensdag op de app geplaatst, evenals bezinningen en achtergrondinformatie. U kunt in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodat u een seintje krijgt wanneer een nieuw bericht is geplaatst. Onze website www.mariavlucht.nl blijft de bron van informatie voor onze locale geloofsgemeenschappen, over de sacramenten, activiteiten en andere parochiële aangelegenheden.
U kunt er verzekerd van zijn dat de app veilig is en voldoet aan alle AVG richtlijnen.
Hoe u de app kunt installeren leest u op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/download-de-mijnrkk-app 

 
U kunt parochie Maria Vlucht financieel steunen via onderstaande QR-code of via onderstaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 
 

Kanalen vieringen online (Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending):
Gebeden wordt komend weekend: Prefatie 2e zondag veertigdagentijd en Canon 6


Contact met pastoresteam:

Pastoor Paul Daggenvoorde:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo ans.telintelo@mariavlucht.nl 06 309 58 689


Websites parochies:

 

Facebookpagina’s parochies:

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

De intocht in Jeruzalem
door
past. werkster Carla Berbée
Vrolijk opstaan uit je graf?
door
past. werker Frank de Heus

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP