Oude Tabernakeldeuren in dagkapel


Twee Tabernakeldeuren uit de voormalige kerk van Glane (1950-1994) hangen sinds kort in onze dagkerk, die hopelijk binnenkort de Sint Martinuskapel zal heten. Ze hebben een plaats gekregen naast de staties uit genoemde kerk. Deze zijn geschonken door Herman Boek. Hier vertelt hij wat hij er van weet en eindigt met een oproep aan iedereen:

Deze deuren hebben een geschiedenis…
De Tabernakeldeuren zijn minstens 70 jaar oud; misschien nog wel ouder, maar ik ken de oorspronkelijke herkomst van het Tabernakel niet. Dit Tabernakel is in de jaren 50-60 van de vorige eeuw gebruikt als kluis voor de parafernalia, zoals voor de kelken, cibories en de monstrans. Hij stond in een kast in de sacristie. 

Inbraak
Ik weet niet precies wanneer het was, maar ergens in genoemde jaren is er in de kerk ingebroken. De kluis kon men ter plekke niet open krijgen en is meegenomen. Tijdens dezelfde inbraak zijn twee beelden, een Maria- en een Heilig Hartbeeld, die aan weerszijden van het priesterkoor stonden, kapot gegooid. Na een inzameling is later aan de ene kant het beeld van de Goede Herder geplaatst, dat nu een plaats heeft in de Maria Geboortekerk. Ook is er door vlijtige parochianen een wandkleed gemaakt (vijf broden en twee vissen) voor de andere wand.

Teruggevonden!
Terug naar het Tabernakel: ook buiten de kerk heeft men deze niet kunnen openen, wat misschien geen toeval is. Na enkele weken is het tabernakel ergens in het buitengebied van Glane teruggevonden in een bosperceel. De daders zijn overigens nooit gepakt. Omdat geprobeerd was het te openen waren er wel flinke, onherstelbare beschadigingen aangebracht. En dus niet meer als kluis/tabernakel te gebruiken.

Pastor Theo Siegmund
Er was een sleutel, dus nadat het teruggevonden was, kon het wel worden geopend. De inhoud was licht beschadigd, maar compleet. De twee deuren zijn er uitgehaald; deze waren op een gegeven moment achteloos aan de binnenkant van een schuurdeur gespijkerd.
Door toeval (of ook weer niet….) heeft toenmalig pastor Theo Siegmund deze zien hangen. Op de vraag hoe diegene er aan kwam, kreeg hij bovenstaand verhaal. Er over pratende kreeg pastor Siegmund de deuren mee en heeft hij ze op eikenhouten planken laten zetten. Daarna hingen ze jaren in de hal van de pastorie van de Heilige Drie-Eenheid in Oldenzaal, waar hij ondertussen pastor was geworden.

 
Bedankt Herman!

Een mooi geschenk
Omdat ik oorspronkelijk uit Glane kom, en ze dacht te herkennen bij een van de vele bezoekjes, kreeg ik ook bovenstaand verhaal te horen. Pastor Siegmund vond het fijn dat het mij interesseerde en enige tijd later heb ik ze van hem gekregen. Ze hingen dus ook al jaren bij ons in de hal.
Nu het met mijn gezondheid minder gaat, ben ik aan opruimen. Voor mij was er maar één plek waar deze deuren thuis horen: in de Maria Geboortekerk. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie heb ik ze overgedragen aan de locatieraad en ze hebben nu, zoals gezegd, een plek in de dagkerk. Ik dank de locatieraad voor de welwillende medewerking.

Over de deuren zelf
Op de deuren zelf staan twee afbeeldingen van Engelen. En de tekst: “Adoro te devote latens Deitas”, wat vertaald betekent: “Ik aanbid met eerbied U, verborgen God”. Op deze Wikipediapagina leest u de Nederlandse en de Latijnse tekst: Adoro te devote

Oproep: wie weet meer?
We hebben nog wel een vraag: zijn er parochianen die zich deze geschiedenis herinneren en die misschien aanvullingen hebben? Mijn verhaal, zoals het mij is overgedragen, is ongetwijfeld niet volledig. We houden ons zeer aanbevolen!
Als u iets weet wilt u dan zo vriendelijk zijn contact op te nemen met de locatie Maria Geboorte of secretariaat Maria Vlucht? Bij voorbaat dank!

Herman Boek, januari 2020

 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Offer
door
past. werker Frank de Heus
Gunnen
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP