Priesterwijding Joachim Oude Vrielink


Joachim (42) is geboren in Lonneker en is al enkele jaren franciscaan en woont in klooster La Verna in Amsterdam. Vorig jaar werd hij diaken gewijd en zaterdag 17 september 2022 in onze Jacobus de Meerderekerk wordt hij priester gewijd door aartsbisschop Eijk. Om 14.45 uur komt hij met de koets voorrijden. Wees er buiten dus al op tijd bij!
Alvast voor in uw agenda: Op 9 oktober 2022 zal hij zijn ‘eerste mis’ eveneens in Lonneker vieren!

Inmiddels staat een verslag met vele foto's op onze website! U vindt ze hier: Fotoverslag Priesterwijding Joachim Oude Vrielink

Hieronder leest u het interview met Joachim uit onze nieuwsbrief van 7 september jl. door mevrouw Van de Meer.

Leven en misdienen in Lonneker
Joachim werd geboren als vierde en jongste kind van het echtpaar Oude Vrielink op, zoals wellicht bij velen van u bekend, de Adahoeve in de Lonneker Achterhook. Hij bezocht als telg van een katholiek gezin de St. Liduinaschool. Onderweg naar groep zes werd hij rond zijn negende jaar misdienaar. “Onze” Pastoor Pas was hier in Lonneker de Pastoor. Dat, zo vertelde Joachim, was een vanzelf-sprekendheid: misdienaar zijn. Dat hoorde erbij. Hij deed het graag en goed, want hij mocht ook misdienaar zijn bij uitvaarten. ‘En… dan kregen wij na afloop van onze Pastoor Pas een chocoladereep gekocht bij Griep’ zegt hij lachend. ‘En een uurtje vrij van school.’ Velen van u zullen zich dat nog herinneren.
Over deze periode vertelt Joachim: ‘Daar leerde ik al over leven en het einde van het leven. Het opgroeien op de boerderij hielp daar zeker bij. Nu, achteraf, is dat voor mij een zegen’ aldus Joachim. Ouder wordend werd hij acoliet: hij was actief bij onder andere Hoogfeesten en eigenlijk deed hij toen wat hij nu nog steeds zich doet, zich bezighouden met de eredienst.

Werk en roeping
Joachim bezocht de HAVO en daarna de Hogere Laboratoriumschool in Enschede. Hij ging werken in Leiden, deed veel onderzoek (hij vindt het werken met getallen en cijfers mooi) en bleef dat meer dan tien jaar doen. Hij bemerkte bij zichzelf dat hij zeker ook bezig was met “niet-tastbare dingen”, met heilige dingen en de Kerk. Hij vertelt dat naar de kerk gaan een manier werd om ruimte en tijd af te bakenen voor het heilige. In zijn 33ste levensjaar voelde hij de roeping dat hij wilde toetreden bij de Minderbroeders Franciscanen. “Ik wil leven zoals Franciscus”. 
 “Prijs en zegen mijn Heer en dank en dien Hem in grote nederigheid!”
                    
Wie was Franciscus van Assisi?
Franciscus geboren in 1181/1182. Hij heeft een droom waarin hem de vraag wordt gesteld: Wie wil je dienen: de Heer of de knecht? De Heer natuurlijk. In Assisi wacht hij op de opdracht van de Heer. Korte tijd later ontmoet Franciscus een melaatse. In plaats van zich uit de voeten te maken stijgt hij af van zijn paard en geeft de melaatse een vredeskus. Vanaf dat moment weet hij dat hij voor de armen, de minderen wil zorgen. Franciscus weet op een gegeven moment wat hij wil: Het Evangelie te leven door arm te zijn, door de wereld te trekken en voor de armen en de minderen te zorgen en mensen op te roepen tot bekering. Zo wil hij Christus navolgen. Tot zijn verbazing trekt dit volgelingen aan. Twaalf “broeders” besluiten zich “minderbroeders” te noemen. Ze gaan naar de Paus om goedkeuring te vragen en krijgen die. 

Theologie en de franciscanen
Joachim gaat Theologie studeren aan de Universiteit van Tilburg die ook een locatie heeft in Utrecht. Dit is ontstaan na een fusie tussen de Katholieke Theologische Universiteit (KTU) uit Utrecht en de Theologische Faculteit Tilburg. Studenten die theologie willen studeren kunnen zowel in Utrecht als in Tilburg terecht. Deze universiteit is de enige theologische opleiding in Nederland die officieel erkend is door het Vaticaan. 
Bij de Minderbroeders kan iedereen toetreden theologen, afgestudeerden, ook handarbeiders. Minderbroeders franciscanen wonen nooit hun hele leven op één plek, maar verhuizen nogal eens. In de lage landen is dat verspreid over Nederland en Vlaanderen. Er zijn ook minderbroeders die alleen wonen. Er zijn tien communiteiten. Joachim woont in de communiteit  Amsterdam. 

Navolging
Joachim wat is jou doel? Op de eerste plaats komt voor mij volgeling zijn van Jezus Christus en wel op de wijze van Franciscus van Assisi. Leven volgens de regels van de minderbroeders en ook onderzoek blijven doen naar de Liturgie van de kerk. 
Joachim wij wensen je Gods zegen toe en bidden voor je.
Dit interview is afgenomen door mevrouw Van der Meer.
 
Gebed van Franciscus van Assisi
 
Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede;
dat ik liefde mag brengen… waar haat leeft,
vergiffenis… waar schuld weegt,
eensgezindheid… waar tweedracht woekert,
betrouwen… waar wanhoop drukt,
licht… waar duisternis hangt,
vrede…  waar droefheid weent.
 
Goede meester, geef dat ik niet zozeer zoek
om getroost te worden… dan te troosten,
om begrepen te worden… dan te begrijpen,
om bemind te worden… dan lief te hebben.
 
Want
met zichzelf weg te schenken… schenkt men,
met aan anderen te vergeven… krijgt men vergiffenis,
met de dood te aanvaarden… krijgt men het Leven.

Om verder te lezen:
Joachim Oude Vrielink over zijn verblijf in Syrië

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Met vallen en opstaan
door
pastoor Paul Daggenvoorde
Wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander
door
past. werker Frank de Heus

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP