Sobere maaltijden in de Vastentijd


Op woensdag 14 februari begint de Veertigdagentijd die in de christelijke traditie wordt gekenmerkt door soberheid, inkeer en bezinning. We gaan op naar Pasen.
We leven in een tijd van overvloed, een tijd waarin we meer voorgeschoteld krijgen dan wellicht goed voor ons is.
Daarom kan een periode van matiging helpen om beter in balans  te blijven met jezelf, je omgeving en met de aarde waarop je leeft. Dit versoberen kan bijvoorbeeld bestaan uit geen alcohol drinken, minder eten, maar ook het gebruik van sociale media beperken. Ieder kent zijn eigen verslaving en zwakheid.

 

Oecumenische sobere maaltijd op Aswoensdag in Losser: woensdag 14 februari 2024
Al jaren organiseert de commissie ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de Protestantse Gemeente Losser aan het begin van de Veertigdagentijd een sobere maaltijd, een maaltijd die gekenmerkt wordt door eenvoud. 
Ook nu zal deze weer plaatsvinden op Aswoensdag. Een bewust gekozen dag, om zo aan het begin van de Veertigdagentijd stil te staan in ons meestal drukke en hectische leven. Om even na te denken over het feit dat het ook anders kan, dat er niet alleen in de tijd van Jezus mensen waren, die in minder gezegende omstandigheden leefden, maar dat zoiets tegenwoordig helaas ook nog het geval is. 

Praktische informatie:
 • Waar: Losser, Aleida Leurink Huis naast de Protestantse kerk, Raadhuisplein 2
 • Wanneer: Aswoensdag 14 februari 2024 
 • Tijd: 18.00 uur 
 • Contact: Wilma Hilbink en Yvonne Olde Riekerink 
 • Opgave vooraf is noodzakelijk via diaconie@protestantsegemeentelosser.nl
 

Oecumenische sobere maaltijd in de Stille Week in Enschede: dinsdag 26 maart 
Wij hebben er voor gekozen om een sobere oecumenische maaltijd  te houden in de Stille Week op dinsdag 26 maart in de Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 in Enschede van 18.00-19.00 uur (ingang aan de achterkant via de Dr. J. Wagenaarstraat).
Het gaat niet alleen om het eten, maar vooral ook om het samenzijn en bezinning.
Samen delen van voedsel schept verbondenheid. Een gebed, liederen een verhaal en muziek helpen ons daarbij tijdens de maaltijd.
Iedereen die aan deze maaltijd  wil deelnemen is van harte welkom op dinsdag 26 maart. De maaltijd is gratis maar het zou fijn zijn als u een bijdrage kunt geven voor het Vastenactieproject voor arme boeren in Zimbabwe in Afrika.

Praktische informatie:
 • Waar: Enschede, Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 (ingang aan de achterkant via de Dr. J. Wagenaarstraat)
 • Wanneer: Dinsdag 26 maart 2024
 • Tijd: van 18.00-19.00 uur
 • Opgeven kan bij Rina van der Hulst, rinavdhulst@kpnmail.nl of 053-572 34 40 of bij Tineke Braamer, 053-433 00 92
 

Oecumenische sobere maaltijd in de Stille Week in Haaksbergen: woensdag 27 maart
Volgens hetzelfde principe als de sobere maaltijd in Enschede, is er op woensdag 27 maart ook een sobere maaltijd in De Richtershof in Haaksbergen.
Neemt u uw eigen bord en bestek mee?
In Haaksbergen kun je als dat wilt daarna deelnemen aan de stilteviering in de kerk naast De Richtershof.


Praktische informatie:
 • Waar: Haaksbergen, De Richtershof, Jonkheer von Heydenstr 8
 • Wanneer: Woensdag 27 maart 2024 
 • Tijd: van 18.00-19.00 uur
 • Opgeven kan bij Rina van der Hulst, rinavdhulst@kpnmail.nl of 053-572 34 40 
 

Achtergrondinformatie:

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente columns

Het is goed dat we hier zijn
door
parochievicaris Willy Rekveld
Uithouden
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Bekijk meer columns

Like ons op Facebook

TOP