Stille Omgang Amsterdam

Stille omgang in Amsterdam
Jaarlijks wordt in Amsterdam de Stille Omgang georganiseerd, de editie van 2024 vindt plaats op zaterdag 16 maart.

Aanbevolen reisoptie
Vanuit onze parochies Zuidoost Twente wordt geen vervoer aangeboden. U kunt op eigen reisgelegenheid hieraan deelnemen.

De beste reisoptie naar Amsterdam is per trein. Het aartsbisdom zal dan ook geen busreizen organiseren maar stimuleert het gebruik van de trein onder de pelgrims: het eindpunt van de Stille Omgang is voor hen immers rond 22.30 uur vlakbij het Centraal Station.

Thema
De intenties van 2024 voor de omgang zijn: ‘Pelgrims van hoop, biddend voor vrede’.

 
Programma
  • 20.00 uur: Pontificale Eucharistieviering in de basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam met Z.E. kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. Het koor Cantare Dominum van de Sint Jan de Doperkerk te Mijdrecht-Wilnis zal zingen.
  • 21.30 uur: Deelname aan de Stille Omgang (ongeveer 1 uur lopen).
 
Jongeren
In het bijzonder worden ook jongeren uitgenodigd om met het aartsbisdom deze Stille Omgang te beleven. Het bisdom Haarlem-Amsterdam biedt een speciaal jongerenprogramma aan. Hier kunnen jongeren uit het aartsbisdom aan deelnemen, maar aansluiten bij het programma van het aartsbisdom is uiteraard ook een mogelijkheid. Hier vindt u het programma voor jongeren.
Meer informatie is verkrijgbaar bij jongerenwerker Sarah Mijhad, e-mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

Achtergrondinformatie over het Mirakel van Amsterdam
De Stille Omgang wordt altijd gelopen in het weekend rond 15 maart, de datum dat het Mirakel van Amsterdam wordt herdacht. 

 
Het Mirakel van Amsterdam gedenkt hoe een stervende man die in de Kalverstraat woonde, op 15 maart 1345 bij het Sacrament der Zieken de hostie kreeg toegediend. De hostie heeft, door de consecratie, een wezensverandering ondergaan en is daarmee Lichaam van Christus geworden. De man, ziek als hij was, braakte de hostie uit en het braaksel werd in het haardvuur gegooid.
 
De volgende dag zweefde de hostie ongeschonden boven het vuur. De werkvrouw pakte de hostie, legde hem in een kist en bracht hem uit eerbied naar de pastoor. Deze legt de hostie in de kerk. De volgende dag komt de werkvrouw weer in het huis van de zieke en ze ziet tot haar verwondering de hostie weer in de kist liggen. Ze roept de pastoor die de hostie weer terug naar de kerk brengt. De volgende dag ligt de hostie wéér in de kist bij de zieke.

Dan pas begrijpt men dat God wil dat dit wonder openbaar gemaakt wordt en de pastoor komt om de hostie in een plechtige processie naar de kerk te brengen.
De betekenis van dit Mirakel is dat de kracht van Gods genade sterker is dan de natuur.

In de late Middeleeuwen herdenkt men deze gebeurtenis door op een nacht rond 15 maart de processie van destijds na te lopen. Pelgrims komen van heide en verre, uit devotie en om boete te doen. Het is een tocht van hoop, immers de grondslag is de gedachte dat de genade van God sterker is dan welke natuurwet dan ook. In 1578 maakte het gemeentebestuur van Amsterdam een einde aan deze processie omdat de katholieken hun geloof niet meer in het openbaar mochten belijden, maar in 1880 werd het 'Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam' opgericht en sinds 1881 wordt die weer jaarlijks gelopen. 

(bron: www.destilleomgang.nl)

Lees meer op Wikipedia over de Stille Omgang.

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente columns

Het is goed dat we hier zijn
door
parochievicaris Willy Rekveld
Uithouden
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Bekijk meer columns

Like ons op Facebook

TOP