Vragenlijst: uw mening telt!


Onderzoek naar de rol van kerken tijdens crises: Vul de vragenlijst in!

We leven in een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt: oorlog, vluchtelingenstromen, inflatie, energiekosten, stikstof enzovoort.
Actie Kerkbalans onderzoekt wat kerkgangers vinden van de rol van hun kerk in deze tijd. Plaatselijke kerken zetten zich op verschillende manieren in om problemen aan te pakken en kwetsbare groepen binnen en buiten de kerk bij te staan. Wat merken en verwachten kerkgangers hiervan? Ervaren zij zelf steun vanuit de kerk? En in hoeverre zijn zij bereid kerken (nog of juist) financieel te steunen in tijden van nood?

Namens Actie Kerkbalans is onderzoeksbureau Citisens een grootschalig onderzoek gestart onder kerkgangers van vier kerkgenootschappen in Nederland: de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Leden en bezoekers van ruim 2.000 kerken worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over wat zij vinden van de rol die de kerk oppakt in tijden van crisis.

Hoe zien kerkgangers deze helpende rol van de kerk? Daar zoomt het onderzoek van Actie Kerkbalans op in. In de vragenlijst wordt kerkgangers gevraagd wat zij van de kerk verwachten in verschillende crises, maar ook hoe zij dit in hun lokale parochie of gemeente terugzien. Tegelijk worden ook kerken zelf getroffen door gevolgen van de crisis en is het de komende periode een extra uitdaging om de helpende rol juist nu op te pakken. De vragenlijst gaat daarom ook in op de vraag in hoeverre kerkgangers bereid zijn hun plaatselijke parochie of gemeente juist in tijden van crisis financieel te steunen.

In het onderzoek wordt kerkgangers gevraagd wat zij van Actie Kerkbalans vinden en waarom ze hun plaatselijke kerk al dan niet financieel steunen. Dit geeft deelnemende parochies en gemeenten inzicht in hoe de Actie leeft onder hun leden.

Doe mee!
Vult u de vragenlijst in? Het is zo gepiept! Meedoen kan via www.gevenaandekerk.nl

Meer informatie:
Lees meer over het onderzoek in onderstaand bericht op de website van de R.-K. Kerk in Nederland:
www.rkkerk.nl/onderzoek-actie-kerkbalans-hoe-zien-kerkgangers-de-rol-van-de-kerk-in-tijden-van-crisis

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Ik geloof
door
parochievicaris Willy Rekveld
Met vallen en opstaan
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP