Week van Gebed online


De Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen wordt al jaren op initiatief van de Raad van Kerken wereldwijd gevierd in januari. In Glanerbrug wordt traditioneel bij toerbeurt een oecumenische viering gehouden in één van de deelnemende kerken aldaar, te weten de Protestantse kerk, de Katholieke kerk en het Syrisch-Orthodoxe klooster. De vrijwilligers die deze viering voorbereiden hebben hierdoor een sterke band met elkaar opgebouwd.

Startviering op zondag 17 januari om 10.00 uur vanuit Glanerbrug
Door de coronapandemie is het dit jaar niet mogelijk de viering te houden in het Syrisch-Orthodoxe klooster. Daarom wordt een online viering aangeboden vanuit de Protestantse kerk. Met de beamer zullen foto's van het Syrisch-Orthodoxe klooster en van de katholieke kerk worden geprojecteerd.
Ook is er aandacht voor de Dag van het Jodendom en wordt de Video van de Paus van deze maand getoond, die een oproep is tot broederlijke liefde.
Dominee Kroeskop van de Protestantse Gemeente gaat voor. Zo wordt het toch nog een beetje een oecumenische viering. 
U kunt meevieren via Kerkdienst gemist Protestantse Gemeente Glanerbrug of via YouTube Maria Vlucht, zie hieronder.
Laat u verrassen en vier ook mee!

 

Slotviering op zondag 24 januari om 10.00 uur vanuit Haaksbergen
In Haaksbergen is er een slotviering en een Whatsapp-groep. In Haaksbergen sluiten we de week van het gebed voor de eenheid af met een aantal online vieringen op zondag 24 januari. De PKN en de RK parochie vieren gezamenlijk in de Protestantse kerk in Haaksbergen en zijn te volgen via www.kerkomroep.nl Haaksbergen of via YouTube PKN Haaksbergen. Voortkomende uit de pandemie-omstandigheden geeft dit ons de mogelijkheid extra aandacht te besteden aan de week voorafgaand aan deze vieringen. U kunt meevieren met de liturgie online
Via een whatsapp groep wordt vanaf 17 januari aan belangstellenden dagelijks een gesproken gebed toegestuurd. Na 24 januari sluit de groep. Mogen we jou als belangstellende toevoegen?
Geef je dan op door een appje naar Elles Veltkamp: 06 422 65 373.


#Blijfinmijnliefde
In de liturgie staat de liefde centraal: #Blijfinmijnliefde en je zult veel vrucht dragen (Joh.15 vers 5-9). Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland hebben het materiaal samengesteld. Zij wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. 

Achtergronden Week van Gebed
Het doel van de Week van Gebed is door samen te bidden te ervaren dat we onderling verwant zijn met elkaar. Ook bidden we in de voorbeden voor de problemen van de samenleving.
De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een andere groep in een ander land voorbereid onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid. 

Lees ook: Paus Franciscus: 'Christelijke eenheid is een genade'

  

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Over-winnen
door
Jongerenwerker Ans te Lintelo
Ongelofelijk!
door
past. werkster Carla Berbée

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP