Woorden van Hoop en Troost


Op de website van Raad van Kerken wordt deze actie als volgt toegelicht:

Eerste lockdown: Klokken van Hoop en Troost
Toen halverwege maart 2020 in Nederland de eerste lockdown plaatsvond, zochten kerken naar een heldere en aansprekende manier om mensen te bemoedigen en troosten. Dat leidde tot de Klokken van Hoop en Troost. Drie weken lang klonken op woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur overal in het land de kerkklokken als teken van verbondenheid over de grenzen van het isolement heen. Ook riepen de klokken op tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. 

Tweede lockdown: Woorden van Hoop en Troost
Nu de tweede lockdown een feit is en zovelen, misschien nog meer dan voorheen, naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, willen we als kerken opnieuw een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zal de Raad van Kerken vanaf 4 november 2020 wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uitzenden: Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hopen we als kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

#1 - 4 november: Paulus aan het Woord door mgr. Hans van der Hende
In de eerste aflevering van Woorden van Hoop en Troost spreekt mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert aan de brief van Paulus aan de Romeinen:

 

#2 - 11 november: Sint Maarten aan het Woord door mgr. Dirk Jan Schoon
In de tweede aflevering van Woorden van Hoop en Troost laat mgr.dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem van Oud Katholieke Kerk, een schilderij van Joan Colette zien van Sint Maarten die zijn mantel met een arme bedelaar deelt. Lampionnen zijn misschien niet goed mogelijk, maar een beetje licht brengen is ook al heel wat:

 


#3 - 18 november: Paulus aan het woord door Harm Jager
In de derde aflevering van Woorden van Hoop en Troost spreekt Harm Jager van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, over de bemoedigende brief van Paulus aan de gemeente in Filippi.

 

#4 - 25 november: Matteüs aan het woord door dr. René de Reuver
In de vierde aflevering spreekt dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, over Matteüs 24, gelezen in veel kerken afgelopen zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een hoofdstuk dat verwoordt hoe ernstig het in de wereld toe kan gaan. De naam van die zondag is Christus Koning. Hij is onze hoop.

 


#5 - 2 december: Johannes aan het woord door ds. Sonja van der Meulen
In de vijfde aflevering spreekt ds. Sonja van der Meulen, doopsgezind predikant, over het licht. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen (Johannes 1). Het licht is midden in de duisternis, midden in de ellende van de wereld, en in de duisternis in ons persoonlijk leven is het licht aanwezig, altijd. Dat is wat het kerstverhaal ons wil laten zien. Dat duisternis en ellende nooit het alleenrecht hebben, nooit alleen alomtegenwoordig zijn, er is ook altijd leven, hoop en vertrouwen.

 


#6 - 9 december: Verlangen aan het woord door dr. Peter Nissen
In de zesde aflevering spreekt prof. dr. Peter Nissen, hoogleraar Oecumenica Radboud Universiteit en remonstrants predikant, over uitzien naar, verwachten en verlangen. Advent wil zeggen ‘aankomst’. Het gaat over een tijd die er nog niet is, die bezig is te komen. Het is een tijd van verwachting. Het christelijk geloof gaat over wat wij verwachten, waar wij naar uitzien. Het geloof is een kwestie van verlangen. Wachten heeft ook te maken met ontvankelijk zijn, met je al voorbereiden op dat wat komt. Dat is de betekenis van de adventstijd. Je voorbereiden op en openstellen voor datgene wat gaat komen. We mogen in de adventstijd ons verlangen oefenen.

 

#7 - 16 december: Gods nabijheid aan het woord door ds. Johannes Welschen
In de zevende aflevering spreekt ds. Johannes Welschen van de Evangelische Broedergemeente: “De mensen die straks het kerstverhaal zullen bevolken, zijn nog onderweg op vaak moeilijke wegen. Maar boven de stal straalt al de ster. Het licht van Christus wijst ons de weg. Want ook wij zijn onderweg op vaak moeilijke wegen in deze onzekere tijden. Kerstmis is het feest van Gods nabijheid. God wordt mens voor alle mensen op aarde. In onze traditie staat boven deze derde adventsweek een woord van de profeet Jesaja: ‘Baan voor de Heer een weg, zie hier God de Heer, Hij komt met kracht.’ Laten we op weg gaan naar die God die zelf op weg is naar de mensen. Want dat is onze troost en hoop. God is onderweg naar ons, Hij is nabij.”

 

#8 - 23 december: Lucas aan het woord door majoor Jeanne van Hal
In de achtste aflevering spreekt majoor Jeanne van Hal van het Leger des Heils over Lucas 2: ‘… omdat er voor hen nergens plaats was.’ Zij stelt zichzelf en ons de vraag: is er plaats voor het kind Jezus bij u of sluit u zich aan bij het kerstverhaal en is er dit jaar nergens plaats, ook niet bij u?

 

#9 - 30 december: De hoop aan het woord door Henk Korff
In de negende aflevering spreekt Henk Korff, voorganger van de Anglicaanse Kerk: ‘De hoop van de christen en de hoop van de Kerk is de aanstaande komst van Jezus. Het is zijn wederkomst. Niet in de stal, maar als koning van alles en allen. Ik bid u Gods zegen voor zijn hoopvolle toekomst.’

 

#10 - 6 januari: Het Licht van Christus aan het woord door pastor Fikri Sumer
In de tiende aflevering spreekt pastor Fikri Sumer van de Syrisch-Orthodoxe Kerk: Christus is het licht en de liefde op deze wereld. Zijn liefde en de barmhartigheid schitteren in de donkere winter van onze wereld. In deze donkere dagen moeten wij God zoeken. Hij is het licht en verlicht ons naar ziel en lichaam. Hij heeft gezegd: Laat uit de duisternis het licht opgaan. Moge de duisternis van het jaar 2020 opgaan in het licht van 2021.

 

#11 - 13 januari: Jesaja aan het woord door Peter Klene
In de elfde aflevering spreekt Peter Klene van de Nieuw-Apostolische Kerk over Jesaja 41:10: ‘Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.’
De hand Gods staat symbool voor zijn gerechtigheid, voor zijn kracht, voor zijn betrouwbaarheid. Soms moet je met elkaar zoeken naar die hand van God om te troosten op een moment dat het heel moeilijk is. Maar we moeten elkaar het vertrouwen proberen mee te geven dat de hand van God er altijd zal zijn.

 

#12 - 20 januari: Eenheid aan het woord door Theodoor van der Voort
In de twaalfde aflevering spreekt priester Theodoor van der Voort van de Orthodoxe Kerk in Nederland over de Week van gebed voor de eenheid: We proberen met Gods hulp nader tot elkander te komen in de hoop dat de eenheid ons opnieuw gegeven moge worden.

 

#13 - 27 januari - Jeremia aan het woord door Jethro Zevenbergen
In de dertiende aflevering spreekt Jethro Zevenbergen van het Genootschap der Vrienden (Quakers) over de gelijkenis tussen de thans geldende avondklok en de lege straten als gevolg daarvan, en Jeremia 33 vers 10 en 11, een tekst van de profeet Jeremia waarin hij eerst een zeer vergelijkbare situatie als de onze schetst, maar die dan toch laat volgen door woorden van hoop en perspectief.

 

#14 - 3 februari: Discipelschap aan het woord door Machiel Jonker
In de veertiende aflevering spreekt Machiel Jonker van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten: God is zijn kerk aan het louteren. Ook waar twee of drie samenzijn is Hij in ons midden. Van belang is het woord discipelschap.

 

#15 - 10 februari: Koorddansen aan het woord door Johan de Wit
In de vijftiende aflevering spreekt Johan de Wit, Vrijzinnigen Nederland, over het dunne koord van de koorddanser. Ons leven is ook vaak een vorm van koorddansen. Van begin tot eind: het gaat het erom dat je je evenwicht vindt en bewaart, niet stilstaan, maar ook niet te hard van stapel lopen, op weg blijven met geloof en met twijfel, met kritiek en met verwondering. In het steeds weer zoeken naar de balans kunnen we de weg voltooien die voor ons ligt. Ook aarzelende stappen brengen ons bij het einde van de reis.

 

#16 - 17 februari: Prediker aan het woord door diaken Damian Beshay
In de zestiende aflevering spreekt diaken Damian Beshay van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, over Prediker 11. ‘Doe u werk goed’, zegt Prediker: ‘Werp uw brood over het water, want na vele dagen zult u het vinden.’ In deze onvoorspelbare tijd spreekt diaken Beshay over het onvoorspelbare van het werpen van het brood. Je weet niet waar het terechtkomt, je laat de bestemming los, de verwachting, de uitkomst. Het brood kunnen we zien als symbool voor vele dingen: een klein gebaar, een glimlach, troost bij verdriet, steun aan iemand in nood.

 

#17 - 24 februari: Petrus aan het woord door ds. Rob de Raad
In de zeventiende aflevering spreekt ds. Rob de Raad van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten over Romeinen 8:35: ‘Wat zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus.’ Paulus stelt dan de vraag: misschien tegenspoed, of ellende, of vervolging … zijn dat dingen die ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Hij geeft ook zelf het antwoord. 

 

#18 - 1 maart: Troost en hoop uit de Bijbel aan het woord door ds. Ineke Bakker
In de achttiende, en laatste, aflevering spreekt ds. Ineke Bakker, 2of3bijEEN, over de troost en hoop die Bijbelverhalen kunnen geven. Zoals het verhaal van de vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies lijdt en het verhaal over de opwekking van het dochtertje van Jaïrus. Jezus is dichtbij. Jezus kent het lijden. God is niet ver weg, maar nabij in de dood. 

 


 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Over-winnen
door
Jongerenwerker Ans te Lintelo
Ongelofelijk!
door
past. werkster Carla Berbée

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP