Één pastoraal team


Eén pastoraal team voor de parochies van Enschede, Losser en Haaksbergen

 

Zoals U wellicht bekend is, is tijdens een viering in Haaksbergen op 30 augustus 2013 het nieuwe pastorale team gepresenteerd voor de parochies Sint Jacobus de Meerdere (stad Enschede), Sint Franciscus van Assisië (Haaksbergen-Buurse-Boekelo) en Maria Vlucht (Losser-Glanerbrug-Overdinkel-Lonneker). Voor ons als pastores was afgelopen jaar een overgangsperiode. We vergaderden zowel gezamenlijk als in de afzonderlijke pastorale teams van genoemde parochies. Eind december hebben we als pastores besloten om als één pastoraal team voor de drie samenwerkende parochies te gaan werken. Als pastoraal team werken we aan een nieuw beleidsplan voor de drie parochies. Dat dit beleidsplan tot stand komt is belangrijk, omdat het duidelijkheid zal geven over de pastorale prioriteiten in ons werkgebied voor de komende periode. Verder is dit beleidsplan ook voor de drie parochiebesturen van belang als richtsnoer voor hun besluitvorming over wat zij in de toekomst pastoraal zullen gaan faciliteren. Een nadere verdeling van taken moet binnen het nieuwe pastoraal team nog plaatsvinden. Binnen het nieuwe team zijn heel wat gaven en talenten voorhanden. Maar met elkaar moeten we nog kijken, hoe we die gaven en talenten efficiënt gaan inzetten. Uiteraard zijn de visie, de missie en de doelen, die in het nieuwe beleidsplan zullen komen te staan, hierbij richtinggevend. In de praktijk is het al zo, dat de beide priesters in het team (pastor Rekveld en pastoor Monninkhof) ‘grensoverschrijdend’ werken: zij gaan voor in vieringen en verrichten andere pastorale werkzaamheden in alle drie de parochies. Ook andere pastores in het team – diaken Bert Huitink en de pastoraal werkers Ingrid Schraven, Carla Berbée, Jan van den Nieuwendijk, Frank de Heus en Johan Klaassen – werken al ‘grensoverschrijdend’. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op een uitvaartcursus en de begeleiding van cursisten, jongerenpastoraat, catechetische activiteiten, gesprekken met parochiebesturen over beleidsmatige zaken en natuurlijk de voorbereiding van het pastoraal beleidsplan. Als pastoraal team staan we (samen met U als parochianen) met het oog op de toekomst voor grote uitdagingen; er is veel in beweging, er verandert het nodige; maar voor ons is het ook wel boeiend om in zo’n dynamisch proces werkzaam te mogen zijn. We hebben er in ieder geval zin in, en zijn U graag pastoraal van dienst.

 

                         Pastoor André Monninkhof


Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog


ReageerDoor op versturen te klikken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens conform onze Privacyverklaring (AVG)


Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Meedenken met de Aartsbisschop
door
past. werker Frank de Heus
Geluk!
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP