Het jaar 2017 is op gang gekomen.


Niet dat er veel veranderd is ten opzichte van 2016. Er is nog steeds in ​de samenleving, in de wereld heel veel gaande. De verschrikkingen van geweld en haat, de gevolgen van natuurgeweld en rampen hebben ook nu om onze aandacht gevraagd en om een reactie. Het is ook dit jaar de vraag hoe wij reageren als mens en als geloofsgemeenschap op al deze gebeurtenissen. De wereld en al wat er gebeurt houdt immers niet op bij de kerkdeur. ​We geloven en vertrouwen dat onze houding er toe doet in deze tijd, dat we als kerkmensen iets te betekenen hebben.

Niet voor niets heeft paus Franciscus ​in 2016 aandacht gevraagd voor ​de werken van Barmhartigheid. ​Die werken zijn door de Vastenactie verwerkt in een kwartet voor kinderen. Voor vormelingen die het spel spelen, worden die wat vreemde woorden: 'werken van barmhartigheid' heel concreet en iets wat ook voor hen is weggelegd. Het gaat over: je inzetten voor mensen ver weg, iemand helpen een jas aantrekken, een baby de fles geven, thee inschenken, een nieuw kind mee laten doen. Onze houding naar zieken, vreemden, gevangenen, mensen die niet genoeg hebben om van te leven, laat iets zien van waar wij in geloven, zo hebben we het op de tieners proberen over te brengen.

Als parochie hebben we een taak en opdracht om het evangelie te leven, blijde boodschap te zijn. Dat doen we met vallen en opstaan. Juist daar waar het ons niet lukt kunnen we door de manier van met die situatie omgaan duidelijk maken wat evangelie betekent. ​Parochie zijn we samen, zoals velen het afgelopen jaar de schouders onder de parochie hebben gezet, zo hopen we ook dit kalenderjaar verder te gaan. ​Dat kan alleen als we kunnen blijven rekenen op uw meelevendheid en meedoen, uw betrokkenheid bij de geloofsgemeenschap. En niet op de laatste plaats ook aan uw deelname ​aan de actie kerkbalans.

Wij hopen van harte dat met uw bijdrage onze parochie iets betekenisvols kan blijven, zijn en worden. Dat we met uw bijdrage kerk ván mensen en mét mensen kunnen blijven en op een inspirerende manier de Boodschap van Jezus handen en voeten kunnen geven in onze parochie.

Pastor Margot Dijkman


Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog


ReageerDoor op versturen te klikken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens conform onze Privacyverklaring (AVG)


Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

‘Verantwoordelijk-heid nemen’
door
Past. werker Frank de Heus
Het elfde gebod: Geniet!
door
Past. werkster Carla Berbée

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP