Pinksteren, het derde Testament


Pinksteren: Schrijf mee aan het ‘Derde Testament’!

Heel Nederland viert Pinksteren met een extra vrije dag, maar wat vieren we eigenlijk? Christenen sluiten de Paastijd af. ‘Pentakosta’, de vijftigste dag, markeert het einde van de Paastijd. Pinksteren valt op de zevende zondag na Pasen. Nog zo’n mooi getal.

Ons christelijk Pinksterfeest is verbonden met het joodse wekenfeest, ‘Sjavoeot’. Het is op Sjavoeot dat joodse gelovigen in Jezus 2000 jaar geleden de heilige Geest ontvingen. Met Sjavoeot begint het binnenhalen van de oogst. In de synagoge wordt het verhaal van Ruth, een echt oogstverhaal, gelezen. Men viert de ontvangst van de Torah, die wij – christenen – het Oude of Eerste Testament noemen. 

Dat ontvangen van die Torah door Mozes was echter geen eenmalig gebeuren. Dat ontvangen gaat alsmaar door. Er is ook een mondelinge traditie van uitleg ontstaan die zijn weerslag heeft gekregen in bijvoorbeeld de Talmoed. Dat vind ik wel een mooi gegeven, dat de traditie zich blijft ontwikkelen en ontvouwen.

In onze christelijke traditie vieren we met Pinksteren, de gave van de heilige Geest. De leerlingen bevrijdden zich van de angst voor joodse en Romeinse gezagsdragers en hun soldaten, zetten de deuren en ramen open van de zaal, waar zij zich sinds de dood van Jezus hadden opgesloten, en gingen de straat op. Hun enthousiasme voor wat zij met Jezus hadden meegemaakt konden zij niet langer voor zich houden. Zij moesten erover vertellen. Zo gedreven waren zij. En dat gaat door tot op de dag van vandaag.

We spreken binnen de kerk wel eens over het ‘derde testament’.
Dat zijn al die verhalen, die mensen elkaar vertellen over hoe geloof in de boodschap van Jezus hun leven veranderd heeft en goed heeft gedaan. Dankzij hun inbreng lezen we oude teksten telkens weer opnieuw vanuit nieuwe invalshoeken en komen we tot nieuwe inzichten over hoe God met ons mensen omgaat, wat Hij ons geeft en van ons vraagt. Die levende traditie, overlevering, houdt kerk en geloof bij de tijd.

Voor een levendige en daardoor aantrekkelijke parochie is het dus belangrijk om dat gesprek met elkaar te blijven voeren, ook als het soms moeilijk is door uiteenlopende visies.
Zo kunt ook u meeschrijven aan dat Derde Testament.

Gelukkig laat de Geest van Jezus zich niet temmen. Ook niet door ge- of verboden van hogerhand. Als we maar de taal van het hart blijven spreken. Want daarmee raken wij elkaar en verrijken wij elkaars leven. Ik wens u veel hartstocht en geestdrift toe. Houd uw gelovige gedachten niet voor uzelf, maar deel het met anderen. 
Want van mensen als u moeten wij – de kerk – het hebben.

Pastoraal werker Frank de Heus

Lees ook: inspiratiepagina Hemelvaart en Pinksteren

 
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog


ReageerDoor op versturen te klikken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens conform onze Privacyverklaring (AVG)


Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Ik geloof
door
parochievicaris Willy Rekveld
Met vallen en opstaan
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP