Wat is diakonie?


Wat is diakonie?
 
Bij de diakonie gaat het om het werken aan een samenleving, waarin alle mensen tot hun recht komen. De inspiratie hiervoor putten wij onder meer uit de viering van de eucharistie: zoals Jezus Zijn leven aan ons geeft onder de tekenen van brood en wijn: Lichaam en Bloed van Christus; zo worden wij op onze beurt uitgenodigd om ons te solidariseren met mensen, die lijden. We zeggen dit wel eens zo: 'Ubi caritas et amor, Deus ibi est”: ‘waar vriendschap heerst en liefde, daar is God’.
 
Welke houding past in de beweging van de diakonie?
Jezus toont zich als de dienaar van mensen bij uitstek. In Zijn Geest spoort Hij ons aan om dienaar te worden van de arme, de zieke, het kind, de noodlijdende, een ieder die kwetsbaar is. Dit doordenkend komen we met de diakonie in een bepaalde uitvoering. In deze nieuwe uitvoering willen we de geholpene (degene die om hulp vraagt) centraal stellen. Dit betekent, dat wij luisteren naar de verhalen van mensen en proberen te zien, wat zij ervaren. We kijken door hun ogen: wat vragen zij van ons? Wat hebben zij van ons nodig? Hoe kunnen wij hen weer stem geven in het maatschappelijk leven?
 
Delen en gastvrijheid
Concreet betekent deze dienstbaarheid aan mensen, die lijden, twee dingen: de dienst van het delen en de dienst van de gastvrijheid.
De dienst van het delen betekent, dat we als christelijke gemeenschap zo voor elkaar zorgen, dat er geen noodlijdende is. Hierin ervaren we het mysterie van God: Hij zorgt ervoor, dat mensen er mogen zijn. Deze christelijke gemeenschap is de meest concrete vormgeving van het Rijk Gods.
 
Gastvrijheid is een ander aspect van diakonale dienstbaarheid. Het betekent meer dan alleen de deur openen voor je gast. Het betekent ook, dat jouw innerlijke houding een open houding naar de gast toe is. Hij mag aan tafel zitten, meedoen, mee eten en ook delen. Zo wordt gastvrijheid ook in de Bijbel omschreven. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament lezen we de oproep om vreemdelingen op te nemen in de gemeenschap, en de herbergzaamheid niet te vergeten.
 
Geïnspireerd door het evangelie willen we als parochie in ons vieren en ons handelen dan ook prioriteit geven aan delen en gastvrijheid, als aspecten van een houding van diakonale dienstbaarheid.
 
Pastoor André Monninkhof
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog


ReageerDoor op versturen te klikken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens conform onze Privacyverklaring (AVG)


Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

‘Verantwoordelijk-heid nemen’
door
Past. werker Frank de Heus
Het elfde gebod: Geniet!
door
Past. werkster Carla Berbée

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP