Priesterwijding Joachim Oude Vrielink

Priesterwijding Joachim Oude Vrielink

Op zaterdag 17 september 2022 werd Joachim Oude Vrielink in de Jacobus de Meerderekerk in Lonneker plechtig tot priester gewijd door Willem Jacobus kardinaal Eijk. Zijn thuisbasis, want hij is een telg van de Adahoeve en is in deze kerk zijn kerkelijke loopbaan begonnen als misdienaar en later als acoliet.

De kerk was prachtig versierd met witte en gele bloemen, linten en rozetten en Joachim werd met applaus begroet door vele parochianen, priesters (onder wie pastoor Daggenvoorde en pastor Kortstee en pastor Jan Oude Vrielink, de oom van Joachim) en de aartsbisschop toen hij aankwam in een koets, geflankeerd door medebroeders. Met deze koets was hij opgehaald bij zijn geboortehuis, de Adahoeve.

Op zijn 33e kreeg Joachim een roeping en werd franciscaan. Hij woont inmiddels al vele jaren in het stadsklooster La Verna in Amsterdam. La Verna verwijst naar de plaats in Italië, waar Franciscus van Assisi zijn stigmata (de wondtekenen van Christus) ontving. Die gebeurtenis wordt door de franciscanen herdacht op 17 september, vandaar deze datum voor Joachims priesterwijding. 
Aartsbisschop Eijk vertelde uitgebreid over het leven van Franciscus van Assisi en de parallellen met deze tijd: een tijd waarin de kerk mensen verliest, terwijl mensen met hun geloof in een levende Christus juist zo hard nodig zijn in deze geseculariseerde tijd. 

Het koor Schola Cantorum uit Amsterdam zong prachtig in het Latijn en Gregoriaans. Heel ontroerend was de liturgie van de wijding, waarin Joachim waardig werd bevonden, beloften aflegde en de handen kreeg opgelegd door de vele aanwezige priesters en broeders. Hierna werd hij met de stola en het kazuifel bekleed, de handen gezalfd, ontving hij het brood en de wijn en kreeg de vredekus van alle voorgangers en medebroeders. Hierna volgde de eucharistie.

We kijken terug op een zeer indrukwekkende viering in een bomvolle Jacobuskerk. Het was prachtig weer en een groot feest om mee te maken. 

Op zondag 9 oktober om 10.00 uur zal Joachim in Lonneker voorgaan in een eucharistieviering.

Lees ook het interview op onze website!
Daarnaast is er veel aandacht voor dit feestelijke gebeuren in de nieuwste Geloven in Lonneker. Ga snel naar blz. 14 en 15 voor het hele verhaal.

Veel dank gaat uit naar Hennie van der Meer en enkele parochianen voor de foto's.
 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Met vallen en opstaan
door
pastoor Paul Daggenvoorde
Wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander
door
past. werker Frank de Heus

Bekijk meer blogs

Like ons op Facebook

TOP