Huwelijk
Trouwen in de kerk!

Twee mensen die van elkaar houden en samen het leven willen delen als man en vrouw, het is een geschenk dat mensen aan elkaar kunnen geven. Uit dankbaarheid kiezen mensen dan vaak om hun relatie te vieren en bekrachtigen in het sacrament van het kerkelijk huwelijk.

In onze kerken van Maria Vlucht heten wij aanstaande huwelijksparen dan ook hartelijk welkom. De geloofsgemeenschap kijkt er al naar uit jullie te verwelkomen!

Trouwen voor de kerk is een belangrijke stap. Jullie beloven dat jullie elkaars man en vrouw willen zijn in een levenslange, trouwe liefde, en jullie beloven dat jullie open willen staan voor de komst van kinderen. Deze belofte doen jullie voor God, en voor de geloofsgemeenschap.

De voorbereiding op het huwelijk is een unieke tijd in jullie leven. Het is een tijd van verdieping en innerlijke groei, het is ook een tijd van plannen en organiseren. De kerk wil jullie op beide vlakken begeleiden en ondersteunen, zodat het een mooie en zinvolle periode wordt!

Welke stappen moet je zetten voor het kerkelijk huwelijk:

  • Voor een kerkelijke huwelijkssluiting verzoeken wij jullie dit tijdig vast te leggen via het secretariaat van de lokale geloofsgemeenschap.
  • Hier ontvangt u een huwelijksformulier die u kunt invullen en inleveren bij het secretariaat van u geloofsgemeenschap. 
  • Op Valentijnsdag of rondom deze datum is er ’s avonds een gebedsviering, waarbij de huwelijksparen van het komende jaar samen komen. Na deze viering krijgt u uitleg over de verdere gang van zaken. 
  • Een kerkelijk huwelijk vraagt zorgvuldige voorbereiding. Daarom zijn er voordat het huwelijk plaatsvindt, twee voorbereidingsavonden waarvoor meerdere huwelijksparen worden uitgenodigd. Onder leiding van de leden van de werkgroep huwelijksvoorbereiding gaan zij op een inspirerende wijze met elkaar in gesprek over huwelijk en relatie. Leest u hier hoe wij dit gesprek in 2017 hebben vormgegeven: Gezamenlijke huwelijksvoorbereiding.
  • De pastoor of diaken die zal voorgaan bij jullie huwelijksviering zal tijdig met jullie een afspraak maken om de viering voor te bereiden.

Stel gerust uw vragen als u ergens aan twijfelt.

Bekijk hier een filmpje over het Huwelijk:


Aandachtspunt:

Je kunt alleen vrij trouwen als je niet al getrouwd bent. Dat is natuurlijk heel logisch; je kunt maar met één iemand tegelijk getrouwd zijn, ook voor de Nederlandse wet. Maar… als één van beiden al getrouwd geweest is, en gescheiden? Wat dan! Mensen die voor de Kerk getrouwd zijn en daarna gescheiden, zijn niet automatisch gescheiden voor de Kerk. Voor de Kerk geldt dan, dat je nog getrouwd bent, terwijl je voor de wet al weer vrij bent. Het is dan maar de vraag of je voor de Kerk kunt hertrouwen. De Kerk kent namelijk geen mogelijkheid tot echtscheiding. Je kunt hoogstens bij de kerkelijke rechtbank laten onderzoeken of het eerste huwelijk ontbonden kan worden.
Lees hierover op de website van het Aartsbisdom: Korte uitleg bij de procedure tot ongeldigverklaring van een huwelijk


Deel op Social Media!