Verzekeringen grafmonumenten

VERZEKERING GRAFMONUMENTEN.

De laatste tijd worden steeds vaker vragen gesteld in
verband met verzekeren van schade aan grafmonumenten op
de vier begraafplaatsen binnen de Parochie Maria Vlucht.

Schade aan grafmonumenten is door de Bisdommen afgedekt
door het afsluiten van collectieve verzekeringen bij Donatus,
de maatschappij waarbij bijna alle verzekeringen van onze kerkelijke
instellingen zijn afgesloten.

Bij deze verzekering is bij schade de maximale uitkering per
grafmonument € 2.100,=. Daarbij is een eigen risico van € 200,=
per grafmonument met een maximum van € 2.000,= per schade ( het
is immers mogelijk dat bij een gebeurtenis meer dan tien grafmonumenten
schade oplopen, zodat het totale eigen risico dan groter zou worden dan
€ 2.000,= ).

Dit eigen risico per grafmonument ( maximaal dus € 200,= per schade )
komt nu voor rekening van de nabestaanden; tot voor kort was dit nog
voor rekening van de Parochies maar dit is uit kostenoverwegingen door
de Bisdommen veranderd.

Schade door achterstallig onderhoud, verzakking, slijtage, vorst en
schade aan losse voorwerpen (denk hierbij aan grafvazen, lantaarns, enz.)
is niet verzekerd.

Schade aan grafmonumenten kunt U melden bij de begraafplaatscommissie van
de betreffende begraafplaats, die dan verdere stappen zal ondernemen.

Eventuele vragen naar aanleiding van deze publicatie kunnen ook worden gesteld
aan de begraafplaatscommissie.

Het bestuur van Maria Vlucht

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

De intocht in Jeruzalem
door
past. werkster Carla Berbée
Vrolijk opstaan uit je graf?
door
past. werker Frank de Heus

Like ons op Facebook

TOP