Onthulling St. Martinuskapel


St. Martinuskapel

Ongeveer 600 jaar geleden werd in Losser de eerste St. Martinuskerk gebouwd als katholieke kerk. Daarmee werd ook St. Martinus patroonheilige van Losser. Na diverse vergrotingen werd de kerk te klein en moest er een nieuwe komen, de huidige H. Maria Geboortekerk, die werd ingewijd in 1902.

Uiteindelijk werd de oude Martinuskerk aan de markt afgebroken, maar de toren bleef staan en vormt een van de bezienswaardigheden van Losser. In de 20ste eeuw was ook de Mariakerk weer te klein. Daarom kreeg kapelaan Driever de opdracht een nieuwe kerk te bouwen. Bouwpastoor Driever kende de geschiedenis van Losser en vond dat de nieuwe kerk weer de naam St. Martinuskerk moest krijgen. Deze werd in 1966 ingezegend en in gebruik genomen.

Het aantal kerkgangers liep rond de eeuwwisseling heel hard terug. In 2016 werd ook deze Martinuskerk aan de eredienst onttrokken en begin dit jaar (2023) werd hij afgebroken. Wat bleef staan was de toren.
Dus hebben we nu in Losser twee Martinustorens maar geen religieuze plek meer, speciaal toegewijd aan St. Martinus.

Reden waarom er al jaren is gesproken om de dagkerk, die geen eigen naam heeft St. Martinuskapel te noemen. Voor sommigen was het al een beetje Martinuskapel omdat nogal wat attributen hier een plaats hebben gekregen na het sluiten van de Martinuskerk aan de Kloppenstraat. Zo kregen het Mozaïeken tabernakel, het bijbehorende kruis, de kruiswegstaties, de gong, de oude tabernakeldeuren uit Glane en een wandkleedje met de afbeelding van St. Martinus een prominente plaats in de dagkerk.

Reden waarom de locatieraad, in nauw overleg met de pastoraatsgroep en vele anderen heeft gemeend om vanaf 11 november, het feest van St. Martinus, deze kapel de naam St. Martinuskapel te geven.

Tijdens een drukbezochte Sint Maartenviering op 11 november 2023, speciaal voor jonge kinderen, werd de naam van de kapel door de nieuwe generatie onthuld!

Een stukje geschiedenis over de St. Martinuskerk in Losser
Op 30 september 1966 werd de nieuwe St. Martinuskerk in Losser geconsacreerd door kardinaal Alferink. Met name pastoor Ruud Driever zette zich sterk in voor de oecumene, wat goed paste bij de moderne uitstraling van deze kerk. Ter gelegenheid van zijn 40-jarig priesterjublileum werd de kerk een prachtig regenboogkruis geschonken en in 2006 werd het plein voor de kerk naar hem vernoemd: het pastoor Drieverplein. Hijzelf was op 1 februari 2002 overleden. 
De St. Martinuskerk werd op 20 november 2016 aan de eredienst onttrokken, waarmee de parochie opging in de nieuw te noemen geloofsgemeenschap Katholiek Losser: Losser neemt met lach en een traan afscheid van Martinuskerk.
Het karakteristieke regenboogkruis van pastoor Driever werd in oktober 2017 in de oude doopkapel geplaatst in de H. Maria Geboortekerk. Lees daarover het artikel in Hallo Losser: Herplaatsing en onthulling altaarkruis voormalige St. Martinuskerk.
Een geschiedenis van de St. Martinuskerk in Losser is opgetekend door de Historische Kring Losser in de editie Oet Dorp en Marke 2006-3.

 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente columns

Een Blijde Boodschap
door
past. werker Frank de Heus
Advent 2023
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Bekijk meer columns

Like ons op Facebook

TOP