Heiligen

In onze geloofsbelijdenis staat: 'Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van heiligen'. Niet alleen daarom vinden we heiligen als voorbeelden van hoe God in ons Zijn werk kan doen, overal in onze kerken. Het belang van kennis van heiligen is ook door paus Benedictus XVI benadrukt in zijn catechese in het kader van het Jaar van de Priester (2009). Hij zei toen:
 
'De heiligen zijn de ware interpretatie van de H. Schrift.
De heiligen hebben in hun leven de waarheid van het Evangelie ervaren;
zo helpen zij ons het Evangelie te kennen en te begrijpen.'
 
Ook paus Franciscus sprak over het belang van heiligen tijdens de Wereld Jongerendagen in Rio in 2013.
Lees ook over het feest van Allerheiligen op deze website!
 
Op deze pagina beperken wij ons tot de heiligen die binnen de kerken van Maria Vlucht, de Jacobusparochie Enschede en de St. Franciscus van Assisieparochie Haaksbergen-Buurse centraal staan.
Onze katholieke parochie is namelijk niet alleen Maria Vlucht! Enschede en Haaksbergen-Buurse horen er ook bij en samen vormen we een regionale parochie die deze kerken met elkaar verbindt. Vandaar dat de pastores nu herkenbaar zijn met RK Zuid-Oost Twente in hun emailadres.
 
Heiligen binnen RK Zuid-Oost Twente
  • Maria Vlucht, bestaande uit de geloofsgemeenschappen: St. Jacobus de Meerdere te Lonneker, H. Maria Geboorte te Losser, St. Martinus te Losser, H. Gerardus Majella te Overdinkel en O.L.V. van de H. Rozenkrans te Glanerbrug
  • Jacobusparochie in Enschede (Katholiek Enschede), bestaande uit de geloofsgemeenschappen: St. Jozef, St. Jan en H. Jacobus
  • St. Franciscus van Assisieparochieparochie, bestaande uit de geloofsgemeenschappen: H. Marcellinus te Boekelo, H. Maria Praesentatie te Buurse, HH Bonifatius en Gezellen te Veldmaat en de St. Pancratius en de Onze Lieve Vrouw van Lourdeszaal te Haaksbergen.
 
 
 
 
Heiligen binnen Maria Vlucht
 
Heiligen binnen de Jacobusparochie Enschede
 
Heiligen binnen St. Franciscus van Assisieparochie
 
Meer weten?
Wilt u meer weten over heiligen of elke dag lezen over een heilige van de dag? Dat kan!
Een goede website over Heiligen: http://www.heiligen-3s.nl/
 
TOP