Disclaimer

Parochie Maria Vlucht streeft er naar (de inhoud van) deze website actueel en volledig te houden, maar kan dit niet garanderen. De gepresenteerde informatie dient ter indicatie. Parochie Maria Vlucht verzamelt, schikt en presenteert de informatie uiterst zorgvuldig. Omdat sommige informatie afkomstig is van derden, kan Parochie Maria Vlucht echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Gebruik van de informatie is dan ook voor eigen rekening en risico.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt Parochie Maria Vlucht geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Parochie Maria Vlucht geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Parochie Maria Vlucht niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.

Heeft u vragen over onze disclaimer neemt u dan gerust contact op met Parochie Maria Vlucht.

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente columns

Elkaar bevestigen
door
parochievicaris Willy Rekveld
Bidden
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Like ons op Facebook

TOP