Oecumenisch
Meer activiteiten vindt u op onze Activiteitenkalender en ook in het Jaarprogramma van de parochie Haaksbergen-Buurse!ACTIVITEITEN CONTACTGROEP ALLEENSTAANDEN LOSSER 

Elke laatste zondag van de maand wordt een activiteit aangeboden voor alleenstaanden in Losser. Deze activiteiten zijn bedoeld voor iedereen, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging. De activiteiten beginnen om 14.00 uur in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk te Losser.

Voor inlichtingen en opgave kunt u zich in verbinding stellen met de contactpersonen: Mini Gevers (053-5383560) of Truus Röring (053-5384738)

  • Zondag 25 februari: Spellenmiddag
  • Zondag 25 maart Bingo


ACTIVITEITEN LUMEN CHRISTI (DENEKAMP E.O.)

Jaarprogramma Huis van Spiritualiteit parochie Lumen Christi
Klik hier voor het jaarprogramma: Huis van Spiritualiteit van de parochie Lumen Christi Beuningen (De Lutte – Denekamp – Lattrop - Noord Deurningen – Ootmarsum - Tilligte)

Dinsdag 20 februari 2018: lezing over Laudato Sí
Lezing: Pater Roland Putman (franciscaan in Amsterdam) over Laudato Sí: oproep tot zorg om de aarde

Steeds meer wordt de aarde en al het leven op onze planeet bedreigd door de hoge levensstandaard en het consumptiegedrag van de moderne mens. We kampen met problemen rond het milieuvervuiling en klimaatveranderingen. Al het leven op onze aarde ondervindt daarvan ernstige gevolgen. Als we zo doorgaan kan de aarde het leven niet meer dragen.

In zijn encycliek Laudato Sí deelt paus Franciscus de warme zorg voor Gods schepping. Zowel vanuit de wetenschap als vanuit het geloof wordt gekeken naar wat belangrijk is, zodat ook in de toekomst de aarde als ons gemeenschappelijk huis een goed thuis kan zijn. Paus Franciscus nodigt ons uit om de aarde te bekijken als Gods geschenk aan ons, om in dankbaarheid van te leven en om van te genieten en als een sacrament van God-met-ons mensen. Geraakt door deze encycliek wil pater Roland Putman (franciscaan in Amsterdam) ons laten delen in de inspirerende kanten van het pauselijk schrijven alsmede van de eenvoudige praktische
handreikingen waarin we kunnen genieten en zorg kunnen dragen voor de schepping.
Allen van harte welkom, indien mogelijk graag opgave vooraf.
Wanneer: dinsdag 20 februari, 19.30 uur
Waar: Klooster Franciscanessen, Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp
Kosten: € 7,50 ( inclusief koffie/thee) 
Opgave: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541 - 353551
Donderdag 8 maart 2018: Lezing over De laatste levensfase
Dokter Loman, als specialist ouderengeneeskunde verbonden aan de Zorggroep Sint Maarten, en pastor Kerk hof Jonkman, die jarenlang als geestelijk verzorger in het verpleeghuis Sint Elisabeth in Delden heeft gewerkt, zullen ingaan op vragen rond deze levensfase. In de zorg voor onze naasten komen we in deze levensfase veel complexe beslismomenten tegen. Vragen rond verlichting van het lijden, voltooid leven, palliatieve zorg en euthanasie kunnen op zo’n moment aan de orde komen. Belangrijk daarbij is, dat niet alles wat kan, ook werkelijk hoeft. Maar hoe geef je daar vorm aan? Ton Huttenhuis leidt de avond.

Soort activiteit: lezing en gelegenheid voor het stellen van vragen
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp
Wanneer: 8 maart 2018 om 19.30 uur
Kosten: € 7,00 (inclusief koffie / thee)

Zondag 11 maart 2018: ‘Zingend door de dag’ voor kinderen van groep 3-8
Onder leiding van Milou Pasveer gaan we een dag zingen en dansen. We gaan in deze ene dag een mini voorstelling maken. We studeren liederen in, spelen toneel en maken onze eigen uitvoering.
  • Waar: Franciscushuis, Gravenallee 7 Denekamp
  • Wanneer : 11 maart van 10.30-15.30 uur, en om 15.00 uur voorstelling in de kapel (van het Franciscushuis) voor de ouders en andere belangstellenden
  • Kosten: € 5,00 (inclusief lunch)
  • Opgave gewenst ivm de voorbereiding van deze activiteit. Opgave: 0541-35 35 51 of secretariaat@lumenchristi.nl
  • Meer informatie in de folder: Zondag 11 maart Lumen ChristiACTIVITEITEN PANCRATIUSPAROCHIE TUBBERGEN

Vrijdag 30 maart 2018: 'DE PASSIE' in de H. Pancratiusparochie
Op Goede Vrijdag 30 maart vindt in en rond Mariaparochie/Harbrinkhoek de Passie plaats.
Dit jaar is gekozen voor een nieuwe opzet van ‘De Passie’ uit het alom bekende lijdensverhaal van Jezus.
Met een verlicht kruis lopen we ongeveer 4 kilometer. Onderweg komen we verraad, spot, pijn, de last van het kruis, de machteloosheid en de ontluistering tegen.
Doe mee! Loop mee! De Passie is voor u voor jou, voor jong én oud. Wees welkom om op een indrukwekkende wijze Goede Vrijdag mee te vieren.
We starten om 19.00 uur op het schoolplein van basisschool St. Alphonsus, Almeloseweg 209 Mariaparochie.
Vanaf 18.30 uur zal Multiple Voices passende liederen ten gehore brengen.
Tijdens de Passie zullen de koren: Belcanto, Cantabilé, Clavis, Multiple Voices en Marieke Huttinga liederen ten gehore brengen.
De Passie wordt afgesloten in de kerk Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand te Mariaparochie.ACTIVITEITEN PLECHELMUSPAROCHIE OLDENZAAL

Op de website van de Plechelmusparochie staan regelmatig activiteiten waaraan parochianen uit Maria Vlucht ook mee kunnen doen. ACTIVITEITEN OASE (GRONAU)

Regelmatig organiseert OASE activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Afhankelijk van welke groep de activiteit organiseert, is de voertaal Duits of Nederlands. 
Informatie over de route vindt u hier: https://oase-gronau-losser.org/nl/wat-wij-doen/route/


 
ACTIVITEITEN PKN LOSSER/GLANERBRUG

Binnen Maria Vlucht worden meerdere activiteiten aangeboden die georganiseerd worden door de PKN en die ook toegankelijk zijn voor katholieken. Iedereen is van harte welkom aan te schuiven. 

Lezingen en meer binnen Jaarprogramma Bezinning en Inspiratie PKN
U bent van harte welkom bij de volgende lezingen van bekende sprekers waarvoor een bijdrage van 6 euro gevraagd wordt, die we hier in het bijzonder willen vermelden:
  • Zondag 14 maart 2018 om 20.00 uur: Kerk op de Catwalk
Er zijn voor het komende seizoen nog meer interessante bijeenkomsten gepland, waar iedereen voor uitgenodigd is: catechese- en gespreksgroepen (ook voor jongeren), thema-avonden en allerlei mogelijkheden tot ontmoeten (van wandelen en film kijken tot Bijbels koken, samen lunchen, een sobere maaltijd, speciale vieringen en nog veel meer). Lees hiervoor het Jaarprogramma Bezinning en Inspiratie 2017-2018 (klik op de link). Het papieren boekje is gratis te verkrijgen in de PKN kerken van Losser en Glanerbrug.Schriftinstuif 'Met Jezus op pad'

Ingeburgerd is reeds de Schriftinstuif (zie link voor meer informatie over tijd en plaats). Op enkele woensdagavonden wordt de lezing van de daaropvolgende zondag met elkaar besproken. Afwisselend met protestantse dominee mevr. Hennie Marsman of RK-pastoraal werkster mevr. Carla Berbée. De komende avonden voor de Schriftinstuif zijn gepland op (alle van 20.00-21.30 uur):
  • woensdag (nieuwe data volgen)


Taizévieringen in Losser
Meer Taizévieringen vindt u in onderstaand boekje (klik op de afbeelding) op blz. 20 en op onze Activiteitenkalender!
Waar: Losser (PK) of Borne (Oude Kerk, Oudekerkstraat 2)
Wanneer: 17 februari 2018 (L), 14 april 2018 (B) en 7 juli 2018 (L)
Tijd: 19.00 uur

Deel op Social Media!