Oecumenisch

 

OECUMENISCHE VREDESVIERING ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018

Zondag 23 september om 10.30 uur is er de jaarlijkse oecumenische Vredesviering in de Protestantse Kerk aan de Gronausestraat (kruispunt) in Glanerbrug.
Deze viering wordt voorbereid door de werkgroep, bestaande uit enthousiaste mensen van het Syrisch-Orthodoxe klooster, de Protestantse èn de Rooms-Katholieke kerk en voorgegaan door zowel vrijwilligers als voorgangers van de genoemde kerken. Er is een kindernevendienst, dus neemt u vooral uw (klein-)kind mee. Het zal een inspirerende viering worden met verschillende invalshoeken op het thema Vrede. Een thema dat altijd actueel is!
 

 
NIEUWE DATA SCHRIFTINSTUIF

Ingeburgerd is reeds de Schriftinstuif (zie link voor meer informatie over tijd en plaats). Op enkele woensdagavonden wordt de lezing van de daaropvolgende zondag met elkaar besproken. Afwisselend met protestantse dominee mevr. Hennie Marsman of RK-pastoraal werkster mevr. Carla Berbée, dus in oecumenisch verband. We lezen en bespreken iedere keer de lezingen van de zondag volgend op de Schriftinstuif. Bijbelkennis is niet echt noodzakelijk. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avonden, hoewel een vrije gift voor koffie en thee welkom is. U hoeft zich niet van te voren aan te melden.
U bent ook in het seizoen 2018-2019 weer welkom in het parochiecentrum van de Maria Geboortekerk in Losser van 20.00 tot 21.30 uur:
Nieuwe data:
 • Woensdag 10 oktober 2018
 • Woensdag 7 november 2018
 • Woensdag 16 januari 2019
 • Woensdag 13 februari 2019


ACTIVITEITEN CONTACTGROEP ALLEENSTAANDEN LOSSER

Elke laatste zondag van de maand wordt een activiteit aangeboden voor alleenstaanden in Losser. Deze activiteiten zijn bedoeld voor iedereen, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging. De activiteiten beginnen om 14.00 uur in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk te Losser.
Voor inlichtingen en opgave kunt u zich in verbinding stellen met de contactpersonen:
Mini Gevers (053-5383560) of Truus Röring (053-5384738)
Nieuwe data:

 • Zondag 26 augustus Opening 2e helft
 • Zondag 30 september Spellenmiddag
 • Zondag 28 oktober KWW
 • Donderdag 29 november Bingo
 • Woensdag 26 december Kerstmiddag
   

 
ACTIVITEITEN FRANCISCUS VAN ASSISIËPAROCHIE HAAKSBERGEN/BUURSE 2018-2019

Klik hier voor het jaarprogramma: Spiritualiteit van de parochie Franciscus van Assisië en de Protestantse gemeente Haaksbergen/Buurse! Ook parochianen van Maria Vlucht zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
 

ACTIVITEITEN LUMEN CHRISTI (DENEKAMP E.O.) 2018-2019
 
Jaarprogramma Huis van Spiritualiteit parochie Lumen Christi
Klik hier voor het jaarprogramma: Huis van Spiritualiteit van de parochie Lumen Christi Beuningen (De Lutte – Denekamp – Lattrop - Noord Deurningen – Ootmarsum - Tilligte)
 

 
ACTIVITEITEN PANCRATIUSPAROCHIE TUBBERGEN 2018-2019
 
Activiteiten binnen de Pancratiusparochie leest u hier: Agenda Pancratiusparochie
Op de agenda staat o.a. een excursie naar een Zandsculpturenfestival in juni en de Kerkproeverij in september. U bent van harte welkom!
 

 
ACTIVITEITEN PLECHELMUSPAROCHIE OLDENZAAL
 
Op de website van de Plechelmusparochie staan regelmatig activiteiten waaraan parochianen uit Maria Vlucht ook mee kunnen doen.
 

 
ACTIVITEITEN OASE (GRONAU)
 
Regelmatig organiseert OASE activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Afhankelijk van welke groep de activiteit organiseert, is de voertaal Duits of Nederlands.
Informatie over de route vindt u hier: https://oase-gronau-losser.org/nl/wat-wij-doen/route/
 

 
ACTIVITEITEN PKN LOSSER/GLANERBRUG
 
Binnen Maria Vlucht worden meerdere activiteiten aangeboden die georganiseerd worden door de PKN Losser en Glanerbrug en die ook toegankelijk zijn voor katholieken. Iedereen is van harte welkom aan te schuiven.
Er zijn voor het komende seizoen interessante bijeenkomsten gepland, waar iedereen voor uitgenodigd is: catechese- en gespreksgroepen (ook voor jongeren), thema-avonden en allerlei mogelijkheden tot ontmoeten. Een programma van het seizoen 2018-2019 volgt z.s.m.
 

 
 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Haast je niet
door
past. werkster Margot Dijkman
‘Ora et labora’
door
past. werker Frank de Heus

Like ons op Facebook

TOP