Oecumenisch
ACTIVITEITEN CONTACTGROEP ALLEENSTAANDEN LOSSER 

Elke laatste zondag van de maand wordt een activiteit aangeboden voor alleenstaanden in Losser. Deze activiteiten zijn bedoeld voor iedereen, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging. De activiteiten beginnen om 14.00 uur in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk te Losser.

Voor inlichtingen en opgave kunt u zich in verbinding stellen met de contactpersonen: Mini Gevers (053-5383560) of Truus Röring (053-5384738)

Het programma voor de tweede helft van het jaar 2017 ziet er als volgt uit:

  • Zondag 27 augustus: Opening 2e helft 2017
  • Zondag 24 september: KWW
  • Zondag 29 oktober: Opening winterseizoen
  • Zondag 26 november: Bingo
  • Dinsdag 26 december: Kerstmiddag


 
ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017: OECUMENISCHE VIERING ihkv VREDESWEEK

Zondag 24 september is het Vredeszondag. Om 10.30 uur bent u van harte welkom voor een oecumenische viering in de Rooms-Katholieke kerk aan de Kerkstraat in Glanerbrug. Deze viering wordt verzorgd door de katholieke, hervormde, gereformeerde en Syrisch-orthodoxe kerken.
Het thema van de viering is: De kracht van verbeelding. Hoe stellen wij ons God voor, en hoe stellen wij ons vrede voor? In deze viering wordt dit thema van alle kanten belicht, dus het wordt een mooie en vrolijke viering met veel verbeeldingskracht! ! Gun uzelf een moment van bezinning in een turbulente wereld, waar u van harte welkom bent. Maak er een echte vredesviering van en nodig uw familie, buren en vrienden ook uit en met een beetje durf zelfs mensen die u niet goed kent! 
Deze jaarlijkse vredesviering is een initiatief van PAX en vormt de afsluiting van de Vredesweek, die op 16 september begint. Kijkt op de website www.vredesweek.nl voor achtergrondinformatie.
Tot zondag 24 september!


 
Binnen Maria Vlucht worden meerdere activiteiten aangeboden die georganiseerd worden door PKN en die ook toegankelijk zijn voor katholieken. Iedereen is van harte welkom aan te schuiven. 
 
Schriftinstuif
Ingeburgerd is reeds de Schriftinstuif (zie link). Op enkele woensdagavonden wordt de lezing van de daaropvolgende zondag met elkaar besproken. Op woensdagavond 4 oktober 2017 is er tijdens deze avond ruimte voor meer geloofsverdieping en uitwisseling met elkaar rondom het thema Met Jezus op Pad
 
Jaarprogramma Bezinning en Inspiratie
Er zijn voor het komende seizoen veel interessante bijeenkomsten gepland, waar iedereen voor uitgenodigd is. Er zijn lezingen van bekende sprekers waarvoor een bijdrage van 6 euro gevraagd wordt, catechese- en gespreksgroepen (ook voor jongeren), thema-avonden en allerlei mogelijkheden tot ontmoeten (van wandelen tot film kijken en van Hebreeuws leren tot speciale vieringen). Ook u bent van harte welkom! Lees hiervoor het Jaarprogramma Bezinning en Inspiratie.
Deel op Social Media!