Oecumenisch
Meer activiteiten vindt u op onze Activiteitenkalender en ook in het Jaarprogramma van de parochie Haaksbergen-Buurse!ACTIVITEITEN CONTACTGROEP ALLEENSTAANDEN LOSSER 

Elke laatste zondag van de maand wordt een activiteit aangeboden voor alleenstaanden in Losser. Deze activiteiten zijn bedoeld voor iedereen, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging. De activiteiten beginnen om 14.00 uur in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk te Losser.

Voor inlichtingen en opgave kunt u zich in verbinding stellen met de contactpersonen: Mini Gevers (053-5383560) of Truus Röring (053-5384738)

Op het programma voor de tweede helft van het jaar 2017 staat nog:

  • Zondag 26 november: Bingo
  • Dinsdag 26 december: Kerstmiddag


ACTIVITEITEN LUMEN CHRISTI (DENEKAMP E.O.)

Filmavond donderdag 16 november 19.30 uur: De film die wordt vertoond is: ‘Heaven is for real’. Al eeuwen zijn mensen geïntrigeerd in de levensvraag: 'Is er leven na de dood?” Deze film neemt u mee op reis naar het ongeziene. De vierjarige Colton Burpo, zoon van een Amerikaanse voorganger, moet met spoed aan zijn blindedarm worden geopereerd. Later vertelt Colton dat hij tijdens de operatie in de hemel is geweest. Hij sprak met onder meer Johannes de Doper, Jezus en overleden familieleden. Zijn vader begint hem steeds meer te geloven als Colton verhalen vertelt over de overleden familieleden.
Na de film is er tijd voor een nabespreking o.l.v. pastor Schraven.
Waar: in Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp en begint om 19.00 uur
Wanneer: donderdag 16 november 2017. Aanvang 19.30 uur.
Kosten: € 7,00 inclusief koffie/thee
Opgave: secretariaat@lumenchristi.nl of tel: 0541-353551 

Lezing woensdag 29 november 19.30 uur: 'God in de kring van de Goden'. Emeritus studentenpastor, Jan de Jongh, pleit in zijn boek 'God in de kring van de Goden” voor een theologie, waarin de ervaring van mensen een centrale plek krijgt. In de gangbare theologie is er weinig ruimte voor grote levensvragen, waar mensen mee te maken krijgen. Het tragische lot, zoals het verlies van een kind, heeft nauwelijks een plek. In zijn boek gaat hij hierop in. 
Waar: in Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp en begint om 19.00 uur
Wanneer: donderdag 29 november 2017. Aanvang 19.30 uur.
Kosten: € 7,00 inclusief koffie/thee
Opgave: secretariaat@lumenchristi.nl of tel: 0541-353551 

Woensdag 13 december 19.30 uur: symbolisch bloemschikken rond de advent.
Hanneke Wassink en Ria Westerhof zullen deze avond samen met u vormgeven. Onder hun leiding maakt u een symbolisch Adventsbloemstuk. Houdt u ook van bloemen en bent u graag creatief bezig? Dan is dit wellicht iets voor u?
Waar: Het bloemschikken is in Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp en begint om 19.30 uur.
Kosten: van deze avond zijn € 15,00 (inclusief koffie / thee, bloemen en materialen). Opgave is gewenst ivm de inkoop van materialen: secretariaat@lumenchristi.nl

Jaarprogramma Huis van Spiritualiteit parochie Lumen Christi
Klik hier voor het jaarprogramma: Huis van Spiritualiteit van de parochie Lumen Christi Beuningen (De Lutte – Denekamp – Lattrop - Noord Deurningen – Ootmarsum - Tilligte)ACTIVITEITEN PLECHELMUSPAROCHIE OLDENZAAL

Donderdag 14 december: In het kader van 500 jaar Reformatie organiseren de protestantse Hofkerk en de katholieke Plechelmusparochie een ‘oecumenische busreis’ naar het Museum Catharijneconvent te Utrecht waar we de tentoonstelling Luther gaan bekijken. Op deze dag gaan we op zoek naar de voor velen onbekende man achter 500 jaar Reformatie en kunnen we een nieuw licht zien schijnen op het enerverende verhaal van Luther en de Reformatie. De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij steeds voelbaar. Tijdens de excursie hebben we op deze dag uiteraard een mooie gelegenheid om onze christelijke medegelovigen en andere belangstellenden te ontmoeten.  
Kosten: De kosten zijn 35 euro per persoon, voor iedereen (betalen bij de bus). Hier zit dus de busreis, een inleiding en de entree voor het museum in, plus een kop koffie of thee in de bus en tijdens de inleiding.
Er moeten minimaal 30 mensen mee om uit de kosten te komen.
S.v.p. vóór 29 november je aanmelden bij:
Meer informatie: in ons nieuwsbericht Busreis naar LuthertentoonstellingACTIVITEITEN OASE (GRONAU)

Regelmatig organiseert OASE activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Afhankelijk van welke groep de activiteit organiseert, is de voertaal Duits of Nederlands. 
Informatie over de route vindt u hier: https://oase-gronau-losser.org/nl/wat-wij-doen/route/ 
ACTIVITEITEN PKN LOSSER/GLANERBRUG

Binnen Maria Vlucht worden meerdere activiteiten aangeboden die georganiseerd worden door de PKN en die ook toegankelijk zijn voor katholieken. Iedereen is van harte welkom aan te schuiven. 

Lezingen en meer binnen Jaarprogramma Bezinning en Inspiratie PKN
U bent van harte welkom bij de volgende lezingen van bekende sprekers waarvoor een bijdrage van 6 euro gevraagd wordt, die we hier in het bijzonder willen vermelden:
  • Zondag 19 november 2017 om 15.00 uur: Mohamed Ajouaou 'God tussen spot en gebod in de islam'
  • Zondag 28 januari 2018 om 15.00 uur: Leo Mock 'Humor in Tenach en de joodse traditie'
  • Zondag 14 maart 2018 om 20.00 uur: Kerk op de Catwalk


Er zijn voor het komende seizoen nog meer interessante bijeenkomsten gepland, waar iedereen voor uitgenodigd is: catechese- en gespreksgroepen (ook voor jongeren), thema-avonden en allerlei mogelijkheden tot ontmoeten (van wandelen en film kijken tot Bijbels koken, samen lunchen, een sobere maaltijd, speciale vieringen en nog veel meer). Lees hiervoor het Jaarprogramma Bezinning en Inspiratie 2017-2018 (klik op de link). Het papieren boekje is gratis te verkrijgen in de PKN kerken van Losser en Glanerbrug.

Schriftinstuif 'Met Jezus op pad'

Ingeburgerd is reeds de Schriftinstuif (zie link voor meer informatie over tijd en plaats). Op enkele woensdagavonden wordt de lezing van de daaropvolgende zondag met elkaar besproken. De komende avonden voor de Schriftinstuif zijn gepland op (alle van 20.00-21.30 uur):
  • woensdag 10 januari 2018
  • woensdag 7 februari 2018

16 december 2017: Taizéviering in Losser

Zaterdag 16 december vindt om 19.00 uur een Taizéviering plaats in de Oude Kerk in Borne. 
Deze viering zal qua vorm en duur sterk lijken op de manier waarop men in de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk de gebedsvieringen vorm geeft. Er is een complete orde van dienst beschikbaar. Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Er zullen verschillende mensen aanwezig zijn die in Taizé geweest zijn. Zij zijn van harte bereid hun ervaringen te delen. De viering is voorbereid door mensen uit Losser en Borne, die jaarlijks gezamenlijk naar Taizé gaan. Iedereen is van harte welkom! Met een hartelijke groet van de organisatie: Harold en Heleen Vriesema, Anne Lamers, Hennie Marsman en Johan Meijer.
Meer Taizévieringen vindt u in onderstaand boekje (klik op de afbeelding) op blz. 20 en op onze Activiteitenkalender!

Deel op Social Media!