Contact

Algemeen                   (voor info van de locale geloofsgemeenschap, zie de pagina van de locatie)
Centraal secretariaat Maria Vlucht
Medewerkers Irene Ridder en Annette Kerver
Adres Gronausestraat 4, 7581 CG Losser
Telefoon 053-5361675
E-mail secretariaat@mariavlucht.nl
Openingstijden ma – vr van 9.00 uur tot 12.00 uur
Pastorale noodsituatie zie voor het telefoonnummer de pagina Pastorale Weekwacht.
ANBI Parochies zijn door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De gegevens van de parochie Maria Vlucht zijn opgenomen op een landelijke ANBI-site van de RK kerk in Nederland:
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR33563
KvK Parochie Maria Vlucht is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr.  74848070.
 
Pastoraal team Maria Vlucht – Enschede - Haaksbergen 
Pastoor           Paul Daggenvoorde E-mail:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Tel.:       06-39170407
Pastor Willy Rekveld E-mail:  W.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Tel.:       06-20874866
Pastoraal werker Frank de Heus
 
E-mail:  F.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Tel.:       06-30098833
     
     
Parochiebestuur Maria Vlucht    
Voorzitter Paul Daggenvoorde E-mail:   p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vicevoorzitter Jozef Evering e-mail:  vice-voorzitter@mariavlucht.nl
Tel.:      06-51846791
Secretaris Sander Severt e-mail:   secretaris@mariavlucht.nl
Penningmeester Jeroen Renard e-mail:   penningmeester@mariavlucht.nl
Gebouwen Gerard ten Vergert E-mail:   info@tenvergert.com
Tel:         06-53934001
Begraafplaatsen vacant  
Vrijwilligers vacant  
     
     
Centrale boekhouding    
Leiding Jeroen Renard  
Bankzaken Herry Beernink  
Navision Gerda Levink  
adres Gronausestraat 4, 7581 CG Losser  
e-mail boekhouding@mariavlucht.nl  
telefoon 053-5361751 (dinsdags 9.00 - 12.30 uur)
Bank NL29 RABO 0103764119  
     
Uitvaartcoördinator (wisselende bezetting) 06 - 22950931
     
     

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente columns

Elkaar bevestigen
door
parochievicaris Willy Rekveld
Bidden
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Like ons op Facebook

TOP