Laudato Sí


Kom in beweging voor het klimaat!
Gewoon gaan! is de oproep om mee te lopen voor het klimaat. In augustus is een groep van dertig pelgrims vertrokken vanuit Polen om op tijd in Glasgow te arriveren bij de Klimaattop van 1 tot 12 november om op die manier op een positieve manier aandacht te vragen voor klimaatverandering.
De organisatie in Nederland is in handen van Groene Kerken en Vastenactie.
Op 10 oktober 2021 is de grote Klimaatmars waaraan u zowel fysiek als virtueel mee kunt doen. U leest er alles over in ons nieuwsbericht Klimaatpelgrimstocht

 

Zorg voor de schepping
In 2015 verscheen de encycliek (rondzendbrief aan de gelovigen) Laudato Sí van paus Franciscus, over het behoud van de schepping - de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Ter ere van het vijf-jarig bestaan werd er van 16-24 mei 2020 een Laudato Sí-week gehouden en vanaf 24 mei 2020 tot 24 mei 2021 een Laudato Sí-jaar uitgeroepen. De laatste week, van 16-25 mei 2021, werd het jaar afgesloten met een laatste Laudato Sí-week, waarin o.a. een festival Songs for Creation werd gehouden op de Internationale Dag van de Biodiversiteit/World Biodiversity Day 
(22 mei).

Het Laudato Sí-jaar is weliswaar afgesloten, maar gaat door via vele initiatieven die zijn ontstaan en die nu zijn gebundeld in een wereldwijd Laudato Sí-netwerk. De komende tien jaar, tot 2030, werkt het Laudato Sí Action Platform samen met het Vaticaan en de vele katholieke milieuorganisaties die daarbij zijn aangesloten, aan de zng. Laudato Sí-doelen om tot een rechtvaardiger wereld te komen: een integrale ecologie door de schreeuw van de aarde adequaat te beantwoorden; naar de armen te luisteren; een ecologische economie na te streven; een eenvoudiger leefstijl te bevorderen en ecologisch onderwijs, spiritualiteit en betrokkenheid in gemeenschapschappen te stimuleren. Laudato Sí betekent letterlijk: "Geprezen zijt Gij". Deze titel is ontleend aan het Zonnelied van Franciscus van Assisi. De zorg voor de schepping die daarin centraal staat, met een Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping, jaarlijks op 1 september, zou een Achtste werk van Barmhartigheid moeten zijn.

Iedereen is verantwoordelijk en waardevol
Paus Franciscus spoort ‘iedereen die verantwoordelijk is voor economische, politieke en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’ aan om ‘beschermers van de schepping’ te zijn. De paus benadrukt dat zorg voor de schepping niet alleen een politieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie.

De encycliek bepleit dat alles in de wereld met elkaar verbonden is en er een nauwe relatie bestaat tussen de armen en de broosheid van de aarde. Paus Franciscus heeft kritiek op macht door technologie en roept op om de economie op een andere manier te benaderen, waar niemand de dupe wordt. Immers ieder schepsel is waardevol! Daarom is er altijd dialoog en debat nodig en moeten we niet alleen individueel verantwoordelijkheid nemen voor de aarde en de armen, maar ook internationaal en lokaal. Daar is een zgn. ecologische bekering voor nodig, waarbij ieder van ons zijn levensstijl aanpast. 


Een ecologische bekering
De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij en ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet worden. 
 

Laudato Sí-week 2020: Alles is verbonden
In de week van 16 tot 24 mei 2020 werd gevierd dat deze encycliek vijf jaar bestaat en wereldwijd mensen inspireert. De Laudato Sí-week betekent voor de Kerk het begin van een jaarlang proces van bezinning en gebed voor een wereld die toekomst heeft: het was de start van het Laudato Sí-jaar.
Kijk voor meer informatie over deze week op: Laudato-si.nl (Nederlandstalig) en Laudatosiweek.org (Engelstalig, wereldwijd)

Paus Franciscus roept ons op allemaal in actie te komen, omdat alles en wij allemaal onderling met elkaar verbonden zijn. Welke wereld willen wij nalaten aan onze kinderen die nu opgroeien?
 

Laudato Sí-jaar 2020-2021: Start met gebed
De Konferentie Nederlandse Religieuzen KNR organiseerde tijdens de Laudato Sí-week een speciale noveengebed. Hier kunt u de gebeden nalezen: Noveen voor Laudato Si’-Week. Deze week werd afgesloten met een gemeenschappelijk gebed op zondag 24 mei 2020, die het startsein was voor het Laudato Sí-jaar.
In verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren bidden wij (klik hier voor een printversie):

Bijzonder Laudato Sí-jaar: 24 mei 2020 - 24 mei 2021
Met de Laudato Sí-week is een Speciaal Laudato Sí-jaar gestart. Dit speciale is begonnen op zondag 24 mei 2020, precies 5 jaar nadat paus Franciscus zijn handtekening zette onder de gelijknamige encycliek. Laudato Sí is niet alleen een groene encycliek, maar is een nieuw model van welvaart en welzijn voor iedereen, voor mens en dier, voor de hele aarde. Het gaat over integrale ecologie. Want meer dan ooit beseft de mensheid dat alles verbonden is.
Het Laudato Sí-jubileum herinnert aan de instelling van het jubeljaar in Deuteronomium. Het Bijbelse volk leerde niet alleen een wekelijkse rustdag te respecteren maar ook een sabbatjaar, waarbij om de 7 jaar de schulden werden kwijtgescholden en het land rust werd gegund. In een jubeljaar, om de 7x7 jaar, werd iedereen die verknecht was, weer in vrijheid gesteld. De keuze om een actieplatform over 7 jaar te spreiden, is dus heel betekenisvol. Het houdt de belofte in van bevrijding: voor de planeet en voor al wat erop leeft.
(Bron: Kerknet)

Encycliek Laudato Sí lezen
U kunt de encycliek bestellen bij Rkkerk.nl of hier downloaden
Ook kunt u downloaden: een uitgebreide samenvatting en een gratis leeswijzer voor een verdiepend geloofsgesprek.

Inhoud Laudato Sí
Mgr. De Korte zei over de en­cy­cliek dat “deze aller­eerst een spiegel is om het eigen gedrag te toetsen en indien nood­zake­lijk te corri­geren." 
Paus Franciscus schrijft over een ‘cultuur van verspilling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt voor de verkwisting van grondstoffen. Tegen de achtergrond van de armoede en honger in de wereld is dit een schreeuwend onrecht. Hij heeft het over een ‘integrale ecologie’ waarin zorg voor de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het is een indringend en confronterend document, want de paus stelt niet alleen regeringsleiders verantwoordelijk voor het milieu, maar iedere mens in zijn eigen omgeving.

Enkele citaten uit zijn encycliek:
 • Een echte ecologische aanpak is altijd een sociale aanpak. Het ecologische debat moet gaan over rechtvaardigheid en zowel de schreeuw van de aarde als die van de arme horen. (49)
 • Het probleem is dat we nog altijd de cultuur ontbreken die nodig is om deze crisis het hoofd te bieden. We missen leiderschap. (53)
 • God schreef een kostbaar boek met alle levende wezens in dit universum als letters. (85)
 • Een gevoel van diepe eenheid met de rest van de natuur kan niet echt zijn als ons hart geen tederheid, medelijden en bezorgdheid voelt voor onze medemens. Alles is verbonden. (91)
 • Voorspellingen over de ondergang van de wereld kunnen niet langer op hoongelach onthaald worden. Wat wij aan de volgende generaties nalaten zou wel eens niets anders kunnen zijn dan puin, verwoesting en afval. We moeten verantwoording afleggen tegenover diegenen die de gevolgen van ons handelen zullen moeten ondergaan. (161)

De encycliek in vogelvlucht
 • Bijbelcitaten: Paus Francicus verwijst naar vele Bijbelcitaten in Laudato Sí 
 • Inleiding (1-16): “Wees geprezen, mijn Heer”, zong de heilige Franciscus van Assisi. In dit mooie lied herinnerde hij ons eraan dat ons gemeenschappelijke huis ook als het ware een zuster is met wie we het bestaan delen, en als een mooie moeder is die ons in haar armen neemt: “U zij de lof, mijn Heer, om onze zuster aarde, die ons voedt en leidt en verscheidene vruchten voortbrengt met kleurrijke bloemen en gras”.
 • Eerste hoofdstuk - Wat met ons huis aan het gebeuren is (17-61)
 • Tweede hoofdstuk - Het evangelie van de Schepping (62-100)
 • Derde hoofdstuk - De menselijke wortel van de ecologische crisis (101-136)
 • Vierde hoofdstuk - Een integrale ecologie (137-162)
 • Vijfde hoofdstuk - Enige lijnen voor oriëntatie en handelen (163-201)
 • Zesde hoofdstuk - Ecologische opvoeding en spiritualiteit (202-245)
 • Zevende hoofdstuk - Gebeden (246)

Beluister ook:   

Ga ook eens naar deze 'groene' websites:
Kerk en Milieu
Schepping Vieren
Symbolisch Schikken
Groen Geloven
Groene Kalender

 
TOP