Boete en Verzoening

In het kader van het coronavirus zijn er speciale richtlijnen omtrent de sacramentenbediening.
Dat geldt ook voor het sacrament van boete en verzoening (biecht). 
Lees hierover de brief van het Aartsbisdom: Sacramentenbediening ten tijde van het coronavirus
 

Lees ook over het belang van het sacrament van de Biecht in de brief van de bisschoppen: Brief bisschoppen Barmhartig als de Vader
 

In het leven loopt het niet altijd zoals we het graag zouden willen. Soms zitten we onszelf en elkaar in de weg. En soms ook schieten we tekort naar onszelf en God. Dan voelen we ons schuldig en verlangen we ernaar een nieuw begin te maken. Het sacrament van boete en verzoening, zoals de Biecht eigenlijk heet, geeft ons de mogelijkheid om daadwerkelijk opnieuw te beginnen. Het is een teken van Gods vergevende liefde, die groter is dan elke menselijke fout. Als we tegenover God in alle eerlijkheid durven erkennen dat we soms tekortschieten ; en als we oprecht spijt hebben van iets wat onze persoonlijke relatie met God en anderen in de weg staat, dan mogen we in dit sacrament ervaren dat Hij ons niet vastpint op onze fouten. Een biechtgesprek kan een verademing zijn, omdat we onze levensweg kunnen vervolgen in Gods licht.
 
 
Voor een biechtgesprek kunt u een afspraak maken met de pastoor. U vindt de gegevens onder Pastoraal Team.
Bekijk hier een filmpje over de Biecht!
 
 
 
 
TOP