Diaconie / naastenzorg

Wat is diaconie

Bij de diaconie gaat het om een bijdrage leveren aan de samenleving, mensen tot hun recht laten komen en zich solidariseren met de mensen die lijden. Dit is de verantwoordelijkheid voor iedere christen en de essentie daarbij is: er zijn voor de ander. Om er te zijn voor de ander is er inzet en actie nodig. Dat kun je waar maken door persoonlijk iets van jezelf te geven. Het vraagt van ieder de bereidheid om de hem of haar toevertrouwde talenten belangeloos en onvoorwaardelijk in te zetten ten bate van de ander.

CARITAS MARIA VLUCHT
De Parochiële Caritas Maria Vlucht is vanouds bedoeld om mensen die acute (financiële) hulp nodig hebben, een helpende hand te bieden, eventueel naast andere instanties.
Zoekt u hulp voor uzelf of voor iemand anders, stuur dan een bericht naar Carla Berbee, lid van het pastoraal team van parochie Maria Vlucht: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie.
Ook projecten van hulporganisaties kunnen worden ondersteund. In de maand februari 2019 hebben wij namens de PCI groente en fruit geschonken aan de Voedselbank. De voedselpakketten die de mensen wekelijks ontvangen bevatten hoofdzakelijk houdbare producten. Verse groenten en fruit is voor de cliënten van de Voedselbank vaak niet weggelegd. Daarom deze extra bijdrage in de winter voor de mensen die het goed kunnen gebruiken. Uit de dankbare reactie van de coördinator van de Voedselbank blijkt dat dit gebaar bijzonder op prijs werd gesteld.

 

De diaconale dienst

In de diaconie willen we een bijdrage leveren aan een samenleving waar mensen elkaar tot hun recht laten komen. Dat betekent dat we ons willen solidariseren met de mensen die in nood zitten en met de zwakkeren in onze samenleving. Diaconie gebruiken we binnen de kerk voor die mensen en groepen die zich willen inzetten voor mensen in nood. Wanneer gebeurt dit? Als mensen geraakt worden en over gaan tot actie, zowel in groepsverband als individueel.
Binnen de diaconie heeft elk mens een verantwoordelijkheid. Bisschop Ernst zei ooit eens kernachtig: de eerste verantwoordelijkheid voor diaconie ligt bij iedere gelovige.
Uitgangspunt binnen de diaconie zijn de mensen die het meest te lijden hebben in onze samenleving. Dit kan dichtbij zijn maar ook op grote afstand zijn. Daarin moeten we kunnen luisteren naar de verhalen van mensen en proberen te zien wat zij zien met hun ogen. Daarmee willen we de oorzaken van dat lijden wegnemen.
Hieruit kunnen we concluderen dat we veel willen doen voor die mensen die lijden. Kunnen we daadwerkelijk die mensen helpen in wat zij ons laten zien? We zullen dat waar willen maken binnen de samenleving waar wij leven en dat heeft consequenties.

 

Diaconale werkgroepen binnen onze parochie Maria Vlucht:

MOV / missie ontwikkeling en vrede

Ziekenbezoekgroep

Nabestaanden werkgroep

PCI / Parochiele Caritas Instelling

Lourdeswerkgroep

Werkgroep ziekendagen

Werkgroep Kevelaer


Contactpersonen diaconie per geloofsgemeenschap:

G. Kienhuis

PCI

 

H. Klein Rot

HMG + St. Martinus Losser

053-5383537

A.Ten Vergert

H. Jacobus de meerdere Lonneker

 

M. Kuipers

OLV van de Heilige rozenkrans Glanerbrug

 

A.Groeneveld

 

H. Gerardus Majella Overdinkel

 

I.Masselink

H. Gerardus Majella Overdinkel

053-5387728

 

 

 

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Thuiskomen
door
pastoor Paul Daggenvoorde
Een loopje maken
door
pastoor Paul Daggenvoorde

Like ons op Facebook

TOP