Diaconie / naastenzorg


Wat is diaconie
 
Bij de diaconie gaat het om een bijdrage leveren aan de samenleving, mensen tot hun recht laten komen en zich solidariseren met de mensen die lijden. Dit is de verantwoordelijkheid voor iedere christen en de essentie daarbij is: er zijn voor de ander. Om er te zijn voor de ander is er inzet en actie nodig. Dat kun je waar maken door persoonlijk iets van jezelf te geven. Het vraagt van ieder de bereidheid om de hem of haar toevertrouwde talenten belangeloos en onvoorwaardelijk in te zetten ten bate van de ander.
 
CARITAS MARIA VLUCHT en PCI
De Parochiële Caritas Maria Vlucht is vanouds bedoeld om mensen die acute (financiële) hulp nodig hebben, een helpende hand te bieden, eventueel naast andere instanties.
Zoekt u hulp voor uzelf of voor iemand anders, stuur dan een bericht naar Carla Berbée, lid van het pastoraal team van parochie Maria Vlucht: C.berbee@rkzuidoosttwente.nl
U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) valt onder directe verantwoordelijkheid van Bisdom Utrecht en werkt onafhankelijk van een Parochiebestuur.
De kerk ziet diaconie (dienst) en caritas (liefde) in de zorg voor de naaste, als een van de belangrijkste taken. In de parochies wordt de diaconie uitgevoerd door de pastorale teams. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) ondersteunt dit werk. De Parochiële Caritas Maria Vlucht is vanouds bedoeld om mensen die acute (financiële) hulp nodig hebben, een helpende hand te bieden, eventueel naast andere instanties.
De opbrengst van het rendement van het vermogen binnen PCI Maria Vlucht mag onder goedkeuring van het Bisdom worden besteed aan projecten van hulporganisaties (o.a. voedselbank) of aan mensen die het echt nodig hebben.
De geloofsgemeenschappen Katholiek Losser, Overdinkel, Glanerbrug en Lonneker maken deel uit van PCI Maria Vlucht.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
  • Voorzitter: Jozef Evering, Lonneker, tel.: 053-4334657
  • Secretaris: Helma Kraesgenberg
  • Penningmeester: Gerard Kortman, Losser, tel.: 053-5386720
  • Lid: Annemarie Pipers
Adviseur: Gerard Kienhuis
 
 
De diaconale dienst
 
In de diaconie willen we een bijdrage leveren aan een samenleving waar mensen elkaar tot hun recht laten komen. Dat betekent dat we ons willen solidariseren met de mensen die in nood zitten en met de zwakkeren in onze samenleving.
Diaconie gebruiken we binnen de kerk voor die mensen en groepen die zich willen inzetten voor mensen in nood. Wanneer gebeurt dit? Als mensen geraakt worden en over gaan tot actie, zowel in groepsverband als individueel.
Binnen de diaconie heeft elk mens een verantwoordelijkheid. Bisschop Ernst zei ooit eens kernachtig: de eerste verantwoordelijkheid voor diaconie ligt bij iedere gelovige.
Uitgangspunt binnen de diaconie zijn de mensen die het meest te lijden hebben in onze samenleving. Dit kan dichtbij zijn maar ook op grote afstand zijn. Daarin moeten we kunnen luisteren naar de verhalen van mensen en proberen te zien wat zij zien met hun ogen. Daarmee willen we de oorzaken van dat lijden wegnemen.
Hieruit kunnen we concluderen dat we veel willen doen voor die mensen die lijden. Kunnen we daadwerkelijk die mensen helpen in wat zij ons laten zien? We zullen dat waar willen maken binnen de samenleving waar wij leven en dat heeft consequenties.

Diaconale werkgroepen binnen onze parochie Maria Vlucht.
MOV / missie ontwikkeling en vrede
Ziekenbezoekgroep
Nabestaanden werkgroep
PCI / Parochiele Caritas Instelling
Lourdeswerkgroep
Werkgroep ziekendagen
Werkgroep Kevelaer
 
Contactpersonen diaconie per geloofsgemeenschap
  Katholiek Losser  
  H. Jacobus de meerdere Lonneker  
  OLV van de  Heilige rozenkrans Glanerbrug  
  H. Gerardus Majella Overdinkel  
 
Diaconie in het Aartsbisdom
Op de site van het PCI van het Aartsbisdom kunt u de kwartaaluitgave van de Diaconale NIeuwsbrief digitaal inzien en vindt u links over armoedebestrijding en het werk van de PCI.
 

Like ons op Facebook

TOP