Vieringen


Geen reservering meer nodig!

Er zijn nieuwe versoepelingen in de kerk!
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden.
Vooraf opgeven en registeren is niet meer nodig. Gelovigen wordt wel uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien, omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Kijk hier voor een overzicht van de overige regels in verband met corona per 25 september 2021.

 
 
Weekendvieringen 14, 16 en 17 oktober 2021 - ivm de Gerardus Majellabedevaart is er zondag GEEN viering vanuit de H. Maria Geboortekerk!

Evt. livestreams worden uiterlijk op de dag zelf hieronder vermeld.
Vieringen op TV vindt u hier: Eucharistieviering op NPO2

 
Donderdag 14 oktober 2021: Eucharistieviering - Opening Triduüm Gerardusbedevaart  (Meer informatie: Gerardus Majellabedevaart)
  • 19.00 uur: Gerardus Majellakerk Overdinkel, voorgangers W. Rekveld en P. Daggenvoorde (livestream via YouTube).

Zaterdag 16 oktober 2021: Gebedsviering 
  • 19.00 uur: Gerardus Majellakerk Overdinkel, mmv koor Dynamique en parochiële werkgroep, "Oktoberfest" (geen livestream).
Zondag 17 oktober 2021: Eucharistieviering Gerardus Majellabedevaart
  • 11.00 uur: Gerardus Majellapark Overdinkel, voorganger W. Rekveld (livestream volgt). (Meer informatie: Gerardus Majellabedevaart)
Zondag 17 oktober 2021: Sluitingslof Gerardus Majellabedevaart
  • 15.00 uur: Gerardus Majellakerk Overdinkel, voorganger W. Rekveld (livestream via YouTube).
 

Gebed om Geestelijke Communie
Tijdens de vieringen, maar ook buiten de vieringen om, kunt u altijd bidden om de Geestelijke Communie

Heer Jezus Christus,
wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid.

Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen,
opdat wij zouden verrijkt worden door uw Goddelijke Genade.

Jezus, kom en leef in ons,
geef aan onze ziel een waar en levend geloof,
een diep vertrouwen,
een oprechte nederigheid,
door ons volgens uw Goddelijke Wil te laten leiden.

Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt
door deze geestelijke communie.

Amen.

Activiteitenkalender

Volledige agenda klik hier

Recente blogs

Waar gaat het om in het leven?
door
parochievicaris Willy Rekveld
Alles komt goed
door
jongerenwerkster Ans te Lintelo

Like ons op Facebook

TOP