H. Vormsel
Samen met je zoon of dochter speuren naar hoe Gods Geest jullie kan inspireren…
 
En dan moet je ze los laten…
 
En het lijkt wel opeens dat jouw zoon of dochter 11 jaar of ouder is geworden. Je hebt je kinderen al heel wat meegegeven voor het leven. Je hebt ze veiligheid willen geven, zelfvertrouwen. Je hebt ze geleerd voor zichzelf op te komen en respect te hebben voor anderen. Talenten zijn ontdekt. Steeds meer keuzes worden al zelf gemaakt. En nu komt de overgang naar de middelbare school en de puberteit.
 
 
Bij heel die opvoeding heeft ook het geloof een rol gespeeld. Ooit begonnen met de doop was het soms heel intensief, soms wellicht wat verwaterd. Er waren tijden, dat je nauw bij de kerk betrokken was, maar er zijn wellicht ook tijden geweest, dat je wat meer afstand genomen hebt.
 
 
Je weet dat je je zoon of dochter nu steeds meer los moet gaan laten. Ook qua geloof. Dat kun je niet afdwingen. Je kunt het alleen maar voorleven, aanreiken en hopen dat je kind in de katholieke traditie verder wil gaan. Bij alle twijfel is die traditie met al haar verhalen, rituelen en idealen toch van waarde. Nu is het moment voor een laatste zetje in de goede richting. Samen met leeftijdgenoten kan jouw zoon of dochter nog eenmaal stevig worden ondergedompeld in wat katholieken ter harte gaat.
 
Vormen is ‘sterk maken’
 
Vormen komt van een oud Hollands woord ‘vromen’. Dat betekent ‘sterk maken’. Juist nu je zoon of dochter op de drempel staat van toegroeien naar volwassenheid heeft het kracht nodig. Wie ben ik? Waar sta ik zelf voor? Loop ik achter anderen aan, of vind ik mijn eigen weg; de weg die bij mij past? God wil daarbij helpen. Je kunt een beroep doen op zijn heilige Geest om wijsheid, om sterkte, om inzicht en verstand… Om die Geest bidden wij in de viering van het heilig Vormsel. De bisschop of een vertegenwoordiger van hem komt om kinderen de handen op te leggen en te zalven. Zoals de olie doordringt in de huid, zo dringt Gods heilige Geest door in ieder van ons. De bisschop drukt als het ware Gods zegel op ons voorhoofd. Hij laat daarmee zien, dat wij van God zijn en dat wij bij Hem horen. Voor kinderen is dit een mooie geloofservaring, die ze niet licht vergeten.
 
 
 

 

  
 
Voorbereiding op het ontvangen van het vormsel
 
 
Eind mei, begin juni 2017 zijn kinderen via scholen en via de media van de parochie benaderd om zich op te geven voor het project ‘Vormselkracht’. Dit nieuwe project bereidt kinderen voor op het ontvangen van het heilig Vormsel. U kunt het inzien op: http://www.adveniat.nl/uploads/flipbook/vormselkracht/ 
 
Ook niet katholieke kinderen en kinderen, die uiteindelijk niet gevormd zullen worden, kunnen meedoen. We vragen kinderen aan het einde van het project of zij al of niet gevormd willen worden.

‘Vormselkracht’ is een eigentijds project vol actie, gericht op het zelf kiezen voor Jezus Christus en zijn missie. In zeven bijeenkomsten in de parochie, waarvan een aantal keer met ouders, ontdekken we via Bijbelverhalen, wie de heilige Geest is en wat Zij met mensen doet, welke kracht zij geeft. 

We worden stil voor gebed. We zetten ons actief in voor anderen in verschillende stages. In een Thomasviering laten we kinderen ervaren dat vieren in de kerk ook anders kan. De ouders dragen zelf het project, zij vormen een stuurgroep en verdelen de taken over alle betrokkenen. Ouders en vormelingen speuren in een aantal bijeenkomsten samen naar de Geest. De parochiecatecheet helpt daarbij. In februari 2018 wordt er gevormd.
 
Financieel
Voor het meedoen aan het project ‘Vormselkracht’ wordt een eigen bijdrage van € 35,00 gevraagd. Dit bedrag wordt op de Startavond voor ouders door de werkgroep ‘Voorbereiding heilig Vormsel’ geïnd.
 
 
Opgave
Vóór 29 juni 2017 heeft u uw kind kunnen opgeven bij het centraal secretariaat van de parochie Maria Vlucht met vermelding van de naam van het kind, telefoonnummer, mailadres en de naam van de geloofsgemeenschap. Heeft u nog vragen: 
tel. 053 - 5361675
 
Projectschema 2017-2018 en andere documenten:
Als u op de volgende link klikt komt u bij het projectschema van de voorbereiding op het H. Vormsel van 2017-2018:
 

Reminder startavond 18/19 september: Reminder startavond per mail 
 
Brief aan vormelingen 22 sept.: Brief - na eerste bijeenkomst MV 
 
Brief aan Vormelingen 30 okt.: Brief na rondje kerk Mariavlucht 
 
 
Toetreden tot de katholieke kerk op latere leeftijd
Volwassenen die willen toetreden tot de katholieke kerk, al wel gedoopt of nog niet, volgen een eigen traject, het zgn. catechumenaat, waarbij de gebruiken en rituelen van onze kerk centraal staan. Dit gebeurt in een groep die is samengesteld uit mensen binnen de drie parochies met dezelfde wens. Het doopsel wordt door de verschillende kerkgemeenschappen in Nederland erkend. Wanneer u al gedoopt bent, hoeft u niet opnieuw gedoopt te worden. Tijdens de Vormselviering doet u ook uw eerste H. Communie.Filmpje
Er is een filmpje van Bewust Katholiek over het vormsel. In het filmpje wordt uitgelegd wat het vormsel is, waar het vandaan komt en wat de rol van de heilige Geest is. De vraag die centraal staat, is welke opdracht we meekrijgen vanuit het vormsel en hoe we daarmee om kunnen gaan.
 
Bekijk hier het filmpje over het Vormsel!


 

Deel op Social Media!