Pastoraal beleidsplan

Klik voor het pastoraal beleidsplan van de samenwerkende parochies Maria Vlucht, Haaksbergen en Enschede op de onderstaande link:
Beleidsplan pastoraal team - per 15 juli 2015


Werkplannen pastoraal team 2021

Om in te spelen op de tijd ná de Coronacrises maakt het pastoraal team momenteel plannen voor het komend jaar. Drie zaken zullen komend jaar met name onze aandacht hebben.
  1. Allereerst de begeleiding van vrijwilligers in de liturgie en het pastoraat.
  2. Daarnaast zullen we bekijken welke winst we kunnen halen uit de digitalisering die nu gaande is en het gebruik van moderne media in bijvoorbeeld de catechese en online-uitzendingen in de liturgie.
  3. Ten derde zal vanuit met name de catechese onderzocht worden, welke oude initiatieven straks opnieuw kunnen worden opgepakt (bijvoorbeeld Kids Party Time en de Kleuterkerk in Haaksbergen) en welke nieuwe activiteiten met, voor en door dertigers, veertigers levensvatbaar zijn.
Het pastoraal team kunt u bereiken via deze pagina


Initiatieven voor Jongerenpastoraat 2021

In de geloofsgemeenschappen te Enschede, Haaksbergen, Buurse en Boekelo is er nog geen jongerenpastoraatsgroep. Haaksbergen heeft een waardevolle M25 groep. Ik doe mijn best om via deelname aan de vormselvoorbereiding en het bezoeken van de directie van basisscholen in contact te komen met geïnteresseerde jongeren vanaf groep acht. Ook wil ik graag in gesprek gaan met ‘sleutelfiguren’ van de verschillende geloofsgemeenschappen. 
In januari 2021 doen priesterstagiair Rik Ledoux en ik een poging om een 16 + groep te vormen. Vrijdag 22 januari, onder voorbehoud, is de aftrap!
Wil je informatie of jezelf aanmelden dan kan dat op ans.telintelo@mariavlucht.nl 
TOP