Schriftinstuif

In de parochie Maria Vlucht wordt al vele jaren een Schriftinstuif gehouden. In deze Schriftinstuif worden de lezingen van het weekend volgend op de bijeenkomst gelezen en besproken in een ongedwongen sfeer, met een kop koffie of thee erbij. Het zijn interessante en leerzame avonden waarbij alle aanwezigen kunnen meepraten en hun mening kunnen geven. Iedereen is daarbij welkom. Bijbelkennis is niet per se noodzakelijk.
De Schriftinstuif gebeurt in oecumenisch verband, in samenwerking met de Protestantse Gemeente van Losser.
Dominee Hennie Marsman en/of parochieel voorganger Rietie Kenter leidt de avond.
 
U hoeft zich niet van te voren aan te melden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrije gift voor koffie/thee is wel welkom.
 
Let op: de aanvangstijden zijn gewijzigd!
De avonden in 2023-2024 vinden plaats op een woensdagavond van 19.15 tot 20.45 uur, afwisselend in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk in Losser (Gronausestraat 4, tegenover de Cowyn) en het Aleida Leurinkhuis in Losser (Raadhuisplein 4).

Komende data: 
  • Woensdag 20 september 2023 (Aleida Leurinkhuis met ds. Hennie Marsman)
  • Woensdag 22 november 2023 (H. Maria Geboortekerk met mevr. Rietie Kenter)
  • Woensdag 31 januari 2024 (Aleida Leurinkhuis met ds. Hennie Marsman)
  • Woensdag 28 februari 2024 (H. Maria Geboortekerk met mevr. Rietie Kenter)
 
Contact:  

Mochten de bijeenkomsten i.v.m. corona of om andere redenen niet doorgaan, dan zullen we dit zo zoveel mogelijk publiceren via deze pagina en via onze Facebookpagina.

Meer oecumenische activiteiten vindt u hier: Maria Vlucht Oecumenisch

 

 
 
TOP