Schriftinstuif
In de parochie Maria Vlucht wordt al jaren een schriftinstuif gehouden. In deze schriftinstuif worden de lezingen van het weekend volgend op de bijeenkomst gelezen en besproken in een ongedwongen sfeer, met een kop koffie of thee erbij. Iedereen is daarbij welkom. De schriftinstuif gebeurt in oecumenisch verband, in samenwerking met de protestantse gemeente van Losser. Dominee Hennie Marsman en/of pastoraal werkster Carla Berbée leidt de avond.

U hoeft zich niet van te voren aan te melden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrije gift voor koffie/thee is wel welkom. 
 
De avonden vinden plaats op een woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur, in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk in Losser, Gronausestraat 4, ongeveer 1x per maand. 
 
Na de zomer van 2018 beginnen we weer en bent u weer welkom.
  • Woensdag (nieuwe data volgen na de zomer)
Meer informatie bij dominee mw. Hennie Marsman (predikant@protestantsegemeentelosser.nl) of pastoraal werkster Carla Berbée (c.berbee@rkzuidoosttwente.nl) of neemt u contact op met het secretariaat van de parochie: 
Telefoon: 053-53 61 675 of via e-mail: secretariaat@mariavlucht.nl.

Meer oecumenische activiteiten vindt u hier: Maria Vlucht Oecumenisch 
 
Deel op Social Media!