Schriftinstuif
In de parochie Maria Vlucht wordt al jaren een schriftinstuif gehouden. In deze schriftinstuif worden de lezingen van het weekend volgend op de bijeenkomst gelezen en besproken in een ongedwongen sfeer, met een kop koffie of thee erbij. Iedereen is daarbij welkom. De schriftinstuif gebeurt in oecumenisch verband, in samenwerking met de protestantse gemeente van Losser. Dominee Hennie Marsman en/of pastoraal werkster Carla Berbée leidt de avond.

U hoeft zich niet van te voren aan te melden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrije gift voor koffie/thee is wel welkom. 
 
De avonden vinden plaats op een woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur, in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk in Losser, ongeveer 1x per maand. 
 
Wilt u eerst meer informatie, neemt u contact op met het secretariaat van de parochie: 
Telefoon: 053-5361675 of via e-mail: secretariaat@mariavlucht.nl.

U bent ook in het seizoen 2016-2017 weer welkom in de Maria Geboortekerk in Losser van 20.00 tot 21.30 uur op: 

  • Woensdag 4 oktober 2017
  • Woensdag 8 november 2017
  • Woensdag 10 januari 2018
  • Woensdag 7 februari 2018


WOENSDAG 4 OKTOBER 2017: MET JEZUS OP PAD

Woensdagavond 4 oktober gaan we niet alleen op de schriftlezingen in, maar ook over het kennismaken met verhalen over Jezus en het je met anderen meer verdiepen in je geloof.

We willen in gesprek gaan over wat ons bezighoudt, over waar we in geloven en vragen bij hebben en over wat ons leven zin geeft. Wat vertellen deze verhalen ons, mensen uit een heel andere tijd?

Ieder die belangstelling heeft voor deze zaken en openstaat voor meningen en gedachten van anderen is welkom bij de schriftinstuif op woensdag 4 oktober 20.00 - 21.30 u. Gronausestraat 4, parochiecentrum H. Maria Geboorte. Info bij Hennie Marsman (predikant@protestantsegemeentelosser.nl) of Carla Berbée (c.berbee@rkzuidoosttwente.nl)
 
 
Deel op Social Media!